Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.

Sveiki visi, kurie esate susidūrę su Alzheimerio liga ar kita senatvinės demencijos forma sergančiais asmenimis. Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų programos IV kurso studentė Daiva Daukšienė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti asmenų sergančių demencija slaugą namuose. Šis klausimynas yra anonimiškas, todėl Jums nereikia rašyti savo vardo, pavardės ar kitų asmeninių duomenų. Maloniai kviečiu Jus dalyvauti anketinėje apklausoje. Jūsų išsakyta nuomonė padės išanalizuoti problemas ir sunkumus, su kuriais susiduria artimieji slaugydami sergantį demencija asmenį. Prašau atsakyti į visus anketos klausimus.  Atsakymų rezultatai bus naudojami tik baigiamojo darbo tyrimo analizei atlikti. Anketą užpildyti truksite 10 – 15 min. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Asmenų, sergančių demencija, slauga namuose.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų gyvenama vieta

4. Jūsų išsilavinimas.

5. Jūsų pagrindinis pragyvenimo šaltinis:

6. Jūsų šeimyninė padėtis:

7. Jūsų giminystės ryšys su slaugomu asmeniu:

8. Dėl kokių priežasčių globojate asmenį sergantį demencija? (galima pažymėti kelis atsakymo variantus)

9. Kuri demencijos forma nustatyta Jūsų slaugomam artimam asmeniui?

10. Slaugos trukmė metais (įrašyti skaitmenį) :

11. Koks slaugomo asmens amžius (įrašyti skaitmenį):

12. Ar gyvenate kartu su slaugomu asmeniu?

13. Koks pagalbos lygis reikalingas sergančiajam?

14. Kiek savo laiko skiriate sergančiojo slaugai?

15. Įvertinkite teiginius susijusius su patiriamais jausmais, slaugant demencija sergantį artimą asmenį. (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

Visada
Dažnai
Kartais
Retai
Niekada
Jam/jai reikia mano pagalbos, kad atliktų daugybę kasdienių užduočių
Jis/ji yra visiškai priklausomas,-a nuo manęs
Jis/ji reikalauja daugiau dėmesio nei jam iš tikrųjų reikia
Man sunku palaikyti socialinius santykius su aplinkiniais
Jaučiu per didelę naštą ir atsakomybę
Vis dažniau jaučiuosi išsekęs (-usi)
Tikėjausi, kad nebus taip sunku
Esu patenkinta/as, kad galiu slaugyti savo artimąjį
Jaučiu nuolatinę įtampą ir stresą
Gėdijuosi savo slaugomo asmens ligos, slepiu jį/ją nuo kitų
Darbe jaučiu įtampą ir nuovargį
Nuolat nerimauju dėl savo saugumo, kadangi jis/ji elgiasi nekontroliuojamai

16. Kaip dažnai susiduriate su šiomis slaugos problemomis? (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

Nuolatos
Kartais
Niekada
Trūksta profesionalių slaugos paslaugų teikimo namuose
Darau klaidas slaugant sergantįjį (trūksta žinių ir įgūdžių)
Didelės finansinės išlaidos
Pablogėjusi šeimos gyvenimo kokybė
Patiriamas psichosocialinis stresas (atsiranda grėsmė patirti socialinę atskirtį)
Pablogėjusi emocinė savijauta
Problemos darbe
Asmeninio gyvenimo praradimas
Pablogėjusi fizinė sveikata
Sergančiojo smurto protrūkiai/neadekvatus elgesys

17. Kokios pagalbos Jums reikia, slaugant asmenį sergantį demencija? (galimi keli atsakymo variantai)

18. Įvertinkite teiginius susijusius su slaugytojo/os paslaugomis Jūsų namuose (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)

Visada
Dažnai
Kartais
Retai
Niekada
Slaugytojas/a atlieka savo pareigas, lanko namuose
Slaugytojas/a suteikia žinių, naujausios informacijos apie ligą, jos eigą
Kartu su slaugytoju/a aiškinamės paciento poreikius ir planuojame slaugos veiksmus
Slaugytojas/a sudaro ilgalaikės slaugos planą, pasiūlo profilaktikos priemones
Slaugytojas/a praktiškai pademonstruoja slaugos veiksmus ir priemones
Slaugytojas/a atsakingai žiūri į mano kaip globėjo sveikatą

19. Įvertinkite sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų asmenims sergantiems demencija kokybę. (galite pažymėti kelis variantus)