1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Statistika

 • Atsakymai viso:7 754 332
 • Atsakymai vakar:3 943
 • Anketos viso:164 304
 • Anketos vakar:114
 • Vartotojai viso:112 359

Rekomenduojamos anketos

Vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajos

Gerb. Respondente, Esu Aida Kairienė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos doktorantūros 2 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti vyresniųjų klasių mokinių anglų kalbos įgūdžių ir mokymosi poreikių sąsajas. Šis tyrimas padės geriau suprasti anglų kalbos mokymosi svarbą, o tyrimo rezultatai bus publikuoti pedagoginėje spaudoje. Šiame klausimyne nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, todėl labai prašau išreikšti savo nuomonę ir atsakinėti sąžiningai. Baigę pildyti klausimyną, dar kartą peržvelkite, ar nepraleidote nei vieno teiginio. Užtikrinu Jūsų atsakymų konfidencialumą, kadangi jie bus naudojami  tik darbui ir straipsniams. Mokyklos pavadinimo pildymas neprivalomas, ji nebus skelbiama. Taip pat ir duomenys bus skelbiami tik apibendrinto pobūdžio.  Ši anketa yra skirta 12-os klasės mokiniams (pilnamečiams). Dėl galimų klausimų galite kreiptis el. paštu aida929@gmail.com. Dėkoju už Jūsų atsakymus!

Vartotojo požiuriu svarbiausi rizikos ir perspektyvų aspektai transporto logistikoje / The most important risks and perspective factors in the logistics enterprice according to the customers

Hello, I am a student of an International Business Master’s program, and i am conducting final dissertation project and therefore investigating the customer’s external viewpoint about an enterprise. The purpose of this research is to investigate what external perspectives and risk factors could be addressed by the customers. Nonetheless, the questionnaire is anonymous and will only be used for the purposes of this research.  

Maisto papildų vartojimo ypatumai ir jų sąsajos su socialine reklama

Results69
Gerb. Respondente, dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje. Aš esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto VI kurso studentė Evelina Cirtautaitė ir vykdau savo baigiamojo magistro darbo tyrimą. Šios apklausos tikslas yra sužinoti daugiau apie maisto papildų vartojimo įpročius ir įvertinti reklamos įtaką maisto papildų vartojimo ypatumams.  Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.Kilus neaiškumams galite kreiptis į tyrėją el. paštu: evelina.cirtautaite@gmail.com

VIDUTINIO SUAUGUSIOJO AMŽIAUS ASMENŲ GYVENIMO PRASMINGUMO SUVOKIMO, MIRTIES BAIMĖS IR RŪKYMO SĄSAJOS

Prašau pagelbėti studentui ir užpildyti šią anketą! Užtruksite tik kelias minutes! Gerbiamas tyrimo dalyvi, kviečiame dalyvauti tyrime, kurį atlieka Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto sveikatos psichologijos programos IV kurso studentas Rolandas Daugnoras. Tyrimo tikslas - patikrinti suaugusių Žmonių gyvenimo prasmingumo suvokimo, mirties baimės ir rūkymo sąsajas. Tyrimo rezultatai yra konfidencialūs, apklausa anoniminė. Rezultatai naudojami tik mokslinio darbo tikslui pasiekti.

Autizmo spektro sutrikimo požymų indentifikavimas

Results0
Esu Šiaulių universiteto, Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos 5 kurso studentė Toma Žalienė, atlieku tyrimą,  kuriuo siekiama išanalizuoti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, požymių atpažinimą. Anketa anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe.Pažymėkite Jūsų nuomone, labiausiai tinkamus atsakymo variantus.Klausimus, pastebėjimus galite siųsti el. paštu: g.toma27@gmail.com.               Ačiū! 

Sutelktinis finansavimas

Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos fakulteto studentas. Rašau baigiamajį rašto darbą, kuriam užbaigti reikia Jūsų visų pagalbos. :) Darbe stengiuosi išgryninti, kokie projektai susilaukia daugiau finansinės paramos bei kokie projektai labiau patraukia akį bei sudomina investuotojus. Ačiū už atsakymus!

