1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Namuose susidarančių atliekų analizė

Šiandien kiekvienas susiduriame su klimato kaitos aspektais, lemiančiais, kad turime atitinkamai reaguoti į pakitusią aplinką. Kiekvieno asmens buityje sukuriamas atliekų kiekis lemia arba sąvartynų kiekio augimą arba atliekų deginimo poreikį, tačiau yra ir kitas požiūris: keisti atliekų vertinimo aspektą, kuomet susidariusios atliekos yra vertinamos kaip resursas. Šiuo metu, didžioji dalis atliekų, tinkamų perdirbti, yra kaupiamos, deginamos, siunčiamos į mažiau pasiturinčias šalis. Mūsų tikslas- didinti perdirbamų atliekų kiekius ir tam mums reikia Jūsų atvirų atsakymų!Visi pateikti atsakymai yra anonimiški. 

Išankstinės gyvenimo valios direktyvos

Results240
Išankstinė gyvenimo valios direktyva – dokumentas, suteikiantis galimybę iš anksto nurodyti tai, ko pageidaujama gyvenimo pabaigoje, jeigu dėl tam tikrų priežasčių, kaip progresuojančios ligos ar sunkių sužalojimų, nebūtų įmanoma išreikšti savo valios tuo metu (pvz., gyvybę palaikančio gydymo, dirbtinio gaivinimo atsisakymas).Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros II kurso studentė  atlieka tyrimą, kurio tikslas yra nustatyt išankstinės gyvenimo valios direktyvos įteisinimo galimybę Lietuvos Respublikoje tiriant visuomenės požiūrį į šį dokumentą.Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas – apklausai naudojama anketa yra anoniminė, atsakymai bus pateikiami apibendrintai. Pažymėkite vieną tinkamą atsakymą, jei klausime nenurodyta kitaip. Jei turite klausimų kreipkitės el. paštu: [email protected]ŠIRDŽIAI DĖKOJU UŽ ATSAKYMUS!

Vertės vartotojui kūrimas komunikacijos priemonėmis

Results59
Gerb. respondente,Esu Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto, magistro antro kurso studentė, tirianti prekybos tinklų Lietuvoje galimybes kurti vertę vartotojui naudojant komunikacijos priemones.Visa informacija laikoma konfidencialia ir bus naudojama tik mokslinių tyrimų tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Apklausa turėtų užtrukti keletą minučių. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Užsienio lietuvių įtraukimo į Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės gerinimą galimybių analizė

Apklausiant  užsienio lietuvių bendruomenių atstovus noriu išsiaiškinti  kaip  užsienyje gyvenantys lietuviai prisidėda prie gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvos savivaldybėse, išsiaiškinti  užsienyje gyvenančių lietuvių elgseną kas skatina, kokios yra kliūtys dalyvauti Lietuvos gyvenime ir kaip veikia  Lietuvos savivaldybėse vykdoma politika dėl diasporos įtraukimo į gyvenimo kokybės gerinimą.

INFLIACIJOS POVEIKIO GYVENIMO KOKYBEI LIETUVOJE VERTINIMAS

Results405
Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto VI kurso studentė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti ir nustatyti infliacijos poveikį Lietuvos gyventoju gyvenimo kokybei po euro įvedimo. Jūsų dalyvavimas tyrime labai svarbus. Apklausa anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams. Dėkoju už jūsų laiką ir atsakymus!

Socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo ir nuovargio sąsajų tyrimas

Gerbiamas (-a) respondente,Esu Viktorija Butkutė, Vytauto Didžiojo Universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, sveikatos psichologijos II kurso magistrantūros studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti socialinių tinklų naudotojų, jaunų suaugusiųjų probleminio socialinių tinklų naudojimo, perfekcionizmo bei nuovargio sąsajas. Kviečiami dalyvauti visi jauni asmenys nuo 18 iki 29 metų amžiaus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl būčiau dėkinga, jog atsakytumėte į Jums pateikiamus klausimus. Ši anketa yra anoniminė, bus laikomasi konfidencialumo ir anonimiškumo principų, duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams ir viešinami apibendrinti. Tyrimo anketos pildymas vidutiniškai gali trukti nuo 10 iki 20 min.Kilus klausimams, pastebėjimams ar poreikiui sužinoti apibendrintas tyrimo išvadas, galite kreiptis el. paštu į: tyrimo vykdytoją Viktoriją Butkutę [email protected]  arba tyrimo mokslinį vadovą Lekt. dr. Loretą Zajančkauskaitę-Staskevičienę [email protected]

