Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.

11. Koks slaugomo asmens amžius (įrašyti skaitmenį):

  1. 100
  2. 87
  3. 82
  4. 89
  5. 93
  6. 81
  7. 75
  8. 68
  9. 68
  10. 75