1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Statistika

 • Atsakymai viso:7 853 896
 • Atsakymai vakar:4 309
 • Anketos viso:166 619
 • Anketos vakar:107
 • Vartotojai viso:113 614

Rekomenduojamos anketos

"Lygiausia darbovietė" 2019

Results87
Kiekvienas turi būti vertinamas pagal savo gebėjimus ir gauti atlygį, priklausantį nuo darbo rezultatų!Moterų informacijos centras organizuoją devintąjį „Lygiausios darbovietės” konkursą. Dalyviui (anketą užpildžiusiam darbuotojui) padovanosime prizą: vakarienę dviem televizijos bokšte, o Darbovietei skirsime "Lygiausios darbovietės 2019" titulą.Daugiau informacijos ir anketos pildymo prizo laimėtojas bus paskelbtas: www.progress.lygus.lt, www.lygus.lt  ir Moterų informacijos centro FB  plačiau apie konkursą ČIAIniciatyvą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste

Results140
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos kultūros ir laisvalaikio vadybos specialybės studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą „Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste“.Šio tyrimo tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Kėdainių mieste vykdomų renginių reklamas, jų poveikį Jums.Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi iš Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajos

Gerb. Respondente, Esu Aida Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos doktorantūros 2 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajas. Šis tyrimas padės geriau suprasti anglų kalbos mokymosi svarbą, o tyrimo rezultatai bus publikuoti pedagoginėje spaudoje. Šiame klausimyne nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, todėl labai prašau išreikšti savo nuomonę ir atsakinėti sąžiningai. Baigę pildyti klausimyną, dar kartą peržvelkite, ar nepraleidote nei vieno teiginio. Užtikrinu Jūsų atsakymų konfidencialumą, kadangi jie bus naudojami  tik darbui ir straipsniams. Mokyklos pavadinimo pildymas neprivalomas, ji nebus skelbiama. Taip pat ir duomenys bus skelbiami tik apibendrinto pobūdžio.  Ši anketa yra skirta 12-os klasės mokiniams (pilnamečiams). Dėl galimų klausimų galite kreiptis el. paštu aida929@gmail.com. Dėkoju už Jūsų atsakymus!

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki, Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

Manipuliacijos komunikacijoje

Laba diena,Esu Mykolo Romerio Komunikacijos ir kūrybinių industrijų 4 kurso studentas. Rašau baigiamąjį darbą tema „Manipuliacijos komunikacijoje“, kurio tikslas ištirti manipuliacijų poveikį gyventojams.Maloniai prašau atsakyti į pateiktus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, užpildyti anketą užtruks apie 3-5 minutes.

Sutelktinis finansavimas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto studentas. Rašau baigiamajį rašto darbą, kuriam užbaigti reikia Jūsų visų pagalbos. :) Darbe stengiuosi išgryninti, kokie projektai susilaukia daugiau finansinės paramos bei kokie projektai labiau patraukia akį bei sudomina investuotojus. Ačiū už atsakymus!

A tyrimas, kaip sprendimų priėmimo stilius lemia požiūrį į prekes pirkima el. parduotuvėje ir ketinimą pirkti el. parduotuvėje perkant žemo įsitraukimo prekes

Sveiki, esu VU skaitmeninės rinkodaros programos magistrantė. Atliekų tyrimą kaip sprendimų priėmimo stilius lemia požiūrį į el. parduotuvės teikiamas paslaugas ir ketinimą pirkti el. parduotuvėje perkant žemo įsitraukimo prekes.Labai vertinčiau Jūsų indėlį atsakant į klausimus ir prisidedant prie šio tyrimo.Jūsų atsakymai bus naudojami mokslo tiriamajame darbe kaip statistinė medžiaga.Apklausa yra anoniminė.Iš anksto dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

Vilniaus krašto etnografinis muziejus

Sveiki, esu KSU studentė. Atlieku apklausą apie Nemenčinėje įsikūrusį Vilniaus krašto etnografinį muziejų. Prašau pažymėkite Jums tinkančius variantus į žemiau pateiktus klausimus. Iš anksto Dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.  

Nedarbo priežastys ir jų mažinimo kryptys Kėdainių rajone

Gerb. respondente,Sveiki, esu VU ekonomikos bakalauro studijų studentė. Šiuo metu rengiu savo baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti  nedarbo priežastis ir jų mažinimo kryptis Kėdainių rajone.      Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.http://apklausa.lt

Programinės įrangos sertifikavimo modelis

Sveiki, mano vardas Janas aš atlieku kokybinį tyrimą, pusiau struktūruoto, iš atvirų ir uždarų klausimų parengto klausimyno. Tyrimo tikslas – parengti ir pagrįsti kibernetinio saugumo programinės įrangos sertifikavimo modelį.Atsakymai ir jūsų informacija bus taikoma tik tyrimo tikslais.

