1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Vertės vartotojui kūrimas komunikacijos priemonėmis

Results177
Gerb. respondente,Esu Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto, magistro antro kurso studentė, tirianti prekybos tinklų Lietuvoje galimybes kurti vertę vartotojui naudojant komunikacijos priemones.Visa informacija laikoma konfidencialia ir bus naudojama tik mokslinių tyrimų tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Apklausa turėtų užtrukti keletą minučių. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Užsienio lietuvių įtraukimo į Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės gerinimą galimybių analizė

Apklausiant  užsienio lietuvių bendruomenių atstovus noriu išsiaiškinti  kaip  užsienyje gyvenantys lietuviai prisidėda prie gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvos savivaldybėse, išsiaiškinti  užsienyje gyvenančių lietuvių elgseną kas skatina, kokios yra kliūtys dalyvauti Lietuvos gyvenime ir kaip veikia  Lietuvos savivaldybėse vykdoma politika dėl diasporos įtraukimo į gyvenimo kokybės gerinimą.

Namuose susidarančių atliekų analizė

Šiandien kiekvienas susiduriame su klimato kaitos aspektais, lemiančiais, kad turime atitinkamai reaguoti į pakitusią aplinką. Kiekvieno asmens buityje sukuriamas atliekų kiekis lemia arba sąvartynų kiekio augimą arba atliekų deginimo poreikį, tačiau yra ir kitas požiūris: keisti atliekų vertinimo aspektą, kuomet susidariusios atliekos yra vertinamos kaip resursas. Šiuo metu, didžioji dalis atliekų, tinkamų perdirbti, yra kaupiamos, deginamos, siunčiamos į mažiau pasiturinčias šalis. Mūsų tikslas- didinti perdirbamų atliekų kiekius ir tam mums reikia Jūsų atvirų atsakymų!Visi pateikti atsakymai yra anonimiški. 

Išankstinės gyvenimo valios direktyvos

Results250
Išankstinė gyvenimo valios direktyva – dokumentas, suteikiantis galimybę iš anksto nurodyti tai, ko pageidaujama gyvenimo pabaigoje, jeigu dėl tam tikrų priežasčių, kaip progresuojančios ligos ar sunkių sužalojimų, nebūtų įmanoma išreikšti savo valios tuo metu (pvz., gyvybę palaikančio gydymo, dirbtinio gaivinimo atsisakymas).Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros II kurso studentė  atlieka tyrimą, kurio tikslas yra nustatyt išankstinės gyvenimo valios direktyvos įteisinimo galimybę Lietuvos Respublikoje tiriant visuomenės požiūrį į šį dokumentą.Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas – apklausai naudojama anketa yra anoniminė, atsakymai bus pateikiami apibendrintai. Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą, jei klausime nenurodyta kitaip. Jei turite klausimų kreipkitės el. paštu: [email protected]ŠIRDŽIAI DĖKOJU UŽ ATSAKYMUS!

Socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo ir nuovargio sąsajų tyrimas

Results30
Gerbiamas (-a) respondente,Esu Viktorija Butkutė, Vytauto Didžiojo Universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, sveikatos psichologijos II kurso magistrantūros studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti socialinių tinklų naudotojų, jaunų suaugusiųjų probleminio socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo bei nuovargio sąsajas. Kviečiami dalyvauti visi jauni asmenys nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl būčiau dėkinga, jog atsakytumėte į Jums pateikiamus klausimus. Ši anketa yra anoniminė, bus laikomasi konfidencialumo ir anonimiškumo principų, duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams ir viešinami apibendrinti. Tyrimo anketos pildymas vidutiniškai gali trukti nuo 10 iki 20 min.Kilus klausimams, pastebėjimams ar poreikiui sužinoti apibendrintas tyrimo išvadas, galite kreiptis el. paštu į: tyrimo vykdytoją Viktoriją Butkutę [email protected]  arba tyrimo mokslinį vadovą Lekt. dr. Loretą Zajančkauskaitę-Staskevičienę [email protected]

INFLIACIJOS POVEIKIO GYVENIMO KOKYBEI LIETUVOJE VERTINIMAS

Results470
Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto VI kurso studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti ir nustatyti infliacijos poveikį Lietuvos gyventoju gyvenimo kokybei po euro įvedimo. Jūsų dalyvavimas tyrime labai svarbus. Apklausa anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams. Dėkoju už jūsų laiką ir atsakymus!

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką. 

