20- 64 m. Suaugusiųjų psichologinė gerovė

Gerbiama(s) respondente,

Esu Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Konsultavimo psichologijos studijų studentė. Rašau magistrinį darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti

psichologinio lankstumo ir atjautos sau sąsajas su asmens psichologine gerove.

Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Jūsų atsakymai bus naudojami tik moksliniais tikslais ir tik apibendrinti su kitų respondentų atsakymais.


Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Įvertinkite teiginius susijusius su Jūsų atjauta sau, kur: 1 – beveik niekada, 5- beveik visada.  ✪

1
2
3
4
5
1. Aš kaltinu ir teisiu save už savo klaidas ir trūkumus.
2. Kai jaučiuosi prislėgtas (-a), galvoju tik apie tai, kas nutiko blogo.
3. Kai man nesiseka, suprantu, kad sunkumai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis.
4. Kai galvoju apie savo trūkumus, pradedu jaustis labiau atsiskyręs (-usi) ir atitolęs (-usi) nuo kitų žmonių.
5. Aš stengiuosi mylėti save, kai jaučiu emocinį skausmą.
6. Kai man nepasiseka kažkas svarbaus, jaučiuosi nevisavertis (-ė).
7. Kai esu prislėgtas, primenu sau, kad pasaulyje yra daug žmonių, kurie išgyvena tą patį.
8. Kai susiduriu su sunkumais, būnu sau griežtas (-a) ir reiklus (-i).
9. Kai kas nors mane nuliūdina, aš stengiuosi išlaikyti emocinę pusiausvyrą.
10. Kai kažkur jaučiuosi nepilnavertis (-ė), stengiuosi prisiminti, kad daugelis žmonių kartais patiria nepilnavertiškumo jausmą.
11. Aš esu netolerantiškas (-a) ir nekantrus (-i) savo asmenybės aspektams, kurie man nepatinka.
12. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, aš būnu sau rūpestingas (-a) ir švelnus (-i).
13. Kai esu prislėgtas (-a), aš jaučiu, kad dauguma žmonių yra laimingesni už mane.
14. Kai nutinka kas nors skausmingo, aš stengiuosi išlikti objektyvus (-i).
15. Į savo nesėkmes stengiuosi žiūrėti kaip į normalią žmogaus gyvenimo dalį.
16. Kai savyje pastebiu nepatinkančius dalykus, pradedu save smerkti.
17. Kai man nepavyksta kažko svarbaus įgyvendinti, stengiuosi žvelgti į situaciją iš platesnės perspektyvos.
18. Kai dėl ko nors labai stengiuosi, pradedu jausti, kad kitiems žmonėms tai pavyksta lengviau.
19. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, aš esu sau švelnus (-i).
20. Kai kas nors nuliūdina, mane užvaldo emocijos.
21. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, galiu būti abejingas (-a) ir nejautrus (-i) sau.
22. Kai esu prislėgtas (-a), stengiuosi atvirai ir jautriai gilintis į savo jausmus.
23. Aš esu tolerantiškas (-a) savo klaidoms ir trūkumams.
24. Kai nutinka kas nors skausmingo, aš linkęs (-ųsi) per stipriai reaguoti.
25. Kai man kas nors svarbaus nepasiseka, jaučiuosi vienišas (-a).
26. Aš stengiuosi būti supratingas (-a) ir kantrus (-i) savo asmenybės aspektams, kurių nemėgstu.

2. Pateiktuose teiginiuose įvertinkite: kaip Jūs elgėtės, per paskutines dvi savaites, kur: 1 – niekada, 2 – retai, 3 – retkarčiais, 4- dažnai, 5- labai dažnai, 6 – visada.  ✪

1
2
3
4
5
6
1 Buvau atidus (-i) kilusioms nemalonioms mintims ir jausmams.
2 Stengiausi susitaikyti su savo neigiamomis mintimis ir jausmais, o ne jiems priešintis.
3 Leidau sau visiškai išgyventi neigiamas mintis ir emocijas, priimant jas, o ne ignoravau.
4 Kai mane apimdavo neramios mintys ar emocijos, stengdavausi suteikti joms erdvės, o ne jas ignoruoti.
5 Buvau atviras (-a) visiems savo jausmams, geriems ir blogiems.
6 Buvau dėmesingas (-a) ir suvokiau savo emocijas.
7 Kiekvieną akimirką buvau su savo mintimis ir jausmais.
8 Atkreipiau dėmesį į tai, ką galvoju ir jaučiu.
9 Leidau savo mintims ir jausmams tekėti laisvai.
10 Stengiausi išlaikyti dėmesį ir suvokti savo mintis bei emocijas.
11 Net ir tada, kai jaučiausi įskaudintas(-a) ar nusiminęs(-usi), stengiausi išlaikyti platesnę perspektyvą.
12 Sunkias akimirkas išgyvenau žvelgdamas (-a) į savo gyvenimą iš platesnės perspektyvos.
13 Stengiausi išlaikyti platesnį požiūrį, net tada, kai man labai nesisekė.
14 Kai buvau išsigandęs (-usi) ar bijojau, vis tiek stengiausi matyti platesnį vaizdą.
15 Kai nutikdavo kas nors skausmingo, stengiausi į situaciją žvelgti iš visų pusių.
16 Sugebėjau leisti neigiamiems jausmams ateiti ir išeiti, jų nesureikšminandamas (-a).
17 Kai buvau nusiminęs/-usi, leidau sau patirti neigiamus jausmus, tačiau prie jų neprisirišau
18 Kai buvau išsigandęs (-usi) ar bijojau, gebėjau švelniai išgyventi šiuos jausmus, taip leisdamas (-a) jiems praeiti.
19 Gebėjau pastebėti neigiamas mintis bei jausmus ir atsitraukti nuo jų į juos nereguodamas (-a).
20 Sunkiose situacijose sugebėjau pastebėti savo mintis ir jausmus, bet neleidau jiems užgožti manęs.
21 Aš labai gerai žinojau, kas man yra svarbu gyvenime.
22 Laikiausi savo esminių gyvenimo prioritetų.
23 Stengiausi kasdien pajausti ryšį su tuo, kas man iš tiesų svarbu.
24 Net kai reikėjo priimti sunkius sprendimus, vis tiek stengiausi teikti pirmenybę man svarbiems dalykams.
25 Mano giluminės vertybės nuosekliai nurodė mano gyvenimo kryptį.
26 Net ir tada, kai suklupdavau, nenustojau siekti to, kas svarbu.
27 Net kai buvo sunku, aš vis tiek gyvenau pagal savo vertybes.
28 Net ir tada, kai gyvenimas buvo įtemptas ir neramus, vis tiek siekiau man svarbių dalykų.
29 Neleidau, kad nesėkmės mane pristabdytų imtis veiksmų siekiant to, ko iš tikrųjų noriu gyvenime.
30 Neleidau savo baimėms ir abejonėms trukdyti imtis veiksmų siekiant savo tikslų.

3. Įvertinkite teiginius, susijusius su Jūsų psichologine gerove, kur 1 – visiškai nesutinku, 2- nesutinku, 3 – labiau nesutinku nei sutinku, 4-labiau sutinku, nei nesutinku, 5 – sutinku, 6 – visiškai sutinku. ✪

