Žymė: įsitraukimas

VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA KAIP STUDENTŲ ĮSITRAUKIMO SĄLYGA NUOTOLINĖSE STUDIJOSE

217
Gerbiamas (-a) respondente,esu Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto, Kūrybinių Industrijų programos IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema „Vizualinė komunikacija kaip studentų įsitraukimo sąlyga nuotolinėse studijose".Jei Jūs turėjote nuotolinių studijų patirtį, kviečiu dalyvauti apklausoje.Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokie vizualiniai sprendimai skatina studentų įsitraukimą į nuotolinių studijų procesą. Anketa yra anoniminė ir konfidenciali, atsakymai bus analizuojami apibendrintai tik bakalauro darbe.Ačiū už Jūsų atsakymus :) 

Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo

267
Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui, kurio tikslas – nustatyti streso darbe, įsitraukimo į darbą ir individualaus darbo atlikimo sąsajas bei jas išnagrinėti. Darbo tema - "Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo".Anketa yra anoniminė.Anketos pildymo trukmė – iki 10 min.Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajos medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui

470
Esu Jolita Bogovičiūtė, Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo II kurso magistrantūros studentė. Šiuo sudėtingu laikotarpiu dėl Covid-19 plitimo, vaidmenų derinimas tarp darbo ir šeimos bei šeimos ir darbo tampa kasdieniu iššūkiu mums visiems, o suvokimas apie jaučiamą organizacinę paramą neretai lemia mūsų įsitraukimą į darbą. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą VU magistrantūros studijose ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajas medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Jei nedirbate socialinių paslaugų srityje, prašau klausimyno toliau nepildyti. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

PIRMOKŲ SKAITYMO GEBĖJIMŲ IR TĖVŲ ĮSITRAUKIMO MOKANT VAIKUS SKAITYTI NAMUOSE SĄSAJOS

Laba diena,Esu Deimantė Šatkauskienė, studijuoju Mokyklos pedagogikos programą Vilniaus universitete. Rengiu baigiamąjį darbą tema „Pirmokų skaitymo gebėjimų ir tėvų įsitraukimo mokant vaikus skaityti namuose sąsajos“.Prašau Jūsų laisvanoriškai užpildyti anketą apie pirmokų skaitymo gebėjimus ir tėvų įsitraukimo mokant vaikus skaityti namuose. Šie duomenys bus panaudoti baigiamojo darbo tyrimui atlikti, remiantis konfidencialumo principu.Dėkoju už Jūsų atsakymus.

Organizacijos komunikacijos, vartotojų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją socialiniame tinkle ir suvokiamos reputacijos sąsajų tyrimas

350
Sveiki,Esu Justina, studijuoju „Marketingo valdymą“ Kauno technologijos universitete ir rašau baigiamąjį magistro projektą tema „Vartotojų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją socialiniuose tinkluose ir suvokiamos organizacijos reputacijos sąsajos“.Kviečiu „Facebook“ naudotojus užpildyti šią apklausą ir prisidėti prie tyrimo, kurio tikslas - Teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti vartotojų aktyvumo socialiniuose tinkluose, jų įsitraukimo į organizacijos komunikaciją ir suvokiamos reputacijos sąsajas.Apklausa anoniminė, jūsų kontaktiniai duomenys nebus renkami ir saugomi, anketos rezultatai bus naudojami tik magistro baigiamajame projekte.