Paslaugų teikimo sąlygos

Šiose paslaugų teikimo sąlygose išdėstytos „Apklausa.lt“ svetainės naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Apsilankę šioje svetainėje manome, kad visiškai sutinkate su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis. Nenaudokite toliau „Apklausa.lt“ svetainėje, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms, privatumo pareiškimui ir atsakomybės atsisakymo pranešimui taikoma ši terminija ir bet kurios arba visos sutartys: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, besilankantį šioje svetainėje ir sutikti su Bendrovės paslaugų teikimo sąlygomis. „Bendrovė“, „Mes“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“, nurodo į mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „mes“ reiškia ir Klientą, ir mus pačius, arba Klientą arba mes patys. Visos sąlygos yra susijusios su pasiūlymu, priėmimu ir apmokėjimu, kurį reikia atlikti mūsų pagalbos Klientui procesą tinkamiausiu būdu, nesvarbu, ar tai būtų formalūs susitikimai nustatytos trukmės ar kitomis priemonėmis, siekiant aiškaus tikslo patenkinti Kliento poreikius apie Bendrovės nurodytų paslaugų/produktų teikimą pagal galiojančius įstatymus ir pagal juos apie . Bet koks anksčiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje, didžiųjų raidžių rašymas ir (arba) jis (ji) yra laikomi pakeičiamais ir todėl nurodo tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Naudodamiesi Apklausa.lt svetaine sutinkate su slapukų naudojimu pagal Apklausa.lt privatumo politiką.

Dauguma šiuolaikinių interaktyvių svetainių naudoti slapukus, kad galėtume gauti kiekvieno apsilankymo vartotojo duomenis. Kai kuriose mūsų svetainės srityse naudojami slapukai įgalinti šios srities funkcionalumą ir patogumą naudotis tiems žmonėms, kurie lankosi. Kai kurie iš mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, „Apklausa.lt“ ir (arba) jos licencijų išdavėjai priklauso intelektinės nuosavybės teisės visa „Apklausa.lt“ medžiaga. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite peržiūrėti ir (arba) atsispausdinti puslapių iš Apklausa.lt asmeniniam naudojimui, atsižvelgiant į šiose paslaugų teikimo sąlygose nustatytus apribojimus.

Negalite:

 1. Pakartotinai paskelbkite medžiagą iš Apklausa.lt
 2. Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite medžiagą iš Apklausa.lt
 3. Atgaminti, kopijuoti arba kopijuoti medžiagą iš Apklausa.lt

Perskirstykite turinį iš „Apklausa.lt“ (nebent turinys yra specialiai sukurtas perskirstymui).

Naudotojų komentarai

 1. Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.
 2. Tam tikros šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis, informacija, medžiaga ir duomenys („Pastabos“) svetainės srityse. Apklausa.lt nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia arba peržiūrėti Komentarai iki jų pasirodymo svetainėje ir Komentarai neatspindi nuomonės arba Apklausa.lt, jos agentų ar filialų nuomonės. Komentarai atspindi požiūrį ir nuomonę asmuo, paskelbęs tokį požiūrį ar nuomonę. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, „Apklausa.lt“ privalo neprisiima atsakomybės ir neatsako už komentarus arba už bet kokias nuostolių išlaidas, atsakomybę, žalą ar sukeltas išlaidas ir arba patyrėte dėl bet kokio šio Komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo svetainę.
 3. Apklausa.lt pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti bet kokius komentarus, kuriuos mano savo nuožiūra būti netinkamu, įžeidžiančiu ar kitaip pažeidžiančiu šias paslaugų teikimo sąlygas.
 4. Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:
  1. Turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas reikalingas licencijas bei sutikimus tai padaryti;
  2. Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, patentą ar prekės ženklą ar kitas bet kurios trečiosios šalies nuosavybės teises;
  3. Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos arba medžiaga, kuri pažeidžia privatumą
  4. Komentarai nebus naudojami siekiant reikalauti ar reklamuoti verslo arba pritaikyti ar pristatyti komercinę veiklą arba neteisėta veikla.
 5. Jūs suteikiate Apklausa.lt neišskirtinę nemokamą licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokia forma ir formatu arba medija.

