1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste

Results99
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos kultūros ir laisvalaikio vadybos specialybės studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą „Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste“.Šio tyrimo tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Kėdainių mieste vykdomų renginių reklamas, jų poveikį Jums.Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi iš Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajos

Gerb. Respondente, Esu Aida Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos doktorantūros 2 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajas. Šis tyrimas padės geriau suprasti anglų kalbos mokymosi svarbą, o tyrimo rezultatai bus publikuoti pedagoginėje spaudoje. Šiame klausimyne nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, todėl labai prašau išreikšti savo nuomonę ir atsakinėti sąžiningai. Baigę pildyti klausimyną, dar kartą peržvelkite, ar nepraleidote nei vieno teiginio. Užtikrinu Jūsų atsakymų konfidencialumą, kadangi jie bus naudojami  tik darbui ir straipsniams. Mokyklos pavadinimo pildymas neprivalomas, ji nebus skelbiama. Taip pat ir duomenys bus skelbiami tik apibendrinto pobūdžio.  Ši anketa yra skirta 12-os klasės mokiniams (pilnamečiams). Dėl galimų klausimų galite kreiptis el. paštu aida929@gmail.com. Dėkoju už Jūsų atsakymus!

Vartotojo požiuriu svarbiausi rizikos ir perspektyvų aspektai transporto logistikoje / The most important risks and perspective factors in the logistics enterprice according to the customers

Hello, I am a student of an International Business Master’s program, and i am conducting final dissertation project and therefore investigating the customer’s external viewpoint about an enterprise. The purpose of this research is to investigate what external perspectives and risk factors could be addressed by the customers. Nonetheless, the questionnaire is anonymous and will only be used for the purposes of this research.  

Sutelktinis finansavimas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto studentas. Rašau baigiamajį rašto darbą, kuriam užbaigti reikia Jūsų visų pagalbos. :) Darbe stengiuosi išgryninti, kokie projektai susilaukia daugiau finansinės paramos bei kokie projektai labiau patraukia akį bei sudomina investuotojus. Ačiū už atsakymus!

Nedarbo priežastys ir jų mažinimo kryptys Kėdainių rajone

Gerb. respondente,Sveiki, esu VU ekonomikos bakalauro studijų studentė. Šiuo metu rengiu savo baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti  nedarbo priežastis ir jų mažinimo kryptis Kėdainių rajone.      Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.http://apklausa.lt

Autorinių teisių pažeidimai socialiniuose tinkluose

Gerb. respondente,esame vienos iš Lietuvos kolegijų, pirmo kurso studentės, atliekame apklausą apie autorinių teisių pažeidimus socialiniuose tinkluose. Surinkti duomenys bus panaudoti rengti rašto darbą. Anketa anoniminė. Tai Jums užtruks neilgiau kaip 10min.

Autizmo spektro sutrikimo požymų indentifikavimas

Results13
Esu Šiaulių universiteto, Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos 5 kurso studentė Toma Žalienė, atlieku tyrimą,  kuriuo siekiama išanalizuoti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, požymių atpažinimą. Anketa anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe.Pažymėkite Jūsų nuomone, labiausiai tinkamus atsakymo variantus.Klausimus, pastebėjimus galite siųsti el. paštu: g.toma27@gmail.com.               Ačiū! 

Šešėlinės ekonomikos darbo rinkoje priežastys

Results73
Gerb. Respondente,Esu Mykolo Romerio Verslo sistemų kūrimo ir valdymo bakalauro programos V kurso studentė. Rašau Bakalauro baigiamąjį darbą tema: „Šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje vertinimas“. Baigiamajam darbui noriu atlikti apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, kurie veiksniai gyventojų nuomone, skatina šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje atsiradimą.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką.(Anketa yra anoniminė)