Šešėlinės ekonomikos darbo rinkoje priežastys

Results70
Gerb. Respondente,Esu Mykolo Romerio Verslo sistemų kūrimo ir valdymo bakalauro programos V kurso studentė. Rašau Bakalauro baigiamąjį darbą tema: „Šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje vertinimas“. Baigiamajam darbui noriu atlikti apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, kurie veiksniai gyventojų nuomone, skatina šešėlinės ekonomikos Lietuvos darbo rinkoje atsiradimą.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką.(Anketa yra anoniminė)

Nedarbo priežastys ir jų mažinimo kryptys Kėdainių rajone

Gerb. respondente,Sveiki, esu VU ekonomikos bakalauro studijų studentė. Šiuo metu rengiu savo baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti  nedarbo priežastis ir jų mažinimo kryptis Kėdainių rajone.      Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.http://apklausa.lt

Autorinių teisių pažeidimai socialiniuose tinkluose

Gerb. respondente,esame vienos iš Lietuvos kolegijų, pirmo kurso studentės, atliekame apklausą apie autorinių teisių pažeidimus socialiniuose tinkluose. Surinkti duomenys bus panaudoti rengti rašto darbą. Anketa anoniminė. Tai Jums užtruks neilgiau kaip 10min.

Mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais

Esu Aida Adiklienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Formaliosios švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studentė.  Savo magistro darbe tiriu mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais. Šiuo metu atlieku mokytojų apklausą ir kviečiu Jus joje sudalyvauti.Apklausos metu surinkti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro darbe, jie nebus skelbiami viešai. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas.  Iš anksto dėkoju Jums už dalyvavimą apklausoje.

Elektroninė prekyba

Sveiki!  Šiuo metu atlieku magistrinio darbo “Elektroninės prekybos tiekimo grandinė ir rinkos apsaugos priemonių taikymas” tyrimą. Kviečiu jus prisidėti ir pasidalinti jūsų patirtimi naudojantis e. prekyba. Anketa yra anonimiška ir ją atlikti prireiks kelių minučių. Ačiū!

Tėvų elgsena ūmiai susirgus 6-36 mėn. vaikui

GERBIAMI TĖVELIAI!Gerbiama (-s) Respondente, mes, Dovilė Jasiūnė ir Lukas Pajėda, esame Vilniaus universiteto šeimos medicinos rezidentai ir domimės ūmiais 6 -36 mėnesių amžiaus vaikų susirgimais.  Mūsų tikslas sužinoti, kokios informacijos trūksta tėvams, auginantiems vaikus nuo 6 mėnesių iki   3 metų.  Jei tyrimas pavyks, jo išvadomis pasidalinsime el. paštu, todėl kiekvieno Jūsų indėlį labai vertiname. Maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tyrimas yra anoniminis, anketoje Jūsų pateikta informacija bus panaudota tik apibendrintai statistinei duomenų analizei atlikti. Pažymėkite (apibraukite) ar įrašykite tinkamą variantą (atkreipkite dėmesį, jog kai kuriuose klausimuose galimi keli, Jūsų nuomone, svarbiausi atsakymo variantai).  Atkreipiame dėmesį, jei turite du ir daugiau vaikų, ir daugiau nei vienas iš jų patenka į 6-36 mėn. intervalą, pasirinkite vieną iš jų atsakydami į 4-22 klausimus. 4 klausime pažymint vaiko, kuriuo vadovaujantis atsakinėsite į toliau pateiktus klausimus, amžių.   Dėkojame Jums už skiriamą laiką!

Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste

Results97
Gerb. respondente, esu Kauno kolegijos kultūros ir laisvalaikio vadybos specialybės studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą „Renginių reklamos poveikis vartotojams Kėdainių mieste“.Šio tyrimo tikslas – sužinoti Jūsų nuomonę apie Kėdainių mieste vykdomų renginių reklamas, jų poveikį Jums.Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi iš Jūsų nuoširdžių atsakymų.

