1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

DARBINGO AMŽIAUS MOTERŲ SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PATIRTIES SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS

aš, Klaipėdos universiteto Psichologijos studijų programos studentė Raimonda Monstvilaitė, atlieku tyrimą, kurio pagrindu rengiu diplominį darbą. Prašau Jus dalyvauti šiame tyrime. Jo tikslas – išsiaiškinti seksualinio priekabiavimo patirties sąsajas su asmenybės bruožais. Tyrimas anoniminis, o jo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Užtikrinu, kad Jūsų atsakymai jokios įtakos asmens orumui ar reputacijai neturės. Prašau Jūsų atidžiai, nuoširdžiai ir atvirai atsakyti į visus žemiau pateikiamus klausimus, nes nuo to priklausys tyrimo rezultatų vertė.

Vertės vartotojui kūrimas komunikacijos priemonėmis

Results213
Gerb. respondente,Esu Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto, magistro antro kurso studentė, tirianti prekybos tinklų Lietuvoje galimybes kurti vertę vartotojui naudojant komunikacijos priemones.Visa informacija laikoma konfidencialia ir bus naudojama tik mokslinių tyrimų tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Apklausa turėtų užtrukti keletą minučių. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

KLIENTŲ LOJALUMAS ŠIAULIUOSE BEI VAKARŲ REGIONE: „TELIA“ ATVEJIS

Results1
Sveiki, Esu Šiaulių universiteto Vadybos krypties antro kurso magistro studijų studentas. Šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą apie "Telia" klientų lojalumą Šiaulių mieste bei "Telia" Vakarų regione ( Šiaulių, Telšių, Klaipėdos apskrityse, Pagėgių, Šilalės, Tauragės savivaldybėse). Šis tyrimas skirtas tiems "Telia" klientams, kurie naudojasi bent viena iš bendrovės teikiamų ne mobiliojo ryšio paslaugų : fiksuoto ryšio, interneto ar išmaniosios TV. Mielai prašyčiau Jūsų atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus kuo tiksliau. Pildydami anketą pasirinkite Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Užsienio lietuvių įtraukimo į Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės gerinimą galimybių analizė

Apklausiant  užsienio lietuvių bendruomenių atstovus noriu išsiaiškinti  kaip  užsienyje gyvenantys lietuviai prisidėda prie gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvos savivaldybėse, išsiaiškinti  užsienyje gyvenančių lietuvių elgseną kas skatina, kokios yra kliūtys dalyvauti Lietuvos gyvenime ir kaip veikia  Lietuvos savivaldybėse vykdoma politika dėl diasporos įtraukimo į gyvenimo kokybės gerinimą.

Mokesčių moralės vertinimas Lietuvoje

Gerb. tyrimo dalyvi, esu Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti Lietuvos gyventojų mokesčių moralę bei numatyti ją gerinančias priemones. Todėl kiekvieno mokesčių mokėtojo atsakymai į šios anketos klausimus yra ypač svarbūs. Ją užpildyti užtruksite iki 5 minučių.Apklausa yra anoniminė, o gauti apibendrinti duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams magistro baigiamajame darbe. Jokie asmeniniai duomenys, leidžiantys Jūs identifikuoti, nėra renkami, todėl Jūsų konfidencialumas garantuojamas.                                                                                                                                                 Dėkoju! Kilus klausimams, ar norint sužinoti apibendrinančias šio tyrimo išvadas, kreipkitės el. paštu [email protected]

Namuose susidarančių atliekų analizė

Šiandien kiekvienas susiduriame su klimato kaitos aspektais, lemiančiais, kad turime atitinkamai reaguoti į pakitusią aplinką. Kiekvieno asmens buityje sukuriamas atliekų kiekis lemia arba sąvartynų kiekio augimą arba atliekų deginimo poreikį, tačiau yra ir kitas požiūris: keisti atliekų vertinimo aspektą, kuomet susidariusios atliekos yra vertinamos kaip resursas. Šiuo metu, didžioji dalis atliekų, tinkamų perdirbti, yra kaupiamos, deginamos, siunčiamos į mažiau pasiturinčias šalis. Mūsų tikslas- didinti perdirbamų atliekų kiekius ir tam mums reikia Jūsų atvirų atsakymų!Visi pateikti atsakymai yra anonimiški. 

