1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Statistika

 • Atsakymai viso:10 772 262
 • Atsakymai vakar:4 619
 • Anketos viso:234 480
 • Anketos vakar:105
 • Vartotojai viso:148 592

Rekomenduojamos anketos

INOVACIJŲ DIEGIMO SPRENDIMŲ LOGISTIKOS ĮMONĖSE VALDYMAS

Šio tyrimo tikslas nustatyti inovacijų diegimo logistikos bei transporto organizacijose valdymo ypatumus bei problemas. Anketa anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti teisingus ir objektyvius tyrimo rezultatus. Atsakymus pažymėti nesunku: Jums tinkamiausią atsakymo variantą (-us) pažymėkite  arba parašykite savo nuomonę nurodytoje vietoje. 

TURINIO KŪRĖJO VERSLUMAS IR JO SĄSAJOS SU VEIKLOS REZULTATAIS

Results146
Gerb. Respondente,Esu Vilniaus Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo Verslo valdymo programos studentė Justė Jablonskienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti kaip stipriai verslumas pasireiškia turinio kūrėjo veikloje ir kokią įtaką turinio kūrėjo verslumas daro veiklos rezultatams. Kviečiu Jus užpildyti apklausos anketą, kuri yra skirta mažų ir vidutinių įmonių (iki 250 darbuotojų), veikiančių ne trumpiau nei 1-eri metai, darbuotojams, atsakingiems už turinio kūrimą ir talpinimą elektroninėje erdvėje. Apklausa yra anoniminė. Surinkti duomenys bus naudojami tik bakalauro baigiamajam darbui rengti. Tyrimas naudingas ne tik akademinei bendruomenei, tačiau taip pat ir įmonėms bei organizacijoms, kurios kuria ir talpina turinį elektroninėje erdvėje.Apklausa yra trumpa, tad neužtruksite daug laiko.Ačiū už dalyvavimą! 

Lean metodų taikymo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu

Gerbiamas respondente,Esu Evelina Šilanskienė, Vilniaus universiteto Kokybės vadybos programos II kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kokią įtaką Lean metodų taikymas daro darbuotojų pasitenkinimui darbu.Maloniai kviečiu Jus prisidėti prie tyrimo tikslo siekimo bei atsakyti į anoniminę apklausą, kurios pildymas užtruks iki 5 min.Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Veiksniai įtakojantys apsisprendimą pirkti naujoje elektroninėje parduotuvėje

Gerb. Respondente,Esu SMK Aukštosios mokyklos tarptautinio verslo III kurso studentas ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius apsisprendimą pirkti naujoje elektroninėje parduotuvėje.Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais, bakalauro baigiamajam darbui parengti.

Darbuotojų socialinio saviveiksmingumo ir jų konfliktų su bendradarbiais sprendimo strategijų sąsajos

