1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Statistika

 • Atsakymai viso:7 845 445
 • Atsakymai vakar:5 769
 • Anketos viso:166 442
 • Anketos vakar:151
 • Vartotojai viso:113 502

Rekomenduojamos anketos

"Lygiausia darbovietė" 2019

Results53
Kiekvienas turi būti vertinamas pagal savo gebėjimus ir gauti atlygį, priklausantį nuo darbo rezultatų!Moterų informacijos centras organizuoją devintąjį „Lygiausios darbovietės” konkursą. Dalyviui (anketą užpildžiusiam darbuotojui) padovanosime prizą: vakarienę dviem televizijos bokšte, o Darbovietei skirsime "Lygiausios darbovietės 2019" titulą.Daugiau informacijos ir anketos pildymo prizo laimėtojas bus paskelbtas: www.progress.lygus.lt, www.lygus.lt  ir Moterų informacijos centro FB  plačiau apie konkursą ČIAIniciatyvą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste

Results133
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos kultūros ir laisvalaikio vadybos specialybės studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą „Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste“.Šio tyrimo tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Kėdainių mieste vykdomų renginių reklamas, jų poveikį Jums.Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi iš Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajos

Gerb. Respondente, Esu Aida Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos doktorantūros 2 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajas. Šis tyrimas padės geriau suprasti anglų kalbos mokymosi svarbą, o tyrimo rezultatai bus publikuoti pedagoginėje spaudoje. Šiame klausimyne nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, todėl labai prašau išreikšti savo nuomonę ir atsakinėti sąžiningai. Baigę pildyti klausimyną, dar kartą peržvelkite, ar nepraleidote nei vieno teiginio. Užtikrinu Jūsų atsakymų konfidencialumą, kadangi jie bus naudojami  tik darbui ir straipsniams. Mokyklos pavadinimo pildymas neprivalomas, ji nebus skelbiama. Taip pat ir duomenys bus skelbiami tik apibendrinto pobūdžio.  Ši anketa yra skirta 12-os klasės mokiniams (pilnamečiams). Dėl galimų klausimų galite kreiptis el. paštu aida929@gmail.com. Dėkoju už Jūsų atsakymus!

Tikėjimas

Results8
Anketa apie religiją, tikėjimus, papročius.

Manipuliacijos komunikacijoje

Laba diena,Esu Mykolo Romerio Komunikacijos ir kūrybinių industrijų 4 kurso studentas. Rašau baigiamąjį darbą tema „Manipuliacijos komunikacijoje“, kurio tikslas ištirti manipuliacijų poveikį gyventojams.Maloniai prašau atsakyti į pateiktus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, užpildyti anketą užtruks apie 3-5 minutes.

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki, Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

Sutelktinis finansavimas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto studentas. Rašau baigiamajį rašto darbą, kuriam užbaigti reikia Jūsų visų pagalbos. :) Darbe stengiuosi išgryninti, kokie projektai susilaukia daugiau finansinės paramos bei kokie projektai labiau patraukia akį bei sudomina investuotojus. Ačiū už atsakymus!

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Sveiki, esu KSU studentė. Atlieku apklausą apie Nemenčinėje įsikūrusį Vilniaus krašto etnografinį muziejų. Prašau pažymėkite Jums tinkančius variantus į žemiau pateiktus klausimus. Iš anksto Dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.  

Nedarbo priežastys ir jų mažinimo kryptys Kėdainių rajone

Gerb. respondente,Sveiki, esu VU ekonomikos bakalauro studijų studentė. Šiuo metu rengiu savo baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti  nedarbo priežastis ir jų mažinimo kryptis Kėdainių rajone.      Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.http://apklausa.lt

Programinės įrangos sertifikavimo modelis

Sveiki, mano vardas Janas aš atlieku kokybinį tyrimą, pusiau struktūruoto, iš atvirų ir uždarų klausimų parengto klausimyno. Tyrimo tikslas – parengti ir pagrįsti kibernetinio saugumo programinės įrangos sertifikavimo modelį.Atsakymai ir jūsų informacija bus taikoma tik tyrimo tikslais.

,,Lietuvių kalbos žodyno lobiai”

Gerb. respondente,senosios Palangos gimnazinos mokinės atlieka tyrimą apie nebenaudojamus lietuviškus žodžius. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar žinome šių žodžių reikšmę. Ši apklausa yra anoniminė ir jos rezultatai bus skelbiami lietuvių kalbos pamokoje. Prašome ją atsakyti sąžiningai ir nesinaudoti žodyno ar interneto pagalba.Dėkojame!