Palangos svetingumo darbuotojų kompetencijos atsižvelgiant į klientų atsiliepimus

Gerb. Palangos svetingumo įmonių svečiai,            Esu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Svetingumo vadybos mokymo programos, trečio kurso studentė, Rita Tapinienė. Kreipiuosi į Jus, prašydama atsakyti į klausimus, kurių pagalba bus siekiama išsiaiškinti ir įvertinti Palangos svetingumo įmonėse dirbančių darbuotojų kompetencijos valdymo svarbą atsižvelgiant į jūsų (klientų) atsiliepimus. Jūsų atsakymai yra svarbūs,  kadangi apibendrinus gautus rezultatus bus galima atskleisti pagrindinius paslaugų kokybės vertinimo elementus svetingumo versle, ir nustatyti trūkstamas svetingumo darbuotojų kompetencijas, kurios neleidžia svetingumo įmonei pasiekti užsibrėžtų tikslų, efektyviai dirbti, pelnyti lojalumą, prisidėtų prie sezoniškumo mažinimo. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami apibendrinimams.

McDonald's klientų apklausa

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos, antro kurso studentės ir atliekame statistinį tyrimą, klientų skaičių didinimui ir teikiamų paslaugų gerinimui "McDonald" restoranuose. Jūsų dalyvavimas mums padės atlikti savarankišką darbą. Apklausa anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams. Dėkojame už jūsų laiką ir atsakymus!

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką. 

Socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo ir nuovargio sąsajų tyrimas

Results33
Gerbiamas (-a) respondente,Esu Viktorija Butkutė, Vytauto Didžiojo Universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, sveikatos psichologijos II kurso magistrantūros studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti socialinių tinklų naudotojų, jaunų suaugusiųjų probleminio socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo bei nuovargio sąsajas. Kviečiami dalyvauti visi jauni asmenys nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl būčiau dėkinga, jog atsakytumėte į Jums pateikiamus klausimus. Ši anketa yra anoniminė, bus laikomasi konfidencialumo ir anonimiškumo principų, duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams ir viešinami apibendrinti. Tyrimo anketos pildymas vidutiniškai gali trukti nuo 10 iki 20 min.Kilus klausimams, pastebėjimams ar poreikiui sužinoti apibendrintas tyrimo išvadas, galite kreiptis el. paštu į: tyrimo vykdytoją Viktoriją Butkutę [email protected]  arba tyrimo mokslinį vadovą Lekt. dr. Loretą Zajančkauskaitę-Staskevičienę [email protected]

AB „Pieno žvaigždės“ produkcijos vartotojų apklausa

Results18
Sveiki, aš esu Vilniaus kolegijos studentė. Atlieku įmonės „Pieno žvaigždės“ esamų rinkodaros priemonių analizę ir ruošiu rinkodaros priemonių tobulinimo planą. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurių atsakymai bus panaudojami tik moksliniams tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus!

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki, Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimas

Sveiki,Esu Lietuvos sporto universiteto sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - įvertinti turizmo įvaizdžio formavimą Klaipėdos mieste.Ši anketa anoniminė, todėl Jūsų konfidencialumas yra garantuotas. Gauti duomenys bus naudojami tik baigiamajame darbe.Ačiū už Jūsų laiką!

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė Lietuvoje

Gerbiamas Respondente,esu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantūros studijų studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kas trukdo pasiekti efektyvų žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą ir pateikti pasiūlymus dėl proceso patobulinimo. Ačiū Jums, kad prisidėjote prie šio tyrimo! 