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki, Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

Maisto papildų vartojimo ypatumai ir jų sąsajos su socialine reklama

Results449
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Evelina Cirtautaitė ir vykdau savo baigiamojo magistro darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti daugiau apie maisto papildų vartojimo įpročius ir įvertinti reklamos įtaką maisto papildų vartojimo ypatumams.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.Kilus neaiškumams galite kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]

Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei

Results37
Laba diena,Esu Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos studijų programos 4 kurso studentė Ovidija Vasiliauskaitė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą tema „Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei“. Tyrime kviečiu sudalyvauti >22 savaičių nėščias moteris. Prašau Jūsų pasidalinti savo patirtimi, užpildant šią anketą. Jūsų atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas – garantuojami. Analizėje bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Jūsų atsakymai labai svarbūs tyrimo rezultatams norint pagerinti nėščių moterų gyvenimo kokybę. Pradedamos pildyti šią anketą sutinkate, kad jūsų atsakymai bus panaudoti baigiamajame bakalauro darbe. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.  Kilus klausimų, prašau skambinti +37063977839, el. paštas [email protected]

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė Lietuvoje

Gerbiamas Respondente,esu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantūros studijų studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kas trukdo pasiekti efektyvų žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą ir pateikti pasiūlymus dėl proceso patobulinimo. Ačiū Jums, kad prisidėjote prie šio tyrimo! 

Su vaistų vartojimu susijusių problemų identifikavimas

Results96
Gerbiamas Respondente, šia anonimine anketa norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie turimą informaciją dėl paskirto ar įsigyto be recepto vaisto vartojimo ir iškylančias problemas, susijusias su vaistų vartojimu. Duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslais. Iš anksto dėkoju už sąžiningus atsakymus. Magistro baigiamojo darbo tyrimą atlieka LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto, V kurso studentė.

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS STUDENTŲ IR REZIDENTŲ ŽINIOS APIE PROFESINES LIGAS IR JŲ NUSTATYMO EIGĄ

Results24
Gerbiamas (-a) respondente,Esu Eglė Junelytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto IV kurso visuomenės sveikatos bakalauro studijų studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu įvertinti Vilniaus universiteto medicinos studijų programos studentų ir rezidentų žinias apie profesines ligas ir jų nustatymo eigą. Apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas yra garantuojamas. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui parengti. Anketos pildymas neužtruks ilgiau kaip 15 minučių. Ačiū už sugaištą laiką ir atsakymus.

Stojimas į aukštąsias mokyklas

Gerb. respondente,šią anketinę apklausą atlieka 4 gimnazinės klasės mokinės, kurios nori išsiaiškinti apie stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijas. Jūsų atsakymai mums padės atlikti išsamią analizę. Iš anksto dėkojame už atsakymą.

DARBINGO AMŽIAUS MOTERŲ SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PATIRTIES SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS

aš, Klaipėdos universiteto Psichologijos studijų programos studentė Raimonda Monstvilaitė, atlieku tyrimą, kurio pagrindu rengiu diplominį darbą. Prašau Jus dalyvauti šiame tyrime. Jo tikslas – išsiaiškinti seksualinio priekabiavimo patirties sąsajas su asmenybės bruožais. Tyrimas anoniminis, o jo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Užtikrinu, kad Jūsų atsakymai jokios įtakos asmens orumui ar reputacijai neturės. Prašau Jūsų atidžiai, nuoširdžiai ir atvirai atsakyti į visus žemiau pateikiamus klausimus, nes nuo to priklausys tyrimo rezultatų vertė.

Naujos paslaugos pasiūlos apžvalga

Iš šios apklausos duomenų norime išsiaiškinti, ar šį mūsų paslauga įeitų į mūsų miesto rinką, ir kaip mes galime sureguliuoti savo galimybes pagal jūsų atsakymus. Mūsų paslauga- tai šunų vedžiojimas už tam tikrą mokestį tam tikrą laiką.

Klausimynas medikams - ŽIV pacientų mitybos poreikiai

Gerbiami Medikai,Siuo tyrimu siekiu įvertinti ŽIV pacientų mitybos poreikius ir medikų požiūrį į ŽIV Lietuvoje. Klausimynas yra skirtas įvairių specializacijų gydytojams ir rezidentams. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakyti į pateiktus 26 klausimus pasirenkant vieną variantą. Ši anketa taip pat yra puiki galimybė pasitikrinti savo žinias.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Eglė Mačiunskaitė – Datta, Wolverhampton Univesitetas, JK

NB team apklausa apie prodiuserio darbą

Sveiki, siekiant dar efektyvesnio ir sklandesnio darbo nei šį kartą, noriu sužinoti viską, ką reiktų taisyti ir kas buvo jūsų akimis gerai,Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

ilgalaikis darbas nr.1

Sveiki,mes darome menesinį darbą kuriame reikia sukurti apklausąDarbą atliko DAINIUS,TAUTVYDAS,POVILAS 