Globalaus pilietiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje

Gerbiamas priešmokyklinio ugdymo mokytojau (-a), Vaida Žegunienė, Klaipėdos universiteto II kurso Edukologijos krypties doktorantė atlieka tyrimą apie vis labiau populiarėjantį vaikų globalaus pilietiškumo ugdymą. Šiandien akcentuojamos tokios sąvokos kaip globalizacijos iššūkiai, globalus pasaulis, tarpkultūriniai santykiai, globalus pilietiškumas ir kt., bei kartu pagrindžiama reikmė nuo mažens vaikus skatinti pažinti ir suprasti šiuos reiškinius, padėti jiems ugdytis gebėjimus gyventi ir reikštis pilietiškai ne tik artimoje aplinkoje ir savo šalyje, bet ir pasaulio atžvilgiu.Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Rezultatai bus panaudoti tik apibendrinti, atliekant mokslinį tyrimą šia tema. Jūsų patirtis ir atsakymai bus labai naudingi ir padės suvokti globalaus pilietiškumo ugdymo teikiamą naudą vaikams, atskleisti tokio ugdymo įgyvendinimo priešmokykliniame amžiuje prielaidas. Jei pastebite netikslumų ar Jums kyla neaiškumų atsakinėjant į klausimus, prašome kreiptis į tyrėją: vaidazeg@gmail.comIš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą

Socialinių medijų įtaka Lietuvos jaunimui

Results164
Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos IV kurso studentė. Rašau baigiamąjį bakalauro darbą ir vykdau tyrimą apie socialinių medijų vaidmenį - ar yra daroma įtaka jaunimo psichologinei sveikatai. Kviečiu dalyvauti anoniminėje apklausoje. Ačiū už nuoširdžius atsakymus. 

Tėvų elgsena ūmiai susirgus 6-36 mėn. vaikui

GERBIAMI TĖVELIAI!Gerbiama (-s) Respondente, mes, Dovilė Jasiūnė ir Lukas Pajėda, esame Vilniaus universiteto šeimos medicinos rezidentai ir domimės ūmiais 6 -36 mėnesių amžiaus vaikų susirgimais.  Mūsų tikslas sužinoti, kokios informacijos trūksta tėvams, auginantiems vaikus nuo 6 mėnesių iki   3 metų.  Jei tyrimas pavyks, jo išvadomis pasidalinsime el. paštu, todėl kiekvieno Jūsų indėlį labai vertiname. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tyrimas yra anoniminis, anketoje Jūsų pateikta informacija bus panaudota tik apibendrintai statistinei duomenų analizei atlikti. Pažymėkite (apibraukite) ar įrašykite tinkamą variantą (atkreipkite dėmesį, jog kai kuriuose klausimuose galimi keli, Jūsų nuomone, svarbiausi atsakymo variantai).  Atkreipiame dėmesį, jei turite du ir daugiau vaikų, ir daugiau nei vienas iš jų patenka į 6-36 mėn. intervalą, pasirinkite vieną iš jų atsakydami į 4-22 klausimus. 4 klausime pažymint vaiko, kuriuo vadovaujantis atsakinėsite į toliau pateiktus klausimus, amžių.   Dėkojame Jums už skiriamą laiką!

MOTERŲ GYDOMŲ DĖL KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO SLAUGOS KOKYBĖS ĮVERTINIMAS

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto slaugos studijų programos III kurso studentė Gintarė Buivydaitė atlieka tyrimą, kurio tikslas -  įvertinti moterų gydomų dėl kiaušidžių vėžio slaugos kokybę. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami pateikiant mokslinius apibendrinimus bei rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

UAB “Peikko Lietuva” apklausa

Gerb. respondente,Maloniai kviečiame dalyvauti tyrime ir užpildyti anketinę apklausą.Esame Socialinių mokslų kolegijos, tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos pirmojo kurso studentai. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame įvertinti “Peikko Lietuva” klientų poreikiams skiriamą dėmesį.    Iš anksto dėkojame už jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

Vartotojų poreikiai sporto klubų paslaugose

Sveiki, esu bankininkystės antro kurso studentė. Šiuo metu atlieku pirminį rinkos tyrimą - kokybinį tyrimą ir siekiu išsiaiškinti vartotojų poreikius sporto klubo paslaugų sferoje. Anketinė apklausa nereikalaus daug laiko, tačiau labai prašau atsakyti į klausimus nuoširdžiai :) iš karto dėkoju!!! 

Sandarumo testas: pagal ką renkatės specialistus?

Šia anketa norima sužinoti, ar vartotojai žino apie sandarumo testą ir kokiais kriterijais vadovautųsi, jei reikėtų rinktis savo būsto sandarumo testuotoją.Pastatų sandarumas – vienas iš svarbiausių kokybės parametrų, nuo kurio priklauso patalpų šildymui reikalingas šiluminės energijos kiekis. Kuo daugiau šilumos išeina pro nesandarias pastato vietas, tuo daugiau kainuoja to pastato šildymas. Pastebėti mažiausių plyšelių beveik neįmanoma, o sandarumo testas visus juos lengvai lokalizuoja, taip pat testuotojai teikia rekomendacijas, kaip pašalinti defektus ir užsandarinti tai, kas nesandaru.Daugiau informacijos: tyrimulaboratorija.ltAnketa anoniminė. 

Odontologijos klinikos klientų poreikiai

Results52
Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kokie yra Vilniaus gyventojų poreikiai, besirenkant odontologijos kliniką, jos paslaugas. Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus panaudoti tiriamąjame darbe. Ačiū už jūsų atsakymus ir laiką.

Sveika mityba tarp studentų

Sveiki, atliekame užduotį rinkodaros paskaitai - rinkodaros planas. Mūsų tikslas yra paskatinti studentus maitintis sveikiau ir norėtume, kad atsakytumete į keletą klausimų, kurie padės sužinoti apie studentų maitinimosi įpročius.

Rinkos tyrimas

Įvertinti vartotojų poreikį apie keksiukų kepyklėlės reikalingumą

Drabužių pasirinkimas

Gerbiami Respondentai,Esu Vilniaus kolegijos studentas. Kviečiu Jus užpildyti trumpą anoniminę anketą. Tikslas - išanalizuoti respondentų požiurius ir gal būt patirtį į viešą kalbėjimą.Kiekviena nuomonė yra labai svarbi, tad kviečiu skirti pora minučiu atsakyti į šią anketą. Iš anksto dėkoju visiems atsakusiems.

iliustracijų dizainas

Gerbiamas Respondente,esame trečio kurso Vilniaus Technologijų ir Dizaino kologijos studentės. Atliekame apklausą apie iliustracijas. Atsakydamas į žemiau pateiktus klausimus padėsi išsiaiškinti, kokios iliustracijos dizaino sąvybės patraukliausios. Anketa anoniminė

STATYBOS PROJEKTO DALYVIŲ KOMUNIKACIJA: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS 1blokas

Statybos projektų dalyvių komunikacija vaidina labai svarbų vaidmenį, statybos projektuose.Komunikacija tarp projekto dalyvių yra esminė funkcija, kuri palaiko sėkmę. Sprendžiant pagal rezultatyvumą, efektyvumą, technologijų automatizavimo lygį ir net pagal valdymo sistemų metodikų egzistavimą, tenka sutikti, kad statybos sektoriuje mažiausiai pažangos yra komunikacijoje.Šios anketos tikslas išsiaiškinti, kas nulemia komunikacijos problemas ir poreikį komunikacijos sistemoms gerinti.Šis tyrimas yra naudingas statybos pramonei, ypač tai, kaip statybos projektų komandos turėtų oficialiai dalyvauti valdant komunikacijos procesą, naudojant tinkamas projektų valdymo priemones ir metodus. Kitu atvejų tyrimai padės mums patvirtinti mokslinių tyrimų rezultatus platesniu kontekstu. 

Automobilių nuomos punktų poreikis Utenos mieste

Gerbiamas respondente, Utenos Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto bakalauro studentai atlieka tyrimą ir kviečia jus dalyvauti apklausoje. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Utenos miesto gyventojų nuomonę apie poreikį išsinuomoti automobilį Utenos mieste.Anketa yra anoniminė, surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami mokslo tikslams. Mums yra labai svarbi jūsų kiekvieno nuomonė. Pažymėkite tinkamą(-us) atsakymą(-us).

Registracija į Pelėdos renginius

Results1
Artėjantys renginiai2019.11.30 - KAUNAS, SANTAKOS VIEŠBUTIS2019.12.08 - RAUDONDVARIS, KULTŪROS CENTRAS (MUGĖ)2019.12.13 - MERKINĖ, KULTŪROS CENTRAS2019.12.15 RAUDONDVARIS, KULTŪROS CENTRAS2019.12.19 KROKIALAUKIS, KULTŪROS NAMAI2019.01.08 ALYTUS2020.01.11 VILKAVIŠKIS, KULTŪROS CENTRAS

Naujausios viešos anketos

Sveika mityba tarp studentų

Sveiki, atliekame užduotį rinkodaros paskaitai - rinkodaros planas. Mūsų tikslas yra paskatinti studentus maitintis sveikiau ir norėtume, kad atsakytumete į keletą klausimų, kurie padės sužinoti apie studentų maitinimosi įpročius.

