VDU EVF Magistrantūros vertinimas

Sveiki,

Siekiant įvertinti Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros studijų išskirtinumus, kviečiame visus kolegijų studentus išsakyti savo nuomonę ir lūkesčius atsakant į kelis klausimus :) (iki 5 min).

VDU EVF Magistrantūros vertinimas
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų išsilavinimas:

4. Šiuo metu esate:

5. Ar ketinate tęsti studijas, pasirenkant magistrantūros studijas? (Jeigu ne, pereikite prie 4 klausimo)

6. Ar svarstote galimybę studijuoti magistrantūrą VDU, Ekonomikos ir Vadybos fakultete? (Jeigu ne, pereikite prie 4 klausimo)

7. Kokie veiksniai paskatino pasirinkti studijuoji VDU?

8. Įvertinkite, kurie nurodyti elementai Jūsų nuomone labiausiai tinkami apibūdinant VDU EVF

Visiškai netinka
Netinka
Nei tinka, nei netinka
Tinka
Visiškai tinka
Laisvė
Draugiškumas
Atvirumas
Veržlumas
Patikimumas
Tolerantiškumas
Studentams draugiška aplinka
Bendruomeniškumas

9. Įvertinkite, kaip dažnai pastebite VDU EVF komunikuojant: (1 – niekada nepastebiu, 2 - nepastebiu, 3 - nei pastebiu nei nepastebiu, 4 - pastebiu, 5 – labai dažnai pastebiu):

1
2
3
4
5
Socialinė media
Elektroninis paštas
Virtualūs katalogai
Intranetas

10. Įvertinkite, VDU EVF interneto svetainę atitinkančius elementus:

Visiškai netinka
Netinka
Nei tinka, nei netinka
Tinka
Visiškai tinka
Spalvingas
Modernus
Suprantamas
Informatyvus
Aktualus (atnaujinamas)
Patogus naudoti

11. Ką siūlytumėte pakeisti, patobulinti ar ko pasigedote VDU EVF interneto svetainėje?

12. Kuriuos iš siūlomų verčių Jums labiausiai asocijuojasi su VDU EVF?

13. Įvertinkite, kuriuos iš siūlomų verčių VDU EVF Jums asmeniškai vertingiausios renkantis magistro studijas (1 - visiškai nevertinga, 2 - nevertinga, 3 - nei vertinga nei nevertinga, 4 - vertinga, 5 - labai vertinga)

1
2
3
4
5
Aukščiausio lygio mokymų kokybė
Karjero galimybės
Visuomeniška ir išsilavinusi asmenybė
Studijų įvairiapusiškumas
Išskirtinis dėmesys
Atviros e-studijos
Kūrybiška aplinka
Socialiai aktyvi bendruomenė
Galimybė planuoti mokymosi laiką

14. Kokios priežastys Jums kelia daugiausiai abejonių, galvojant apie galimybę studijuoti magistrantūrą VDU EVF?