Darbo reikalavimų ir išteklių vaidmuo formuojant skirtingų kartų darbuotojų inovatyvią elgseną

Results66
Mieli respondentai,Kauno technologijos universiteto studentė Urtė Ciganė šiuo klausimynu siekia sužinoti, kokie darbo reikalavimai ir ištekliai formuoja Lietuvoje dirbančių skirtingų kartų darbuotojų inovatyvią elgseną. Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl rezultatai bus viešinami apibendrinta forma studentės magistro baigiamajame darbe ir viešojo magistro baigiamojo darbo gynimo metu, tačiau visi atsakymai liks anonimiški, nes nebus įmanoma identifikuoti konkretaus tyrime dalyvavusio asmens.Anketa skirta asmenims, turintiems darbinės patirties (vyresniems nei 18 metų amžiaus) ir dirbantiems gamybinio pobūdžio organizacijose.Jeigu kiltų kokių nors klausimų, galite kreiptis el. paštu: [email protected]šome įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį.Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.Ačiū už Jūsų atsakymus!

Maisto papildų vartojimo ypatumai ir jų sąsajos su socialine reklama

Results404
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Evelina Cirtautaitė ir vykdau savo baigiamojo magistro darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti daugiau apie maisto papildų vartojimo įpročius ir įvertinti reklamos įtaką maisto papildų vartojimo ypatumams.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.Kilus neaiškumams galite kreiptis į tyrėją el. paštu: [email protected]

„IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GABIŲ VAIKŲ UGDYMO PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS.“ - anketa tėvams

Gerbiami Tėveliai,Esu Šiaulių universiteto, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijų  programos ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo problemos: tėvų požiūris.“ Norėčiau gauti daugiau informacijos apie šiuos vaikus, jų atpažinimą, ugdymo galimybes bei problemas. Todėl labai prašyčiau, kad atsakytumėte į klausimus pateiktus šioje  anketoje. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką. 

DARBINGO AMŽIAUS MOTERŲ SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PATIRTIES SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS

aš, Klaipėdos universiteto Psichologijos studijų programos studentė Raimonda Monstvilaitė, atlieku tyrimą, kurio pagrindu rengiu diplominį darbą. Prašau Jus dalyvauti šiame tyrime. Jo tikslas – išsiaiškinti seksualinio priekabiavimo patirties sąsajas su asmenybės bruožais. Tyrimas anoniminis, o jo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Užtikrinu, kad Jūsų atsakymai jokios įtakos asmens orumui ar reputacijai neturės. Prašau Jūsų atidžiai, nuoširdžiai ir atvirai atsakyti į visus žemiau pateikiamus klausimus, nes nuo to priklausys tyrimo rezultatų vertė.

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki, Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei

Results34
Laba diena,Esu Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos studijų programos 4 kurso studentė Ovidija Vasiliauskaitė. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą tema „Skirtingų kineziterapijos programų ir nugaros skausmo įtaka nėščiųjų gyvenimo kokybei“. Tyrime kviečiu sudalyvauti >22 savaičių nėščias moteris. Prašau Jūsų pasidalinti savo patirtimi, užpildant šią anketą. Jūsų atsakymų anonimiškumas ir konfidencialumas – garantuojami. Analizėje bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys. Jūsų atsakymai labai svarbūs tyrimo rezultatams norint pagerinti nėščių moterų gyvenimo kokybę. Pradedamos pildyti šią anketą sutinkate, kad jūsų atsakymai bus panaudoti baigiamajame bakalauro darbe. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.  Kilus klausimų, prašau skambinti +37063977839, el. paštas [email protected]

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė Lietuvoje

Gerbiamas Respondente,esu Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantūros studijų studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kas trukdo pasiekti efektyvų žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymą ir pateikti pasiūlymus dėl proceso patobulinimo. Ačiū Jums, kad prisidėjote prie šio tyrimo! 

VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS STUDENTŲ IR REZIDENTŲ ŽINIOS APIE PROFESINES LIGAS IR JŲ NUSTATYMO EIGĄ

Results20
Gerbiamas (-a) respondente,Esu Eglė Junelytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto IV kurso visuomenės sveikatos bakalauro studijų studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu įvertinti Vilniaus universiteto medicinos studijų programos studentų ir rezidentų žinias apie profesines ligas ir jų nustatymo eigą. Apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas yra garantuojamas. Surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui parengti. Anketos pildymas neužtruks ilgiau kaip 15 minučių. Ačiū už sugaištą laiką ir atsakymus.

Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimas

Sveiki,Esu Lietuvos sporto universiteto sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - įvertinti turizmo įvaizdžio formavimą Klaipėdos mieste.Ši anketa anoniminė, todėl Jūsų konfidencialumas yra garantuotas. Gauti duomenys bus naudojami tik baigiamajame darbe.Ačiū už Jūsų laiką!

Su vaistų vartojimu susijusių problemų identifikavimas

Results95
Gerbiamas Respondente, šia anonimine anketa norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie turimą informaciją dėl paskirto ar įsigyto be recepto vaisto vartojimo ir iškylančias problemas, susijusias su vaistų vartojimu. Duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslais. Iš anksto dėkoju už sąžiningus atsakymus. Magistro baigiamojo darbo tyrimą atlieka LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto, V kurso studentė.

NUOMONĖ APIE LIETUVOS EKONOMIKĄ

Results386
Sveiki,  Esu MRU finansų valdymo magistrantūros studentė ir labai prašau skirti vieną minutę šiai apklausai. Labai padėsite man parengti baigiamojo darbo tyrimą. Ačiū visiems atsakiusiems :)jeigu nematote visu atsakymu, prasom pasirinkti klasikine puslapio versija. dekui:)Karolina

Klausimynas medikams - ŽIV pacientų mitybos poreikiai

Gerbiami Medikai,Siuo tyrimu siekiu įvertinti ŽIV pacientų mitybos poreikius ir medikų požiūrį į ŽIV Lietuvoje. Klausimynas yra skirtas įvairių specializacijų gydytojams ir rezidentams. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakyti į pateiktus 26 klausimus pasirenkant vieną variantą. Ši anketa taip pat yra puiki galimybė pasitikrinti savo žinias.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Eglė Mačiunskaitė – Datta, Wolverhampton Univesitetas, JK

Socialinių dalininkų nuomonė apie studijų kokybę, įsidarbinimą ir pan.

Results14
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos fakultetas atlieka tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti socialinių dalininkų nuomonę apie studijų programos „Geležinkelių transporto inžinerija“ studijų kokybę, įsidarbinimą.Kviečiame dalyvauti tyrime ir nuoširdžiai atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketoje nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Kiekvieno respondento nuomonė yra labai reikšminga. Anketa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus pateikti apibendrintai.

Mokymų vertinimas

Sveiki, būsiu dėkinga, jei padėsite man tobulėti ir įvertinsite mano vestus mokymus. Ačiū už  Jūsų skirtą laiką :) Iki malonių susitikimų. 

Naujausios viešos anketos

Kurjeriai

Results20
Anketos tikslas išsiaiškinti, kaip žmonės vertina kurjerius, bei jų atliekamą darbą.

Komforto ir saugumo sistemų pasirinkimai automobilyje tyrimas

Esu Augustas Šaltenis iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, AE17D grupės, trečio kurso studentas. Darau apklausą apie komforto ir saugumo sistemų pasirinkimą ir jų naudojimą vairuojant automobilį. Ši apklausa yra uždara ir anoniminė.

Automobilio padangų pasirinkimo kriterijos

Sveiki! Esu Edvinas Žilinskas, studijoju VTDK kolegijoje AE17D grupeje. Maloniai kviečiu dalyvauti apklausoje tyriant automobilio padangų pasirinkimo kriterijas. Tyrimo tikslas: atskleisti pagal kokius parametrus vairuotojai renka padangos savo automobiliui. Jūsų atsakymai leis išsiaiškinti automobilio padangų pasirinkimo kriterijas bei padės atlikti tyrimą savarankiškam darbui iš dalyko „Taikomieji tyrimai“. Tyrimo rezultatai bus pristatyti VTDK technologijų fakultete, savarankiškam darbe automobilio elektronikos inžinerijos studijose. Anketos yra asmenine, atsakymai bus pateikti apibendrintai.