VIDUTINIO SUAUGUSIOJO AMŽIAUS ASMENŲ GYVENIMO PRASMINGUMO SUVOKIMO, MIRTIES BAIMĖS IR RŪKYMO SĄSAJOS

Prašau pagelbėti studentui ir užpildyti šią anketą! Užtruksite tik kelias minutes! Gerbiamas tyrimo dalyvi, kviečiame dalyvauti tyrime, kurį atlieka Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto sveikatos psichologijos programos IV kurso studentas Rolandas Daugnoras. Tyrimo tikslas - patikrinti suaugusių Žmonių gyvenimo prasmingumo suvokimo, mirties baimės ir rūkymo sąsajas. Tyrimo rezultatai yra konfidencialūs, apklausa anoniminė. Rezultatai naudojami tik mokslinio darbo tikslui pasiekti.

Maisto papildų vartojimo ypatumai ir jų sąsajos su socialine reklama

Results76
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Evelina Cirtautaitė ir vykdau savo baigiamojo magistro darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti daugiau apie maisto papildų vartojimo įpročius ir įvertinti reklamos įtaką maisto papildų vartojimo ypatumams.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.Kilus neaiškumams galite kreiptis į tyrėją el. paštu: evelina.cirtautaite@gmail.com

Mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais

Esu Aida Adiklienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Formaliosios švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studentė.  Savo magistro darbe tiriu mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais. Šiuo metu atlieku mokytojų apklausą ir kviečiu Jus joje sudalyvauti.Apklausos metu surinkti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro darbe, jie nebus skelbiami viešai. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas.  Iš anksto dėkoju Jums už dalyvavimą apklausoje.

Tėvų elgsena ūmiai susirgus 6-36 mėn. vaikui

GERBIAMI TĖVELIAI!Gerbiama (-s) Respondente, mes, Dovilė Jasiūnė ir Lukas Pajėda, esame Vilniaus universiteto šeimos medicinos rezidentai ir domimės ūmiais 6 -36 mėnesių amžiaus vaikų susirgimais.  Mūsų tikslas sužinoti, kokios informacijos trūksta tėvams, auginantiems vaikus nuo 6 mėnesių iki   3 metų.  Jei tyrimas pavyks, jo išvadomis pasidalinsime el. paštu, todėl kiekvieno Jūsų indėlį labai vertiname. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tyrimas yra anoniminis, anketoje Jūsų pateikta informacija bus panaudota tik apibendrintai statistinei duomenų analizei atlikti. Pažymėkite (apibraukite) ar įrašykite tinkamą variantą (atkreipkite dėmesį, jog kai kuriuose klausimuose galimi keli, Jūsų nuomone, svarbiausi atsakymo variantai).  Atkreipiame dėmesį, jei turite du ir daugiau vaikų, ir daugiau nei vienas iš jų patenka į 6-36 mėn. intervalą, pasirinkite vieną iš jų atsakydami į 4-22 klausimus. 4 klausime pažymint vaiko, kuriuo vadovaujantis atsakinėsite į toliau pateiktus klausimus, amžių.   Dėkojame Jums už skiriamą laiką!

„Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos teikimo kokybės vertinimas gyventojų požiūriu Vilniaus savivaldybėje“

Results2
Laba diena, aš esu Kamilė Gimžauskaitė, MRU Viešojo administravimo antrojo kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą apie Vilniaus miesto gyventojų pasitenkinimą jų savivaldybėje teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, konkrečiau – gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga. Jeigu Jums yra tekę naudotis šia paslauga, prašau užpildyti apačioje esančią anketą, kuri yra suskirstyta teminiais - demografiniu, vartotojo ir pasitikėjimo – blokais. Klausimyną sudaro tiek atviri, tiek uždari klausimai, žymėkite vieną atsakymą. Dėkoju už bendradarbiavimą!

Suknelių rinkos tyrimas

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentės. Norėdamos išsiaiškinti klientų poreikius perkant sukneles, atliekame apklausą. Apklausa padės nustatyti, kokios suknelės labiausiai domina pirkėjus.Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Sandarumo testas: pagal ką renkatės specialistus?