Rinkos tyrimas

Įvertinti vartotojų poreikį apie keksiukų kepyklėlės reikalingumą

Automobilių nuomos punktų poreikis Utenos mieste

Gerbiamas respondente, Utenos Kolegijos verslo ir technologijų fakulteto bakalauro studentai atlieka tyrimą ir kviečia jus dalyvauti apklausoje. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Utenos miesto gyventojų nuomonę apie poreikį išsinuomoti automobilį Utenos mieste.Anketa yra anoniminė, surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami mokslo tikslams. Mums yra labai svarbi jūsų kiekvieno nuomonė. Pažymėkite tinkamą(-us) atsakymą(-us).

Stresas darbe ir darbuotojų motyvacija

Sveiki!Esame Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentės. Šiuo metu atliekame tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti, ar stresas darbe veikia darbuotojų motyvaciją. Anketa yra anoniminė, tad tikimės nuoširdžių Jūsų atsakymų. Iš anksto dėkojame! :)

Pusryčių valgymas bei žinios apie jų naudą organizmui

Mielas​ respondente,Esu Vilniaus Kolegijos III studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą apie pusryčių valgymo ypatumus. Taigi, šios apklausos tikslas - sužinoti jūsų žinias apie pusryčių naudą jūsų organizmui bei jūsų kasdienio ryto "tradicijas" šiuo klausimu.Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės, visi atsakymai yra kofidencialūs. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus panaudoti tiriamajame darbe.Ačiū už Jūsų skirtą laiką! 

Sveikatos ugdymas - kopija

Results4
Sveiki,Esu lietuvių filologijos ir istorijos IV kurso studentė.Atlieku apklausą apie sveikatos ugdymą Jūsų mokykloje.

„SMART BOTTLE“ vartotojų apklausa

Sveiki, mes esame Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, 1 kurso studentai. Norime ištirti vartotojų paklausą mūsų kuriamam produktui „SMART BOTTLE“. Dėkojame už Jūsų atsakymus!„SMART BOTTLE“ - tai išmanus buteliukas, kurio viena iš pagrindinių funkcijų yra galimybė užvirti vandenį ar kitą skystį bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu. Vienu produkto įkrovimu galėsite lengvai užvirti skystį 4 - 5 kartus. Buteliukas taip pat parodys skysčio temperatūrą, todėl žinosite, kada gėrimas yra tinkamos temperatūros. Taip pat produktas veikia kaip power bank'as ir ši funkcija yra ypač naudinga kelionės metu, kai šalia nėra elektros lizdų. „SMART BOTTLE“ nebijo kritimo ant žemės, nes yra pagamintas iš patvarių medžiagų, metalo, tačiau nėra per sunkus, gana kompaktiškas, karštį laiko tik viduje, todėl laikydami nejausite karščio išorėje. 

Statybinių, namų dekoravimo bei buitinių prekių parduotuvių pasirinkimas Tauragės mieste

Results29
Gerb., Respondente, Maloniai prašau užpildyti anketą. Aš esu Ignas Galminas, trečio kurso, Kauno kolegijos, Tauragės skyriaus, įstaigų ir įmonių administravimo programos studentas. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu įvertinti Tauragės statybinių, namų dekoravimo bei buitinių prekių parduotuves turinčių įmonių konkurencingumą. Anketa yra anoniminė, todėl prašau į klausimus atsakyti nuoširdžiai, nieko neslepiant. Į klausimus atsakant reikia pažymėti tinkamą variantą. Prašau dalyvauti tik suaugusius ir Tauragėje gyvenančius asmenis.

Interneto paslaugų pasitenkinimo tyrimo anketinė apklausa

Results0
Sveiki, esu Panevėžio kolegijos studentas. Norėčiau paprašyti 3-5 minučių jūsų laiko ir atsakyti į šios anketos klausimus. Apklausa yra anoniminė. Šio tyrimo tikslas yra padėti ištirti respondentų nuomonę apie pasitenkinimą naudojantis interneto paslaugomis. Gauti duomenys bus susisteminti ir panaudoti rašant kurisinį darbą. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Personažų fotografija

Esu Armandas Ašmontas, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2 kurso studentas. Norėčiau atlikti apklausą, ar būtų įdomu, jeigu atsirastų daugiau fotostudijų, kurios fotografuotų animacinių filmukų ar serialų personažus?. Tai būtų bet koks žmogus, apsirengęs kaip filmo ar filmuko personažas.

