PERDEGIMO SINDROMO VEIKSNIAI, LEMIANTYS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU Į PRIKLAUSOMYBĘ LINKUSIAIS KLIENTAIS

5. Kiek metų dirbate su klientais kurie yra linkę į priklausomybes?

  1. 4
  2. 15
  3. 5
  4. 6
  5. 52
  6. 2
  7. 1
  8. 3
  9. 15
  10. 10