Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas lauko edukacinėje aplinkoje

Anketa skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams

Gerbiamas respondente,

Esu, Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos 3 kurso studentė Alma Vasiliauskienė, atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymą lauko edukacinėje aplinkoje. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus naudojami profesinio bakalauro baigiamajame darbe „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas lauko edukacinėje aplinkoje“. Jūsų nuomonė svarbi, anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, atsakyti į pateiktus klausimus užtruksite apie 10 min. Prašau pasirinkite Jums tinkamus atsakymus ir pažymėkite.

Apklausa anoniminė, viešai skelbiama nebus.

Dėkoju už Jūsų laiką.

Anketa neaktyvi

1. Kaip Jūs suprantate sąvoką „lauko edukacinė aplinka“? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

2. Kokiomis savybėmis pasižymi kūrybiškas priešmokyklinio amžiaus vaikas? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

3. Jūsų nuomone, kokias veiklas galima vykdyti ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą lauko edukacinėje aplinkoje? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

4. Kokiose lauko veiklose labiausiai pasireiškia priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumas? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

5. Kaip manote, kokias galimybes suteikia ugdytiniams lauko edukacinė aplinka? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

6. Kokie veiksniai lauko edukacinėje aplinkoje, Jūsų manymu, skatina priešmokyklinio amžiaus vaiko kūrybiškumą? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

7. Kokie lauko edukacinės aplinkos veiksniai, Jūsų manymu, slopina priešmokyklinio amžiaus vaiko kūrybiškumą? (galite pasirinkti kelis tinkamus variantus)

Susikurti savo anketą