Globalaus pilietiškumo ugdymas priešmokykliniame amžiuje

Gerbiamas priešmokyklinio ugdymo mokytojau (-a), Vaida Žegunienė, Klaipėdos universiteto II kurso Edukologijos krypties doktorantė atlieka tyrimą apie vis labiau populiarėjantį vaikų globalaus pilietiškumo ugdymą. Šiandien akcentuojamos tokios sąvokos kaip globalizacijos iššūkiai, globalus pasaulis, tarpkultūriniai santykiai, globalus pilietiškumas ir kt., bei kartu pagrindžiama reikmė nuo mažens vaikus skatinti pažinti ir suprasti šiuos reiškinius, padėti jiems ugdytis gebėjimus gyventi ir reikštis pilietiškai ne tik artimoje aplinkoje ir savo šalyje, bet ir pasaulio atžvilgiu.Prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Rezultatai bus panaudoti tik apibendrinti, atliekant mokslinį tyrimą šia tema. Jūsų patirtis ir atsakymai bus labai naudingi ir padės suvokti globalaus pilietiškumo ugdymo teikiamą naudą vaikams, atskleisti tokio ugdymo įgyvendinimo priešmokykliniame amžiuje prielaidas. Jei pastebite netikslumų ar Jums kyla neaiškumų atsakinėjant į klausimus, prašome kreiptis į tyrėją: vaidazeg@gmail.comIš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą

Tėvų elgsena ūmiai susirgus 6-36 mėn. vaikui

GERBIAMI TĖVELIAI!Gerbiama (-s) Respondente, mes, Dovilė Jasiūnė ir Lukas Pajėda, esame Vilniaus universiteto šeimos medicinos rezidentai ir domimės ūmiais 6 -36 mėnesių amžiaus vaikų susirgimais.  Mūsų tikslas sužinoti, kokios informacijos trūksta tėvams, auginantiems vaikus nuo 6 mėnesių iki   3 metų.  Jei tyrimas pavyks, jo išvadomis pasidalinsime el. paštu, todėl kiekvieno Jūsų indėlį labai vertiname. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tyrimas yra anoniminis, anketoje Jūsų pateikta informacija bus panaudota tik apibendrintai statistinei duomenų analizei atlikti. Pažymėkite (apibraukite) ar įrašykite tinkamą variantą (atkreipkite dėmesį, jog kai kuriuose klausimuose galimi keli, Jūsų nuomone, svarbiausi atsakymo variantai).  Atkreipiame dėmesį, jei turite du ir daugiau vaikų, ir daugiau nei vienas iš jų patenka į 6-36 mėn. intervalą, pasirinkite vieną iš jų atsakydami į 4-22 klausimus. 4 klausime pažymint vaiko, kuriuo vadovaujantis atsakinėsite į toliau pateiktus klausimus, amžių.   Dėkojame Jums už skiriamą laiką!

Identifikavimo priemonė Smart-ID

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos bankininkystės studijų trečio kurso studentės. Šiuo metu ruošiame medžiagą tarptautinei studentų konferencijai.Prašau nuoširdžiai atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė, todėl jos pasirašyti nereikia, duomenys bus naudojami bendroms išvadoms ir tik moksliniams tikslams.Ačiū už skirtą laiką!

,,Lietuvių kalbos žodyno lobiai”

Gerb. respondente,senosios Palangos gimnazinos mokinės atlieka tyrimą apie nebenaudojamus lietuviškus žodžius. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar žinome šių žodžių reikšmę. Ši apklausa yra anoniminė ir jos rezultatai bus skelbiami lietuvių kalbos pamokoje. Prašome ją atsakyti sąžiningai ir nesinaudoti žodyno ar interneto pagalba.Dėkojame!

MOTERŲ GYDOMŲ DĖL KIAUŠIDŽIŲ VĖŽIO SLAUGOS KOKYBĖS ĮVERTINIMAS

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto slaugos studijų programos III kurso studentė Gintarė Buivydaitė atlieka tyrimą, kurio tikslas -  įvertinti moterų gydomų dėl kiaušidžių vėžio slaugos kokybę. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami pateikiant mokslinius apibendrinimus bei rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

ANKETA 5-12 klasių tėvams

Gerbiamieji 5-12 klasių mokinių tėveliai,Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ekonomikos ir verslo programos paskutinio kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti neformaliojo ugdymo plėtros galimybes.Apklausa yra anoniminė.Man labai aktuali Jūsų nuomonė, todėl prašau atsakyti į visus šios anketos klausimus.Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą atliekant tyrimą.

