Žymė: Lietuva

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Ekologinis turizmas Lietuvoje

Gerbiamieji respondentai, Atlieku bakalauro darbo tyrimą, kurio tikslas sužinoti ekologinio turizmo plėtros galimybes Lietuvoje. Šiame darbe svarbi Jūsų nuomonė apie ekoturizmo paslaugą. Apklausos metu gauti rezultatai  bus naudojami baigiamajame darbe. Anketos atsakymai neviešinami, visi anketos duomenys anonimiški. Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą!Vytauto Didžiojo universiteto, aplinkotyros ir ekologijos IV kurso studentė Ineta Vyšniauskaitė.

Darbuotojų poveikis inovacijoms organizacijose

Results123
Sveiki!Esu paskutinio kurso studentas Vilniaus Universitete ir šiuo metu atlieku bakalauro darbo tyrimą, susijusį su inovacijoms. Rezultatai padės nustatyti kokia įtaka turi žmogiškųjų išteklių valdymas inovacijų kūrimui. Visi Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais. Ši apklausa turėtų užtrukti apie 5 minutes. Labai vertinu Jūsų pagalbą!

Vandens pypkės tabako reklama ir pasirinkimo įtaka

Results77
Sveiki,Esu Vilniaus kolegijos, Verslo vadybos fakulteto, Tarptautinio verslo programos, trečio kurso studentas. Atlieku apklausą apie tai, kokie pasirinkimai turi įtakos renkantis vieną ar kitą vandens pypkės tabako rūšį. Anketa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus naudojami baigiamajame darbe.Iš anskto dėkoju už jūsų laiką ir atsakymus!

Žmonių žinios apie hidroenergetiką Lietuvoje

Results24
Respondente, esu Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, II kurso studentė, studijuojanti atsinaujinančią energetiką. Ši apklausa skirta sužinoti žmonių išmonę ir žinias apie hidroenergetiką Lietuvoje. Apklausos atsakymai bus naudojami Taikomųjų tyrimų baigiamajame darbe. Iš anksto dėkoju už skirtą laiką ir atsakymus. 

Valstybinės šventės kaip pramogos

Esu VGTU Pramogų industrijų bakalauro studentė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą apie valstybinių švenčių kaip pramogų sampratą ir siekiu atskleisti, kaip suprantamos Lietuvos valstybinės šventės ir kokios pramogos jas švenčiant yra pasirenkamos. Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Iš anksto dėkoju už atsakymus. Anketa anoniminė, rezultatai rodomi tik apibendrintai.

Emigracijos įtaka darbuotojų trūkumui Lietuvoje

Results101
Sveiki, esame Vytauto Didžiojo Universiteto studentai ir vykdome tyrimą apie emigracijos įtaką darbuotojų trūkumui ir nedarbo lygiui. Visi atsakymai yra anonimiški ir bus naudojami tik mokymosi tikslais.

Tradiciniai lietuviški amatai dailės ir technologijų pamokose

Sveiki,esame VGTU Kūrybos visuomenės komunikacijos studijų programos studentai. Šia anketa norime ištirti, ar Lietuvos mokyklose dailės ir technologijų pamokų metu yra mokoma apie tradicinius lietuviškus amatus ir ar į pamokas yra integruojamos socialinės medijos bei šiuolaikinės technologijos. 

,,Netfix" populiarumas Lietuvoje

Sveiki,Esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kino vadybos studentė.Atlieku tyrimą apie “Netflix” populiarumą ir jo vardo žinomumą Lietuvoje. Šia anketa siekiame padaryti išvadas apie tai kiek žmonių ir dėl kokių priežasčių renkasi / atmeta “Netflix” platformą.Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo rezultatų apibendrinimui.Anketos klausimų užpildymas užtruks 2-5 min.