Kviečiame dalyvauti tyrime visus šiuo metu nevadovaujamose pareigose dirbančius asmenis, ne jaunesnius nei 18 metų.ĮvadasTai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome išsamiai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.Tyrėjai ir tyrimo tikslasTyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Psichologijos bakalauro studijų programos 4 kurso studentė  Rūta Sutkaitienė. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojų socialinis saviveiksmingumas yra susijęs su jų konfliktų sprendimo taikomomis strategijomis konfliktuose su bendradarbiais. Tyrimui vadovauja prof. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė.Tyrimo procedūraTyrime kviečiami dalyvauti visi šiuo metu nevadovaujamose pareigose dirbantys asmenys, ne jaunesni nei 18 metų. Tyrimo metu Jūs šioje elektroninėje formoje turėsite užpildyti du klausimynus ir atsakyti į keletą socio-demografinių klausimų. Dalyvavimas tyrime truks apie 10-15 min.Dalyvavimo ir pasitraukimo sąlygosDalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs turite teisę pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.Dalyvavimo tyrime rizika ir naudaDalyvavimas tyrime Jums neturėtų sukelti didesnių išgyvenimų nei patiriate kasdieniame gyvenime. Jeigu tyrimo metu pajausite, kad išgyvenate nemalonius jausmus, iš tyrimo galėsite pasitraukti bet kuriuo metu. Tikimasi, kad gauti rezultatai padės geriau paaiškinti svarbią, tačiau mažai tyrinėtą sąsają tarp darbuotojų socialinio saviveiksmingumo ir jų konfliktų su bendradarbiais sprendimo strategijų. Konfidencialumas ir duomenų saugojimasBet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir bus prieinama tik tyrėjai, bakalauro baigiamojo darbo vadovei ir recenzentui. Visa gauta informacija bus naudojama tik mokslinio darbo tikslais.Siekiant išsaugoti konfidencialumą Jūsų pildoma apklausos forma bus anoniminė. Tyrimo duomenys, apgynus baigiamąjį bakalauro darbą, bus 5 metus saugomi slaptažodžiu apsaugotoje elektroninėje laikmenoje.Tyrimo duomenų panaudojimo tikslai ir duomenų sunaikinimasTyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys internetinėje apklausų portalo paskyroje bus ištrinti ir perkelti į elektroninę laikmeną. Praėjus 5 metams po darbo baigiamojo gynimo visi duomenys bus pilnai sunaikinti. Kadangi tyrimas yra anoniminis, negalėsite kreiptis dėl Jūsų duomenų pašalinimo iš duomenų masyvo, nes nebus galimybės atsekti Jūsų duomenų.KontaktaiJei turite klausimų ar pageidaujate detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Rūtą Sutkaitienę, el. paštu: [email protected], kad sutikdami (-os), jūs:✔ Susipažinote su dokumentu ir supratote jame pateiktą informaciją.✔ Suprantate, kad Jūsų dalyvavimas yra savanoriškas ir Jūs turėsite galimybę pasitraukti iš tyrimo bet kuriame etape.✔ Sutinkate, kad šiame tyrime sukaupti duomenys būtų analizuojami ir apibendrinami moksliniais tikslais.

Apklausa transporto užsakovams

Gerb. respondentai,Esu Mykolo Romerio universiteto, logistikos vadybos magistro studijų studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas -  išsiaiškinti, su kokiomis transportavimo problemomis susiduria užsakovai, kokie svarbiausi kriterijai yra užsakant transportą, koks transportavimo būdas yra priimtiniausias ir paklausiausias, ko tikimasi iš Lietuvos logistikos įmonių.Apklausa yra visiškai anonimiška ir gauti rezultatai bus naudojama tik mano magistriniame darbe.Atsakyti į klausimus truks iki 10 minučių. Dėkoju už skirtą laiką!

Hidroponikos sistemų naudojimas

Results40
Gerbiami respondentai,Esu Vilniaus kolegijos bakalauro studijų IV kurso agroverslo technologijų studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, norėdamas išsiaiškinti potencialių hidroponikos sistemų naudotojų poreikius bei lūkesčius. Tyrimo rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe.Kviečiu atsakyti į apklausos klausimus, užtruksite apie 5 minutes.Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą.Apklausa yra anoniminė.

Apklausa skirta gamybinių įmonių darbuotojams arba darbuotojams, kurie turi patirties gamybinėse įmonėse.

Results11
Apklausa skirta gamybinių įmonių darbuotojams arba darbuotojams, kurie turi patirties gamybinėse įmonėse.Laba diena,Atliekame tyrimą kuriuo siekiama išsiaiškinti gamybinių įmonių patirtį derinant Lean/Agile filosofijas, bei ERP/MES sistemas, lyginant su finansiniais konkrečios įmonės rezultatais. Dėl šios priežasties įmonės kurioje dirbote/dirbate pavadinimas yra kertinė duomenų dalis. Apklausa yra visiškai anoniminė, rezultatai bus naudojami tik magistro baigiamojo darbo rašymo tikslams. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir atsakymus!

Turizmo paslaugų Kauno mieste analizė

Sveiki. Ši apklausa sudaryta siekiant išsiaiškinti turizmo paslaugų poreikį Kaune. Anketa anoniminė. Anketos rezultatai viešai nepublikuojami.Kviečiu atsakyti tik tuos kurie yra buvę Kaune.Būčiau labai dėkinga jeigu skirtumėte laiko užpildyti apklausai, iš anksto dėkoju už jūsų laiką

Paskolos sutartys

Sveiki,Esu SMK aukštosios mokyklos teisės studijų studentas. Atlieku apklausą, kuria siekiu atskleisti asmenų, turinčių finansinių įsipareigojimų, žinias bei nuomonę apie iš paskolos sutarčių kylančius įsipareigojimus ir jų nevykdymą.Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus teiginius. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai naudojami tik mokslo tikslams ir tik statistiškai apibendrinti su kitų respondentų atsakymais.