Hipersaitas į mūsų turinį

 1. Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:
  1. Vyriausybės agentūros;
  2. Paieškos varikliai;
  3. Naujienų organizacijos;
  4. Internetinių katalogų platintojai, įtraukę mus į katalogą, gali pateikti nuorodą į mūsų svetainę būdu, kai jie pateikia hipersaitus į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
  5. Visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijas, labdaros prekybos centrus, ir labdaros lėšų rinkimo grupės, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę.
 1. Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainės informaciją kaip nuoroda: a) jokiu būdu nėra klaidinanti; b) klaidingai nereiškia rėmimo, pritarimo ar jungiančios šalies ir jos produktų ar paslaugų patvirtinimas; ir c) atitinka susiejimo kontekstą vakarėlio svetainė.
 2. Savo nuožiūra galime svarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:
  1. paprastai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai, pvz., Amerikos prekybos rūmai Automobilių asociacija, AARP ir vartotojų sąjunga;
  2. dot.com bendruomenės svetainėse;
  3. asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms, įskaitant labdaros aukų svetaines,
  4. internetinių katalogų platintojai;
  5. interneto portalai;
  6. apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės, kurių pagrindiniai klientai yra įmonės; ir
  7. mokymo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nustatysime, kad: (a) nuoroda neatspindės nepalankiai mums ar mūsų akredituotoms įmonėms (pavyzdžiui, prekybos asociacijoms ar kitoms organizacijoms). Neleidžiama atstovauti iš prigimties įtartinoms verslo rūšims, pvz., galimybė dirbti namuose sujungti); (b) organizacija neturi nepatenkinamų įrašų su mumis; c) nauda mums iš su hipersaitu susijęs matomumas nusveria Apklausa.lt nebuvimą; ir d) kur nuoroda yra bendros šaltinio informacijos kontekste arba kitaip atitinka redakcinį turinį informaciniame biuletenyje ar panašiame produkte, skatinančiame organizacijos misiją.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainės informaciją, kol nuoroda: a) jokiu būdu nėra klaidinanti; b) klaidingai nereiškia rėmimo, pritarimo ar patvirtinimo susiejančios šalies ir jos produktų ar paslaugų; ir c) atitinka susiejančios šalies kontekstą svetainę.

Jei esate tarp 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mums pranešti el. paštu [email protected]. Įveskite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją (pvz., telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą). adresas), taip pat jūsų svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašas, ir mūsų svetainėje esančių URL, su kuriais norite susieti, sąrašas. Palaukite 2–3 savaites atsakymui.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

 1. Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 2. Naudojant vienodą išteklių ieškiklį (žiniatinklio adresą), su kuriuo susieta; arba
 3. Naudojant bet kokį kitą mūsų svetainės aprašą arba su nuorodomis susijusią medžiagą, kuri yra prasminga kontekstą ir turinio formatą susiejančios šalies svetainėje.

Jei nėra prekės ženklo licencijos, nebus leidžiama naudoti „Apklausa.lt“ logotipo ar kitų meno kūrinių susiejant susitarimas.

Atsakomybė už turinį

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, rodomą jūsų svetainėje. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių iš jūsų svetainės arba ja grindžiamų. Jokia nuoroda (-os) negali būti rodoma puslapyje jūsų svetainėje arba bet kokiame kontekste, kuriame yra turinio ar medžiagos, kuri gali būti interpretuojama kaip šmeižikiškas, nepadorus ar nusikalstamas, arba kuris pažeidžia, kitaip pažeidžia arba propaguoja pažeidimą arba kitoks bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimas.

Teisių rezervavimas

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba nuoroda į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, gavus tokį prašymą. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias paslaugų teikimo sąlygas ir jų susiejimo politiką. Tęsiant norėdami pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate būti įsipareigoję ir laikytis by šias susiejimo paslaugų teikimo sąlygas.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei radote kokią nors nuorodą mūsų svetainėje arba bet kurioje susietoje svetainėje nepriimtiną dėl kokios nors priežasties, galite susisiekti su mus apie tai. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet neprisiimsime įsipareigojimo to daryti ar atsakyti tiesiai jums.

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad informacija šioje svetainėje būtų teisinga, mes negarantuojame jos išsamumo arba tikslumas; taip pat neįsipareigojame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad joje esanti medžiaga svetainė nuolat atnaujinama.

Atsisakymas

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu (įskaitant, be apribojimų, bet kokias įstatymų numatytas garantijas dėl patenkinamos kokybės ir tinkamumo pagal paskirtį ir (arba) naudojant pagrįstą rūpestį ir įgūdžius). Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

 1. apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už mirtį arba asmens sužalojimą dėl neatsargumo;
 2. apriboti arba pašalinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą klaidinantį pateikimą;
 3. apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 4. išskirti bet kokius mūsų arba jūsų įsipareigojimus, kurie negali būti pašalinti pagal taikomus įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir išimtys, nustatyti šiame skirsnyje ir kitose šio atsakomybės atsisakymo vietose: (a) kuriems taikoma ankstesnė pastraipa; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal atsakomybės atsisakymą arba dėl šio atsisakymo dalyko, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto (įskaitant neatsargumą) ir už įstatymo nustatytos pareigos pažeidimą.

Tiek, kiek svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar bet kokio pobūdžio žalą.