UserskyTomas
Vieša
Pranešti

Lietuvos bendrovių istorija verslo komunikacijoje

Prašome skirti kelias minutes mūsų anketai. Ši anketa yra mokslinio tyrimo dalis. Tikimės sužinoti, ar Lietuvos įmonių komunikacijoje yra svarbus praeities aspektas ir kaip įmonių istorija įtakoja verslo komunikaciją. Ši apklausa yra anoniminė. Anketos rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais ir skelbiami tik apibendrinta forma. Tyrimui yra labai svarbi Jūsų nuomonė. Dėkojame už skirtą laiką.
1. Jūsų įmonė pagal valdymo formą yra:
2. Kokiam įmonės dydžio tipui, pagal dirbančių žmonių kiekį priklauso Jūsų įmonė:
3. Kuriai ūkio šakai priklauso Jūsų įmonė:
4. Jūsų įmonėje vyrauja:
5. Kada buvo įkurta Jūsų įmonė ar jos padalinys Lietuvoje?
6. Kokias pareigas einate savo įmonėje?Privalomas
7. Ar minite įmonės įkūrimo datą ir kitus svarbius įmonės veiklai ir raidai įvykius?
jei pasirinksite 2 atsakymo variantą, pereikite prie 9 klausimo
8. Kokiu būdu stengiatės informuoti visuomenę apie įmonės istorijai svarbius įvykius?
Galite pasirinkti kelis atsakymo variantus.
9 Ką labiausiai išryškinate akcentuodami įmonės praeitį?
Galite taip pat pasirinkti kelis atsakymo variantus.
10. Kaip manote, ar įmonės įvaizdžiui yra svarbi jos praeities istorija?
Pažymėkite vieną skaičių skalėje nuo 1 iki 5. Šioje skalėje 1 reiškia – visiškai nesvarbi, 2 – beveik nesvarbi, 3 – svarbi tik tam tikrais atvejais, 4 – pakankamai svarbi ir 5 – labai svarbi
11. Ar panaudojate savo įmonės istoriją rinkodaroje?
Jei pasirinkote šį atsakymo variantą, pereikite prie 13 klausimo
12. Kodėl naudojate įmonės istoriją rinkodaroje?
Galite pasirinkti kelis variantus.
13. Ar kuriant Jūsų produktų prekės ženklus, atsižvelgiama į įmonės istoriją ir tradicijas?
14. Ar svarbu pažymėti istorinius įvykius ir įmonės viduje?
15. Kas, Jūsų nuomone, dažniausiai orientuoja įmonę komunikuoti savo praeitį?
16. Ar Jūsų įmonė turi muziejų?
17. Ar daug dėmesio įmonės praeičiai skiriate įmonės tinklalapyje internete?
18. Kaip keitėsi Jūsų įmonės požiūris į istoriją ir istorines vertybes, pasikeitus savininkams?
19. Ar būtina į įmonės istorijos puslapius įtraukti bei viešinti ir nemalonius, diskreditavusius bendrovę istorinius faktus?
20. Kaip manote, ar Jūsų asmenine nuomone, Lietuvos įmonės efektyviai išnaudoja savo istoriją komunikacijos tikslais?
Pasirinkite vieną skaičių skalėje nuo 1 iki 5. Šioje skalėje 1 reiškia – visai neišnaudoja, 2 – beveik neišnaudoja, 3 – išnaudoja tik maža dalis įmonių, 4 – pakankamai išnaudoja ir 5 – išnaudoja labai efektyviai
21. Ar remiate su ne Jūsų įmonės veikla susijusių (skambių sukakčių valstybiniu mastu) istorinių įvykių minėjimus?
22. Ar Jūsų įmonė prisidėjote prie Lietuvos Valstybės tūkstantmečio minėjimo?