Lengvųjų automobilių akumuliatorių poreikio tyrimas

Esu Saimonas Brokas studijuoju VTDK kolegijoje. Maloniai kviečiu dalyvauti apklausoja tiriant lengvųjų automobilių akumuliatorių poreikio tyrime. Apklausos tikslas: išanalizuoti vartotojų tikslus ir poreikius naudojant automobilinius akumuliatorius. Jūsų atsakymai padės ištirti savarankišką darbą "Taikomųjų tyrimų" paskaitai. Atlikti tyrimai bus pristatyti VTDK kolegijoje technologijų fakultete. Darbe automobilių elektronikos sistemų inžinerijos studijose. Anketa yra anoniminė, o rezultatai bus pateikiami apibendrinti. 

Pašalinė veikla vairuojant automobilį tyrimas

Esu Tomas Michalovskis, studijuoju VTDK kolegijoje AE17D grupėje. Maloniai kviečiu dalyvauti apklausoje tiriant pašalines vairuotojų veiklas. Tyrimo tikslas: sužinoti kokiomis pašalinėmis veiklomis ir kaip dažnai užsiima vairuotojai vairavimo metu. Jūsų atsakymai padės išsiaiškinti vartotojų tendencijas vairuojant, bei padės atlikti tyrimą savarankiškam darbui "Taikomųjų tyrimų" paskaitai. Tyrimo rezultatai bus pristatyti VTDK technologijų fakultete, savarankiškam darbe automobilių elektros sistemų inžinerijos studijose. Anketa anoniminė, o atsakymai bus pateikti  apibendrintai.

Automobilio garso sistemos tyrimas

Results12
Esu Tomas Sapiženka iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos AE17D grupės trečio kurso studentas. Darau savo baigiamojo darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti apie vairuotojų įpročius vairuojant automobilį klausytis radijo ir kokios garso sistemos yra įrengtos automobiliuose. Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams.

Banko paslaugų naudojimas Lietuvoje

Esu VVK studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti kokiomis banko paslaugomis naudojasi žmonės ir koks likęs grynųjų pinigų naudojimas. Ši apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

Valpainių krašto moterų apdovanojimai 2020

Results11
Mieli, Valpainių krašto gyventojai, artėja pavasaris, o kartu su juo ir Tarptautinė Moters diena. Valpainių kaimo bendruomenė kviečia Jus pasiūlyti savo kandidatus į žemiau išvardintas nominacijas renginiui ,,Valpainių krašto moterų apdovanojimai 2020” (apdovanojimai yra simboliniai, tikime, kad kiekviena moteris verta įvertinimo). Užpildžius šią anketą, prašome ją įdėti į voką, o voką užklijavus – pristatyti į AIBĖS parduotuvę, esančią Valpainių kaime, iki šių metų vasario 28 d.Renginys ,,Valpainių krašto moterų apdovanojimai 2020“ vyks kovo 8 d. 13.00 val. Valpainių bendruomenės namuose, kur visų Jūsų lauks muzikiniai pasirodymai, dėmesys moterims, staigmenos ir, žinoma, nominacijų apdovanojimai. Renginys skirtas visoms Valpainių krašto moterims, merginoms.

Pdėkite sukurti grupės pavadinimą!!! :)

Laba diena,Norėčiau paprašyti Jūsų, kad padėtumėte sukurtu įdomų ir orginalų grupės pavadinimą, kuri burtu žmones bėgimui ir mini treniruotėms. Ačiū Jums labai iš anksto.

Slaugytojų ir akušerių kompetencija vykdant gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą - kopija

Gerb. respondente,Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto magistrantūros studijų studentė  Agata Semionovienė tiria slaugytojų ir akušerių kompetenciją vykdant gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą. Anketa yra anoniminė. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Jūsų nuomonė yra labai svarbi.Dalyvauti gali tik dirbančios įstaigoje, kurioje vykdote gimdos kaklelio patikros programą. Anketoje NĖRA teisingų ar neteisingų atsakymų.Iš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir išsakytą nuomonę.

Bankinių kortelių naudojimas

Sveiki,Esame II kurso studentai SMK kolegijoje, studijuojame bankininkystę ir investicijų valdymą. Norime sužinoti bankinių kortelių populiarumą, bei jų naudojimą Lietuvoje. Apklausa truks vos 10minučių.Ačiū už atsakymus.

kelionės

Gerbiami respondentai,esame Socialinių mokslų kolegijos turizmo ir poilsio studijų programos II kurso studentės.Užpildydami šią anketą padėsite išsiaiškinti įvairių žmonių keliavimo įpročius ir poreikius.Užtikriname , kad apklausa bus anoniminė ir informacija bus saugoma mūsų duomenų bazėje.Tikimės iš jūsų atvirumo ir nuoširdumo.Pagarbiai SMK Turizmo ir poilsio studentės.

Žaidimo taikymo ypatumai, naujos kartos vaikams ikimokykliniame amžiuje

Results82
Žaidimas yra naujų vaikų įspūdžių, įgūdžių ir saviraiškos varomoji jėga. Žaidimas kaip procesas ir ugdymo priemonė yra neatsiejamas nuo  pedagogų veiklos. Žaidimo procesas svarbus, kadangi jo metu perduodamos atitinkamos žinios, kurios yra ir bus labai svarbios - naujos kartos vaikams ir jų tolimesniems raidos etapams.Esu Šiaulių universiteto, pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentė Ernesta Vasiliauskienė ir atliekų tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti žaidimo taikymo ypatumus, naujos kartos vaikams ikimokykliniame amžiuje. Jūs savo darbe taikote žaidimo metodą, todėl Jūsų nuomonė man yra labai svarbi.Atsakyti į anketos klausimus prireiks 5-10 minučių. Apklausa yra anoniminė. Apklausos duomenys bus analizuojami tik apibendrinti. Tinkamą atsakymo variantą pažymėkite X.Iškilus neaiškumams, galite kreiptis į mane el. paštu: [email protected]          

Kino teatras

Šia apklausa norime išsiaiškinti kino lankomumą. Duomenys yra anonimiški.

Nuostatos į lytinę orientaciją

Sveiki, esame pirmo kurso bendrosios praktikos slaugos studentės Kauno kolegijoje ir atliekame apklausą apie žmonių požiūrį į asmens lytinę orientaciją. :)

Mokymų vertinimas

Sveiki, būsiu dėkinga, jei padėsite man tobulėti ir įvertinsite mano vestus mokymus. Ačiū už  Jūsų skirtą laiką :) Iki malonių susitikimų. 

Atostogų poreikio ir jų kokybės vertinimas

Results33
Anketa skirta įvertinti lietuvių poreikį ir ypatumus renkantis kasmetines sezonines atostogas Lietuvoje. Taip pat nustatyti, kokie lūkesčiai keliami atostogoms, kurios trunka iki 3 dienų.

Slaugytojų ir akušerių kompetencija vykdant gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą

Gerb. respondente,Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto magistrantūros studijų studentė  Agata Semionovienė tiria slaugytojų ir akušerių kompetenciją vykdant gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą. Anketa yra anoniminė. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Jūsų nuomonė yra labai svarbi.Dalyvauti gali tik dirbančios įstaigoje, kurioje vykdote gimdos kaklelio patikros programą. Anketoje NĖRA teisingų ar neteisingų atsakymų.Iš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir išsakytą nuomonę.

Smulkintos mėsos vartojimo ypatumai

Results4
Gerbiami Respondentai,Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, veterinarinės maisto saugos magistrantūros 1 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - įvertinti smulkintos skirtingų gyvūnų mėsos pasirinkimą ir vartojamumą vartotojų tarpe. Anketa yra anoniminė. Dėkoju už Jūsų atsakymus.

Kartų: x, y, z makiažo įpročiai

Results480
Gerb., Respondente,Esu Kauno Kolegijos, Kosmetologijos studijų programos III kurso studentė Ieva Katinaitė. Baigiamajam darbui noriu atlikti tyrimą apie x, y, z kartų makiažo įpročius. Anketa yra anoniminė, tyrimo duomenys bus panaudoti tik mokslo tikslams. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius ir atvirus atsakymus!