UAB "VIVASAN BALTIJA": Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs?

UAB „VIVASAN BALTIJA“,  norėdama geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs? Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus!Vivasan - tai natūralios žaliavos pagrindu pagaminti produktai iš Šveicarijos.Platų asortimentą sudaro profilaktinės kosmetikos priemonės, plaukų dažais ir šampūnai, biologiškai aktyvūs maisto papildai, vitaminų ir mineralų kompleksai.Tad jei jus domina Vivasan produktai internetu ar tiesiog norite gauti asmeninę konsultaciją su mumis galite susisiekti čia: El. paštas: uzsakymas@vivasaninfo.ltTelefonas: (+370) 699 52342 Adresas: Konstitucijos pr.23A-133, VilniusTinklalapis: https://www.vivasan.ltŠios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

UAB “Peikko Lietuva” apklausa

Gerb. respondente,Maloniai kviečiame dalyvauti tyrime ir užpildyti anketinę apklausą.Esame Socialinių mokslų kolegijos, tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos pirmojo kurso studentai. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame įvertinti “Peikko Lietuva” klientų poreikiams skiriamą dėmesį.    Iš anksto dėkojame už jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

Technologijos studentų kasdienybėje

Results31
Sveiki, esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarinės medicinos 1 kurso studentės. Vykdome tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti kokią įtaką technologijos turi studento kasdienybėje. Būtume labai dėkingos, jei atsakytumėte į kelis klausimus. Anketa yra anoniminė, visi duomenys bus naudojami tik mokslinei veiklai.

Vartotojų poreikiai sporto klubų paslaugose

Sveiki, esu bankininkystės antro kurso studentė. Šiuo metu atlieku pirminį rinkos tyrimą - kokybinį tyrimą ir siekiu išsiaiškinti vartotojų poreikius sporto klubo paslaugų sferoje. Anketinė apklausa nereikalaus daug laiko, tačiau labai prašau atsakyti į klausimus nuoširdžiai :) iš karto dėkoju!!! 

Sandarumo testas: pagal ką renkatės specialistus?

Šia anketa norima sužinoti, ar vartotojai žino apie sandarumo testą ir kokiais kriterijais vadovautųsi, jei reikėtų rinktis savo būsto sandarumo testuotoją.Pastatų sandarumas – vienas iš svarbiausių kokybės parametrų, nuo kurio priklauso patalpų šildymui reikalingas šiluminės energijos kiekis. Kuo daugiau šilumos išeina pro nesandarias pastato vietas, tuo daugiau kainuoja to pastato šildymas. Pastebėti mažiausių plyšelių beveik neįmanoma, o sandarumo testas visus juos lengvai lokalizuoja, taip pat testuotojai teikia rekomendacijas, kaip pašalinti defektus ir užsandarinti tai, kas nesandaru.Daugiau informacijos: tyrimulaboratorija.ltAnketa anoniminė. 

VIKO VVF RADIJAS

Results13
Sveiki, mes ruošiame apklausą apie Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto radiją, kuris skirtas spalvingesniam studentavimui. Anketos atsakymai mums padės suprasti studentų poreikius, kad būtų lengviau įgyvendinti projektą. 

Tėvų požiūris, įsitikinimai į vaikystės obsesinį kompulsinį sutrikimą

Sveiki! Aš esu Vėjūnė Balčiūnaitė, mokausi socialinio darbo magistrantūros studijose, pirmame kurse. Šiuo metu atlieku tyrimą tema ,,Tėvų požiūris, įsitikinimai į vaikystės obsesinį kompulsinį sutrikimą“. Man labai įdomu sužinoti, kiek prie tėvų, kurie augina vaiką turintį OBS, požiūrio, įsitikinimų ir elgesio prisidėjo tokie jausmai kaip priešiškumas/kaltė, kiek yra įgalinamas vaikas šeimos aplinkoje bei kiek turi prisitaikyti tėvai prie vaikų. Ši anketa yra anoniminė, atliekama tik moksliniais tikslais. Gauti rezultatai bus viešai paskelbti socialinio darbo žurnale „Socialinis darbas, patirtis ir metodai“. Labai prašau Jūsų užpildyti šią anketą. Ačiū už Jūsų nuoširdumą!