Suknelių rinkos tyrimas

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto studentės. Norėdamos išsiaiškinti klientų poreikius perkant sukneles, atliekame apklausą. Apklausa padės nustatyti, kokios suknelės labiausiai domina pirkėjus.Iš anksto dėkojame už atsakymus.

VEIKSNIAI LEMIANTYS ŽMONIŲ PASYVAUS AR AKTYVAUS POILSIO BŪDO PASIRINKIMĄ

Gerb. respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Ekonomikos studijų programos 3 kurso studentė. Atlieku tyrimą apie veiksnius, lemiančius žmonių pasyvaus ar aktyvaus poilsio būdo pasirinkimą.Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik moksliniais tikslais.Ačiū už jūsų pagalbą bei bendradarbiavimą.

Sandarumo testas: pagal ką renkatės specialistus?

Šia anketa norima sužinoti, ar vartotojai žino apie sandarumo testą ir kokiais kriterijais vadovautųsi, jei reikėtų rinktis savo būsto sandarumo testuotoją.Pastatų sandarumas – vienas iš svarbiausių kokybės parametrų, nuo kurio priklauso patalpų šildymui reikalingas šiluminės energijos kiekis. Kuo daugiau šilumos išeina pro nesandarias pastato vietas, tuo daugiau kainuoja to pastato šildymas. Pastebėti mažiausių plyšelių beveik neįmanoma, o sandarumo testas visus juos lengvai lokalizuoja, taip pat testuotojai teikia rekomendacijas, kaip pašalinti defektus ir užsandarinti tai, kas nesandaru.Daugiau informacijos: tyrimulaboratorija.ltAnketa anoniminė. 

UAB "VIVASAN BALTIJA": Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs?

UAB „VIVASAN BALTIJA“,  norėdama geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Kokios žaliavos produktus renkatės Jūs? Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus!Vivasan - tai natūralios žaliavos pagrindu pagaminti produktai iš Šveicarijos.Platų asortimentą sudaro profilaktinės kosmetikos priemonės, plaukų dažais ir šampūnai, biologiškai aktyvūs maisto papildai, vitaminų ir mineralų kompleksai.Tad jei jus domina Vivasan produktai internetu ar tiesiog norite gauti asmeninę konsultaciją su mumis galite susisiekti čia: El. paštas: uzsakymas@vivasaninfo.ltTelefonas: (+370) 699 52342 Adresas: Konstitucijos pr.23A-133, VilniusTinklalapis: https://www.vivasan.ltŠios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Dieninė savaitės stovykla 7-10 metų jaunimui

Anketa apie meninę stovyklą jaunimui.Stovyklos tikslas- skatinti jaunimo aktyvumą, paįvairinti saviraiškos galimybes, suteikti žinių bei naujų įgudžių.Stovyklos vedėjai menininkai, terapeutai.Ačiū už atsakymus!

Prekės ženklo ,,Rinkuškiai” vertės įtakos prekės ženklo lojalumui analizė

Results412
Gerb. respondente,Vytauto Didžiojo Universiteto marketingo vadybos specialybės studentai atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ,,Rinkuškių" prekės ženklo vertės įtaką lojalumui. Esamos situacijos analizei labai svarbus Jūsų dalyvavimas tyrime. Per apklausą gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl užtikriname pateiktos informacijos konfidencialumą. Atsakydami į klausimus sugaišite penkias minutes.Dėkojame už atsakymus!

Kaimyninės šalies įvaizdžio vertinimas

Results10
Gerb. respondente,Europos-Azijos Turizmo Tyrimų Asociacija atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti kaimyninių šalių įvaizdį. Prašome Jūsų nuoširdžiai atsakyti į pateiktus klausimus.