Pirkimo internetu įpročiai Covid-19 pandemijos kontekste

Results127
Gerb. respondente,esu Mykolo Romerio universiteto Elektroninio verslo vadybos studijų programos II kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą. Ši apklausa skirta išanalizuoti vartotojų pirkimo internetu įpročius Covid-19 pandemijos kontekste. Anketa yra anoniminė. Tyrime bus naudojami tik apibendrinti duomenys rengiant mokslines išvadas ir praktines rekomendacijas elektroniniams verslams.Prašome pažymėti Jums tinkančius atsakymus.Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Veiksniai, lemiantys apsisprendimą skiepytis prieš COVID-19

Results44
Sveiki,esu 6 kurso Vilniaus universiteto medicinos studentas Augustinas Lesys ir savo baigiamajam magistro darbui vykdau tyrimą, siekiant nustatyti, kurie veiksniai Lietuvos žmonėms labiausiai lėmė apsisprendimą pasiskiepyti prieš COVID-19.Apklausa yra visiškai anoniminė, rezultatai bus naudojami tik baigiamojo darbo rašymo tikslams ir užims ne ilgiau kaip 3 minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir atsakymus!

ISTORIJŲ PASAKOJIMO VAIZDO REKLAMOSE VEIKSMINGUMO TYRIMAS

Results127
Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto, reklamos vadybos programos, magistro II kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – empiriškai patikrinti teoriškai pagrįstus būdus taikomus vaizdo reklamose istorijų pasakojimo veiksmingumui gerinti. Anketa yra anoniminė, tyrimo metu gauti rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais. Atsakydami į klausimus sugaišite vos kelias minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką.  

5 metų vaikų klausymo gebėjimai ir jų ugdymas

Results204
Gerbiami Pedagogai,esu VDU VI kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalauro studijų darbą, kurio tema: “5 metų vaikų klausymo gebėjimai ir jų ugdymas‘‘.Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir pateikti bakalauro darbe. Maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė. Jūsų nuomonė man labai svarbi.Dėkoju už bendradarbiavimą.PagarbiaiBeata Tylinga

Kosmetikos ir grožio parduotuvėms vartotojų lojalumą lemiantys veiksniai

Results157
Gerbiamas respondente,Klaipėdos universiteto verslo vadybos studentė atlieka vartotojų lojalumą lemiančių veiksnių tyrimą, kurio pagrindinis tikslas išsiaiškinti, kokie veiksniai nulemia vartotojų lojalumą kosmetikos ir grožio prekių parduotuvėms. Prašau Jūsų atvirai atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Ši anketa yra anoniminė, duomenys bus apibendrinti ir panaudoti studentės magistriniame darbe.

Darbuotojų įgalinimo įtaka įsitraukimui Lietuvos viešbučiuose

Results120
Sveiki,Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Verslo vystymo programos, magistro studijų II kurso studentas. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą, kurio tema – darbuotojų įgalinimo įtaka įsitraukimui Lietuvos viešbučiuose.Kviečiu sudalyvauti apklausoje, užtruksite 4-5 minutes. Apklausa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti mokslinio tyrimo tikslais. Užtikrinu Jūsų konfidencialumą. Pagarbiai,Justinasel.p. [email protected]

Elektroninės komunikacijos ,,iš lūpų į lūpas“ aspektų įtaka vartotojų ketinimams pirkti

Mielas respondente,esu Kamilė Matiukaitė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto, marketingo ir pardavimų vadybos magistro studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriame siekiu išanalizuoti elektroninės komunikacijos ,,iš lūpų į lūpas“  (E-WOM*) aspektų įtaką vartotojų ketinimams pirkti socialinėje erdvėje.Prašau įdėmiai perskaityti žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkti Jums labiausiai tinkantį atsakymą. Čia nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, man svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Duomenys bus analizuojami apibendrintai, neidentifikuojant asmens. Tokiu būdu užtikrinu konfidencialumą ir anonimiškumą. Iš anksto dėkoju už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.* E-WOM yra informacijos perdavimo terpė internete, kurioje vartotojai dalijasi arba ieško informacijos apie paslaugas, produktus ar įmones įvairiomis formomis, per įvairias elektronines platformas.

