Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis

Esu VDU Švietimo akademijos Vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų studentė. Rašau magistro baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis.“. Jūsų ilgametė darbo patirtis padės man jį atlikti profesionaliau. Kviečiu išsakyti savo įžvalgas, mintis ir pastebėjimus drąsiai bei nuoširdžiai. Dėkoju už bendradarbiavimą ir skirtą laiką.

1. Jūsų ikimokyklinio ugdymo mokyklos vieta

2. Jūsų vadybinio darbo stažas

3. Kaip Jūs dalyvavote atliekant veiklos kokybės vertinimą Jūsų ikimokykliniougdymo įstaigoje?

4. Ar sutinkate, kad tikslinga analizuoti, vertinti ir tobulinti šias sritis ir rodiklius, siekiant aukštesnių Jūsų vadovaujamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos kokybės pasiekimų?

Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

  …Daugiau…

  5.UGDYMASIS IR PATIRTYS. Svarbu analizuoti

  Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

   …Daugiau…

   6.UGDYMOSI APLINKOS. Svarbu analizuoti

   Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

    …Daugiau…

    7.LYDERYSTĖ IR ĮGALINANTI VADYBA. Svarbu analizuoti

    Čia galite įrašyti, kas dar svarbu, siekiant darželio veiklos kokybės rezultatų srityje. Kokius rodiklius reikėtų papildomai įtraukti?

     …Daugiau…

     Kokių, Jūsų nuomone, reikia žinių, gebėjimų / kompetencijų atlikti mokyklos veiklos kokybės vertinimą?

      …Daugiau…
      Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą