Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.

Sveiki visi, kurie esate susidūrę su Alzheimerio liga ar kita senatvinės demencijos forma sergančiais asmenimis. Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentė Daiva Daukšienė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti asmenų sergančių demencija slaugą namuose. Šis klausimynas yra anonimiškas, todėl Jums nereikia rašyti savo vardo, pavardės ar kitų asmeninių duomenų. Maloniai kviečiu Jus dalyvauti anketinėje apklausoje. Jūsų išsakyta nuomonė padės išanalizuoti problemas ir sunkumus, su kuriais susiduria artimieji slaugydami sergantį demencija asmenį. Prašau atsakyti į visus anketos klausimus.  Atsakymų rezultatai bus naudojami tik baigiamojo darbo tyrimo analizei atlikti. Anketą užpildyti truksite 10 – 15 min. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų gyvenama vieta

4. Jūsų išsilavinimas.

5. Jūsų pagrindinis pragyvenimo šaltinis:

6. Jūsų šeimyninė padėtis:

7. Jūsų giminystės ryšys su slaugomu asmeniu:

8. Dėl kokių priežasčių globojate asmenį sergantį demencija? (galima pažymėti kelis atsakymo variantus)

9. Kuri demencijos forma nustatyta Jūsų slaugomam artimam asmeniui?

10. Slaugos trukmė metais (įrašyti skaitmenį) :

  …Daugiau…

  11. Koks slaugomo asmens amžius (įrašyti skaitmenį):

   …Daugiau…

   12. Ar gyvenate kartu su slaugomu asmeniu?

   13. Koks pagalbos lygis reikalingas sergančiajam?

   14. Kiek savo laiko skiriate sergančiojo slaugai?

   15. Įvertinkite teiginius susijusius su patiriamais jausmais, slaugant demencija sergantį artimą asmenį. (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

   16. Kaip dažnai susiduriate su šiomis slaugos problemomis? (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

   17. Kokios pagalbos Jums reikia, slaugant asmenį sergantį demencija? (galimi keli atsakymo variantai)

   18. Įvertinkite teiginius susijusius su slaugytojo/os paslaugomis Jūsų namuose (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

   19. Įvertinkite sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų asmenims sergantiems demencija kokybę. (galite pažymėti kelis variantus)

   Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą