UserGiedreKvieskiene
Vieša
Pranešti

Socialinio emocinio edukacinio prototipo modeliavimas - kopija

Gerbiamas Eksperte, Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Vokietijos Heidelbergo, Estijos Talino ir Latvijos universitetu vykdo projektą: “Social-Emotional Prototype Modeling in online COVID-19 Environment: NEET Cases”/” Socialinio Emocinio prototipo modeliavimas: nuotolinio mokymosi COVID-19  aplinkoje: NEET atvejas”.

Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) – platus terminas, 1994 m. sukurtas Fetzerio institute. Terminą pasiūlė Amerikos fondas, remiantis iniciatyvas, siekiančias su švietimo pagalba užkirsti kelią elgesio problemoms ir rizikingam jaunuolių elgesiui.[1]

 

Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro  per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio  reikalų ministerijos lėšomis.

This project of the Baltic-German University Liaison Office is supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Foreign Office of the Federal Republic Germany.

Plačiau apie projektą informaciją rasite čia:

http://www.hochschulkontor.lv/en/projekti/atbalstitie-projekti/social-emotional-education-prototype-modelling-in-on-line-learning-covid-19-environment-seep/

Projektu siekiame kurti integruoto SEEP modelio prototipą, kuris grindžiamas interaktyviu dirbtiniu intelektu.

Projektas remiasi CASEL[2] grupės tyrimais. CASEL yra mokslininkų, praktikų ir politikos kūrėjų  SEU tiriamais, pagrįstais SEU programų efektyvumo radiniais ir jų rezultatais, siekiant kurti įrankius, padedančius tinkamai naudoti pagrįstas praktikas, remiantis sumaniosios edukacijos interaktyviais įrankiais pritaikytais on line naudojimui.

Prieš atsakydami į struktūrinio interviu klausimus atsakykite į kiekybinio tyrimo anketos klausimus: https://apklausa.lt/f/-mokyklos-barometras-2021-y521x98.fullpage

ir atlikite savo emocinio intelekto įsivertinimą.

Jeigu skaitote angliškai:

https://globalleadershipfoundation.com/geit/eitest.html

https://www.iq-testas.lt/lt-lt/iqtest/7

arba lietuviškai:

https://www.spssanalize.lt/emociju-vertinimo-skale-ssri/

Įsivertinkite savo socialines emocines kompetencijas[3].

Mūsų kokybinio tyrimo struktūruotas interviu yra skirtas, ekspertams, kurie gilinasi į socialinio egdymosi problemas. Būsime dėkingi, jei atsakysite į teikiamus klausimus. Interviu yra anoniminis, tačiau jei norite išsakyti savo autentišką nuomonę: būsime labai dėkingi ir panaudosime Jūsų personalinę patirtį, apibendrindami atsakymus autoriniame leidinyje. Kiekvieno Jūsų nuomonėmums  yra labai svarbi.

Dėkojame už Jūsų laiką, skirtą atsakymams į klausimus ir pasiūlymus.

 

[1]Alessia Agliati, Italija, Pilar Aguilar, Ispanija,  Pilar Álvarez Cifuentes, Ispanija, Isabel Benítez Baena, Ispanija Joviltė Beržanskytė,  Lietuva, Valeria Cavioni, Italija, Dr. Elisabetta Conte, Milano-Bikokos universitetas, Italija, Francisco Cuadrado Méndez, Ispanija, Marco Ferreira, Portugalija, Alenka Gnezda Fajfar, Slovėnija, Diego Gómez Baya,  Ispanijal Ilaria Grazzani,  Italija, Solvita Lazdiņa, Latvija, Isabel López Cobo, Ispanija ,Enrique Martínez Jiménez, Ispanija, Baiba Martinsone, Latvija, Esther Menor Campos, Ispanija, Jose Antonio Muñiz Velázquez, Ispanija, Veronica Ornaghi,  Italija, Natalija Panič,  Slovėnija, Tomas Rakovas, Irena Raudienė, Lietuva, Davinia Resurrección Mena, Ispanija, Desiree Ruiz Aranda,  Daiva Šukytė, Lietuva, Sanela Talić,  Slovėnija, Beatriz Valverde Jiménez, Ispanija. (2020). Metodinis leidinys Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymui ir lavinimui mokykloje. In:
http://www.rspt.lt › dokumentubankas › download

 

 

 

 

[2] plačiau: www.casel.org

 

[3] Self-Assessing Social and Emotional Instructions and Competencies. (2014). In: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED553369.pdf

Pic
Kaip manote, kodėl Socialinis emocinis ugdymas(is) yra svarbus? (Pasirinkite 3 svarbiausius atsakymų variantus)
Sėkminga socialinė-emocinė mokyklos (organizacijos) strategija padeda vaiko (mokinio) sėkmei? (Pasirinkite tris svarbiausius veiksnius ir/arba įrašykite savo nuomonę žemiau)
Kodėl kiekvienoje ugdymo įstaigoje turėtų būti kreipiamas dėmesys į Socialinį-emocinį ugdymąsi (SEU)? (Pasirinkite tris svarbiausius veiksnius ir/arba įrašykite savo nuomonę žemiau langelyje)
Kaip asmeniškai savo darbe taikote vaikų SEU? (Pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Jeigu ugdote SEU, kokias programas, metodus naudojate? Pasirinkite vieną atsakymo variantą.
Planuodami ugdymo(-si) turinį ir veiklas savo organizacijoje įtraukiate SEU veiklas? (Pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Jūsų manymu, Jūsų šalyje, savivaldybėje, kur gyvenate ir dirbate, skiriama pakankamai dėmesio ugdannt vaikų jausmus ir socialinį atsparumą?
Su kokiais sunkumais dažniausiai susiduriate ugdant vaikų SEU kompetencijas? (pasirinkite tris pagrindinius trukdžius)
Kodėl Jūsų nuomone, pedagogas ar kitas profesionalas, dirbantis su vaikais ir siekdamas ugdyti vaiką sėkmei, pats turi lavinti savo socialines – emocines kompetencijas?
Vertindami savo asmeninę patirtį, įvertinkite teiginius:
Jūsų užimamos pareigos
Kokioje savivaldybėje gyvenate?
įrašykite, kiek metų dirbate su edukacinėmis programomis
Koks Jūsų išsilavinimas

Anketos meniu

Rezultatų analizė

X - atsakymo trukmė sekundėmis, Y - atsakymų kiekis. Norėdami padidinti - žymėkite su pele. Sumažinti - spragtelėkite du kartus.

Atsakymų trukmė sekundėmis

Anketos statistika

Paspauskite ant valstybės detalesniems rezultatams
ŠiandienViso
Peržiūrėjimų0628
Atsakymų016

Žinutė anketos autoriui

Kita anketa »