Vartotojų apklausa

Sveiki, mes esame Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, 1 kurso studentai. Norime ištirti vartotojų paklausą mūsų kuriamam produktui. Dėkojame už jūsų atsakymus!

Temperamentai ir jų įtaka bendravimo procese

Sveiki, esu Vilniaus kolegijos, buhalterinės apskaitos pirmo kurso studentė ir atlieku apklausą, kurios tikslas- išanalizuoti temperamentus ir jų įtaką bendravimo procese. Apklausa yra anoniminė. Labai jūsų prašau nuoširdžiai užpildyti ir atvirai atsakyti į užduotus klausimus.Esu dėkinga už jūsų pagalbą. 

Stresas ir jo valdymas

Sveiki, esu Vilniaus kolegijos pirmo kurso studentė, atlieku apklausą tema stresas ir jo valdymas. Būčiau labai dėkinga, jeigu atsakytumėte į kelis klausimus. 

SUAUGUSIŲJŲ GRIPO VAKCINACIJA

Anoniminė anketa respondentams, kurie š.m. lankosi poliklinikoje pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus.Gerb. Respondente, esame Klaipėdos universiteto, sveikatos priežiūros vadybos papildomų studijų studentės ir atliekame tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti suaugusių žmonių nuostatas dėl gripo vakcinacijos.Apklausa yra anoniminė, Jūsų duomenys bus apibendrinti kartu su kitų dalyvių duomenimis ir naudojami tik tyrimų tikslams.Šis tyrimas atliekamas mokymosi tikslais ir viešai nebus publikuojamas.

Teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimas, socialinės globos namuose ,,Tremtinių namai''

Esame Vilniaus kolegijos socialinio darbo pogramos III kurso studentės. Šio tyrimo tikslas atskleisti ir įvertinti kokios yra teikiamos paslaugos ir kokia jų kokybė. Prašau užpildyti anketą pažymint jūsų nuomonę labiausiai atspindinti atsakymo variantą. Anketos pildymas užtruks iki 10 minučių. Apklausa yra anoniminė, todėl niekur nereikia nurodyti asmeninių duomenų. Tyrimo duomenys bus apdoroti paisant tyrimo etikos principų. Šios apklausos duomenys bus panaudoti bendroms išvadoms,Ačiū už jūsų dalyvavimą apklausoje!

Stresas ir jo valdymas - kopija

Results0
Sveiki, esu pirmo kurso Viko studentė, mano sesijiniam darbui labai reikia Jūsų pagalbos. Prašyčiau atsakyti į kelis klausimus, kurie yra VISIŠKAI anonimiški, rezultatai bus naudojami referatui. Apklausos tikslas yra sužinoti kaip dažnai patiriate stresą ir kaip su jo kovojate.Nuoširdžiai dėkoju

Medicinos bankas

Results40
Gerbiamieji,mes, Greta Gesaitytė ir Gintarė Kančiauskytė esame ŠVK finansų programos 1 kurso studentės ir atliekame tyrimą apie Medicinos banko rinkodaros situaciją. Maloniai prašome atsakyti į mūsų pateiktus klausimus ir išreikšti savo nuomonę. Anketa yra anoniminė. Ačiū už atsakymus.

Stresas ir jo valdymas

Sveiki, esu pirmo kurso Viko studentė, mano sesijiniam darbui labai reikia Jūsų pagalbos. Prašyčiau atsakyti į kelis klausimus, kurie yra VISIŠKAI anonimiški, rezultatai bus naudojami referatui. Apklausos tikslas yra sužinoti kaip dažnai patiriate stresą ir kaip su jo kovojate.Nuoširdžiai dėkoju

Jūsų nuomonė apie lopšelį-darželį "Coliukė"

Results5
Siekdami kokybiško ir efektyvaus darbo darželyje, prašome atsakyti į kelis klausimus apie mūsų darželį. Jūsų nuomonė mums yra labai svarbi. Tikimės sulaukti atvirų, nuoširdžių atsakymų.  Anketai atsakyti užtruksite tik kelias minutes. Anketa anoniminė. Dėkojame už atsakymus.

Aš - Lietuvos pilietis

Anketa padės išsiaiškinti koks yra požiūris į dabartinę Lietuvą, jos gyventojus bei jų ateities planus.