Vartotojų įsitraukimas į prekės ženklo vertės kūrimą socialiniuose tinkluose

Results343
Sveiki, esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą apie universitetų padalinių veiklą socialiniuose tinkluose ir kviečiu dalyvauti universiteto padalinio veiklos socialiniuose tinkluose tyrime.Ačiū už Jūsų atsakymus!Ši anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus analizuojami apibendrintai ir panaudoti tik mokslo tikslams. Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas.

Kodėl žmonės renkasi studijas užsienyje?

Sveiki. Atliekame apklausą kodėl žmonės geriau renkasi studijas užsienio šalyse nei Lietuvoje. Šios apklausos rezultatai bus naudojami savarankiškam darbui parengti. Iškart dėkojame už Jūsų atsakymus. 

Naujausios viešos anketos

Pacientų atliekančiu ir neatliekančiu burnos higieną karieso vertinimas

Esame Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto, Odontologinės priežiūros II kurso studentės Aleksandra Archipova ir Julija Raščiūtė. Atliekame tyrimą, kurio tikslas įvertinti pacientų darančių ir nedarančių burnos higieną karieso susidarymo galimybesPrašome Jūsų atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir apibraukti Jums tinkamiausią atsakymo variantą arba įrašyti tam tikrose vietose. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant tiriamąjį darbą, todėl Jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Ši anketa yra anoniminė. Dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

Prekės ženklo demonstravimo sporto rungtynių metu vertinimas (kontrolinė grupė)

Results16
Gerb. respondente,      Esu Rūta Jakubelskaitė, Vytauto Didžiojo Universiteto. Ekonomikos ir vadybos fakulteto, reklamos vadybos studijų programos studentė. Rašau magistro kursinio darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti, kokį poveikį vartotojų elgsenai daro prekės ženklų demonstravimas sporto renginių metu, šiuo atveju Eurolygos rungtynių metu. Ši anketa yra anoniminė ir duomenys bus panaudoti TIK moksliniams tikslams. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į pateiktus klausimus atsakingai. Ačiū už Jūsų atsakymus.

Profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų poveikis mokytojo saviraiškai

Results0
Gerb. Respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti įgytų kompetencijų svarbą profesijos mokytojams ir atskleisti jų poveikį paties mokytojo saviraiškai. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl tikiuosi, kad Jūsų atsakymai bus nuoširdūs. Anketa yra anoniminė (rašyti vardo ir pavardės nereikia). Surinktos informacijos konfidencialumas garantuojamas, gauti rezultatai bus naudojami tik mokymosi tikslais.

"Rekomendacinių agentų" naudojimo rinkodaroje įtaka apsipirkimo pasitenkinimui.