1
2
3
4
5
6
1 Nebijau išsakyti savo nuomonės, net kai ji prieštarauja daugumos žmonių nuomonei.
2 Aš jaučiuosi atsakingas (-a) už situaciją, kurioje gyvenu.
3 Manęs nedomina veiklos, kurios praplėstų mano akiratį.
4 Dauguma žmonių mane laiko mylinčiu ir šiltu žmogumi.
5 Gyvenu šia diena ir tikrai negalvoju apie ateitį
6 Žvelgdamas (-a) į savo gyvenimo istoriją, esu patenkintas (-a), kaip viskas susiklostė.
7 Mano sprendimams dažniausiai neturi įtakos, tai ką daro kiti.
8 Kasdienio gyvenimo reikalavimai mane dažnai nuvilia.
9 Manau, kad svarbu įgyti naujų patirčių, kurios verčia permąstyti savo požiūrį į save ir pasaulį.
10 Palaikyti artimus santykius man yra sunku ir mane tai vargina.
11 Turiu gyvenimo kryptį ir tikslą.
12 Apskritai jaučiuosi savimi pasitikintis (-i).
13 Aš linkęs (ųsi) nerimauti dėl to, ką kiti žmonės galvoja apie mane.
14 Nelabai pritampu prie mane supančių žmonių ir bendruomenės.
15 Kai pagalvoju, per paskutinius metus aš kaip asmenybė nelabai patobulėjau.
16 Dažnai jaučiuosi vienišas (-a), nes turiu nedaug artimų draugų, su kuriais galiu pasidalinti savo rūpesčiais.
17 Mano kasdienė veikla man dažnai atrodo nereikšminga ir nesvarbi.
18 Man atrodo, kad daugelis mano pažįstamų žmonių iš gyvenimo gavo daugiau nei aš.
19 Dažnai esu įtakotas (-a) stiprią nuomonę turinčių žmonių.
20 Puikiai sugebu susitvarkyti su savo kasdienio gyvenimo pareigomis.
21 Jaučiu, kad laikui bėgant aš labai patobulėjau kaip asmenybė.
22 Man patinka asmeniniai ir bendri pokalbiai su šeimos nariais ar draugais.
23 Nelabai suprantu, ką gyvenime noriu pasiekti.
24 Man patinka dauguma mano asmenybės aspektų.
25 Aš pasitikiu savo nuomone net jei ji prieštarauja kitų nuomonei.
26 Dažnai jaučiuosi prislėgtas (-a) dėl savo atsakomybių.
27 Nemėgstu būti naujose situacijose, kurios reikalauja keisti mano senus įpročius.
28 Žmonės mane apibūdintų kaip pasiaukojantį žmogų, noriai dalijantį savo laiką kitiems.
29 Man patinka kurti ateities planus ir dirbti, kad jie taptų realybe.
30 Daugeliu atžvilgių jaučiuosi nusivylęs (-ųsi) savo pasiekimais gyvenime.
31 Man sunku išsakyti savo nuomonę ginčytinais klausimais.
32 Man sunku susitvarkyti savo gyvenimą taip, kad jis mane tenkintų.
33 Man gyvenimas yra nuolatinis mokymosi, pokyčių ir augimo procesas.
34 Nesu patyręs daug šiltų ir pasitikėjimu grįstų santykių su kitais žmonėmis
35 Kai kurie žmonės be tikslo klaidžioja per gyvenimą, bet aš nesu iš jų.
36 Mano požiūris į save tikriausiai nėra toks teigiamas, kaip daugumos žmonių.
37 Aš vertinu save pagal tai, kas, mano nuomone yra svarbu, o ne pagal vertybes, kurias kiti laiko svarbiomis.
38 Man pavyko susikurti namus ir gyvenimo būdą, kuris man labai patinka.
39 Jau seniai nebandžiau pagerinti ar pakeisti savo gyvenimą.
40 Žinau, kad galiu pasitikėti savo draugais, o jie žino, kad gali pasitikėti manimi.
41 Kartais jaučiuosi taip, lyg būčiau padaręs (-iųsi) viską, ką galima padaryti gyvenime.
42 Kai lyginu save su draugais ir pažįstamais, jaučiuosi gerai dėl to, koks (-ia) esu.

4. Jūsų lytis: ✪

5. Jūsų išsilavinimas: ✪

6. Jūsų amžius: ✪

7. Jūsų užimtumas: ✪

8. Jūsų gyvenamoji vieta: ✪

9. Jūsų šeimininė padėtis: ✪