PERDEGIMO SINDROMO VEIKSNIAI, LEMIANTYS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU Į PRIKLAUSOMYBĘ LINKUSIAIS KLIENTAIS

Pagal Lietuvos statistine sistema (PSO – pasaulinė sveikatos organizacija) tarptautinę ligų klasifikacija moterys tris kart dažniau, nei vyrai patiria perdegimo sindromą darbo metu. Perdegimo sindromas socialinių darbuotojų tarpe yra viena aktualiausių problemų. Trūksta tyrimų ir mokslinių straipsnių, kurie nagrinėtų socialinių darbuotojų patiriamą profesinį perdegimo sindromą, kontekstus, kuriuose formuojasi profesinio perdegimo prielaidos ir įveikos strategijas, kurių pagalba šie specialistai „pergyvena“ profesinį perdegimą.“ (Deimantė Bukeikaitė-magistras) 

1. Jūsų amžius:

  …Daugiau…

  2. Jūsų lytis:

  Koks jūsų horoskopo ženklas ?

  3. Kokias pareigas užimate dirbdami su į priklausomybę linkusiais klientais?

  4. Koks Jūsų darbo stažas?

  5. Kiek metų dirbate su klientais kurie yra linkę į priklausomybes?

   …Daugiau…

   6. Su kokiu klientų skaičiumi dirbate per dieną?

   7. Su kokiu klientų priklausomybės modelių dirbate?

   Kitas variantas

    …Daugiau…

    Jeigu klausime prieš šį pasirinkote priklausomybė psichotropinėmis medžiagomis, ar taikote bent vieną iš šių metodų?

    8. Ar Jūsų įstaiga taiko šiuos socialinio darbo metodus?

    9. Ar esate girdėję apie perdegimo sindromą susijusį su jūsų tiksline klientų grupe?

    10. Ar Jūs esate turėjusi /-ęs šiuos perdegimo modelius ?

    11. Ar Jūs esate girdėjusi /-ęs, kad individualus veiksniai galėtų nulemti perdegimo sindromo atsiradimą?

    12. Ar Jūs esate girdėjusi /-ęs, kad organizaciniai veiksniai galėtų nulemti perdegimo sindromo atsiradimą?

    13. Ar žinote šiuos perdegimo sindromo veiksnius?

    14. Kokios profesinio perdegimo sindromo pasekmės buvo pasireiškusios darbo metu?/ 14a. Fizinio išsekimo:

    14b. Emocinio išsekimo:

    14c. Psichinio išsekimo:

    Kokius iš šių perdegimo sindromo veiksnių esate patyrę ar girdėje?

    15. Kokie išvardinti būdai Jums padeda išvengti profesinio perdegimo sindromo?

    16. Kuris priklausomybės modelis su kuriuo dirbate, reikalauja daugiausia Jūsų energijos?

    Kitas variantas

     …Daugiau…

     17. Ar klientai Jums kelia neigiamas emocijas, atstūmimo jausmą?

     18. Jei Jums pasitaikytų proga ar keistumėte darbą?

     19. Ar įstaigoje yra vieta kur galite pailsėti?

     20. Kas Jums pirmiausia yra darbas šioje įstaigoje?

     21. Ar darbe patiriate stresą?

     22. Ar esate patyrę smurtą iš klientų?

     23. Kokią smurto formą Jums teko patirti dirbant su įvairių grupių klientais?

     24. Perskaitykite teiginį ir įvertinkite, kokiu laipsniu pagal atsakymo variantų skalę nuo „visiškai sutinku“ iki „visiškai nesutinku“.

     25. Ar Jūsų įstaiga teikia tinkamas pagalbos priemones darbuotojams patiriantiems perdegimo sindromą?

     Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą