Pilnas anketų sąrašas

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BŪDŲ IR FORMŲ TAIKYMO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS GALIMYBĖS IR PROBLEMOS

Results40
Esu  IV kurso studentė, rašanti baigiamąjį darbą tema „PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO BŪDŲ IR FORMŲ TAIKYMO PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS GALIMYBĖS IR PROBLEMOS“. Atlieku empirinį tyrimą ir siekiu išsiaiškinti, kokie būdai ir formos padeda įvertinti vaiko pasiekimus ir pažangą bei kokios  problemos  kyla vertinant vaiko pasiekimus ir daromą pažangą. Dėkoju už atsakymus.

Tyrimas. Kaip pakeis musų atostogų įpročius COVID-19 virusas?

Results42
Gerb. Respondentai, Esu Lietuvos verslo kolegijos logistikos vadybos studijų programos sudentas Andrius Stančiukas. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kaip paveiks musų atostogas COVID - 19 virusas. Atliekant mano tyrimą jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į visus klausimus, žymėdami X simboliu. Anketa yra anoniminė, o gauti ir susisteminti tyrimo rezultatai bus panaudoti savarankiškame darbe.. Tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti patikimus tyrimo rezultatus. Iš anksto ačiu !

NEPOTIZMO PAPLITIMAS LIETUVOS ORGANIZACIJOSE/ĮMONĖSE

Vadovų ir darbuotojų santykių skaidrumas turi ypatingą reikšmę žmogaus emocinei būklei, darbinei veiklai, darbo rezultatams. Vienų darbuotojų protegavimas kitų darbuotojų atžvilgiu dažnai sukelia sumaištį, kurie sukelia nepageidaujamus ir žalingus padarinius pačiai organizacijai.Nepotizmas yra šeimos narių, giminių ir/arba draugų protegavimas priimant į darbą, nustatant atlygį uždarbą, kylant karjeros laiptais, suteikiant įvairių privilegijų, kurių negauna kiti darbuotojai.Žemiau pateikiami klausimai, siekiant nustatyti Lietuvoje analizuojamą nepotizmo paplitimą Lietuvos organizacijose ir įmonėse.Labai svarbu, kad atsakytumėte į VISUS anketos klausimus. Jūsų nuomonė leis įvertinti esamą situaciją. Kiekvienas Jūsų atsakymas yra ypatingos vertės.Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuoširdžią nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias.Ši ANKETA yra ANONIMINĖ. Remdamasi moksline etika, tyrėjas įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai, o individualūs atsakymai niekam nebus atskleisti. Atliekant tyrimą pasirūpinta duomenų saugumu.

Inovatyvių turizmo paslaugų įvedimo į rinką apklausa

Results113
Esu Vilniaus Verslo kolegijos baigiamojo kurso studentas. Ruošiu bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema yra "Inovatyvių turizmo paslaugų įvedimas į rinką". Ši anketa parengta siekiant nustatyti Jūsų požiūrį į naujas paslaugas. Anketa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajame darbe. Kiekvienas atsakymas labai svarbus! Dėkoju už dalyvavimą! Užtruksite ~3min.

Proto negalią turinčių asmenų lytinis ugdymas: socialinių darbuotojų požiūris ir vaidmenys

Results1
Esu Kauno kolegijos,  Medicinos fakulteto, socialinio darbo  III kurso studentė Ieva Juodaitytė ir rengiu bakalauro baigiamąjį darbą tema ,, Proto negalią turinčių asmenų lytinis ugdymas: socialinių darbuotojų požiūris ir vaidmenys''. Anketa skirta išsiaiškinti socialinių darbuotojų požiūrį, atliekamus vaidmenis, ir sunkumus. Prašau Jūsų dalyvauti apklausoje. Jūsų asmeninis požiūris ir nuomonė yra  labai svarbi. Anketa yra anoniminė, atsakymai nebus viešai publikuojami. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik moksliniais tikslais.Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

Variklinių alyvų tyrimas automobilių variklių naudojimui

Esu Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegijos, Automobilių techninio eksploatavimo pirmo kurso studentas, studijuojantis technikos fakultete. Atlieku apklausą apie lengvųjų automobilių variklines alyvas. Apklausos tikslas: išsiaiškinti, ar automobilių vairuotojai supranta variklinės alyvos paskirtį automobilyje, kaip dažnai keičiama alyva, nustatyti skirtingų alyvų tipų pranašumus ir trūkumus.

KALBINIO MANDAGUMO UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE: TĖVŲ NUOMONĖ

Results60
Gerbiami tėveliai,Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos III kurso studentė Aušra Palionienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas ištirti tėvų nuomonę apie priešmokyklinio amžiaus vaiko kalbinio mandagumo ugdymo įgyvendinimą bei galimybes. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe. Prašome pažymėti tuos atsakymų variantus, kurie geriausiai atitinka Jūsų nuomonę.Jums labiausiai tinkančio atsakymo variantą pažymėkite x, o (ir) reikiamose vietose atsakymą įrašykite

Apklausa apie avalynę

Sveiki, esu VU VM Tarptautinio verslo studentė ir atlieku tyrimą, kuriuo noriu nustatyti veiksnius, darančius įtaką avalynės pasirinkimui ir pirkimui. Apklausos rezultatai bus panaudojami rašant rašto darbą. Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali.Dėkoju už Jūsų atsakymus.

Vadovo kompetencijos įtaka darbuotojų lojalumui

Results115
Gerb. Respondente,esu Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto IV kurso studentė, šiuo metu rašanti baigiamąjį bakalauro darbą apie Vadovo kompetenecijos įtaką darbuotojų lojalumui. Šios apklausos tikslas įvertinti ar vadovo kompetencija, asmeninės savybės įtakoja darbuotojų sprendimą dirbti/nedirbti organizacijoje. Apibendrinti rezultatai bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe. Anketa yra anoniminė, pildoma pasirinkus 1 variantą,Dėkoju už Jūsų atsakymus.