Žaislinių konstruktorių paklausos tyrimas

Results65
Sveiki,Atliekame tyrimą siekdami išsiaiškinti vartotojų patirtis, paklausą bei nuomonę apie žaislinius konstruktorius.  Apklausa anonimiška, rezultatai bus pasitelkiami rinkos vertinimui. Apklausos pildymo trukmė ~5 minutės. Dėkojame už skirtą laiką.

Lietuvos finansinio raštingumo kėlimo projekto anketa

Sveiki. Aš, Rimantas Buktus, finansų koordinatorius Finansinių Sprendimų Agentūroje. Šiuo metų dalyvauju valstybės remiamuose Lietuvos finansinio raštingumo kėlimo projektuose ir norėčiau pakviesti anketos dalyvius į nemokamą finansinę konsultaciją pasirinktomis temomis. Konsultacijos vyks gyvai Kaune arba nuotoliniu būdu per jums patogią platformą.Jeigu turite daugiau klausimų, galite susisiekti el.paštu: [email protected]

Kiekybinis tyrimas "Darbuotojų darbo rodikliai"

Gerb. Respondente,Šia apklausa norime nustatyti, kokie individualūs darbuotojų rezultatai yra svarbiausi ir matuotini, siekiant geresnių įmonės rezultatų. Prašome Jūsų skirti apie 10 min šios anketos supildymui. Norime Jus užtikrinti, kad anketa yra anonimiška, duomenys bus panaudoti tik moksliniame magistro baigiamojo darbo tyrime.Ačiū Jums už skirtą laiką!

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės ekoturizmo kontekste

Gerb.Respondente,esu Socialinių mokslų kolegijos ,Turizmo ir poilsio programos III kurso studentė .Atlieku tyrimą ,kurio tikslas atskleisti kaimo turizmo  paslaugų plėtros galimybes ekoturizmo kontekste .Anketą sudaro 10 klausimų,užtruksite 5min.Anketa yra anoniminė, o gauti duomenys bus naudojami tik baigiamajame bakalauro darbe.Ačiū už Jūsų skirtą laiką! 

Teatro komunikacija pandemijos metu

Results95
Aš Guostė Tuskenytė, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto, Kūrybos ir komunikacijos katedros studentė, rašau bakalauro darbą “COVID-19 pandemijos poveikis teatro komunikacijai”  ir atlieku  tyrimą siekdama išsiaiškinti kaip visuomenė vertina teatrų komunikaciją COVID – 19 pandemijos metu. Jūsų nuomonė ir vertinimai yra itin svarbūs, siekiant įvertinti teatrų komunikaciją su visuomene COVID – 19 pandemijos metu. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai nebus viešai publikuojami. Ačiū už skirtą laiką!

Darbuotojų įsitraukimo į darbą reikšmė nuotoliu dirbančių žmonių darbo ir asmeninio gyvenimo balansui

Results235
Miela (-as) respondente,tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Joje pateikta svarbi informacija apie šį tyrimą. Prašome nuodugniai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime.  Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedros Organizacinės psichologijos magistrantūros studijų programos 2 kurso studentas Artūras Akulauskas. Tyrimu siekiama ištirti darbuotojų įsitraukimo į darbą reikšmę nuotoliu dirbančių žmonių darbo ir asmeninio gyvenimo balansui.Tyrime kviečiami dalyvauti šiuo metu dirbantys asmenys. Tyrimas vyks internetinės apklausos būdu. Jo metu Jūs turėsite atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pažymėti vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymą. Šioje anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų – čia svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Dalyvavimas tyrime truks apie 10min. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu.  Tyrėjas nenumato, kad dalyvavimas tyrime Jums galėtų sukelti didesnius išgyvenimus nei patiriami kasdieniame gyvenime.  Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu išliks konfidenciali ir bus prieinama tik darbo tyrėjui. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys bus pilnai sunaikinti.  Jei turite klausimų ar pageidaujate gauti detalesnės informacijos apie tyrimą tiek tyrimo eigoje, tiek po jo galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Artūrą Akulauską, [email protected] Pradėdama(-as) pildyti apklausą nurodote, kad  susipažinote su informuoto sutikimo forma, supratote pateiktą informaciją ir SUTINKATE dalyvauti tyrime, kurio metu gauti duomenys bus naudojami moksliniais tikslais, laikantis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Vyresnio amžiaus darbuotojų su amžiumi susijusių stereotipų darbo vietoje suvokimo ir įsitraukimo į darbą ryšys

