Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aprašoma mūsų politika ir procedūros dėl informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai naudojatės Paslauga, ir pasakojama apie jūsų teises į privatumą ir kaip jus saugo įstatymai.

Naudojame Jūsų asmeninius duomenis Paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią privatumo politiką.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Aiškinimas

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas tokiomis sąlygomis. Šie apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, nepaisant to, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šios privatumo politikos tikslais:

Jūsų asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Rinktų duomenų tipai

Asmens duomenys

Naudodamiesi mūsų paslauga, galime paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kurią būtų galima naudoti norint susisiekti su jumis arba nustatyti jūsų tapatybę. Asmenį identifikuojanti informacija gali apimti, bet tuo neapsiribojant:

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys renkami automatiškai, kai naudojatės Paslauga.

Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip jūsų įrenginio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų paslaugos puslapiai, kuriuose lankotės, jūsų apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose. , unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostikos duomenys.

Kai Paslaugą pasiekiate naudodami mobilųjį įrenginį arba naudodami mobilųjį įrenginį, mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipą, jūsų mobiliojo įrenginio unikalų ID, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresą. , Jūsų mobiliojo ryšio operacinė sistema, jūsų naudojamos mobiliojo interneto naršyklės tipas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostikos duomenys.

Taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia, kai lankotės mūsų Paslaugoje arba kai naudojatės Paslauga mobiliuoju įrenginiu arba per jį.

Stebėjimo technologijos ir slapukai

Naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad galėtume sekti veiklą mūsų Paslaugoje ir saugoti tam tikrą informaciją. Naudojamos stebėjimo technologijos yra švyturiai, žymos ir scenarijai, skirti informacijai rinkti ir sekti bei mūsų paslaugai tobulinti ir analizuoti. Mūsų naudojamos technologijos gali būti:

Slapukai gali būti "patvarūs" arba "Seansas" Slapukai. Nuolatiniai slapukai lieka jūsų asmeniniame kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai atsijungiate prie interneto, o seanso slapukai ištrinami, kai tik uždarote žiniatinklio naršyklę.

Seansinius ir nuolatinius slapukus naudojame toliau nurodytais tikslais:

Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir jūsų pasirinkimus, susijusius su slapukais, apsilankykite mūsų slapukų politikoje arba mūsų privatumo politikos slapukų skiltyje.

Jūsų asmens duomenų naudojimas

Bendrovė gali naudoti Asmens duomenis šiais tikslais:

Galime dalytis jūsų asmenine informacija šiais atvejais:

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Bendrovė saugos Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek to reikia šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Mes saugosime ir naudosime Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, jei privalome saugoti jūsų duomenis, kad atitiktume galiojančius įstatymus), spręstume ginčus ir vykdytume savo teisinius susitarimus bei politiką. p>

Bendrovė taip pat saugos Naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami saugumui sustiprinti arba Paslaugos funkcionalumui gerinti, arba mes esame teisiškai įpareigoti šiuos duomenis saugoti ilgesnį laiką.

Jūsų asmens duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, yra tvarkoma Bendrovės biuruose ir visose kitose vietose, kuriose yra su tvarkymu susijusios šalys. Tai reiškia, kad ši informacija gali būti perduota ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir tokios informacijos pateikimas reiškia jūsų sutikimą su tokiu perdavimu.

Bendrovė imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent bus taikomos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant Jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Ištrinkite asmeninius duomenis

Turite teisę ištrinti arba prašyti, kad mes padėtume ištrinti apie jus surinktus asmens duomenis.

Mūsų paslauga gali suteikti jums galimybę ištrinti tam tikrą informaciją apie jus iš Paslaugos.

Galite bet kada atnaujinti, taisyti arba ištrinti savo informaciją prisijungę prie savo paskyros, jei tokią turite, ir apsilankę paskyros nustatymų skiltyje, kurioje galite tvarkyti savo asmeninę informaciją. Taip pat galite susisiekti su mumis ir paprašyti prieigos prie bet kokios asmeninės informacijos, kurią mums pateikėte, pataisyti arba ištrinti.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad mums gali tekti saugoti tam tikrą informaciją, kai turime teisinę prievolę arba teisėtą pagrindą tai daryti.

Jūsų asmens duomenų atskleidimas

Verslo operacijos

Jei Bendrovė dalyvauja susijungime, įsigijime ar parduodant turtą, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti. Mes pateiksime pranešimą prieš perduodant Jūsų asmens duomenis ir jiems bus taikoma kita privatumo politika.

Teisėsauga

Tam tikromis aplinkybėmis iš Bendrovės gali tekti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba atsakant į pagrįstus valdžios institucijų (pvz., teismo ar vyriausybinės agentūros) prašymus.

Kiti teisiniai reikalavimai

Bendrovė gali atskleisti Jūsų Asmens duomenis, sąžiningai manydama, kad tokie veiksmai tbūtina:

Jūsų asmens duomenų saugumas

Mums svarbus jūsų asmens duomenų saugumas, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti visiško jų saugumo.

Vaikų privatumas

Mūsų paslauga nėra skirta niekam, jaunesniems nei 13 metų. Sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 13 metų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas mums suteikė asmeninę informaciją. Duomenys, susisiekite su mumis. Jei sužinome, kad surinkome asmens duomenis iš jaunesnių nei 13 metų asmenų, nepatvirtindami tėvų sutikimo, imamės veiksmų, kad pašalintume šią informaciją iš savo serverių.

Jei mums reikia pasikliauti sutikimu kaip teisiniu jūsų informacijos apdorojimo pagrindu, o jūsų šaliai reikalingas vieno iš tėvų sutikimas, prieš rinkdami ir naudodami šią informaciją galime reikalauti jūsų tėvų sutikimo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldome mes. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Retkarčiais galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime jums paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Prieš pakeitimui įsigaliojant, pranešime el. paštu ir (arba) aiškiai matomu pranešimu apie mūsų paslaugą ir atnaujinsime "Paskutinį kartą atnaujinta" šios privatumo politikos viršuje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką dėl bet kokių pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.