Žymė: parama

Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūris į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį .

300
Esu Fausta, Klaipėdos universiteto vadybos studijų programos studentė. Rengiu baigiamąjį magistro darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų atstovų požiūrį į Valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui prieinamumą ir poreikį. Tyrimas anoniminis, todėl neprašoma nurodyti savo vardo ar pavardės. Gauti rezultatai bus pateikti apibendrintai, nesiejant su konkrečiu asmeniu. Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Tyrime kviečiu dalyvauti tik Klaipėdos rajone registruotų smulkių ir vidutinių įmonių atstovus ar verslininkus, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250, metinės pajamos – iki 50 mln. Eur, o turto balansinė vertė ne didesnė nei 43 mln. Eur.

Alternatyvių finansinių lėšų pritraukimo strategijos_NVO_scenos menas

0
Gerbiamas (-a) tyrimo respondente,Sveiki,Esu Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos skyriaus Meno vadybos magistro programos studentė. Tyrimas atliekamas, rengiant magistrinį baigiamąjį darbą. Tyrimu siekiama ištirti Jūsų kaip nevyriausybinių scenos menų organizacijos vadovybės požiūrį  į  alternatyvųjį finansinių lėšų pritraukimą, Jūsų naudojamas strategijas joms pritraukti.Anketos užpildymui užtruksite vos kelias minutes, nes klausimai nesudėtingi, kai kurie - su pateiktais atsakymo variantais.  Jūsų atsakymai yra visiškai konfidencialūs. Tyrimui yra svarbūs tik apibendrinti tyrimo duomenys. Respondentų tapatybė nebus atskleista jokiam kitam asmeniui.Iš anksto dėkoju už Jūsų nuoširdžius atsakymus.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajos medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui

470
Esu Jolita Bogovičiūtė, Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo II kurso magistrantūros studentė. Šiuo sudėtingu laikotarpiu dėl Covid-19 plitimo, vaidmenų derinimas tarp darbo ir šeimos bei šeimos ir darbo tampa kasdieniu iššūkiu mums visiems, o suvokimas apie jaučiamą organizacinę paramą neretai lemia mūsų įsitraukimą į darbą. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą VU magistrantūros studijose ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajas medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Jei nedirbate socialinių paslaugų srityje, prašau klausimyno toliau nepildyti. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Visuomenės nuomonė apie gyvūnų globos įstaigas

167
Esu Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto, grafinio dizaino programos IV kurso studentė Milda Jurkutė. Rengiu universitetinio bakalauro baigiamąjį darbą tema – „Gyvūnų globos įstaigos „Linksmosios pėdutės“ vizualinio identiteto atnaujinimas“. Atlieku apklausą, kurios tikslas yra išsiaiškinti žmonių nuomonę apie gyvūnų prieglaudas, jų paramą. Apklausa yra anoniminė. gauti rezultatai bus panaudoti baigiamojo darbo tyrimo analizėje. Anketos pildymo trukmė iki 3min. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką!

Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

    Laba diena,   Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.   Ačiū!

Dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ – kaip galime tobulėti?

60
Tarptautinis dokumentinių filmų festivalis "Nepatogus kinas" vykstantis jau 9 metus nori augti ir tobulėti. Tam reikalinga jūsų, festivalio lankytojai, nuomonė apie festivalio turinį ir kokybę. Prašome skirti kelias minutes savo laiko šiai apklausai. Jūsų nuomonė ir įvertinimai yra labai reikalingi festivalio organizacinei komandai. Ačiū jums labai! Iki susitikimo kine, NK komanda

Studentų požiūris į socialines paslaugas ir paramą

Gerbiamas respondente, studijuoju II kurse, Šiaulių universitete, viešąjį administravimą. Anketos tikslas – nustatyti koks studentų požiūris į socialines paramas ir paslaugas. Anketa yra anoniminė. Maloniai prašau Jūsų užpildyti anketą. Iš anksto ačiū už sugaištą laiką.