Žymė: IS0

Komercinio plakato dizaino ypatumai

Esame VTDK Grafinio dizaino studentai. Atliekame apklausą skirtą išsiaiškinti dėmesį pritraukiančio komercinio plakato dizaino ypatumus, todėl prašome jūsų pagalbos. Užpildyti anketą sugaišite vos kelias minutes. Iš anksto dėkojame!

Virtualių boulingo turnyrų informacinės sistemos (IS) poreikis

Results81
Gerb. Respondente,   Esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentas, rašau bakalauro studijų baigiamąjį darbą apie virtualių boulingo turnyrų informacinę sistemą. Šios anketos tikslas – nustatyti šios informacinės sistemos poreikį. Tyrimo rezultatų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas. Prašau Jūsų atsakyti į apklausoje pateiktus klausimus. Nuoširdžiai dėkoju už bendradarbiavimą.   Virtualūs boulingo turnyrai – tai turnyrai, kuriuose gali dalyvauti visi, užsiregistravę informacinėje sistemoje ir gavę unikalų kodą. Unikalus kodas naudojamas vietoje vardo, kurį reikia pasakyti žaidžiant bet kuriame boulingo klube. Pagal unikalų kodą žaidimo rezultatai siunčiami į informacinės sistemos duomenų bazę ir tokiu būdu formuojama turnyrinė lentelė.

Kompiuterinės įrangos naudojimas darbuotojų motyvavimui

Results103
Laba diena, Esu II kurso magistrantūros studentė. Studijuoju Vilniaus universitete Vadybos informacines sistemas. Šiuo metu rašau magistro darbą apie darbuotojų motyvavimo sistemų kompiuterizavimą ir norėčiau išsiaiškinti, kaip ir kokiomis priemonėmis Lietuvos organizacijos motyvuoja savo darbuotojus, kokie yra motyvavimo trūkumai, kiek tai vykdoma naudojant kompiuterinę įrangą ir kiek motyvavimo sistemos kompiuterizavimas yra reikalingas Jums. Anketa nėra didelė, todėl Jūs tikrai nesugaišite daug laiko,atsakinėdami į klausimus o Jūsų atsakymai bus labai svarbūs keičiant ir modernizuojant darbdavių požiūrį į darbuotojų skatinimą ir jų poreikių patenkinimą.   

IT projektų rizikų valdymo klausimynas

Results32
Rengiamo tyrimo tikslas trilypis. Visų pirma (1) siekiama išsiaiškinti, kokias rizikas patiria IT projektai, antra, (2) kaip projektų vadovai kovoja su šiomis rizikomis, (3) kaip projektų vadovai priima sprendimus. Tyrimu siekiama atsakyti į klausimus: 1. Kokią rizikų valdymo praktiką naudoja bei kaip priima sprendimus projektų vadovai, kovodami su IT projektų rizikomis. 2. Kokias pagrindines IT projektų rizikas identifikuoja projektų vadovai ir kuo jos panašios ar skiriasi nuo literatūroje įvardintų. 3. Ar įmonėse kaupiamos rizikų valdymo žinios ir yra nustatyti standartai rizikų valdymui, ar projektų vadovai remiasi jų asmenine patirtimi. 4. Kaip vykdytus projektus vertina patys projektų vadovai. Tyrimu siekiama sužinoti daugiau apie rizikas ir rizikų valdymo būdus IT projektuose. Taip pat keliamas klausimas, kokias žinias – teorines ar paremtas patirtimi – dažniausiai taiko projektų vadovai efektyviam rizikų valdymui. ! Visos anketos detalės išliks konfidencialios. Bus naudojami tik apibendrinti rezultatai.