Kompiuterinės įrangos naudojimas darbuotojų motyvavimui

Laba diena,

Esu II kurso magistrantūros studentė. Studijuoju Vilniaus universitete Vadybos informacines sistemas. Šiuo metu rašau magistro darbą apie darbuotojų motyvavimo sistemų kompiuterizavimą ir norėčiau išsiaiškinti, kaip ir kokiomis priemonėmis Lietuvos organizacijos motyvuoja savo darbuotojus, kokie yra motyvavimo trūkumai, kiek tai vykdoma naudojant kompiuterinę įrangą ir kiek motyvavimo sistemos kompiuterizavimas yra reikalingas Jums. Anketa nėra didelė, todėl Jūs tikrai nesugaišite daug laiko,atsakinėdami į klausimus o Jūsų atsakymai bus labai svarbūs keičiant ir modernizuojant darbdavių požiūrį į darbuotojų skatinimą ir jų poreikių patenkinimą. 

 

Kompiuterinės įrangos naudojimas darbuotojų motyvavimui
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar Jūsų vadovas arba darbdavys skiria daug dėmesio darbuotojų motyvavimui? ✪

2. Ar Jūs norėtumėte būti geriau motyvuojamas? ✪

3. Įvertinkite savo motyvaciją darbui ✪

(1 - nėra motyvacijos, 10 - didelė motyvacija)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano motyvacija gerai dirbti

4. Ar Jūsų darbe yra kompiuterinė įranga? ✪

5. Ar naudojatės savo darbe kompiuterine įranga? ✪

6. Pažymėkite tinkamiausius atsakymus apie Jūsų darbe naudojamą informacinę sistemą (IS)*: ✪

(*IS - tai kompiuterinė įranga (ar jos visuma) su joje įdiegtomis ir darbui naudojamomis programomis)
ne, to visai nereikia
ne, bet to reikėtų
dalinai
taip, bet to nereikia
taip, tai naudinga
1) Jūs, kaip ir kiti darbuotojai, informacinėje sistemoje turite savo profilį, prie kurio prisijungiate naudodamas savo asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį
2) Sistemoje Jūs galite matyti savo pareigybės ir darbo procedūrų aprašymus
3) Sistemoje Jums pateikiami patarimai (galbūs grafinis vaizdas), kaip Jūs galėtumėte produktyviai išnaudoti savo darbo ir poilsio laiką
4) Sistemoje pateikiamos saugos darbe laikymosi instrukcijos (patarimai kaip dirbti, kad tai būtų saugu ir nekenktų sveikatai)
5) Sistemoje Jūs turite galimybę matyti visus savo per išdirbtą laiką gautus atsiskaitymo už darbą lapelius (darbo užmokesčio, premijų, kt. piniginių priedų) t. y. visą savo užmokesčio už darbą istoriją
6) Sistemoje Jūs turite galimybę matyti savo per išdirbtą darbe laiką gautus pagyrimus, diplomus, apdovanojimus, vadovų pastebėjimus dėl Jūsų darbo, individualių pasiekimų įvertinimus ir pan.
7) Sistemoje pateikiama informacija apie nuolaidas ar galimybes, kurias turite Jūs, kaip įmonės darbuotojas (pvz.: nuolaida sportuoti klube, draudimui ir pan.)
8) Sistemoje Jums pateikiama informacija apie galimybę mokytis (tobulintis) ir galimas tobulinimosi kryptis
9) Esant poreikiui, Jūs turite galimybę mokytis per sistemą (sistemoje pateikiama mokymosi medžiaga ir testai žinioms pasitikrinti)
10) Sistemoje Jums pateikiama informacija (bendra ir individuali) apie karjeros galimybes (darbo pasiūlymai, stažuotės, atstovavimas ir kt.)
11) Sistemoje pateikiama informacija apie užduotis, projektus, darbus, prie kurių vykdymo Jūs arba visi norintys galėtų prisijungti
12) Esant poreikiui vadovas per sistemą turi galimybę Jums suteikti įgaliojimus kažkokiam darbui atlikti
13) Vadovai turi galimybę sistemoje pateikti pastebėjimus dėl netinkamai atliekamo Jūsų darbo bei perspėti dėl padarinių, vietoj susitikimo ,,akis į akį“ ir griežto pokalbio
14) Sistemoje pateikiama visa Jums svarbi informacija apie įmonės veiklą, jos pokyčius ir planus
15) Sistemoje pateikiama informacija apie įmonėje ar įmonės organizuojamas šventes (renginius) ir Jums yra galimybė apie tai paklausti ar pateikti savo nuomonę
16) Sistemoje, specialiai tam skirtoje vietoje, galima pateikti savo nuomonę apie įmonėje pastebėtus trūkumus (pvz.: dėl neveikiančio kondicionieriaus)
17) Sistemoje galima pateikti savo nuomonę, pasiūlymus ar apmąstymus apie įmonės veiklai aktualius klausimus ar sprendimus
18) Vadovai turi galimybę atsižvelgti į Jūsų nuomonę sistemoje ją patvirtindami, atmesdami ir parašydami komentarą
19) Esant reikiamybei, sistemos pagalba galima bendrauti su savo klientais, bendradarbiais ir vadovais, prašyti jų patarimų ar pagalbos
20) Sistemoje kas kažkiek laiko (pvz. kartą per metus) Jums pateikiamas klausimynas, siekiant įvertinti Jūsų žinių apie darbo procedūras lygį
21) Sistemoje, vadovaujantis tam tikrais kriterijais, yra vertinama ir Jums pateikiama, kaip Jūs produktyviai ir efektyviai dirbate
22) Sistemoje lyginami ir pateikiami darbuotojų (dirbančių panašų darbą) tarpusavio rezultatai (darbuotojai rotuojami)
23) Sistemoje pateikiama informacija naujiems darbuotojams: jie supažindinami su vyraujančiomis taisyklėmis, kultūra ir požiūriu
24) Naujas darbuotojas ir sistemos pagalba supažindinamas su kolegomis ir įtraukiamas į bendrą veiklą
25) Sistemoje, specialiai tam skirtoje vietoje, galima pateikti savo kandidatūrą kokiam nors darbui ar pareigoms, pvz.: naujokui apmokyti, kandidatuoti į vadovo ar kt. aukštesnį, negu dabar Jūsų yra, postą
26) Sistemoje pateikiami klausimai (testai), apie Jūsų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu, o gauti rezultatai įvertinami kokiu nors rodikliu

7. Ar aukščiau esančiuose teiginiuose, kuriuose pažymėjote ,,taip“arba ,,dalinai", pateiktos sistemos galimybės Jūsų įmonėje daugiausia atsispindi naudojant e-paštą? ✪

8. Ar norėtumėte, kad aukščiau esančiuose teiginiuose išvardytos sistemos galimybės Jums būtų pasiekiamos prisijungus prie savo profilio, pateiktos struktūrizuotai specialiai tam skirtose vietose?  ✪

9. Kuriai pramonės šakai priklauso įmonė, kuriai dirbate? ✪

10. Kuriam tipui priskiriama jūsų įmonė pagal darbuotojų skaičių? ✪

11. Kiek laiko dirbate įmonėje (organizacijoje)? ✪

12. Kokias pareigas užimate? ✪

(Įrašykite pareigų pavadinimą ir pateikite trumpą aprašymą)

13. Kiek darbuotojų užima tokias pačias pareigas kaip ir Jūs? ✪

14. Koks Jūsų amžius? ✪

15. Jūs esate: ✪