Šia anketa norima sužinoti, ar vartotojai žino apie sandarumo testą ir kokiais kriterijais vadovautųsi, jei reikėtų rinktis savo būsto sandarumo testuotoją.Pastatų sandarumas – vienas iš svarbiausių kokybės parametrų, nuo kurio priklauso patalpų šildymui reikalingas šiluminės energijos kiekis. Kuo daugiau šilumos išeina pro nesandarias pastato vietas, tuo daugiau kainuoja to pastato šildymas. Pastebėti mažiausių plyšelių beveik neįmanoma, o sandarumo testas visus juos lengvai lokalizuoja, taip pat testuotojai teikia rekomendacijas, kaip pašalinti defektus ir užsandarinti tai, kas nesandaru.Daugiau informacijos: tyrimulaboratorija.ltAnketa anoniminė. 

UAB "VIVASAN BALTIJA": Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs?

UAB „VIVASAN BALTIJA“,  norėdama geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs? Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus!Vivasan - tai natūralios žaliavos pagrindu pagaminti produktai iš Šveicarijos.Platų asortimentą sudaro profilaktinės kosmetikos priemonės, plaukų dažais ir šampūnai, biologiškai aktyvūs maisto papildai, vitaminų ir mineralų kompleksai.Tad jei jus domina Vivasan produktai internetu ar tiesiog norite gauti asmeninę konsultaciją su mumis galite susisiekti čia: El. paštas: uzsakymas@vivasaninfo.ltTelefonas: (+370) 699 52342 Adresas: Konstitucijos pr.23A-133, VilniusTinklalapis: https://www.vivasan.ltŠios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Dieninė savaitės stovykla 7-10 metų jaunimui

Anketa apie meninę stovyklą jaunimui.Stovyklos tikslas- skatinti jaunimo aktyvumą, paįvairinti saviraiškos galimybes, suteikti žinių bei naujų įgudžių.Stovyklos vedėjai menininkai, terapeutai.Ačiū už atsakymus!

Savanorystė Lietuvoje

Esam Klaipėdos universiteto studentai. Rašom darbą apie savanorystę Lietuvoje. Ši anketa anoniminė. Prašom Jūsų dėmesio ir dėkojame už Jūsų sugaištą laiką ir atsakymus. 

Prekės ženklo ,,Rinkuškiai” vertės įtakos prekės ženklo lojalumui analizė

Results413
Gerb. respondente,Vytauto Didžiojo Universiteto marketingo vadybos specialybės studentai atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ,,Rinkuškių" prekės ženklo vertės įtaką lojalumui. Esamos situacijos analizei labai svarbus Jūsų dalyvavimas tyrime. Per apklausą gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl užtikriname pateiktos informacijos konfidencialumą. Atsakydami į klausimus sugaišite penkias minutes.Dėkojame už atsakymus!

Vartotojų įsitraukimas į prekės ženklo vertės kūrimą socialiniuose tinkluose

Results347
Sveiki, esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą apie universitetų padalinių veiklą socialiniuose tinkluose ir kviečiu dalyvauti universiteto padalinio veiklos socialiniuose tinkluose tyrime.Ačiū už Jūsų atsakymus!Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.

VEIKSNIAI LEMIANTYS ŽMONIŲ PASYVAUS AR AKTYVAUS POILSIO BŪDO PASIRINKIMĄ

Gerb. respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Ekonomikos studijų programos 3 kurso studentė. Atlieku tyrimą apie veiksnius, lemiančius žmonių pasyvaus ar aktyvaus poilsio būdo pasirinkimą.Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik moksliniais tikslais.Ačiū už jūsų pagalbą bei bendradarbiavimą.

Caja.lt: Kokią įtaką turi sėdynių užvalkalų kokybė automobilio vertei?

