Pilnas anketų sąrašas

Pirkėjų pasitikėjimo internetinėmis parduotuvėmis didinimo galimybės

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto ekonomikos bakalauro studijų programos III kurso studentė Erika Būtaitė atlieka tyrimą, kurio tikslas – įvertinti pirkėjų pasitikėjimo internetinėmis parduotuvėmis didinimo galimybes. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti internetinių parduotuvių vartotojų pasitikėjimo didinimo procesą.Instrukcija. Prašom atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

INTERAKTYVAUS MULTIMEDIJOS TURINIO TAIKYMO GALIMYBĖS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Kauno technologijos universiteto, informatikos fakulteto, nuotolinio mokymosi informacinių  technologijų studentė Vilma Ringytė atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti Kauno technologijos universiteto besimokančiųjų mokymosi ypatumus, nuotolinio mokymo medžiagos pateikimo, kūrimo situaciją bei galimybes. Tyrimo duomenys bus naudojami rengiant magistro baigiamąjį darbą.Dalyvavimas apklausoje yra anonimiškas. Individualūs atsakymai nebus viešinami. Prašome atsakyti į visus klausimus. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų nuomonę ir atsakymus.

Žaidimo „League of Legends“ vartotojų tyrimas

Sveiki, Vilniaus universitete studijuoju lietuvių filologiją ir reklamą. Šiuo metu esu ketvirtame kurse ir atlieku tyrimą apie žaidimo League of Legends vartotojus. Mane domina tai, kokios priežastys skatina rinktis būtent šį žaidimą, kuo jis geresnis už kitus. Ačiū už Jūsų laiką!Gauti duomenys bus panaudoti tik mokslo tikslams.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos raiška

APKLAUSA SKIRTA PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)GERBIAMIEJI,Šiaulių universiteto, Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo neformaliųjų studijų programos IPU-18-2 grupės klausytoja Erika Valiulytė atlieka apklausą, kurios tikslas ištirti priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos raišką.Apklausa sudaryta remiantis: Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. (2014). Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.Jūsų anonimiškumas garantuojamas. Anketoje nei vardo, nei pavardės rašyti nereikia. Tikiuosi sulaukti nuoširdžių atsakymų.Dėkoju už atsakymus!

Krovinių pervežimų analizė ir optimizavimas įmonėje

Gerbiamas Respondente,Esu Kauno Vytauto didžiojo universiteto ketvirto kurso logistikos ir prekybos studijų programos studentas. Maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, kadangi apklausa leis pamatyti, pasirinkti alternatyvą ir optimizuoti krovinių pervežimo maršrutus. Apklausa yra anoniminė, surinkti duomenys bus panaudoti tik bakalauro darbui. Ačiū už jusų nuomonę

Studentų išgeriamo vandens kiekio tyrimas ir jo svarba - kopija

Sveiki. Esu 3-io kurso Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studentė Vilniaus kolegijoje, šiuo metu atlieku tyrimą, siekdama išanalizuoti studentų išgeriamą vandens kiekį ir kaip suprantama jo nauda organizmui. Anketa yra anoniminė, todėl prašau į klausimus atsakyti atvirai ir nuoširdžiai. Dėkoju už Jūsų laiką ir atvirumą.

Grindys

Klausimynas, sudarytas siekiant nustatyti kas lemia namuose ar biure įrengiamų grindų pasirinkimą. Atsakymų statistika bus naudojama mokymosi tikslais Vilniaus veslo kolegijoje.