Maisto papildų vartojimo ypatumai ir jų sąsajos su socialine reklama

Results451
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Evelina Cirtautaitė ir vykdau savo baigiamojo magistro darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti daugiau apie maisto papildų vartojimo įpročius ir įvertinti reklamos įtaką maisto papildų vartojimo ypatumams.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.Kilus neaiškumams galite kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]

NESIOK.LT: Svarbiausi kriterijai perkant lovytę kūdikiui

Results8
Elektroninėje parduotuvėje www.nesiok.lt stengiamės pateikti tik kokybiškas, naujausių modelių prekes. Vaikiškos lovytės - mums labai svarbūs aspektai, pagal kuriuos renkatės lovytę savo būsimam kūdikiui. Mums yra labai svarbi Jūsų nuomonė, nes tik Jūsų dėka galime tobulėti ir pasiūlyti tai, ko labiausiai reikia!Dėkojame už atsakymus!MB Spalvotas pasaulisEl. paštas: [email protected]: +37064793599El.parduotuvė: www.nesiok.ltNaujienos facecbook'e: https://www.facebook.com/nesiok.lt/Parduotuvė Kaune, Pramonės pr. 16, PM Urmas, Vakarinė g-ja, 2 salė, 5 vieta.

Su vaistų vartojimu susijusių problemų identifikavimas

Results97
Gerbiamas Respondente, šia anonimine anketa norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie turimą informaciją dėl paskirto ar įsigyto be recepto vaisto vartojimo ir iškylančias problemas, susijusias su vaistų vartojimu. Duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslais. Iš anksto dėkoju už sąžiningus atsakymus. Magistro baigiamojo darbo tyrimą atlieka LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto, V kurso studentė.

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS STUDENTŲ IR REZIDENTŲ ŽINIOS APIE PROFESINES LIGAS IR JŲ NUSTATYMO EIGĄ

Results27
Gerbiamas (-a) respondente,Esu Eglė Junelytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto IV kurso visuomenės sveikatos bakalauro studijų studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu įvertinti Vilniaus universiteto medicinos studijų programos studentų ir rezidentų žinias apie profesines ligas ir jų nustatymo eigą. Apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas yra garantuojamas. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui parengti. Anketos pildymas neužtruks ilgiau kaip 15 minučių. Ačiū už sugaištą laiką ir atsakymus.

Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei

Results42
Laba diena,Esu Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos studijų programos 4 kurso studentė Ovidija Vasiliauskaitė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą tema „Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei“. Tyrime kviečiu sudalyvauti >22 savaičių nėščias moteris. Prašau Jūsų pasidalinti savo patirtimi, užpildant šią anketą. Jūsų atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas – garantuojami. Analizėje bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Jūsų atsakymai labai svarbūs tyrimo rezultatams norint pagerinti nėščių moterų gyvenimo kokybę. Pradedamos pildyti šią anketą sutinkate, kad jūsų atsakymai bus panaudoti baigiamajame bakalauro darbe. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.  Kilus klausimų, prašau skambinti +37063977839, el. paštas [email protected]

Naujos paslaugos pasiūlos apžvalga

Iš šios apklausos duomenų norime išsiaiškinti, ar šį mūsų paslauga įeitų į mūsų miesto rinką, ir kaip mes galime sureguliuoti savo galimybes pagal jūsų atsakymus. Mūsų paslauga- tai šunų vedžiojimas už tam tikrą mokestį tam tikrą laiką.

Klausimynas medikams - ŽIV pacientų mitybos poreikiai

Gerbiami Medikai,Siuo tyrimu siekiu įvertinti ŽIV pacientų mitybos poreikius ir medikų požiūrį į ŽIV Lietuvoje. Klausimynas yra skirtas įvairių specializacijų gydytojams ir rezidentams. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakyti į pateiktus 26 klausimus pasirenkant vieną variantą. Ši anketa taip pat yra puiki galimybė pasitikrinti savo žinias.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Eglė Mačiunskaitė – Datta, Wolverhampton Univesitetas, JK

