UAB „Girteka Logistics“ klientų aptarnavimo skyriaus apklausa

Gerb. respondente,

Aš esu Vilniaus Kolegijos tarptautinio verslo studijų studentas. Šiuo metu rengiu baigiamąjį bakalauro darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti veiksnius, kurie turi įtakos kliento aptarnavimo kokybei UAB „Girteka Logistics‘‘ klientų aptarnavimo skyriuje.

Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kiek laiko Jūs dirbate UAB ,,Girteka Logistics‘‘? ✪

Ar esate dirbę kitose panašiose logistikos sferos įmonėse? ✪

Ar įmonė suteikia vidinius ir išorinius mokymus, reikalingus Jūsų darbui? ✪

Kaip vertinate savo darbo kokybę, aptarnaujant klientą? ✪

Įvertinkite žemiau pateiktas darbuotojų savybes: ✪

Nesvarbu
Svarbu
Labai Svarbu
Sąžiningumas
Noras padėti
Kompetencija
Atkaklumas
Teigiamas požiūris
Objektyvumas

Kaip manote, kas yra svarbiausia aptarnaujant klieną? ✪

Kaip manote, kas lemia nekokybiška klientų aptarnavimą? ✪

Ar Jūsų skyriuje/grupėje yra pakankamas darbuotojų skaičius tenkančiam krūviui? ✪

Ar ęsate susipažinę su klientų aptarnavimo kokybės standartais? ✪

Kas galėtų pagerinti kliento aptarnavimo kokybė Jūsų skyriuje/grupėje? ✪

Jūsų amžius: ✪

Jūsų lytis: ✪