Registracija į Pelėdos renginius

Results1
Artėjantys renginiai2019.11.30 - KAUNAS, SANTAKOS VIEŠBUTIS2019.12.08 - RAUDONDVARIS, KULTŪROS CENTRAS (MUGĖ)2019.12.13 - MERKINĖ, KULTŪROS CENTRAS2019.12.15 RAUDONDVARIS, KULTŪROS CENTRAS2019.12.19 KROKIALAUKIS, KULTŪROS NAMAI2019.01.08 ALYTUS2020.01.11 VILKAVIŠKIS, KULTŪROS CENTRAS2020.02.06 MARIJAMPOLĖ, KULTŪROS CENTRAS2020.02.12 KALVARIJA, KALVARIJOS KRAŠTO MUZIEJUS2020.02.13 JIEZNAS, KULTŪROS CENTRAS

Naujausios viešos anketos

Ar reikia Akademijioje Atviros jaunimo erdvės

Akademijos bendruomenės centras nori sukurti jaunimui erdve kurioje jie galėtu  laisvai lankytis,rengti savo renginius,leisti savo laisvalaikį ir .t.t. Todėl norime sužinoti Jūsų nuomone kiek tai būtų svarbu ir reikalinga

Cleaning Service

Sveiki, mes esame Vilniaus Kolegijos Verslo Vadybos fakulteto studentai. Atliekame apklausą, kurios metu norime suprasti, kaip galima būtų palengvinti buitį ir padėti studentams užsidirbti. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Technologijos studentų kasdienybėje

Results31
Sveiki, esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarinės medicinos 1 kurso studentės. Vykdome tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti kokią įtaką technologijos turi studento kasdienybėje. Būtume labai dėkingos, jei atsakytumėte į kelis klausimus. Anketa yra anoniminė, visi duomenys bus naudojami tik mokslinei veiklai.

VIKO VVF RADIJAS

Results13
Sveiki, mes ruošiame apklausą apie Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto radiją, kuris skirtas spalvingesniam studentavimui. Anketos atsakymai mums padės suprasti studentų poreikius, kad būtų lengviau įgyvendinti projektą. 

Streso valdymo tyrimas

Results8
Sveiki. Esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 1 kurso slaugos programos studentės. Atliekame tyrimą apie streso valdymą. Kviečiame visus užpildyti trumpą apklausą, visa informacija išliks konfidenciali ir naudojama mokslinei veiklai. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką. 

ANKETA 5-12 klasių tėvams

Gerbiamieji 5-12 klasių mokinių tėveliai,Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ekonomikos ir verslo programos paskutinio kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti neformaliojo ugdymo plėtros galimybes.Apklausa yra anoniminė.Man labai aktuali Jūsų nuomonė, todėl prašau atsakyti į visus šios anketos klausimus.Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą atliekant tyrimą.

UAB „KAUTRA“ APTARNAVIMO PROBLEMOS IR JŲ GERINIMO KRYPTYS

Results9
Gerb. respondente,Esame Panevėžio kolegijos logistikos studijų programos studentai, atliekantys tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti UAB „KAUTRA“ klientų aptarnavimo kokybę.Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Šis klausimynas yra anonimiškas, todėl apklausos rezultatai nebus viešai publikuojami.Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.

Knygų parduotuvė ,,Pegasas"

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos studentai, apklausa yra anonimiška, studijų tikslu. Siekiame sužinoti, kokie pasikeitimai ,,Pegaso'' knygų parduotuvėje, padėtų rinktis bei teikti pirmenybę šio verslo teikiamom paslaugom. Pasistengėme padaryti apklausą, kuri neužimtų daug jūsų laiko, kiekvienas atsakymas yra svarbus ir padės mums siekiant tikslo. Ačiū! 

ANKETA 5-12 klasių mokiniams

Results0
Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ekonomikos ir verslo programos paskutinio kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti neformaliojo ugdymo plėtros galimybes.Apklausa yra anoniminė.Man labai aktuali Jūsų nuomonė, todėl prašau atsakyti į visus šios anketos klausimus.Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą atliekant tyrimą.

Individualūs žmoniu skirtumai

Esu Vilniaus kolegijos I kurso finansu studente. Rengiu projektini darba apie individualus zmoniu skirtumus. Kiekvienas jusu atsakymas yra labai svarbus. Is anksto dekoju. 

Apklausa apie nedarbą Lietuvos regionuose.

Results1
Sveiki, esame Kauno kolegijos, Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos, pirmo kurso studentai. Šiuo metu rašome integruotą - savarankišką darbą, kurio tema yra „Nedarbo Lietuvos regionuose lyginamoji analizė“. Labai Jūsų prašome užpildyti šią trumpą anketą, kurios rezultatai leis tikslingai vertinti Jūsų nuomonę apie požiūrį į nedarbą. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams. Visų anketų atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti atliekamo darbo tiriamojoje dalyje.Ačiū už Jūsų laiką!