NB team apklausa apie prodiuserio darbą

Sveiki, siekiant dar efektyvesnio ir sklandesnio darbo nei šį kartą, noriu sužinoti viską, ką reiktų taisyti ir kas buvo jūsų akimis gerai,Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Automobilio padangų pasirinkimo kriterijos

Sveiki! Esu Edvinas Žilinskas, studijoju VTDK kolegijoje AE17D grupeje. Maloniai kviečiu dalyvauti apklausoje tyriant automobilio padangų pasirinkimo kriterijas. Tyrimo tikslas: atskleisti pagal kokius parametrus vairuotojai renka padangos savo automobiliui. Jūsų atsakymai leis išsiaiškinti automobilio padangų pasirinkimo kriterijas bei padės atlikti tyrimą savarankiškam darbui iš dalyko „Taikomieji tyrimai“. Tyrimo rezultatai bus pristatyti VTDK technologijų fakultete, savarankiškam darbe automobilio elektronikos inžinerijos studijose. Anketos yra asmenine, atsakymai bus pateikti apibendrintai.

Naujausios viešos anketos

Sportininkams skirtų maisto papildų rinkos apžvalga Lietuvoje

Results30
Esu Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Veterinarinės maisto saugos programos magistrantė. Savo baigiamajame darbe noriu ištirti maisto papildų skirtų sportininkams rinką Lietuvoje. Viena iš tyrimo dalių yra apklausa, noriu išsiaiškinti, ką mano Lietuvos gyventojai – sportuojantys žmonės – apie šių papildų pasiūlą Lietuvoje. Anketa yra anoniminė ir visa gauta informacija bus panaudota tik mokslo tikslais. Dėkoju Jums už pagalbą dalyvaujant apklausoje!

NESIOK.LT: Svarbiausi kriterijai perkant lovytę kūdikiui

Results8
Elektroninėje parduotuvėje www.nesiok.lt stengiamės pateikti tik kokybiškas, naujausių modelių prekes. Vaikiškos lovytės - mums labai svarbūs aspektai, pagal kuriuos renkatės lovytę savo būsimam kūdikiui. Mums yra labai svarbi Jūsų nuomonė, nes tik Jūsų dėka galime tobulėti ir pasiūlyti tai, ko labiausiai reikia!Dėkojame už atsakymus!MB Spalvotas pasaulisEl. paštas: [email protected]: +37064793599El.parduotuvė: www.nesiok.ltNaujienos facecbook'e: https://www.facebook.com/nesiok.lt/Parduotuvė Kaune, Pramonės pr. 16, PM Urmas, Vakarinė g-ja, 2 salė, 5 vieta.

Pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo formos ir galimybės

Gerb. Respondente, esu Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentė Birutė Cukanova. Rašau bakalauro baigiamąjį darbą tema „Pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo formos ir galimybės”. Noriu išsiaiškinti praktines policijos pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo galimybes Kėdainių mieste ir rajone. Jūsų atsakymai gali prisidėti prie policijos ir bendruomenių bendradarbiavimo tobulinimo. Anketa yra anoniminė, todėl vardo ir pavardės nerašykite. Pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.

Verslo rizikos valdymas transporto organizacijose

Tyrimą atlieka Mykolo Romerio Universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Logistikos magistro studijų studentė Kristina Gečaitė-Katėnienė.Šio tyrimo tikslas įvertinti rizikos valdymo situaciją transporto ir logistikos įmonėse. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe apibendrinamo pobūdžio išvadoms formuluoti. Tinkamą atsakymo variantą pažymėkite “V” arba įrašykite savo.Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Mokymosi programėlė.

Results100
Mums reikalinga jūsų nuomonė,ar atsisiustumėt programėlę kuri pagerintų ir palengvintų mokymosi kokybę.

Lietuvos gyventojų tikėjimas

Gerbiamas respondente, šią anoniminę anketinę apklausą atlieka Palangos senosios gimnazijos IV gimnazijos klasės mokinės, kurios nori išsiaiškinti apie Lietuvos gyventojų tikėjimą. Jūsų atsakymai mums padės atlikti išsamią analizę. Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.