El.parduotuvėje http://www.caja.lt - kokybiški automobilių sėdynių užvalkalai, pritaikyti pagal automobilio modelį. Mūsų asortimente tik aukštos kokybės Eko odos užvalkalai, kurie tobulai prisitaikys prie jūsų automobilio modelio sėdynių, nesislankios, priglus tobulai ir leis jaustis komfortiškai. Galite rinktis daugiau nei iš 500 modelių. Mūsų produkcija pritaikyta automobiliams su oro pagalvėmis, lengvai sumontuojama. Gausus spalvų bei raštų pasirinkimas. Suteikiama 1 metų garantija. Prekes pristatome visoje Lietuvoje. Modeliniai sėdynių užvalkalai – puikus sprendimas visiems, norintiems apsaugoti savo automobilio saloną nuo pažeidimų, išlaikyti jo vertę ar paslėpti esamus defektus. Tai protinga bei atsiperkanti investicija. Mes garantuojame, jog užsisakę mūsų produktą – liksite patenkinti jo kokybe. Džiaugiamės, jog mūsų klientai ne tik lieka patenkinti produktų kokybe, bet ir rekomenduoja mus savo draugams bei pažįstamiems. Tai mums pats didžiausias įvertinimas. Norite sužinoti apie mus daugiau? – užsukite į mūsų internetinę svetainę: https://www.caja.lt/Taip pat mus rasite soc.tinkluose: https://www.facebook.com/CajaLT/https://instagram.com/caja.lt?igshid=je6thiv6u0ml 

Naujausios viešos anketos

Apleistų ir nenaudojamų žemių atsiradimo priežastys.

Gerb. Respondente,esu Ovidija Bagdonaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Žemėtvarkos magistrantūros III kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti apleistų ir nenaudojamų žemių atsiradimo priežastis. Šis tyrimas padės ne tik išsiaiškinti apleistų žemių atsiradimo priežastis, bet ir rasti naujų būdų, kaip ši problema galėtų būti sprendžiama.Užtikrinu Jūsų atsakymų konfidencialumą, kadangi jie bus naudojami tik mokliniame darbe. Taip pat duomenys bus skelbiami tik apibendrinto pobūdžio.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pagalbą.

Imitacinės bendrovės

Results0
Gerb. respondente,Esame Vilniaus kolegijos,trečio kurso studentės, atliekančios tyrimą apie imitacines bednroves Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete.  Anketa yra anoniminė, todėl atsakymai bus apibendrinami ir naudojami rašomajam darbui. Dėkojame už jūsų atsakymus!

Rūšiavimas mokykloje

Apklausa mokiniams apie rūšiavimą mokykloje. Būtų labai smagu jei atsakytumėtę nuoširdžiai :) 

Pamokų nelankymas

Gerb. RespondenteŠią apklausą atlieka Palangos senosios gimnazijos mokinė. Ja norima išsiaiškinti pamokų nelankymo problemą. Jūsų atsakymai padės atlikti išsamią analizę. Dėkoju už jūsų laiką.

Visuomenės požiūris į socialinę problemą

Gerb. respondente. Esu verslo ir vadybos studentė. Šiuo metu atlieku "Visuomenės požiūris į socialinę problemą'' tyrimą..Šio tyrimo tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie nedarbą ir jo priežastis Lietuvoje..Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi iš Jūsų nuoširdžių atsakymų.Ačiū.

UNIVERSITETŲ SOCIALINIŲ MEDIJŲ ĮPROČIAI

Gerbiamas respondente, esu Mykolo Romerio universiteto komunikacijos ir kūrybinių industrijų 4 kurso studentas. Rašau baigiamąjį darbą susijusį su universitetų švietimų socialiniuose tinkluose, jų suteikiamas galimybes studentams (VGTU IR MRU atveju). Prašau Jūsų atsakyti į visus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, jos pasirašyti nereikia.