Bendravimo gebėjimų ir pozityvaus mąstymo ugdymas savanorystėje

Šakių socialinių paslaugų centras su partneriu Šakių jaunimo sąjunga "Apskritasis stalas" įgyvendina projektą "Buities tvarkymo paslaugų plėtra ir savanoriškos veiklos skatinimas Šakių mieste".  Įgyvendinant šį projektą kovo 6 d. 9 val. Šakių viešosios bibliotekos salėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) organizuojami mokymai "Bendravimo gebėjimų ir pozityvaus mąstymo ugdymas savanorystėje". Mokymus ves lektoriai Vitalija Lyska ir Mantas Apneris. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Mokymai nemokami, bus pasirūpinta dalyvių maitinimu bei kavos pertraukomis. Būtina išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas.

Mokymų vertinimas

Sveiki, būsiu dėkinga, jei padėsite man tobulėti ir įvertinsite mano vestus mokymus. Ačiū už  Jūsų skirtą laiką :) Iki malonių susitikimų. 

Naujausios viešos anketos

Degalinė "Viada"

Esame Kolpingo kolegijos studentės ir darome tyrimą apie "Viada" degalines. Prašome jūsų kelių minučių laiko ir atsakyti į nesunkius klausimus. :) Dėkojame!

Gyvenimo kokybė ir jos vertinimas Lietuvoje

Results14
Gerb. respondente,Aš, Arina Katauskienė, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, bakalauro studijų ketvirto kurso studentė, atliekanti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės tyrimą, siekiant išnagrinėti gyvenimo kokybės vertinimą ir problemas Lietuvoje.Visa Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali ir naudojama tik mokslinio tyrimo analizės tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Kas turi įtakos mano laisvalaikiui?

Sveiki. Esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos antro kurso studentė ir šiuo metu atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti kas turi įtakos žmonių laisvalaikiui. Apklausa anoniminė, o gauti rezultatai bus analizuojami tik mokslo tikslais. 

Elektrėnų užimtumas

Gerb. Respondente,Norėdami ištirti Jūsų požiūrį į Elektrėnų užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, prašome dalyvauti apklausoje. Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti tobulintinas Elektrėnų užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų priemones, numatyti tobulinimo galimybes.Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės atlikti išsamų tyrimą ir pasiekti gerų rezultatų. Prašome pažymėti Jums labiausiai tinkantį atsakymą (-us) .Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus.

Keksiukų su moliūgų tyre poreikio tyrimas Lietuvoje

Gerb. respondente,Tyrimą atlieka Kauno kolegijos technologijų fakulteto maisto technologijų specialybės studentė Gabrielė. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti produkto poreikį Lietuvoje.Tyrimo duomenys bus panaudoti apibendrintai rengiant dalyko ,,Marketingas ir tyrimai" projektą. Konfidencialumą garantuoju.Ačiū už jūsų sugaištą laiką!

"Muzika PSG mokinių ir mokytojų gyvenime" apklausa

Results70
Sveiki, šią apklausą parengė Palangos senosios gimnazijos abiturientės Kamilė, Kristina bei Kamilė. Šioje apklausoje norima sužinoti, kokia yra muzikos reikšmė mokinių ir mokytojų gyvenime bei koks jos vaidmuo. Labai prašome, jog nepagailėtumet savo laiko ir skirtumet dėmesio apklausai. Ačiū :)

Butų nuoma

Ankėta yra anoniminė.Labai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

Lambic stiliaus alaus įvedimas į Lietuvos rinką.

Gerb. respondente,Tyrimą atlieka Kauno kolegijos technologijų fakulteto, maisto technologijos specialybės studentė Gabrielė. Šios apklausos tikslas: sužinoti Lambic stiliaus alaus įvedimo į rinką rezultatus. Tyrimo duomenys bus panaudoti apibendrintai, rengiant dalyko ,,Marketingas ir tyrimai‘‘ projektą. Konfidencialumą garantuoju. Ačiū už Jūsų atsakymus bei sugaištą laiką!