Results126
Informuotas suaugusiojo asmens sutikimas dalyvauti moksliniame tyrime Tai yra informuoto sutikimo dalyvauti tyrime forma. Prašau atidžiai perskaityti ir išsamiai susipažinti su šia informacija, kad galėtumėte išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą dalyvauti tyrime. Tyrėjai ir tyrimo tikslas:Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Psichologijos bakalauro studijų programos 4 kurso studentė Asta Žilinskaitė. Tyrimo tikslas - atskleisti vyresnio amžiaus (šiuo metu turinčių 50 metų ir vyresnių) darbuotojų su amžiumi susijusių stereotipų darbo vietoje suvokimo ir įsitraukimo į darbą ryšį. Tyrimui vadovauja Prof. dr. Loreta Bukšnytė - Marmienė.Tyrimo procedūra ir kviečiami dalyvauti:Tyrime kviečiami dalyvauti dirbantys asmenys, kuriems šiuo metu yra 50 metų ir daugiau. Jo metu Jūs turėsite atsakyti į pateiktus klausimus šioje formoje. Dalyvavimas tyrime truks apie 10 - 15 minučių.Dalyvavimo ir pasitraukimo sąlygos:Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs bet kuriuo metu galėsite pasitraukti iš tyrimo.Konfidencialumas ir duomenų saugojimas:Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu ir kuri galėtų būti tiesiogiai susieta su Jumis, išliks konfidenciali ir bus naudojama tik mokslinio darbo tikslais. Siekiant išsaugoti konfidencialumą Jūsų atsakymai išliks anonimiški. Tyrimo duomenų panaudojimo tikslai ir duomenų sunaikinimas:Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti. Pasibaigus tyrimui ir apgynus mokslinį darbą, visi internetinės apklausos metu surinkti duomenys portale bus pilnai sunaikinti. Kadangi tyrimas yra anoniminis, negalėsite kreiptis dėl Jūsų duomenų pašalinimo, nes nebus galimybės Jūsų identifikuoti.Kontaktai:Jei turite (ar turėsite) klausimų ir pageidaujate (ar pageidausite) detalesnės informacijos apie tyrimo eigą, ar po jo, galite kreiptis į tyrimo vykdytoją Astą Žilinskaitę elektroniniu paštu: [email protected]

Reklamos formatų tikslingumo skirtingiems verslo sektoriams vertinimas

Gerbiamas respondente, esu Vilnius Tech IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu sužinoti, kokie reklamos formatai yra tikslingiausi skirtingiems verslo sektoriams.Labai prašau Jūsų atsakyti į šią apklausą jei dirbate kuriame nors iš žemiau išvardintų verslo sektorių:Transporto;Finansų;Švietimo;Medijos, kultūros arba žiniasklaidos;Telekomunikacijų;Maitinimo ir mažmeninės prekybos;Sveikatos;Grožio paslaugų;Visi gauti duomenys yra anonimiški bei bus panaudoti baigiamojo bakalauro darbo tikslui pasiekti. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką.

Fizinių užsiėmimų paieška bei patirtis registruojantis

Results186
Gerbiamasis respondente,visų pirma ačiū, kad sutikote skirti laiko šiai apklausai! Tik su Jūsų nuomone šis tyrimas yra įmanomas. Ši apklausa skirta išsiaiškinti patirtis bei poreikius ieškant fizinių užsiėmimų bei priežastis, kurios kliudo pradedant. Kaip padėką už Jūsų prisidėjimą prie tyrimo, dviems padėjusiems norime padovanoti po 2 Forum Cinemas e. bilietus. Jei domina šis prizas būtinai apklausos gale įrašykite kontaktinį el. paštą, o laimingieji bus renkami 2022-03-01Apklaustieji liks anonimais, o apklausoje gauta informacija nebus platinama.

"Mo Bistro" vartotojų elgsena

Results49
Gerbiamas Respondente,SMK Aukštosios mokyklos, III kurso studentė, Viktorija Juškienė, atlieku tyrimą, anketinės apklausos metodu. Tyrimo tikslas yra įvertinti „Mo Bistro“ vartotojų elgseną formuojančius veiksnius. Anketinės apklausos klausimynas padės įvertinti „Mo Bistro“ lankytojo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę, nuomonę apie restorano lokacijos svarbą Jums ir restorano lūkesčių atitikimą Jūsų kaip kliento atžvilgiu. Ši apklausa atskleis vartotojų elgseną.Tyrimas, anketinė apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Savo asmens duomenų, vardo ir pavardės atskleisti nereikia.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus !!!  

