Pilnas anketų sąrašas

Pavilnio bibliotekos ateities poreikiai

Mielieji,Kas žino, o kas ne - Pavilnyje, Garsioji g. 3, yra biblioteka. Įkurta ji 1948 m. ir nuo tada ne ką ir bepasikeitusi.Neperseniausiai biblioteką norėta visai panaikinti, tačiau aktyvių gyventojų dėka ji buvo išsaugota. Dabar turime visi apsispręsti dėl Pavilnio bibliotekos ateities. Pateikto klausimyno pagalba norime išsiaiškinti gyventojų poreikius ir lūkesčius, kad Vilniaus miesto savivaldybė galėtų svarstyti galimus bibliotekos atgaivinimo scenarijus - nuo paprastojo remonto iki rekonstrukcijos ar net visiškai naujo daugiafunkcinio centro statybos.Apklausa yra anoniminė. Iš anksto dėkojame už aktyvų dalyvavimą ir atsakymus.

Proto negalią turinčių asmenų lytinis ugdymas: socialinių darbuotojų požiūris ir vaidmenys

Results1
Esu Kauno kolegijos,  Medicinos fakulteto, socialinio darbo  III kurso studentė Ieva Juodaitytė ir rengiu bakalauro baigiamąjį darbą tema ,, Proto negalią turinčių asmenų lytinis ugdymas: socialinių darbuotojų požiūris ir vaidmenys''. Anketa skirta išsiaiškinti socialinių darbuotojų požiūrį, atliekamus vaidmenis, ir sunkumus. Prašau Jūsų dalyvauti apklausoje. Jūsų asmeninis požiūris ir nuomonė yra  labai svarbi. Anketa yra anoniminė, atsakymai nebus viešai publikuojami. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik moksliniais tikslais.Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

KALBINIO MANDAGUMO UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE: TĖVŲ NUOMONĖ

Results60
Gerbiami tėveliai,Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos III kurso studentė Aušra Palionienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas ištirti tėvų nuomonę apie priešmokyklinio amžiaus vaiko kalbinio mandagumo ugdymo įgyvendinimą bei galimybes. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe. Prašome pažymėti tuos atsakymų variantus, kurie geriausiai atitinka Jūsų nuomonę.Jums labiausiai tinkančio atsakymo variantą pažymėkite x, o (ir) reikiamose vietose atsakymą įrašykite

Inovatyvių turizmo paslaugų įvedimo į rinką apklausa

Results115
Esu Vilniaus Verslo kolegijos baigiamojo kurso studentas. Ruošiu bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema yra "Inovatyvių turizmo paslaugų įvedimas į rinką". Ši anketa parengta siekiant nustatyti Jūsų požiūrį į naujas paslaugas. Anketa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajame darbe. Kiekvienas atsakymas labai svarbus! Dėkoju už dalyvavimą! Užtruksite ~3min.

NEPOTIZMO PAPLITIMAS LIETUVOS ORGANIZACIJOSE/ĮMONĖSE

Vadovų ir darbuotojų santykių skaidrumas turi ypatingą reikšmę žmogaus emocinei būklei, darbinei veiklai, darbo rezultatams. Vienų darbuotojų protegavimas kitų darbuotojų atžvilgiu dažnai sukelia sumaištį, kurie sukelia nepageidaujamus ir žalingus padarinius pačiai organizacijai.Nepotizmas yra šeimos narių, giminių ir/arba draugų protegavimas priimant į darbą, nustatant atlygį uždarbą, kylant karjeros laiptais, suteikiant įvairių privilegijų, kurių negauna kiti darbuotojai.Žemiau pateikiami klausimai, siekiant nustatyti Lietuvoje analizuojamą nepotizmo paplitimą Lietuvos organizacijose ir įmonėse.Labai svarbu, kad atsakytumėte į VISUS anketos klausimus. Jūsų nuomonė leis įvertinti esamą situaciją. Kiekvienas Jūsų atsakymas yra ypatingos vertės.Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuoširdžią nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias.Ši ANKETA yra ANONIMINĖ. Remdamasi moksline etika, tyrėjas įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai, o individualūs atsakymai niekam nebus atskleisti. Atliekant tyrimą pasirūpinta duomenų saugumu.

Išmaniųjų laikrodžių naudojimas Lietuvoje

Results16
Anketa tikisi nustatyti žmonių naudojančių išmaniuosius laikrodžius Lietuvoje apimtį.  Apklausa yra anoniminė ir bus naudojama tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Vartotojo įsitraukimas į produkto inovaciją (produkto kūrimą, tobulinimą)

Results176
Gerb. Respondente,Maloniai kviečiu sudalyvauti magistro atliekamame tyrime, kurio metu siekiama išsiaiškinti, kokių motyvų skatinami vartotojai įsitraukia į produktų inovacijas (esamų produktų tobulinimą, naujų produktų kūrimą).Prašau skirti 5-15 minučių ir pasidalinti savo lūkesčiais ir patirtimi.Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų asmeniniai duomenys niekur nebus viešinami. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik mokslinio tyrimo tikslams.Dėkoju už supratingumą, bendradarbiavimą ir nuoširdžius Jūsų atsakymus.

UAB " ALITA " KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS

Sveiki Gerb. RespondentaiEsu verslo vadybos fakulteto, bakalauro studijų programos, pirmo kurso studentė. Kviečiu sudalyvauti apklausoje, kurios tikslas - išsiaiškinti UAB " ALITA " kokybės vadybos sistemų naudą organizacijoje. Anketa bus anoniminė, o gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrinti. 

Vartotojų pasitenkinimas Kauno regioninio valstybės archyvo teikiamomis paslaugomis

Results42
Kauno technologijos universiteto Viešojo valdymo studijų programos atstovė vykdo tyrimą, kuriuo siekiama ištirti Kauno valstybinio regioninio archyvo viešųjų paslaugų teikimo tobulinimo galimybes. Apibendrinti šio tyrimo rezultatai, pagrįsti jūsų vertinimu, įžvalgomis ir rekomendacijomis bus pateikti archyvo vadovams. Anketa - anoniminė.Atsakydami į klausimus, prašome pažymėti jums tinkamą atsakymą langelyje arba įrašyti savo komentarą.