AB „Pieno žvaigždės“ produkcijos vartotojų apklausa

Results18
Sveiki, aš esu Vilniaus kolegijos studentė. Atlieku įmonės „Pieno žvaigždės“ esamų rinkodaros priemonių analizę ir ruošiu rinkodaros priemonių tobulinimo planą. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurių atsakymai bus panaudojami tik moksliniams tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus!

Ekologiški pirkinių maišeliai

Results35
Vis intensyviau imamasi priemonių, siekiant sumažinti aplinkos taršą plastikiniais maišeliais. Nors situacija mūsų šalyje gerėja, pastebimas plastikinių maišelių sunaudojimo mažėjimas, tačiau vyrauja tendencija, kad kaina dažnai tampa svarbesnė už ekologiją.

Azartinių lošimų reklamos vertinimas ir poveikis visuomenei

Kviečiu visus atlikti apklausą, kuri skirta ištirti kaip visuomenė vertina azartinių lošimų reklamą ir kokį poveikį sukelia azartinių lošimų reklama. Apklausos rezultatais bus remiamasi magistriniame darbe,  atskleidžiant LR azartinių lošimų reklamos teisinio reguliavimo ypatumus. Pažymiu, jog atliekant apklausą yra garantuojamas anonimiškumas bei konfidencialumas. Prašome rinktis tik vieną atsakymą ir apklausą pildyti tik vieną kartą.Dėkoju už bendradarbiavimą.

Ugdymo kokybė įstaigoje

Vertinimo lygiai:4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai.3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų.2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų.1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai.Pasirinkite Jums tinkantį.

KLIENTŲ LOJALUMAS ŠIAULIUOSE BEI VAKARŲ REGIONE: „TELIA“ ATVEJIS

Results1
Sveiki, Esu Šiaulių universiteto Vadybos krypties antro kurso magistro studijų studentas. Šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą apie "Telia" klientų lojalumą Šiaulių mieste bei "Telia" Vakarų regione ( Šiaulių, Telšių, Klaipėdos apskrityse, Pagėgių, Šilalės, Tauragės savivaldybėse). Šis tyrimas skirtas tiems "Telia" klientams, kurie naudojasi bent viena iš bendrovės teikiamų ne mobiliojo ryšio paslaugų : fiksuoto ryšio, interneto ar išmaniosios TV. Mielai prašyčiau Jūsų atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus kuo tiksliau. Pildydami anketą pasirinkite Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą. Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Sandėliavimo paslaugos

Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos, logistikos ir ekspedijavimo 2-ojo kurso studentas. Šios apklausos tikslas - atlikti apklausą siekiant Lietuvos gyventojų žinias apie sandėliavimą ir jos plėtrą. Pildant šią anketą jūsų anonimiškumas yra užtikrintas, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Šios anketos rezultatai bus viešai publikuojami tik per Apklausa.lt.

Bendravimo kultūra socialinėje erdvėje

Results5
Gerb. Respondente, esu Šiaulių Valstybinės Kolegijos, Buhalterinės apskaitos, I kurso studentė. Maloniai prašau jūsų atsakyti į anketos klausimyną, pasirenkant teisingą variantą. Anketos klausimai uždari.Tyrimo tikslas : išsiaiškinti bendravimo kultūros ypatumus socialinėje erdvėje.  Anketa anoniminė, anketos atsakymai bus naudojami tik savarankiško darbo tyrimui atlikti.  Ačiū už atsakymus.  

Daržovių ir uogų milteliai

Sveiki, esu Kauno kolegijos technologijų fakulteto II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti vartotojo nuomonę įsigyjant ir vartojant daržovių ir uogų miltelius. Bus pateikti apibendrinti tyrimo duomenys Jūsų dalyvavimas tyrime labai svarbus. Apklausa anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams. Dėkoju už jūsų laiką ir atsakymus!