Results0
Brangūs Klaipėdos gyventojai, Prašau prisidėti apklausoje susijusioje su klientų pasitenkinimu rekomendacinių agentų sugeneruotais asmeninias pasiūlymais versluose. Rekomendacinis agentas tai dirbtinio intelekto algoritmas, kuris atsižvelgiant į jūsų arba žmonių panašių į jus veiksmus internete, sugeba generuoti pasiūlymą kuris viliotų ir laimėtų būtent jūsų dėmesį. Dalyvavimas šioje apklausoje yra nebūtinas.  Jūs neturite jokių įsipareigojimų verčiančių dalyvauti šioje apklausoje ir jeigu vis dėl to nuspręsite dalyvauti- galite sustoti bet kuriuo metu. Nusprendus nedalyvauti ar dalyvaujant nusprendus sustoti ir nebetęsti, jokių pasekmių nebus. Jeigu nuspręsite dalyvauti - būsite paprašyti užpildyti trumpą klausimyną, kuris užtruks ne daugiau kaip 5 - 10 minučių. Informacija kurią atskleisite tyrimo metu išliks konfidenciali ir anonimiška. Tyrimo rezultatai bus panaudoti tik apibendrinta forma bakalauro darbe ir jokia identifikuojanti informacija nebus išleista. Norint dar labiau sustiprinti anonimiškumo faktorių tyrime, prašau nerašyti savo vardo ar kitos identifikuojančios informacijos klausimyne. Informacija, kuria pasidalinsite šio tyrimo metu nebus naudojama niekur kitur apart šio tyrimo tikslams. Visa surinkta informacija bus sunaikinta iki 2019.12.30. Dalyvavimas šiame tyrime nekelia jokios rizikos jums. Dalyvavimas šiame tyrime jums nieko nekainuoja. Šis tyrimas yra atliekamas  Luko Čeremio, kaip ketvirto kurso baigiamojo darbo dalis. Baigiamojo darbo patarėjas yra profesorius Femi Odebiyi. Jeigu turite klausimų susijusių su šiuo tyrimu, prašau susisiekti su Luku Čeremiu (lceremi15@students.lcc.lt) arba Femi Odebiyi (fodebiyi@lcc.lt). Ačiū už jūsų laiką. Lukas Čeremis, Lapkričio 11, 2019 Tęsdami jūs sutinkate dalyvauti tyrime. Rekomendacinis agentas - tai rinkodaros įrankis įgalinantis rinkodarininkus naudojant informacines technologijas analizuoti pirkėjų, klientų ar užsakovų pirkimo įpročius ir ketinimus susijusius su pardavimais ar pirkimais. Rekomendaciniai agentai sugeba nuspeti ar kokia nors prekė ar paslauga galėtų patikti klientui ar pirkėjui, atsižvelgiant į jo praeitus pirkimus ar veiksmų istoriją internete. Tam pasiekti, rekomendaciniai agentai naudoja dirbtinį intelektą, duomenų analizavimo algoritmus ir duomenų bazes. Šis rinkodaros įrankis dažnai nereikalauja žmogiško rinkodarininko  įnašo ir gali suformuoti pasiūlymus pats, naudodamasis surinkta informacija. 

Pavėžėjimo paslaugos Vilniaus mieste

Gerbiamosios Ponios, Gerbiamieji Ponai,Šia anketine apklausa siekiama išsiaiškinti pavėžėjų paslaugų vartojimo ypatumus Vilniaus mieste.Anketa anoniminė ir yra užtikrinamas Jūsų atsakymo slaptumas.Tyrimą atlieka Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos studentai ir gauti duomenys bus panaudoti baigiamajam bakalauro diplominiam darbui parengti tema „Dalijimosi ekonomika: pavėžėjimo paslaugų perspektyvos“Pavėžėjimo paslaugos suprantamos kaip kelionė naudojantis Uber, Bolt, Etransportas ir panašiomis platformomis.

KURČIOJO JAUNIMO (15-29m.) INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

Results0
Gerbiamas respondente,esu Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Socialinės gerovės ir politikos magistrantūros studijų II kurso studentė Monika Kumžaitė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti kurčiųjų jaunimo integracijos į darbo rinką problemas ir galimybes.Būsiu labai dėkinga, jei atsakysite į žemiau pateiktus klausimus.Informuoju, kad anketa yra anoniminė ir gauti duomenys bus naudojami tik konkrečiai šio magistro baigiamojo darbo rašymui.Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą!

Apklausa dėl inovatyvios, bekasės parduotuvės įsteigimo Lietuvoje

Results3
Bekasė parduotuvė - tai inovatyvus būdas išspręsti ilgų parduotuvių eilių bei sugaišto laiko problemą. Amerika buvo pirmoji šalis, pradėjusį pirmą bekasių parduotuvių tinklą Sietle "Amazon go", tačiau išanalizavus pastebėta, kad iš pažiūros unikalus ir inovatyvus verslas turi savų minusų. Lietuva būtų pirmoji Europos Sąjungos šalis, galinti girtis tokia inovatyvia parduotuve, kurioje pirkėjui užejus, jis identifikuojamas saugos kameromis ir pasiemus prekę, išėjus iš parduotuvės nuo jo kortelės yra nuskaitomi pinigai. Norint privalumais pranokti šios idėjos pradininkę Ameriką, ketumėme didinti produkcijos kiekį bei pasirinkimą, laikui bėgant išplėtotumėme šių parduotuvių tinklą.Norėdami išanalizuoti Lietuvos vartotojų nuomonę apie bekasę parduotuvę ir apsvarstyti juos realizavimą, prašome atsakyti į kelis klausimus.

