Nekilnojamojo turto plėtotojų elektroninės rinkodaros priemonės

Gerb. Respondente


Esu Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto Tarptautinio verslo 4 kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti nekilnojamojo turto plėtotojų naudojamas elektroninės rinkodaros priemones ir jų tobulinimo galimybes. Apklausa yra anoniminė ir bus panaudota tik mokymosi tikslais. Šios apklausos rezultatai viešai nepublikuojami. 

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kuri elektroninės rinkodaros priemonė Jūsų manymu yra pati svarbiausia?

Kuris elektroninės rinkodaros privalumas Jūsų manymu yra svarbiausias?

Kaip manote ar svarbu naudoti elektroninės rinkodaros priemones nekilnojamojo turto plėtros bendrovėms?

Kur dažniausiai pastebite nekilnojamojo turto reklamą ?

Kokias elektroninės rinkodaros priemones rekomenduotumėte pasirinkti nekilnojamojo turto plėtrą vykdančiai bendrovei? (galite pažymėti ne daugiau nei 2 priemones)

Pažymėkite kiek Jums svarbūs šie įmonių interneto svetainių ypatumai ( įvertinkite kiekvieną aspektą 5 balų skalėje, kur 5 ‒ labai svarbu, 1 ‒ visiškai nesvarbu)

5
4
3
2
1
Aiškumas
Svarbios informacijos pateikimas
Technologijos ir greitis
Galimybė rašyti atsiliepimus
Funkcionalumas
Patikimumas ir saugumas

Kuriais socialiniais tinklais dažniausiai naudojatės?

Jūsų amžius

Jūsų išsilavinimas

Jūsų lytis