Naujo ar nežinomo prekės ženklo pasirinkimas rekomendacijų platformose

Results2
Sveiki, esu Vytauto Didžiojo universiteto I kurso Marketingo ir tarptautinės komercijos studentė. Kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tikslas yra išsiaiškinti marketingo elementų paveikumą renkantis naują arba nežinomą prekės ženklą vartotojų rekomendacijų platformose.  Apklausa yra anoniminė ir jos rezultatai bus publikuojami apibendrintai. Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus! 

Maisto prekių tinklų vizualinių reklamų su žymiais žmonėmis vertinimas

Anketą sudarė VU Verslo informacijos vadybos 2 kurso studentai.Anketos tikslas yra sužinoti, ar maisto prekių tinklų vizualinės reklamos su žymiais žmonėmis atkreipia klientų dėmesį ir paskatina pirkti.Pasirinkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą ir jį pažymėkite. Jei iš duotų variantų nėra Jums tinkančio atsakymo, prie kai kurių klausimų, galėsite įrašyti patys. Anketa yra anoniminė.

Susisiekimas kelių ir geležinkelių transportu Lietuvoje

Esu Margarita Šeifer, Klaipėdos universiteto Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programos IV kurso studentė. Ruošiu baigiamąjį darbą apie keleivių susisiekimą Lietuvos kelių ir geležinkelių transporto tarpmiestiniais maršrutais. Atlieku 18-29 metų jaunimo apklausą, kurios tikslas- nustatyti pasitenkinimą kelių ir geležinkelių transportu, paslaugomis. Atsakydami į klausimus pažymėkite tinkamą vieną arba kelis variantus ar parašykite Jūsų nuomonę apie kelių ir geležinkelių transportą. Ši apklausa anoniminė. Apklausos duomenys bus analizuojami laikantis tyrimo etikos principų.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų geranoriškumą, skirtą laiką ir išsakytą nuomonę!

Apklausa dėl mobilaus darbo poreikio

Mielas Jaunime,Šios anketos tikslas yra išsiaiškinti mobiliojo darbo su jaunimu poreikį Plungės rajono savivaldybėje. Mobilusis darbas su jaunimu yra darbo su jaunimu forma, kai vykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra pritaikytų jaunimo poreikiams atvirųjų erdvių (atvirųjų jaunimo centrų), o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.Jūsų dalyvavimas ir nuoširdūs atsakymai padės nustatyti ar yra reikalinga tokia darbo su jaunimo forma mūsų rajone ir kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu.Anketa yra anoniminė. Tyrėjai garantuoja visišką duomenų konfidencialumą.Prašome atsakyti į visus anketos klausimus, pažymėti Jūsų nuomone Jums tinkantį atsakymą, kur reikia, įrašyti savo atsakymo variantą.*Privaloma

ANKETA A - maisto produktų pirkimas internetu per kompiuterį ir drabužių pirkimas internetu per mobilųjį telefoną

Results17
Sveiki,Esu Vilniaus Universiteto skaitmeninės rinkodaros studentė. Atlieku magistrinio darbo baigiamąjį tyrimą. Šis klausimynas susideda iš 2 dalių: pirmoji skirta ištirti maisto produktų pirkimą internetu per kompiuterį, o antroji drabužių pirkimą internetu per mobilųjį telefoną. Atsakyti į klausimus užtruksite iki 10 minučių, o Jūsų anoniminiai atsakymai bus naudojami kaip statistinė medžiaga mokslo tiriamąjame darbe.Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus bei dalyvavymą apklausoje!