,,Royal SPA Residence'' viešbutis

Sveiki, esu SMK studentė. Atlieku apklausą apie Birštone įsikūrusį ,,Royal SPA Residence'' viešbutį. Jūsų atsakymai man labai padės mokslo tikslams, todėl Prašau pažymėkite Jums tinkančius variantus į žemiau pateiktus klausimus. Iš anksto Dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Vietos bendruomenių veikla

Sveiki,Esu Vilniaus kolegijos Verslo Vadybos fakulteto I kurso studentė Kamilė Kaminskaitė. Atliekų tyrimą, apie vietos bendruomenės ir jų veiklą Vilniaus miesto Salininkai. Būčiau labai dėkinga, jei skirtumėte keletą minučių ir užpildytėte šią apklausą. Apklausa yra anoniminė, tad drąsiai ir nevaržomai galite išsakyti savo nuomonę.Ačiū!

Vartotojų nuomonė apie influencerių daromą įtaką apsipirkimui

Results32
Sveiki, esame Vilniaus universiteto verslo informacijos vadybos, 2 kurso studentės. Atliekame tyrimą apie influencerių daromą įtaką apsipirkimui ir mums svarbi jūsų nuomonė. Atsakymai bus naudojami tyrimo analizei atlikti. Garantuojame jūsų anonimiškumą. Dėkojame už jūsų atsakymus. 

Anketa

Prašome savanoriškai dalyvauti apklausoje. Jūsų atsakymai padės išanalizuoti ir įvertinti marketingo ypatumus. Apklausa anoniminė, anketiniai duomensy bus naudojami ti tyrimui bei rašto darbo išvadoms.Pateikiami klausimai su galimais atsakymų varinatais, prašome pažymėti atsakymą, labiausiai atitinkantį Jūsų nuomonę ar esamą situaciją arba fakto/teiginio svarbą.

Verslo akseleratoriai ir jų tobulinimas (Lietuvos atveju)

Results10
Labas, Respondente, Kaip ir daugelis - apklausą vykdau tyrimo tikslais. Magistro darbas "pats nepasirašys", apklausos duomenys - irgi nesusirinks. Tad kelios Tavo skirtos minutės leis man sutaupyti kelis šimtus, kolkas, rusvos spalvos plaukų bei suteiks galimybes Lietuvos akseleratoriams evoliucionuoti. Man yra svarbi Tavo nuomonė, įžvalgos bei patirtys.  Kur jos bus naudojamos?Mano magistrinio darbo tezėje "Verslo akseleratorių tobulinimas Lietuvoje".Esu iš VU, tad šios mokslo įstaigos duomenų bazėje galėsite rasti baigtą darbo variantą. Arba palikę savo el-pašto adresą galėsite gauti jį tiesiogiai. Visi duomenys, kuriuos suteiksite bus naudojami tik šio darbo rėmuose, jei bus paliktas el. pašto adresas - nebus spam'o.  Ačiū už skirtą energiją bei suteiktas įžvalgas,Tumas Bendžiushttps://www.linkedin.com/in/tumas-bendzius/ 

Modernios saugyklos projektas EVAF

Results13
Labas, studente! Ar esi kada nors susimąstęs/susimąsčiusi apie tai, kaip būtų gerai dabar pasikrauti mobilųjį telefoną EVAF? Arba galbūt tavo švarkas jau senai prašosi būti išvalytas, tačiau vis per mokslus ir darbus nespėji jo nuvežti į drabužių valyklą? Jeigu taip, labai prašome keliom minutėm užpildyti šią apklausą, kurią atlikdamas galbūt pasėsi kelią modernios saugyklos su papildomomis paslaugomis, įrengimui.  Prisimink, kiekvieno nuomonė yra labai svarbi. Dėkojame!