Hialurono rūgšties poveikis dehidratuotai veido odai

Gerb. apklausos Dalyvi, kviečiame Jus išsakyti savo nuomonę, atsakant į pateiktos anketos klausimus, apie savo odos priežiūrą (anketos pildymui jums prireiks 10-15 min.). Apklausa yra anoniminė, todėl niekur nereikia pateikti savo vardo, pavardės ar kitų asmeninių duomenų. Tyrimo duomenys bus apdoroti paisant tyrimo etikos pagrindinių principų. Šios apklausos duomenys bus panaudoti tik apibendrinti. Nuoširdžiai dėkojame už skirtą laiką atsakant į klausimus!

Lietuvos liaudies dainų dainavimas jungtis su K.G.Jungo teorija apie individuacija.

Gerb. Respodente,Esu Tatjana Bednova, Vilniaus kolegijos sveikatos fakulteto I kurso studentė. Tyrimo tikslas - ištirti poziūri į zmogaus vidinį pasauli ir saviraiškos ir saves pažinimo būdai.Šis tyrimas padės geriau suprasti etnoterapiją ir jos svarbą žmogaus sveikatai. Atsakymai į klausimus pirmiausia turi būti sąžiningi bei konkretūs. Ačiū. 

Asmenybės tipas

Sveiki,Atlieku tyrimą, siekiant nustatyti kokiam asmenybės tipui priklauso skirtingo amžiaus ir profesijų žmones, naudojantis Briggo- Myerso modeliu.

Darbuotojų motyvavimas

Gerb. Respondente,Esu Vilniaus kolegijos 1 kurso studentė ir rašau darbą "Darbuotojų motyvavimas".  Anketos tikslas sužinoti, ar darbuotojai yra motyvuojami. Būsiu dėkinga, jei atsakysite į pateiktus klausimus.

Studentų psichologinės problemos

Sveiki, Mes esame Vilniaus kolegijos studentai ir turime paruošti apklausą apie studentų psichologinę būseną ir apie juos slegiančias problemas, prašome į anketą atsakyti sąžiningai.Anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus skirti mokymosi tikslams.

Efektyvus klausymasis

Sveiki, esu Vilniaus kolegijos buhalterinės apskaitos pirmo kurso studentė. Šiuo metu rengiu Verslo psichologijos projektą apie Efektyvų klausymąsi ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kiek efektyviai klausomasi komunikacijos procese. Apklausa yra anoniminė. Atsakymai bus naudojami tik projektiniam darbui. Dėkoju už atsakymus! 

Vartotojų poreikiai

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos, Verslo Vadybos fakulteto, reklamos vadybos, pirmo kurso studentai. Ši apklausa skirta studentams, išsiaiškinti, ką jiems yra įdomu veikti. Gauta informacija bus naudinga darant rinkodaros planą, kurio sumanymas yra žaidimas, kurio tikslas: atsipūsti po paskaitų "pamiršti trumpam virtualią erdvę", tuo būdu skatinant "bendravimą gyvai". Labai reikalinga jūsų pagalba, atsakant į kelis klausimus. Tai jums užtruks vos pora minučių, dėkojame.

Kirpyklos paslaugos

Sveiki!Esu Vilniaus kolegijos, II Ekonomikos fakulteto kurso studentė. Atlieku anoniminę apklausą, kuria norėčiau sužinoti nuomonę apie kirpyklas bei jų veiklą. Prašau pažymėti Jums labiausiai tinkamus atsakymus. Iš anksto dėkoju!

Greitai paruošiami makaronai

Apklausa išsiaiškinti vartotojų poreikius vartojant greitai paruošiamus makaronus ir išanalizuoti produktų “Sun Yan” ir “Dorea” vartojimo bruožus. 

VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO UGDYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINĖJE IR PRIEŠMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE

         Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto Ikimokyklinio ugdymo studijų ir priešmokyklinio ugdymo studentė Danguolė Endriuškienė atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kokios yra 3-7 metų amžiaus vaikų emocinio intelekto (toliau EI) ugdymo galimybės ugdymo įstaigose. Kadangi Jūsų nuomonė labai svarbi, prašyčiau užpildyti anketą. Ši anketa yra anoniminė, todėl tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų.

"Čili pica"

Results71
Vykdome trumpą. anoniminę apklausą apie Čili picos restoranų tinklą. Apklausa skirta studentų projektui kolegijoje.