Pacientų atliekančiu ir neatliekančiu burnos higieną karieso vertinimas

Esame Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto, Odontologinės priežiūros II kurso studentės Aleksandra Archipova ir Julija Raščiūtė. Atliekame tyrimą, kurio tikslas įvertinti pacientų darančių ir nedarančių burnos higieną karieso susidarymo galimybesPrašome Jūsų atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir apibraukti Jums tinkamiausią atsakymo variantą arba įrašyti tam tikrose vietose. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant tiriamąjį darbą, todėl Jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Ši anketa yra anoniminė. Dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

Profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų poveikis mokytojo saviraiškai

Results0
Gerb. Respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti įgytų kompetencijų svarbą profesijos mokytojams ir atskleisti jų poveikį paties mokytojo saviraiškai. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl tikiuosi, kad Jūsų atsakymai bus nuoširdūs. Anketa yra anoniminė (rašyti vardo ir pavardės nereikia). Surinktos informacijos konfidencialumas garantuojamas, gauti rezultatai bus naudojami tik mokymosi tikslais.

"Rekomendacinių agentų" naudojimo rinkodaroje įtaka apsipirkimo pasitenkinimui.

Results0
Brangūs Klaipėdos gyventojai, Prašau prisidėti apklausoje susijusioje su klientų pasitenkinimu rekomendacinių agentų sugeneruotais asmeninias pasiūlymais versluose. Rekomendacinis agentas tai dirbtinio intelekto algoritmas, kuris atsižvelgiant į jūsų arba žmonių panašių į jus veiksmus internete, sugeba generuoti pasiūlymą kuris viliotų ir laimėtų būtent jūsų dėmesį. Dalyvavimas šioje apklausoje yra nebūtinas.  Jūs neturite jokių įsipareigojimų verčiančių dalyvauti šioje apklausoje ir jeigu vis dėl to nuspręsite dalyvauti- galite sustoti bet kuriuo metu. Nusprendus nedalyvauti ar dalyvaujant nusprendus sustoti ir nebetęsti, jokių pasekmių nebus. Jeigu nuspręsite dalyvauti - būsite paprašyti užpildyti trumpą klausimyną, kuris užtruks ne daugiau kaip 5 - 10 minučių. Informacija kurią atskleisite tyrimo metu išliks konfidenciali ir anonimiška. Tyrimo rezultatai bus panaudoti tik apibendrinta forma bakalauro darbe ir jokia identifikuojanti informacija nebus išleista. Norint dar labiau sustiprinti anonimiškumo faktorių tyrime, prašau nerašyti savo vardo ar kitos identifikuojančios informacijos klausimyne. Informacija, kuria pasidalinsite šio tyrimo metu nebus naudojama niekur kitur apart šio tyrimo tikslams. Visa surinkta informacija bus sunaikinta iki 2019.12.30. Dalyvavimas šiame tyrime nekelia jokios rizikos jums. Dalyvavimas šiame tyrime jums nieko nekainuoja. Šis tyrimas yra atliekamas  Luko Čeremio, kaip ketvirto kurso baigiamojo darbo dalis. Baigiamojo darbo patarėjas yra profesorius Femi Odebiyi. Jeigu turite klausimų susijusių su šiuo tyrimu, prašau susisiekti su Luku Čeremiu (lceremi15@students.lcc.lt) arba Femi Odebiyi (fodebiyi@lcc.lt). Ačiū už jūsų laiką. Lukas Čeremis, Lapkričio 11, 2019 Tęsdami jūs sutinkate dalyvauti tyrime. Rekomendacinis agentas - tai rinkodaros įrankis įgalinantis rinkodarininkus naudojant informacines technologijas analizuoti pirkėjų, klientų ar užsakovų pirkimo įpročius ir ketinimus susijusius su pardavimais ar pirkimais. Rekomendaciniai agentai sugeba nuspeti ar kokia nors prekė ar paslauga galėtų patikti klientui ar pirkėjui, atsižvelgiant į jo praeitus pirkimus ar veiksmų istoriją internete. Tam pasiekti, rekomendaciniai agentai naudoja dirbtinį intelektą, duomenų analizavimo algoritmus ir duomenų bazes. Šis rinkodaros įrankis dažnai nereikalauja žmogiško rinkodarininko  įnašo ir gali suformuoti pasiūlymus pats, naudodamasis surinkta informacija. 