Pasaulio pažinimo kliūtis - depresija.

Esu IV kurso anglų/švedų kalbų studentė Beatričė Paulikaitė. Papildomo dalyko paskaitai pasirinkau atlikti darbą apie depresiją.  Tad kviečiu užpildyti mano parengtą klausimyną. AČIŪ!

VIDUTINIO SUAUGUSIOJO AMŽIAUS ASMENŲ GYVENIMO PRASMINGUMO SUVOKIMO, MIRTIES BAIMĖS IR RŪKYMO SĄSAJOS

Prašau pagelbėti studentui ir užpildyti šią anketą! Užtruksite tik kelias minutes! Gerbiamas tyrimo dalyvi, kviečiame dalyvauti tyrime, kurį atlieka Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto sveikatos psichologijos programos IV kurso studentas Rolandas Daugnoras. Tyrimo tikslas - patikrinti suaugusių Žmonių gyvenimo prasmingumo suvokimo, mirties baimės ir rūkymo sąsajas. Tyrimo rezultatai yra konfidencialūs, apklausa anoniminė. Rezultatai naudojami tik mokslinio darbo tikslui pasiekti.

Rūkymo žala sveikatai

Results12
Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos I-o kurso studentos, anketa yra anonimiška, o surinkti duomenys bus panaudoti statistikos savarankiško darbo tyrimui.

Veido oda

Prašau atsakyti į šią anketą, ačiū :)

Automobilių stovėjimo aikštelė Saulėtekio al. 9

Results120
Sveiki, esame Vilniaus universiteto trečio kurso studentai atliekantys apklausą apie automobilių stovėjimo aikštelės Saulėtekio al. 9 poreikį, problemas, galimus sprendimo būdus. Mūsų tikslas- įvertinti parkavimo sąlygų kokybę, nustatyti parkavimo vietų poreikį, ištyrus gautus apklausos rezultatus sukurti projektą, išsprendžiantį esminę problemą- automobilių stovėjimo vietų trūkumas. Esame dėkingi už atsakymus.

Kokią šalį Jūs pasirinktumėte studijoms pagal mainų studijų programą?

Sveiki, gerbiami respondentai! Aš esu VDU trečiojo kurso germanistikos studentas. Studijų reikalams turiu surinkti statistiką apie tai, kokias šalis ir kodėl lietuvių studentai dažniausiai renkasi mainų studijoms. Rezultatus analizuosiu ir palyginsiu su vokiečių studentų pasirinkimu.Bučiau labai dėkingas, jeigu skirstumėte porą minučių šiai apklausai.

Vieša kalba

Gerb. Respondente,Esu Gabija Kizytė, Vilniaus kolegijos 1 kurso studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiama ištirti viešos kalbos baimės įveikimo būdus. Šis tyrimas padės suprasti, kaip įveikti viešąją baimę, kas labiausiai padeda įveikti šią baimę. Tyrimo rezultatai bus apžvelgiami egzamino metu. Šiame klausimyne nėra klaidingų atsakymų, todėl prašau išreikšti savo nuomonę. Užtikrinu Jūsų konfidencialumą. Ačiū :)

Studentų miego sutrikimai ir jų poveikis akademiniams pasiekimams

Results8
Gerbiamas studente, esame Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos trečio kurso studentai. Atliekame tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti studentų miego sutrikimus ir jų poveikį akademiniams pasiekimams. Anketa yra anoniminė ir užtikriname, jog Jūsų atsakymai bus panaudoti tik šio tyrimo tikslais. Prašome nuoširdžiai apgalvoti atsakymus. Mums Jūsų nuomonė labai svarbi. Dėkojame už atvirumą.