Ergonominių sąlygų reikšmė kosmetologų profesinėje veikloje

Results19
Gerbiamas (-ma) kosmetologe,                Pastaraisiais metais profesinių ligų skaičius Lietuvoje vis mažėja. Tačiau mažėjant bendram profesinių ligų skaičiui vis dažniau pasitaiko kaulų – raumenų sistemos ligų. Dažniausia kaulų – raumenų sistemos ligos priežastis -  ne tik sunkus fizinis darbas, bet ir netinkamai ergonominiu požiūriu atliekamos užduotys bei įrengtos darbo vietos.Esu Kamilė Kolosovaitė - Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros Kosmetologijos studijų programos IV kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti ergonominių sąlygų reikšmę kosmetologų profesinėje veikloje.  Prašau jūsų atsakyti į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė: vardo ir pavardės rašyti nereikia, Tyrimo duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe. Pildydami anketą, pasirinkite po vieną atsakymo variantą ir jį pažymėkite langelyje ženklu X, arba, kur reikia, į laukelius įrašykite savo atsakymą.

Stojimas į aukštąsias mokyklas

Gerb. respondente,šią anketinę apklausą atlieka 4 gimnazinės klasės mokinės, kurios nori išsiaiškinti apie stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijas. Jūsų atsakymai mums padės atlikti išsamią analizę. Iš anksto dėkojame už atsakymą.

Klausimai

Sveiki,Esame 3 kurso Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto studentai ( Justinas Petrulionis, Diana Isajevaitė ir Erika Žydelytė).Elgsenos ekonomikos paskaitai atliekame apklausą, kurioje bus pateikti klausimai su pasirinkimo variantais. Ačiū už dalyvavimą. 

namų apyvokos ir interjero parduotuvės.

Šios anketos tikslas yra išsiaiškinti kaip dažnai yra lankomąsi namų apyvokos bei interjero parduotuvėse, taip pat išanalizuoti kokio amžiaus grupės asmenys tai daro ir kaip dažnai yra atkreipiamas dėmesis į savo namų interjerą bei jų atnaujinimą.

Palangos svetingumo darbuotojų kompetencijos atsižvelgiant į klientų atsiliepimus

Results0
Gerb. Palangos svetingumo įmonių svečiai,            Esu Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Svetingumo vadybos mokymo programos, trečio kurso studentė, Rita Tapinienė. Kreipiuosi į Jus, prašydama atsakyti į klausimus, kurių pagalba bus siekiama išsiaiškinti ir įvertinti Palangos svetingumo įmonėse dirbančių darbuotojų kompetencijos valdymo svarbą atsižvelgiant į jūsų (klientų) atsiliepimus. Jūsų atsakymai yra svarbūs,  kadangi apibendrinus gautus rezultatus bus galima atskleisti pagrindinius paslaugų kokybės vertinimo elementus svetingumo versle, ir nustatyti trūkstamas svetingumo darbuotojų kompetencijas, kurios neleidžia svetingumo įmonei pasiekti užsibrėžtų tikslų, efektyviai dirbti, pelnyti lojalumą, prisidėtų prie sezoniškumo mažinimo. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami apibendrinimams.

Socialinių darbuotojų požiūris į perdegimo sindromą socialiniame darbe

Results0
Gerbiamas (-a) respondente,Socialinės krypties studijų studentė atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti socialinių darbuotojų požiūrį į perdegimo sindromą socialiniame darbe. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, pažymint Jums tinkantį atsakymo variantą(-us). Kur bus reikalinga, prašau parašyti savo nuomonę. Anketa yra anoniminė, o apibendrinti jos duomenys bus naudojami tik baigiamajame bakalauro darbe.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų bendradarbiavimą!

Bendravimo gebėjimų ir pozityvaus mąstymo ugdymas savanorystėje

Šakių socialinių paslaugų centras su partneriu Šakių jaunimo sąjunga "Apskritasis stalas" įgyvendina projektą "Buities tvarkymo paslaugų plėtra ir savanoriškos veiklos skatinimas Šakių mieste".  Įgyvendinant šį projektą kovo 6 d. 9 val. Šakių viešosios bibliotekos salėje (Gimnazijos g. 1, Šakiai) organizuojami mokymai "Bendravimo gebėjimų ir pozityvaus mąstymo ugdymas savanorystėje". Mokymus ves lektoriai Vitalija Lyska ir Mantas Apneris. Dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Mokymai nemokami, bus pasirūpinta dalyvių maitinimu bei kavos pertraukomis. Būtina išankstinė registracija. Vietų skaičius ribotas.

Vilniaus miesto automobilių srauto analizė

Results55
Sveiki, esu Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegijos trečio kurso transporto logistikos studentas atliekantis tyrimą apie Vilniaus miesto automobilių srautą. Apklausa užtruks tik keleta minučių. Informacija yra konfidenciali ir naudojama tik tyrimo tikslams.