Naujausios viešos anketos

UAB „Manvesta“ žinomumo rodikliai

Results27
Esu Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto ketvirto kurso studentė Agnė Šimkūnienė. Baigiamajam darbui atlieku statistinį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti logistikos įmonės „Manvesta“ žinomumo rodiklius. Apklausa yra anoniminė, o surinkti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik tyrimo tikslais. Užtruksite iki 10 minučių.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų laiką ir atsakymus!

Valgomųjų ledų su nestandartiniais priedais vartojimo apklausa

 Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvoje gaminamų valgomųjų ledų pasiūlą, vartojimo sezoniškumą, skonio įvairovės paklausumą.Valgomųjų ledų su nestandartiniais priedais susidomėjimo apklausa. Anketa yra anoniminė. Atsakymai bus naudojami bendrai duomenų analizei.

Pacientų požiūris į odontologinių procedūrų metu atliekamas rentgeno spindulių nuotraukas

Laba diena,Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto Odontologinės priežiūros studijų programos trečio kurso studentė Lina Zokaitytė. Šiuo metu atlieku profesinio bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti pacientų požiūrį į odontologinių procedūrų metu atliekamas rentgeno spindulių nuotraukas. Anketa yra anoniminė.Dėkoju už Jūsų atsakymus! 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas lauko edukacinėje aplinkoje

Anketa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvamsGerbiamas respondente,Esu, Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos 3 kurso studentė Alma Vasiliauskienė, atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymą lauko edukacinėje aplinkoje. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus naudojami profesinio bakalauro baigiamajame darbe „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas lauko edukacinėje aplinkoje“. Jūsų nuomonė svarbi, anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, atsakyti į pateiktus klausimus užtruksite apie 10 min. Prašau pasirinkite Jums tinkamus atsakymus ir pažymėkite.Apklausa anoniminė, viešai skelbiama nebus.Dėkoju už Jūsų laiką.

Coca Cola prekinio ženklo rinkodaros priemonių tyrimas

Sveikiesame Vilniaus kolegijos, tarptautinio verslo studentai. Šiuo metu atliekame statistinį tyrimą, kurio tikslas – išanalizavus duomenis sukurti įmonės "Coca Cola" rinkodaros priemonių tobulinimo planą.Apklausa yra anoniminė. 

UAB "Makveža" pardavimų skatinimo tobulinimas

Results2
Esu Vilniaus Kolegijos, Verslo vadybos fakulteto, tarptautinio verslo programos studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kurio tema yra „UAB „Makveža“ pardavimų skatinimo tobulinimas“ ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti, kokie pardavimų skatinimo metodai vartotojus skatina pirkti, kokios pardavimų skatinimo priemonės yra patraukliausios. Surinkta apibendrinta informacija bus naudojama baigiamojo darbo tyrimo tikslams ir išliks visiškai anonimiška. Ačiū už Jūsų pagalbą.Pardavimų skatinimas, tai rinkodaros strategija, kai produktas reklamuojamas naudojant trumpalaikes patrauklias iniciatyvas, siekiant skatinti jo paklausą ir padidinti pardavimus

Asmens prekės ženklas socialinėje medijoje

Sveiki,Šiuo metu rašau savo baigiamąjį darbą ir vykdau apklausą, kurios tikslas yra suprasti socialinių medijų įtaką asmens prekės ženklo kūrimui, įvaizdžiui ir kaip tai paveikia produktų, paslaugų pardavimą.Socialinės medijos - tai įrankis, kuriuo naudojantis, kuriamas asmens prekės ženklas. Svarbu išsiaiškinti, kokią įtaką tiesiogiai daro socialinių medijų naudojimas, formuojant asmeninį prekės ženklą. Tai būdas sužinoti nuomonę apie asmens prekės ženklo kūrimo procesą ir kaip šiam procesui gali tiesiogiai daryti įtaką socialinės medijos. Apklausa yra anoniminė, visi atsakymai bus apdorojami ir pateikti tik apibendrinta forma. Apklausai užpildyti jums prireiks vos kelių minučių.Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Klientų lūkesčiai elektroninėms parduotuvėms

