UserLue
Results252
Privati
Pranešti

Psichologinio įgalinimo vaidmuo

Sveiki,

esu Vilniaus universiteto II kurso organizacinės psichologijos studijų studentė Kristina Luebcke. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą ir labai kviečiu tyrime sudalyvauti tuos, kurie šiuo metu dirba.

Darbuotojų psichologinis įgalinimas – yra darbuotojo patirta psichologinė būsena, kuri parodo kiek darbuotojas jaučia, kad turi pakankamai galios, jog galėtų savarankiškai kontroliuoti ir vykdyti savo darbą. Tad šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti koks yra psichologinio įgalinimo vaidmuo struktūrinio įgalinimo, paramos organizacijoje ir įsitraukimo į darbą bei perdegimo ryšiui.

Tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir pasirinkite arba įrašykite Jums tinkamiausius atsakymo variantus. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Kai kurie teiginiai yra panašūs, tačiau prašau atsakyti į kiekvieną, t. y. nepraleisti nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas.

Anketos pildymas užtruks iki 15 min. Užtikrinu pateiktų duomenų anonimiškumą bei konfidencialumą. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslais.

Jeigu kiltų klausimų, galite kreiptis el. paštu: kristina.luebcke@fsf.stud.vu.lt

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?Privalomas
2. Kokia ekonominės veiklos rūšimi užsiima organizacija, kurioje dirbate?Privalomas
3. Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje?Privalomas
4. Ar dirbate pilnu etatu?Privalomas
5. Ar užimate vadovaujančias pareigas?Privalomas
6. Ar pagal pareigas Jums reikia tiesiogiai bendrauti su klientais, juos aptarnauti?Privalomas
7. Kiek metų dirbate šioje organizacijoje?Privalomas
Įrašykite
8. Jūsų lytis:Privalomas
9. Jūsų amžiusPrivalomas
Įrašykite
10. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
11. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Darbas, kurį dirbu, man yra labai svarbus
Asmeniškai mano darbo užduotys man yra prasmingos
Darbas, kurį dirbu, man labai daug reiškia
Aš esu užtikrintas savo gebėjimais atlikti savo darbą
Aš pasitikiu savo sugebėjimais atlikti savo darbo užduotis
Aš turiu reikiamus įgūdžius savo darbui atlikti
Aš turiu pakankamai autonomijos nuspręsti, kaip atlikti savo darbą
Aš galiu savarankiškai spręsti, kaip dirbti savo darbą
Turiu pakankamai nepriklausomybės ir laisvės, kaip atlikti savo darbą
Mano poveikis tam, kas vyksta mūsų skyriuje / padalinyje, yra didelis
Galiu stipriai kontroliuoti tai, kas vyksta mūsų skyriuje / padalinyje
Turiu daug įtakos tam, kas vyksta mūsų skyriuje / padalinyje
12. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantąPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Organizacija vertina mano indėlį į jos gerovę
Organizacija atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes
Organizacija tikrai rūpinasi mano gerove
Man prireikus ypatingos paslaugos, organizacija yra linkusi padėti
Organizacija labai mažai manimi rūpinasi
Organizacija didžiuojasi mano pasiekimais darbe
13. Žemiau pateikiami teiginiai apie Jūsų savijautą dirbant. Pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.Privalomas
Nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „5“.
NiekadaRetaiKartaisDažnaiVisada
Savo darbe aš jaučiuosi kupinas (-a) energijos
Esu savo darbo entuziastas (-ė)
Aš esu visiškai pasinėręs (-usi) į savo darbą
14. Kiek šių galimybių turite savo darbe?Privalomas
NėraBeveik nėraŠiek tiek yraYraYra daug
Iššūkius keliantis darbas
Galimybė darbe įgyti naujų įgūdžių ir žinių
Užduotys, kurioms atlikti panaudojate visus turimus įgūdžius ir žinias
15. Kiek Jums darbe prieinama ši informacija?Privalomas
Nieko nežinauBeveik nieko nežinauŠiek tiek žinauŽinauŽinau daug
Apie dabartinę organizacijos situaciją
Apie savo organizacijos vertybes
Apie savo organizacijos tikslus
16. Kiek šios paramos (informacijos) gaunate savo darbe?Privalomas
NėraBeveik nėraŠiek tiek yraYraYra daug
Konkrečios informacijos apie tai, ką atlikote gerai
Konkrečių pastabų apie tai, ką reikėtų tobulinti
Naudingų užuominų ar patarimų, kaip spręsti problemas
17. Kiek reikiamų resursų turite savo darbe?Privalomas
NėraBeveik nėraŠiek tiek yraYraYra daug
Laiko, reikalingo atlikti būtiną administracinį darbą (ataskaitos, kt.)
Laiko, reikalingo tiesioginiam darbui atlikti
Pagalbos konkrečiais atvejais, kai ji reikalinga
Kitų darbui atlikti reikiamų resursų
18. Mano darbe:Privalomas
NėraBeveik nėraŠiek tiek yraYraYra daug
Įvertinimas už inovatyvumą darbe
Galimybė dirbti lanksčiai
Mano atliekamo darbo matomumas kitiems žmonėms organizacijoje
19. Kiek galimybių turite šioms veikloms savo darbe?Privalomas
NėraBeveik nėraŠiek tiek yraYraYra daug
Bendradarbiavimas su kolegomis
Galimybė kolegoms kreiptis į Jus, jei jiems reikia pagalbos
Galimybė vadovui kreiptis į Jus, kai reikalinga pagalba
Esant reikalui, galimybė aptarti darbo klausimus su kitų padalinių specialistais
20. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano vadovas vertina mano indėlį į organizacijos gerovę
Mano vadovas atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes
Mano vadovas tikrai rūpinasi mano gerove
Man prireikus ypatingos paslaugos, vadovas yra linkęs padėti
Mano vadovas labai mažai manimi rūpinasi
Mano vadovas didžiuojasi mano pasiekimais darbe
21. Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Bendradarbiai vertina mano indėlį į organizacijos gerovę
Bendradarbiai atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes
Bendradarbiai tikrai rūpinasi mano gerove
Man prireikus ypatingos paslaugos, bendradarbiai yra linkę padėti
Bendradarbiai labai mažai manimi rūpinasi
Bendradarbiai didžiuojasi mano pasiekimais darbe
22. Žemiau pateikiami teiginiai apie Jūsų bendrą savijautą per pastarąsias 4 savaites. Pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą.Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiNuolat / visada
Kaip dažnai jautėtės “išsunktas” (-a)?
Kaip dažnai jautėtės fiziškai pervargęs (-usi)?
Kaip dažnai jautėtės emociškai išsekęs (-usi)?
Kaip dažnai jautėtės pavargęs (-usi)?
23. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) vadovavimu Jūsų darbui?Privalomas
Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).
24. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) bendravimu ir bendradarbiavimu su kolegomis?Privalomas
Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).
25. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) savo darbu?Privalomas
Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).
26. Kiek apskritai esate patenkintas (-a) organizacija, kurioje dirbate?Privalomas
Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10 – visiškai patenkintas (-a).