Pilnas anketų sąrašas

Paslaugų kokybės vertinimas Airbnb.com teikiamų trumpalaikių apgyvendinimo paslaugų vartotojų atžvilgiu.

Results21
Sveiki. Esu Vilniaus Universiteto 3 kurso studentas ir atlieku tyrimą apie paslaugų kokybės vertinimą trumpalaikio apgyvendinimo platformos Airbnb.com atžvilgiu. Tyrimo tiklas yra sužinoti Airbnb.com teikiamų paslaugų kokybę vartotojų atžvilgiu. Maloniai kviečiu dalyvauti apklausoje tuos, kurie bent kartą naudojosi šiomis paslaugomis. Anketa yra anoniminė ir Jūsų atliktos apklausos duomenys bus konfidencialūs. Duomenys apie šį tyrimą bus analizuojami tik moksliniu pagrindu. Dėkoju už Jūsų skirtą laiką atlikti anketai.

ŽŪK "Pienas LT" įmonės išorinis įvaizdis

Results48
Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),esu Kauno kolegijos III-ojo kurso įstaigų ir įmonių administravimo programos studentė. Kviečiu sudalyvauti mano baigiamojo darbo tyrime, kurio tikslas įvertinti  ŽŪK "Pienas LT" Įmonės išorinį įvaizdį. maloniai prašau susipažinti su "Pienas LT" internetine svetaine ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.  Apklausa yra anoniminė, todėl jos rezultatai bus apdorojami ir pateikiami tik apibendrintai (ne asmeniški). Prašau į klausimus atsakinėti nuoširdžiai – tyrime nėra teisingų ar klaidingų atsakymų.ŽŪK „Pienas LT“ svetainės adresas: http://www.pienaslt.lt/Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Lietuvos bankų aptarnavimo ypatumai

Sveiki. Esu Vilniaus kolegijos, bankininkystės studijų pirmo kurso studentė. Atlieku tyrimą apie Lietuvos bankų klientų aptarnavimą. Apklausos tikslas - išanalizuoti Lietuvos bankų klientų aptarnavimą ir padaryti išvadas, kurie bankai turi aukščiausius aptarnavimo lygius.Anketa yra anoniminė, Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik bendrai statistinei analizei.Dėkoju už Jūsų pateiktus atsakymus!

TRANSPORTO ĮMONIŲ LOGISTIKOS PROCESŲ VERTINIMAS

Gerb. Respondente,Esu Klaipėdos universiteto, ketvirto kurso studentas ir atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, tema - "Transporto įmonės logistikos procesų valdymas". Šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti transporto įmonių logistikos procesų valdymo ypatybes ir pateikti rekomendacijas kaip šiuos procesus palengvinti. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, tad būčiau labai dėkingas, jei nuoširdžiai atsakytumėte į pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė ir ši informacija bus naudojama tik statistinei analizei.Dėkoju už atsakymus :) 

PASLAUGŲ CENTRŲ DARBDAVIO ĮVAIZDŽIO KOMUNIKACIJOS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE „FACEBOOK“ IR „LINKEDIN“ REIKŠMĖ DARBO PAIEŠKOS PROCESUI

Sveiki, esame Vilniaus universiteto Kauno fakulteto magistrantūros studentai. Rengiame tyrimą ir siekiame ištirti paslaugų centrų darbdavio įvaizdžio komunikacijos socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“ reikšmę potencialiems darbuotojams, darančius didžiausią įtaką darbo paieškos procesui. Anketa yra visiškai konfidenciali ir anonimiška. Surinkti duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Atsakant į anketoje pateiktus klausimus, prašome išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą pateiktiems teiginiams, pažymint Jūsų nuomonę reiškiantį atitikmenį. Dėkojame už Jūsų atsakymus!

Edukacinės kelionės Aukštaitijos regione

Esu Vilniaus kolegijos studentė ir šiuo metu atlieku vartotojų nuomonių apklausą apie edukacines keliones Aukštaitijos regione. Prašome pasirinkti tinkamą (-us) variantą (-us) o kur reikia įrašykite savo atsakymo variantą. Iš anksto dėkoju už atsakymus! Jūsų nuomonė labai svarbi.

Turinio reklamos sprendimai po "Kilig" prekės ženklo perženklinimo

Results14
Sveiki, esu Reklamos vadybos II kurso studentė Eglė. Baigiamajame magistro darbe atlieku tyrimą apie turinio reklamos sprendimus po prekės ženklo "Kilig" persiženklinimo. Tyrimas yra anonimiškas, gauti duomenys bus naudojami tik moksliniame darbe.Ačiū, kad dalyvaujate!

Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinis raštingumas: sakytinė kalba

Results56
 Gerbiami pedagogai,Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo Akademijos ikimokyklinės edukologijos studentė Ingrida Gaidelienė, atlieku tyrimą, kurio tikslas atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos ypatumus bei ugdymo galimybes.Apklausos rezultatai bus panaudoti moksliniams tikslams, neatskleidžiant Jūsų individualių duomenų. Dėkoju Jums už nuoširdžius ir išsamius atsakymus.