Žymė: kokybė

Nėščiųjų miego kokybės ir nuovargio vertinimas

Gerbiamosios respondentės, Esame Kauno kolegijos kineziterapijos studijų dalyko II kurso studentės. Atliekame tyrimą apie nėščiųjų miego kokybės ir nuovargio sąsajas su fiziniu aktyvumu. Ši apklausa yra anoniminė, jos duomenys bus apibendrinami ir panaudoti mokslo tikslais.Apklausoje siekiama įvertinti, kokią įtaką fizinis aktyvumas gali turėti Jūsų miego kokybei bei nuovargio pojūčiui. Prašome pasirinkti variantą, kuris Jums atrodo labiausiai priimtinas. Šioje apklausoje nėra neteisingų atsakymų. Dėkojame už Jūsų laiką.

x MEDIKŲ BENDRUOMENĖS VAIDMUO IR KOMUNIKACIJA COVID – 19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE

Gerb. respondentai, Baigiant Vilniaus kolegijos - Viešųjų ryšių studijų programą, atliekama apklausa baigiamojo darbo tiriamosios dalies analizei atlikti.Apklausa skirta medikų bendruomenės vaidmeniui ir komunikacijai aptarti Covid - 19 pandemijos akivaizdoje. Anketą sudaro 10 klausimų, susijusiu su  medikų bedruomenės išorinės komunikacijos kokybe Covid - 19 pandemijos metu. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe.Ačiū už Jūsų atsakymus!

Vaisių ir daržovių kokybė užsakant internetu

21
  Sveiki, esame antro kurso studentės Vilniaus verslo kolegijoje. Atliekame tyrimą, kurio tikslas - ištirti vaisių ir daržovių kokybę užsakant internetu. Ši apklausa yra anoniminė, jūsų atsakymai yra konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus.

Improvement of service provided by UAB „Pupt”

1
Hello,I am a 3rd year student at Vilnius University of Applied Sciences, Organizational Management. I am currently writing my dissertation and conducting research on the improvement of services provided by UAB "Pupt". The purpose of this survey is to evaluate the services provided by UAB "Pupt" and to present ways to improve them. The survey data will be used for scientific purposes and will not be made public. Thank you for your answers and time!

Gyvenimo kokybės priklausomybė nuo gaunamų pajamų

Gerb. Respondente, Kylantis BVP, tenkantis vienam gyventojui, yra viena iš kategorijų, leidžiančių įvertinti šalies gyventojų gerovę ir kokybę. Pasigendama tyrimų, kiek ir kaip augantis BVP lemia gyventojų gyvenimo kokybę nuo gaunamų pajamų. Todėl siekiame ištirti kiek ir kaip gyvenimo kokybė Lietuvoje priklauso nuo jų gyventojų gaunamų pajamų. Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais. Anketą sudaro 13 uždarų klausimų, tad pildydami užtruksite apie 5 min. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų skirtą laiką ir atsakymus! Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Viešbučių paslaugų kokybė

21
Sveiki,esame Vilniaus universiteto EVAF globalios rinkodaros studentai ir atliekame tyrimą, siekiame įvertinti viešbučių tinklo “Centrum” paslaugų kokybę. Mūsų tikslas sužinoti, kiek vartotojų išankstinio vartojimo kokybės lūkesčiai patvirtinami arba patvirtinami jų realiu paslaugų teikimo patirties suvokimu.Būtume dėkingi, jei skirtumėte savo laiko apklausos užpildymui.Trukmė: 6-10 min.Anketa yra visiškai anoniminė ir nebus panaudota komerciniais tikslais.Ačiū už bendradarbiavimą.

UAB "Ignitis" klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

88
Laba diena. Esu Kauno kolegijos, įstaigų ir įmonių administravimo trečio kurso studentė, šiuo metu rašau baigiamąjį darba klientų aptarnavimo tema. Kadangi dar visai neseniai visi Lietuvos gyventojai neišvengiamai naudojosi "Ignitis" elektros bei dujų teikimu, paprašysiu Jūsų atsakyti į kelis klausimus, kurie man padės analizuojant "Ignitis" klientų aptarnavimo kokybę.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE DARBO KOKYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ NUOMONĖ APIE JŲ DARBO KOKYBĖS VERTINIMĄ

63
Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, sveikatos vadybos 2 kurso magistrantė Karolina Brazaitytė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose darbo kokybės vertinimo kriterijus ir jų nuomonę apie jų darbo kokybės vertinimą. Labai prašau, visų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų užpildyti klausimyną. Apklausa atliekama anonimiškai, jokie asmeniniai duomenys nebus renkami ir naudojami. Duomenys bus naudojami apibendrintai ir tik magistro darbe.

VDU EVF Magistrantūros vertinimas

Sveiki,Siekiant įvertinti Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros studijų išskirtinumus, kviečiame visus kolegijų studentus išsakyti savo nuomonę ir lūkesčius atsakant į kelis klausimus :) (iki 5 min).

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis

Esu VDU Švietimo akademijos Vadybos ir lyderystės magistrantūros studijų studentė. Rašau magistro baigiamąjį darbą tema „Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo modelis.“. Jūsų ilgametė darbo patirtis padės man jį atlikti profesionaliau. Kviečiu išsakyti savo įžvalgas, mintis ir pastebėjimus drąsiai bei nuoširdžiai. Dėkoju už bendradarbiavimą ir skirtą laiką.