Pilnas anketų sąrašas

Nevyriausybinių organizacijų žinomumas Lietuvoje

Gerb. respondente,Sveiki, esu paskutinio kurso studentė. Šiuo metu rengiu savo baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tema - Nevyriausybinių organizacijų žinomumas Lietuvoje.      Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais.

VEIKSNIAI DIDINANTYS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJĄ TAPTI UGDYMO ĮSTAIGOS VADOVAIS

Esu ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės programos magistrantūros studentas Mindaugas Kliokmanas. Rašau baigiamąjį darbą tema: „Veiksniai didinantys ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų motyvaciją tapti ugdymo įstaigos vadovais”.Atliekant tyrimą siekiama išsiaiškinti, kokie veiksniai  didina motyvuoja tapti ugdymo įstaigos vadovu. Ši anketinė apklausa anoniminė, jos duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti ir statistiškai apdoroti. Vidutinė pildymo trukmė iki 5 min.Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su duomenų apsauga prieš arba po dalyvavimo tyrime, prašome susisiekti el. paštu: mindaugaskliokmanas@gmail.com Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką pildant šią anketą!

ORGANIZACIJOS IR DARBUOTOJŲ VERTYBIŲ ATITIKIMO VERTINIMAS

Sveiki, esu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos nacionalinio saugumo ir gynybos bakalauro studijų studentas – Antanas Kunickas. Labai kviečiu Jus skirti 5 minutes ir sudalyvauti tyrime, kurio tikslas – įvertinti darbuotojų ir organizacijos vertybių atitikimą, bei atskleisti ryšį su darbo pasitenkinimu ir atlikimu. Apklausa yra anoniminė: Jūsų atsakymai – konfidencialūs, naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Iš anksto dėkoju! 

Hipochondriškumo apraiškos tarp sveikatos priežiūros studentų

Results52
Gerbiamas respondente,Esu Vilniaus kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos III kurso studentė Justina Ažukaitė. Atlieku analogų neturintį tyrimą apie hipochondriškumo apraiškas. Hipochondriškumu įvardijamas pernelyg didelis susirūpinimas savo sveikata, ligų ieškojimas joms nesant.Noriu Jus pakviesti atlikti tyrimą, kurio metu padėsite nustatyti, ar egzistuoja hipochondriškumo apraiškos tarp sveikatos priežiūros studentų, ir suteiksite žinių apie šį reiškinį. Anonimiškumas garantuojamas.

Įmonės verslo sistemų įvertinimas

Gerbiamas/Gerbiamoji,Atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama ištirti įmonės problemą. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams, todėl Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą užtikriname.  

Klausimynas pedagogams apie ekologinį sveikatinimą

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto II kurso Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programos studentė Jolanta Verbickienė. Atlieku tyrimą tema: Ekologinio ugdymo(si)  ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ypatumai: sveikatos aspektas. Ši apklausa anoniminė, visi surinkti duomenys bus naudojami tik analizei darbo tikslams pasiekti. Pasirinktus atsakymus žymėkite kryželiu (x). Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

Slaugytojo/ mentoriaus įtaka II-IV kurso studentams praktikos metu.

Gerbiamas Respondente,      Esame Vilniaus Kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slauga studijų programos III kurso studentės. Šiuo metu atliekame taikomųjų tyrimų ir statistikos dalyko tiriamąjį darbą, apie slaugytojo / mentoriaus įtaką II-IV kurso studentams praktikos metu. Anketa yra anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslais. Pasirinktą atsakymą pažymėkite ar įvertinkite.

Saugumas naudojant mokėjimo korteles

Results48
Sveiki,Dėkoju, kad sutikote atlikti apklausą. Rašau magistro baigiamąjį darbą kurio tikslas išsiaiškinti mokėjimo kortelių neteisėtas operacijas sukeliančias priežastis.