Pavėžėjimo paslaugos Vilniaus mieste

Gerbiamosios Ponios, Gerbiamieji Ponai,Šia anketine apklausa siekiama išsiaiškinti pavėžėjų paslaugų vartojimo ypatumus Vilniaus mieste.Anketa anoniminė ir yra užtikrinamas Jūsų atsakymo slaptumas.Tyrimą atlieka Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos studentai ir gauti duomenys bus panaudoti baigiamajam bakalauro diplominiam darbui parengti tema „Dalijimosi ekonomika: pavėžėjimo paslaugų perspektyvos“Pavėžėjimo paslaugos suprantamos kaip kelionė naudojantis Uber, Bolt, Etransportas ir panašiomis platformomis.

KURČIOJO JAUNIMO (15-29m.) INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Results0
Gerbiamas respondente,esu Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Socialinės gerovės ir politikos magistrantūros studijų II kurso studentė Monika Kumžaitė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti kurčiųjų jaunimo integracijos į darbo rinką problemas ir galimybes.Būsiu labai dėkinga, jei atsakysite į žemiau pateiktus klausimus.Informuoju, kad anketa yra anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik konkrečiai šio magistro baigiamojo darbo rašymui.Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą!

Apklausa dėl inovatyvios, bekasės parduotuvės įsteigimo Lietuvoje

Results4
Bekasė parduotuvė - tai inovatyvus būdas išspręsti ilgų parduotuvių eilių bei sugaišto laiko problemą. Amerika buvo pirmoji šalis, pradėjusį pirmą bekasių parduotuvių tinklą Sietle "Amazon go", tačiau išanalizavus pastebėta, kad iš pažiūros unikalus ir inovatyvus verslas turi savų minusų. Lietuva būtų pirmoji Europos Sąjungos šalis, galinti girtis tokia inovatyvia parduotuve, kurioje pirkėjui užejus, jis identifikuojamas saugos kameromis ir pasiemus prekę, išėjus iš parduotuvės nuo jo kortelės yra nuskaitomi pinigai. Norint privalumais pranokti šios idėjos pradininkę Ameriką, ketumėme didinti produkcijos kiekį bei pasirinkimą, laikui bėgant išplėtotumėme šių parduotuvių tinklą.Norėdami išanalizuoti Lietuvos vartotojų nuomonę apie bekasę parduotuvę ir apsvarstyti juos realizavimą, prašome atsakyti į kelis klausimus.

,,Royal SPA Residence'' viešbutis

Sveiki, esu SMK studentė. Atlieku apklausą apie Birštone įsikūrusį ,,Royal SPA Residence'' viešbutį. Jūsų atsakymai man labai padės mokslo tikslams, todėl Prašau pažymėkite Jums tinkančius variantus į žemiau pateiktus klausimus. Iš anksto Dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Vietos bendruomenių veikla

Sveiki,Esu Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakulteto I kurso studentė Kamilė Kaminskaitė. Atliekų tyrimą, apie vietos bendruomenės ir jų veiklą Vilniaus miesto Salininkai. Būčiau labai dėkinga, jei skirtumėte keletą minučių ir užpildytėte šią apklausą. Apklausa yra anoniminė, tad drąsiai ir nevaržomai galite išsakyti savo nuomonę.Ačiū!

Vartotojų nuomonė apie influencerių daromą įtaką apsipirkimui

Results42
Sveiki, esame Vilniaus universiteto verslo informacijos vadybos, 2 kurso studentės. Atliekame tyrimą apie influencerių daromą įtaką apsipirkimui ir mums svarbi jūsų nuomonė. Atsakymai bus naudojami tyrimo analizei atlikti. Garantuojame jūsų anonimiškumą. Dėkojame už jūsų atsakymus.