Rumšiškių kultūros centro Dovainonių salės viešosios nuomonės apklausa formuojant kultūros paslaugų pasiūlą Dovainonyse

Results35
Rumšiškių kultūros centras prašo visuomenės pagalbos atsakant į šiuos klausimus Dovainonių miestelio bendruomenės lūkesčius. Apklausos atsakymų rezultatai bus naudojami formuojant Rumšiškių kultūros centro kultūrinių-edukacinių veiklų ir renginių pasiūlą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę  Dovainonyse. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!Dėkojame už atsakymus!

"Multikino" kino teatras

Sveiki!Esame Vilniaus kolegijos Reklamos vadybos antrakursės studentės. Atliekame apklausą apie kino teatrą "Multikino". Mūsų tikslas yra atlikti statistinį tyrimą, norint išsiaiškinti klientų norus,įpročius, galinčius turėti įtakos įmonės apyvartos didinimui.Apklausa yra anoniminė ir atsakymai bus panaudoti tik mokymosi tikslams (tyrimui ir statistikos sudarimui).Ačiū, kad skyrėte mums laiko!

Naujos paslaugos pasiūlos apžvalga - kopija

Results0
Iš šios apklausos duomenų norime išsiaiškinti, ar šį mūsų paslauga įeitų į mūsų miesto rinką, ir kaip mes galime sureguliuoti savo galimybes pagal jūsų atsakymus. Mūsų paslauga- tai šunų vedžiojimas už tam tikrą mokestį tam tikrą laiką.

Pasirinkimo anketa

Esame Vilniaus universiteto ekonometrijos studentės, atliekame tyrimą apie ekonominę elgseną.

Kauno regiono įmonių procesų valdymo naudojant IT programas tyrimas

Results5
Gerbiamas respondente, esu Ieva Kirstukaitė. Šiuo metu mokausi Vytauto Didžiojo Universitete, strateginio organizacijų valdymo, antrame magistro kurse. Atlieku tyrimą apie Kauno regiono įmonių procesų valdymą ir kasdieninėje veikloje naudojamas kompiuterines programas. Šiam tyrimui atlikti naudoju anketą, kuri yra anoniminė. Visi gauti rezultatai yra vienodai svarbūs ir bus panaudoti tik moksliniams tikslams rašant baigiamąjį magistro darbą. Anketą užpildyti užtruks tik kelias minutes. Dėkoju už sugaištą laiką.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų finansinio raštingumo ir jo poveikio taupymui vertinimas

Results119
Gerbiami respondentai,Esu Vilniaus  Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos bakalauro studijų programos  IV kurso studentė.  Anketine apklausa siekiu ištirti VGTU bakalauro studijų programos nuolatinių studijų studentų  finansinį raštingumą ir jo poveikį taupymui. Ši apklausa yra anoniminė, o surinkti duomenys bus naudojami tik baigiamajame darbe. Ačiū už Jūsų laiką ir atsakymus.

Inkliuzija visuomenėje moksleiviams turintiems specialiųjų poreikių sporte ir fizinėje veikloje.

Gerb. Respondente,Esu Lietuvos sporto universiteto sporto edukologijos studijų programos II  kurso studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį darbą, kurio pagrindinis tikslas yra nustatyti studentų požiūrį į inkliuziją visuomenėje moksleiviams turintiems specialiųjų poreikių sporte ir fizinėje veikloje.Jūsų konfidencialumas yra užtikrintas, nes anketa yra anoniminė. Vardo, pavardės ir kitų asmeninių duomenų įrašyti į anketinę apklausą nebus prašoma. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti.Ačiū už Jūsų skiriamą laiką.

Kineziterapeuto kompetencijų analizė, dirbant su pacientais, kurie turi artumo ir prisilietimo baimę

Results17
Sveiki, mano vardas Dovilė. Esu 4 kurso, kineziterapijos studentė. Rašau baigiamąjį bakalauro darbą apie iššūkius, su kuriais susiduria kineziterapeutas savo klinikinėje praktikoje, kuomet tenka dirbti su pacientu, turinčiu prisilietimo ar artimo kontakto baimę.Visi gauti duomenys bus apdrojami laikantis konfidencialumo, ir tik apibendrinti.Iš anksto dėkoju už Jūsų geranoriškumą ir išsamius atsakymus!

Naujos paslaugos pasiūlos apžvalga

Iš šios apklausos duomenų norime išsiaiškinti, ar šį mūsų paslauga įeitų į mūsų miesto rinką, ir kaip mes galime sureguliuoti savo galimybes pagal jūsų atsakymus. Mūsų paslauga- tai šunų vedžiojimas už tam tikrą mokestį tam tikrą laiką.