x MEDIKŲ BENDRUOMENĖS VAIDMUO IR KOMUNIKACIJA COVID – 19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE

Gerb. respondentai, 

Baigiant Vilniaus kolegijos - Viešųjų ryšių studijų programą, atliekama apklausa baigiamojo darbo tiriamosios dalies analizei atlikti.

Apklausa skirta medikų bendruomenės vaidmeniui ir komunikacijai aptarti Covid - 19 pandemijos akivaizdoje. 

Anketą sudaro 10 klausimų, susijusiu su  medikų bedruomenės išorinės komunikacijos kokybe Covid - 19 pandemijos metu. 

Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe.

Ačiū už Jūsų atsakymus!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokiais komunikacijos kanalais naudojatės dažniausiai?

Kokiais komunikacijos kanalais naudojausi dažniausiai, norėdamas/a sužinoti dėl Covid – 19 pandemijos naujausios informacijos?

Kaip dažnai domitės publikuojama informacija iš sveikatos priežiūros intitucijų?

Kaip dažnai tenka komunikuoti su medikų bendruomenės atstovu/asmeniniu gydytoju?

Ar keitėsi bendravimo su medikų bendruomenės atstovu/asmeniniu gydytoju dažnumas Covid – 19 pandemijos metu?

Jūsų nuomone, ar nukentėjo komunikacijos kokybė iš medikų bendruomenės atstovų Covid – 19 pandemijos metu?

Kaip vertinate medikų bendruomenės atstovų išorinės komunikacijos kokybę Covid – 19 pandemijos metu?

Visiškai sutinku
Sutinku
Sutinku iš dalies
Nesutinku
Komunikacija buvo aiški ir suprantama
Komunikacijoje naudojami simboliai buvo įtaigūs ir įdomūs
Komunikacijai publikuoti galėtų būti išnaudota daugiau kanalų
Komunikacija galėjo būti išsamesnė
Jaučiamas komunikacijos trūkumas
Medikų bendruomenės komunikacija nekelia susidomėjimo

Jūsų nuomone, ar komunikacijos iš medikų bendruomenės buvo pakankamai prisidedant prie Covid – 19 pandemijos valdymo?

Jūsų nuomone, ar medikų bendruomenė išnaudojo visas galimybes informuoti visuomenę dėl Covid – 19 pandemijos eigos?

Jūsų nuomone, ar medikų bendruomenės išorinė komunikacija turėtų/galėtų būti inovatyvesnė?