Žymė: komunikacija

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų aktualizuotų kultūros paveldo objektų komunikacijos tyrimas

Results170
Laba diena,esu Milda Šadreikaitė, tarptautinės komunikacijos Magistro programos studentė Vilniaus Universitete. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuotus projektus, kurie apima Lietuvos kultūros paveldo objektus ir nagrinėju vidinę ir išorinę komunikaciją vykdytą projekto įgyvendinimo metu ir po jo.Atsakyti į klausimus užtruksite iki 5 minučių.Apklausa visiškai anoniminė, tad atsakymai nebus siejami su konkrečiais asmenimis, o analizuojami apibendrinus. Jei turite klausimų apie šią apklausą ar tyrimą, galite mane pasiekti el. paštu [email protected]

x MEDIKŲ BENDRUOMENĖS VAIDMUO IR KOMUNIKACIJA COVID – 19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE

Gerb. respondentai, Baigiant Vilniaus kolegijos - Viešųjų ryšių studijų programą, atliekama apklausa baigiamojo darbo tiriamosios dalies analizei atlikti.Apklausa skirta medikų bendruomenės vaidmeniui ir komunikacijai aptarti Covid - 19 pandemijos akivaizdoje. Anketą sudaro 10 klausimų, susijusiu su  medikų bedruomenės išorinės komunikacijos kokybe Covid - 19 pandemijos metu. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe.Ačiū už Jūsų atsakymus!

Radijo ir TV industrijos Lietuvoje 21 a.

Esame Kūrybos ir pramogų industrijų 2 kurso studentės. Turime atlikti tyrimą, kuriame reikia išanalizuoti radijo ir TV industrijos Lietuvoje 21 a. Mielai kviečiame Jūs atsakyti į pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė.

COVID – 19 pandemijos poveikis komunikacijos su vartotojais priemonių naudojimo pokyčiams paslaugų sektoriuje

Results104
Sveiki, esu KTU Verslo ir Antreprenerystės 4 kurso studentas. Rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą kaip COVID - 19 pandemija paveikė komunikaciją su vartotojais paslaugų sektoriuje. Atsakydami į klausimus padėsite ne tik atlikti baigiamąjį darbą, tačiau prisidėsite prie išvadų, kurios mano manymu gali reikšmingai prisidėti prie įvairių verslo įmonių tobulėjimo. Visi atsakymai yra anonimiai bei konfidencialūs ir nereikalauja jokio asmens paviešinimo, o bus publikuojami tik Bakaluro studijų darbe. 

Vartotojų požiūris į prekės ženklo „Volfas Engelman“ marketingo komunikacijos kanalų naudojimą

Results212
Sveiki,Esu Vytauto Didžiojo universiteto, IV kurso studentė ir atlieku tyrimą baigiamajam darbui, kurio tema - „Tradicinių ir modernių komunikacijos kanalų derinimo analizė:  „Volfas Engelman“ prekės ženklo atvejis“. Šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti respondentų požiūrį į „Volfas Engelman“ organizacijos tradicinių ir modernių komunikacijos kanalų naudojimą bei jų derinimą. Man svarbi Jūsų nuomonė ir būčiau labai dėkinga, jei atsakytumėte į žemiau pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė ir ši informacija bus naudojama tyrimo tikslams pasiekti.

Socialinių tinklų panaudojimas gerinant organizacijos reputaciją

Results110
Gerbiamas Respondente,esu Markas Bruževičius, VGTU pramogų industrijų IV kurso studentas. Šia anonimine apklausa siekiu sužinoti papildomą informaciją bakalauro darbo rašymui, kurio tema „Socialinių tinklų panaudojimas gerinant organizacijos reputaciją“. Tyrimo tikslas –  išsiaiškinti kokiomis aukščiausio lygio vadovų socialinių tinklų komunikacijos priemonėmis, skatinamas sekėjų įsitraukimas.  Aukščiausio lygio vadovai šiame darbe suprantami kaip valdybos, įmonės ir departamentų vadovai.(angl. Chief executive officer).   Ši anketa yra anoniminė, duomenys kaupiami nuasmeninti ir bus analizuojami apibendrintai, vadovaujantis konfidencialumo ir etikos principais. Dėkoju už atsakymus!

Prabangos prekės ženklų dalyvavimo skaitmeninėje erdvėje tyrimas

Results250
Sveiki!Esu Kazimiero Simonavičiaus universiteto 4 kurso mados industrijos studentė Austė Žukauskaitė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą, kurio tema - ,,Prabangos prekės ženklų analizė skaitmeninės rinkos aspektu''.Būčiau labai labai dėkinga, jei atsakytumėte į klausimus. Anketa yra anoniminė, o rezultatai bus skelbiami tik bakalauro darbe. Ačiū!!

Organizacijos komunikacijos, vartotojų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją socialiniame tinkle ir suvokiamos reputacijos sąsajų tyrimas

Results350
Sveiki,Esu Justina, studijuoju „Marketingo valdymą“ Kauno technologijos universitete ir rašau baigiamąjį magistro projektą tema „Vartotojų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją socialiniuose tinkluose ir suvokiamos organizacijos reputacijos sąsajos“.Kviečiu „Facebook“ naudotojus užpildyti šią apklausą ir prisidėti prie tyrimo, kurio tikslas - Teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti vartotojų aktyvumo socialiniuose tinkluose, jų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją ir suvokiamos reputacijos sąsajas.Apklausa anoniminė, jūsų kontaktiniai duomenys nebus renkami ir saugomi, anketos rezultatai bus naudojami tik magistro baigiamajame projekte.

REKLAMA VAIKAMS: RAIŠKOS BŪDAI, TURINIO KŪRIMO TENDENCIJOS IR POKYČIAI

Results337
Gerbiami Respondentai, Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) ketvirto kurso studentė Roberta Uktverytė. Savo baigiamajam bakalauro darbui atlieku tyrimą, kuriuo yra siekiama  nustatyti reklamų vaikams pateikimo būdus ir jos poveikį, turinio kūrimo tendencijas ir pokyčius. Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas. Jūs neprivalote dalyvauti šioje apklausoje, tačiau jeigu nuspręsite dalyvauti, jūs galite bet kuriuo apklausos metu pasitraukti iš tyrimo. Jūsų atsakymai išliks konfidencialūs.  Šios apklausos rezultatai bus nagrinėjami bendrai su kitų dalyvių duomenimis ir jokia, jus kaip asmenį identifikuojanti informacija, nebus naudojama. Dalyvavimas šioje apklausoje užtruks apie 7 min.  Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką ir atsakymus. 

LNK televizijos komunikacija socialiniame tinkle "Facebook"

Results44
Sveiki, esu Deimantė Vaitkutė, III kurso Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto kūrybos komunikacijos studentė. Šiuo metu rašau kursinį darbą apie LNK televizijos komunikacijos ypatumus socialiniame tinkle "Facebook", todėl šį apklausa yra skirta išanalizuoti auditorijos požiūrį į LNK televizijos komunikaciją.