Apklausa kelionių agentūros UAB „Pramogų vėjas“ produktų pardavimo skatinimo įvertintinimui

Results0
 Esu Vilniaus kolegijos Turizmo vadybos trečio kurso studentė ir atlieku tyrimą savo Baigiamąjam darbui.Tyrimo tikslas: Ištirti aktyvių ir potencialių kelionių agentūros „Pramogų vėjas“ paslaugų vartotojų nuomones dėl produktų pardavimo skatinimo, siekiant parengti šios įmonės populiarinimo veiksmų planą.Tyrimo medžiaga bus panaudota tik rašant Baigiamąjį darbą. Visa informacija bus pateikta, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Viešojo transporto kokybė Vilniuje

Results15
Gerb. Respondente, dėkojame, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Mes esame Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos, logistikos ir ekspedijavimo 2-ojo kurso studentai. Šios apklausos tikslas - sužinoti Lietuvos gyventojų nuomonę apie transporto rūšių naudojimą kasdieniame gyvenime bei įvertinti viešojo transporto kokybę. Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas. Šios anketos rezultatai viešai publikuojami nebus.

Tarptautinė žalioji logistika

Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos, logistikos ir ekspedijavimo 2-ojo kurso studentė. Šios apklausos tikslas - atlikti apklausą siekiant išsiaiškinti kaip Lietuvos gyventojai vertina žaliąją logistiką ir jos poveikį aplinkai.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas. Šios anketos rezultatai viešai publikuojami nebus.

McDonald's klientų apklausa

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos, antro kurso studentės ir atliekame statistinį tyrimą, klientų skaičių didinimui ir teikiamų paslaugų gerinimui "McDonald" restoranuose. Jūsų dalyvavimas mums padės atlikti savarankišką darbą. Apklausa anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams. Dėkojame už jūsų laiką ir atsakymus!

Logistikos verslas Lietuvoje

Results15
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, logistikos ir ekspedijavimo 2-ojo kurso studentė. Šio apklausos tikslas - atlikti apklausą siekiant išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie logistikos verslo sektorių ir jo perspektyvas.   Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas. Šios anketos rezultatai viešai publikuojami nebus.

Dovanos internetu apklausa

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti perkančiųjų laisvalaikio dovanas internetu svetainėje laisvalaikiodovanos.lt nuomonę ir praleistas pramogas.Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Visa tai, kuo pasidalinsite, bus konfidencialu, duomenys bus renkami statistikai.

Degalinė "Viada"

Esame Kolpingo kolegijos studentės ir darome tyrimą apie "Viada" degalines. Prašome jūsų kelių minučių laiko ir atsakyti į nesunkius klausimus. :) Dėkojame!

Gyvenimo kokybė ir jos vertinimas Lietuvoje

Results44
Gerb. respondente,Aš, Arina Katauskienė, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, bakalauro studijų ketvirto kurso studentė, atliekanti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės tyrimą, siekiant išnagrinėti gyvenimo kokybės vertinimą ir problemas Lietuvoje.Visa Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali ir naudojama tik mokslinio tyrimo analizės tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Elektrėnų užimtumas

Gerb. Respondente,Norėdami ištirti Jūsų požiūrį į Elektrėnų užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, prašome dalyvauti apklausoje. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti tobulintinas Elektrėnų užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų priemones, numatyti tobulinimo galimybes.Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės atlikti išsamų tyrimą ir pasiekti gerų rezultatų. Prašome pažymėti Jums labiausiai tinkantį atsakymą (-us) .Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus.

Keksiukų su moliūgų tyre poreikio tyrimas Lietuvoje

Gerb. respondente,Tyrimą atlieka Kauno kolegijos technologijų fakulteto maisto technologijų specialybės studentė Gabrielė. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti produkto poreikį Lietuvoje.Tyrimo duomenys bus panaudoti apibendrintai rengiant dalyko ,,Marketingas ir tyrimai" projektą. Konfidencialumą garantuoju.Ačiū už jūsų sugaištą laiką!