Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.

10. Slaugos trukmė metais (įrašyti skaitmenį) :

  1. 2
  2. 2
  3. 9
  4. 1
  5. Du metai
  6. 2
  7. 1
  8. 3
  9. 2
  10. 1