x MEDIKŲ BENDRUOMENĖS VAIDMUO IR KOMUNIKACIJA COVID – 19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE

Gerb. respondentai, 

Baigiant Vilniaus kolegijos - Viešųjų ryšių studijų programą, atliekama apklausa baigiamojo darbo tiriamosios dalies analizei atlikti.

Apklausa skirta medikų bendruomenės vaidmeniui ir komunikacijai aptarti Covid - 19 pandemijos akivaizdoje. 

Anketą sudaro 10 klausimų, susijusiu su  medikų bedruomenės išorinės komunikacijos kokybe Covid - 19 pandemijos metu. 

Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti baigiamajame darbe.

Ačiū už Jūsų atsakymus!

Kokiais komunikacijos kanalais naudojatės dažniausiai?

Kokiais komunikacijos kanalais naudojausi dažniausiai, norėdamas/a sužinoti dėl Covid – 19 pandemijos naujausios informacijos?

Kaip dažnai domitės publikuojama informacija iš sveikatos priežiūros intitucijų?

Kaip dažnai tenka komunikuoti su medikų bendruomenės atstovu/asmeniniu gydytoju?

Ar keitėsi bendravimo su medikų bendruomenės atstovu/asmeniniu gydytoju dažnumas Covid – 19 pandemijos metu?

Jūsų nuomone, ar nukentėjo komunikacijos kokybė iš medikų bendruomenės atstovų Covid – 19 pandemijos metu?

Kaip vertinate medikų bendruomenės atstovų išorinės komunikacijos kokybę Covid – 19 pandemijos metu?

Jūsų nuomone, ar komunikacijos iš medikų bendruomenės buvo pakankamai prisidedant prie Covid – 19 pandemijos valdymo?

Jūsų nuomone, ar medikų bendruomenė išnaudojo visas galimybes informuoti visuomenę dėl Covid – 19 pandemijos eigos?

Jūsų nuomone, ar medikų bendruomenės išorinė komunikacija turėtų/galėtų būti inovatyvesnė?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą