Veiklos auditas viešojoje ir privačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

 

Gerb. Respondente,

 

Esu Mykolo Romerio universiteto veiklos audito magistro studijų programos I kurso studentė. Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti kokie yra viešųjų ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos audito atlikimo skirtumai ir panašumai.

 

Anketa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik magistrinio baigiamojo darbo tyrimo tikslams. Maloniai prašau atsakyti į pateiktus klausimus, pažymint tinkantį atsakymą arba kelis.

 

Iš anksto dėkoju Jums už sugaištą laiką ir atsakymus.

 

 

 

,,Veiklos auditas - tai audituojamos valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės administracinės veiklos, siekiant išsikeltų tikslų, taip pat darbo, materialinių, finansinių bei kitų išteklių naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo įvertinimas“ (Aleliūnas I., Atkočiūnienė Z., Informacijos auditas kitų audito rūšių kontekste, Informacijos mokslai, 2010, 11 p.).

 

1. Kuriai amžiaus grupei Jūs priklausote?

2. Jūsų išsilavinimas yra:

3. Kokioje įstaigoje dirbate?

4. Kokios yra Jūsų užimamos pareigos?

Kitas variantas

  5. Kokios institucijos vertino Jūsų darbą per paskutinius 5 metus? (Galimi keli atsakymo variantai)

  Kitas variantas

   …Daugiau…

   6. Kokios audito rūšys taikomos Jūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?

   7. Ar Jums buvo pranešama iš anksto apie vyksiančius patikrinimus?

   8. Kada yra atliekamas auditas?

   9. Kokios veiklos sritys buvo tikrinamos audito metu? (Galimi keli atsakymo variantai)

   Kitas variantas

    10. Ar audito metu iš Jūsų buvo renkama informacija susijusi su įstaigos veikla (su Jumis kalbėjo, prašė iš Jūsų dokumentų)?

    11. Ar audito metu buvo stebimas ir vertinamas Jūsų darbas?

    12. Ar po audito Jūsų darbuotojai buvo supažindinti su audito išvadomis?

    13. Kur Jūsų darbovietėje aptariami atlikto audito rezultatai?

    Kitas variantas

     14. Ar audito rekomendacijos padėjo pagerinti darbą?

     16. Ar buvo vykdoma poauditinė stebėsena?

     17. Kurioms vertinimo sritims auditas turėtų skirti daugiausiai dėmesio? (Galimi keli atsakymo variantai)

     Kitas variantas

      …Daugiau…

      18. Ar auditas skiria pakankamai dėmesio visoms veiklos sritims?

      Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą