Veiklos auditas viešojoje ir privačioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

17. Kurioms vertinimo sritims auditas turėtų skirti daugiausiai dėmesio? (Galimi keli atsakymo variantai)

  1. Vaikų ir darbuotojų draudimas
  2. manau, kad reikia leisti dirbti savarankiškai, o audituoti, kai sulaukiama nusiskundimų. Tėvai -geriausi auditoriai, jei bus dirbama blogai , nesirinks tokios įstaigos
  3. Privačiame sektoriuje įstaigos vadovas suinteresuotas paslaugų teikimo kokybe. jis dažniausiai pats pastebi ką reikia tobulinti. Tačiau šiek tiek dirbu valdiškame sektoriuje, va, ten tai "nearti dirvonai"... savivaldybės mokyklą, kurioje šiek tiek dirbu, tikrino įvairiausi auditai, tačiau jų išvados dažniausiai rekomenduojamojo pobūdžio.
  4. visos sritis svarbios
  5. Reikėtų daugiau dėmesio skirti vaikų tėvų nuomonės apie įstaigos veiklą ištyrimui.
  6. Konkrečiai negaliu išskirti
  7. Esame jau pavargę nuo tokios gausos smulkių tikrinimų, vertinimų. Būtų puiku, jei jie būtų retesni ir visapusiškesni.
  8. Pirmiausia pati įstaiga turėtų visas sritis apjungdama vygdyti SAVIAUDITĄ ,o auditas turėtų ateiti į pagalbą teisiniais ir kt. kl.
  9. Manau, kad auditas skiria pakankamai daug demesio visoms veikos sritims
  10. Pagal kylančias problemas arba imant visas sritis.