Results164
Gerb. Respondente,            Kauno socialinių mokslų kolegijos Tarptautinio verslo ir komunikacijos studentas atlieka šį tyrimą siekdamas išsiaiškinti, kas daro įtaka pirkėjams renkantis elektroninę parduotuvę bei kas klientams yra svarbu naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis.            Anketa sudaryta iš 18 klausimų, juos užpildyti užtruksite vidutiniškai 10 minučių. Jeigu prie uždaro klausimo pateiktų atsakymų nerandate sau tinkamo atsakymo, spauskite ,,Kita“. Anketa yra anonimiška. Gauti duomenys bus susisteminti bei analizuojami bakalauro baigiamajame darbe.            Ačiū už Jūsų skirtą laiką.

Tarpkultūrinio personalo valdymo tobulinimas

Results3
Gerb. Respondente,Klaipėdos Socialinių mokslų aukštosios mokyklos III kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas –  Įvertinti personalo valdymo procesų ypatumus tarpkultūrinėje UAB ,,Izoton“ įmonėje ir pateikti personalo tobulinimo rekomendacijas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir pateikti bakalauro darbe “Tarpkultūrinio personalo valdymo tobulinimas UAB „IZOTON”. Tyrėjai svarbiausia tik Jūsų nuomonė, kuriai išreikšti užtruksite keletą minučių. Atliekamas tyrimas yra anonimiškas. Ačiū už jūsų brangų laiką.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis- darželis "Žiedelis" pedagogams

Results0
Gerbiami pedagogai, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis- darželis "Žiedelis" įstaigoje vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas. Todėl šioje įstaigoje dirbantis kiekvienas pedagogas PRIVALO atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa anoniminė, tačiau sistema rodys atsakiusiųjų pedagogų skaičių. Kol bent vienas pedagogas bus neatsakęs į anketą, negalėsime įvykdyti veiklos kokybės įsivertinimo. Jums reikės atsakymus, atitinkančius Jūsų nuomonę pažymėti X. Dėkojame!

UAB „META TVARIOS MADOS NAMAI“ ORGANIZACIJOS IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS POVEIKIS PREKIŲ PARDAVIMAMS DIDINTI

Results4
Esu Saulė Untulytė, Klaipėdos SMK Aukštosios Mokyklos, trečiojo kurso studentė, atlieku baigiamojo darbo kiekybinį tyrimą, kad nustatyti išorinės komunikacijos būdus ir kanalus skatinančius pirkti "META tvarios mados namai" organizacijoje. Anketa yra visiškai anonimiška ir laisvanoriška, jokie asmeniniai duomenys nėra renkami. Atsakymai naudojami tik baigiamojo darbo kiekybinio tyrimo analizei ir rezultatams. Atsakymas turėtų būti parinktas pagal labiausiai tinkamą atsakymo variantą. 

Apklausa apie desertinę "Jo Malonė"

Results40
Sveiki,esu Socialinių Mokslų kolegijos, Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos trečiojo kurso studentė. Rengiu apklausą baigiamajam bakalauriniam darbui apie desertinę "Jo Malonė".Apklausa yra anoniminė ir rezultatai bus naudojami tyrimui atlikti.Maloniai kviečiu Jus užpildyti šią apklausą.Ačiū už Jūsų atsakymus!

TĖVŲ POŽIŪRIS Į SAVO PRADINIŲ KLASIŲ VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ NAMUOSE

Mieli tėveliai, esame Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto, bendrosios praktikos slaugos studijų programos II kurso studentės Audronė ir Laura. Atliekame tyrimą, kurio tikslas  -  išanalizuoti tėvų požiūrį į  savo pradinių klasių vaikų fizinį aktyvumą namuose.Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą. Atsakymą pažymėkite kryžiuku (x) arba įrašykite savąjį atsakymą.Dėkojame už atsakymus. 

Marketingo komunikacijos tobulinimo sprendimai

Results38
Sveiki,Esu Vilniaus verslo kolegijos ketvirto kurso studentė. Studijuoju verslo vadybą ir marketingą. Atlieku anoniminę apklausą tirti marketingo komunikacijos poveikį vartotojams, kurie naudojasi el. parduotuvėmis maistui ir buities prekėms į namus užsakyti. Duomenys apklausoje bus naudojami tik moksliniams tikslams. Ačiū už skirtą laiką.

KLAUSIMYNAS MOKINIAMS

Mieli moksleiviai, mums labai svarbu sužinoti koks yra jūsų gyvenimas mokykloje, su kokiais rūpesčiais, problemomis susiduriate, tad prisiminkite kas per pastaruosius keletą mėnesių įvyko ir nuoširdžiai atsakykite į pateiktus klausimus, pasidalinkite savo patirtimiAnketa anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia.Įvertinkite kiekvieną lentelėje pateiktą teiginį, atitinkamame langelyje □ pažymėdami X .

,,Gymplius" prekės ženklo žinomumo didinimas

Results61
Gerb. respondente, esu Socialinių Mokslų Aukštosios Mokyklos trečiojo kurso studentė Emilija.Atlieku anoniminę apklausą, kurios tikslas yra išanalizuoti ,,Gymplius“ prekės ženklo žinomumą. Šios apklausos duomenys bus analizuojami ir naudojami tik baigiamajame darbe. Apklausos duomenys viešai nepublikuojami.Ačiū už Jūsų sugaištą laiką. 😊Iškilus klausimams dėl apklausos, galite susisiekti paštu [email protected]

PASITIKĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINE PROBLEMATIKA. LYGINAMOJI ANALIZĖ SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Mielas Respondente,Esu Jokūbas Sinušas, Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos trečio kurso studentas ir šiuo metu atlieku baigiamąjį darbą.Šio tyrimo tikslas ištirti visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis bei muitinės institucija. Anketa yra anonominė, jums nereikia nurodyti savo asmeninių duomenų. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudojami baigiamajame darbe apibendrinto pobūdžio išvadoms formuluoti. Tinkamą atsakymo variantą pažymėkite „V“ arba įrašykite savo.Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Paskolos sutartys

Sveiki,Esu SMK aukštosios mokyklos teisės studijų studentas. Atlieku apklausą, kuria siekiu atskleisti asmenų, turinčių finansinių įsipareigojimų, žinias bei nuomonę apie iš paskolos sutarčių kylančius įsipareigojimus ir jų nevykdymą.Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus teiginius. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai naudojami tik mokslo tikslams ir tik statistiškai apibendrinti su kitų respondentų atsakymais.

Klientų lojalumo didinimas restoranuose

Sveiki! Esu Odeta Stokytė, Vilniaus kolegijos tarptautinio verslo IV kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą, kurio tikslas išsiaiškinti, kokios priemonės padeda skatinti klientų lojalumą "Selfish bistro" restorane, taip pat mano tolimesnėje karjeroje. Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami baigiamojo darbo rezultatų apibendrinimui ir analizei, todėl užtikrinu Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Apklausa užtruks apie 5 minutes jūsų brangaus laiko. Iš karto dėkoju korespondentams!

Lėtojo turizmo tyrimas Neringos savivaldybėje

Mielas Respondente,Šiuo tyrimu siekiama nustatyti lėtojo turizmo ypatumus Neringos savivaldybėje. Ši anketa yra anoniminė, tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti tik bendro pobūdžio išvadoms formuluoti baigiamajame darbe. Tinkamiausią atsakymo variantą pažymėkite „V“ arba įrašykite savo variantą. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Restauravimo sąvokos problematika

Populiarėjant socialinėms medijoms bei "pasidaryk pats" kultūrai, internete atsiranda "restauravimo" ir "renovavimo" sąvokų maišatis, taip keliant pavojų kultūros paveldo išsaugojimui. Šia apklausa siekima išsiaiškinti vyraujantį požiūrį į paveldo išsaugojimą bei priemones pateikti tinkamą informaciją viešojoje erdvėje.

Uab "Marketing Investment Group Lietuva" klientų apklausa.

Results66
Sveiki, esu SMK Aukštosios mokyklos trečio kurso studentė. Atlieku UAB "Marketing Investment group Lietuva" teikiamų paslaugų vertinimo apklausą. Reikalinga Jūsų nuomonė atsakant į šiuos klausimus. Anketa yra anoniminė, apklausos rezultatai bus statistiškai apibendrinami ir naudojami tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką! 

Moterų diskriminacija darbe

Sveiki, esame  ispanų  filologijos studentės ir atliekame projektą apie moterų diskriminaciją susieta su darbo tema.