Žymė: istorija

Infliacija

Reikalinga jūsų nuomonė apie infliaciją Lietuvoje, gyventojų supažindinimą su jos priežastymis ir padariniais

Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje

126
Laba diena, esu Vilniaus kolegijos Kultūros vadybos studijų III kurso studentas. Rengiu bakalauro darbą tema "Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje". Šia anketa siekiu sužinoti kas paskatintų žmones dažniau lankytis dvaruose ir kokios informacijos sklaidos priemonės padėtų pritraukti lankytojus. Ši anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslais.

Nepriklausomos Lietuvos politikos raidos nuo 1918 metų vertinimas

53
Sveiki, esu vienuoliktos klasės mokinė ir rašau projektinį darbą "Nepriklausomos Lietuvos politikos raida nuo 1918 metų", kurio tikslas yra įtvirtinti ir praplėsti Lietuvos istorijos ir politikos raidos žinias. Apklausa yra anoniminė, todėl jūsų privatumui grėsmės nėra. Apklausoje surinkti duomenys bus naudojami rašant rašto darbą, lyginant šiuolaikinės visuomenės požiūrį į skirtingus Lietuvos politikos raidos etapus. Dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

Žirgai ir arkliai

Aš esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Vizualinės komunikacijos studijų programos III kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalaurinį darbą tema „Žirgų globos asociacijos įvaizdžio palaikymo ir stiprinimo renginys“ ir norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate švietėjišką renginį žirgų tema. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir skirti tik tyrimo tikslui pasiekti.

Pasaulio žmonijos sukurti kultūros šedevrai

97
Sveiki!   Ši apklausa reikalinga vykdant bendros statistikos tyrimą atliekamo projektinio darbo tema.   Ja siekiama atskleisti visapusišką respondentų požiūrį į pasaulio žmonijos kultūros paveldo statinius, parodyti išprusimą apie pateiktą konkretų žymiausių pasaulyje žmonijos sukurtų kultūrinių objektų dešimtuką.   Labai tikimasi jūsų nuoširdžių atsakymų!   Taip pat prašau jūsų atsakinėti į klausimus iš eilės!   Ši anketa - anoniminė, rezultatai viešai nepublikuojami. 

Projekto "Interaktyvus mirčių žemėlapis" aktualumas

85
Sveiki, esame meno projektų valdymo studentai ir kuriame projekto "Interaktyvus mirčių žemėlapis" eskizą. Šis žemėlapis žymi Kaune (arba ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose) gyvenusių menininkų, intelektualų, visuomenės veikėjų mirtis - mirties vietas, aplinkybes, gyvenimo istorijas. Interaktyvaus žaidimo metu pasitelkiant šiuolaikines technologijas (app, gps, street view, atkuriamos visos įmanomos nuotraukos ir video) vartotojas keliauja per jo pasirinkto asmens (dailininko, istoriko, diplomato, tremtinio, savižudžio) paskutiniąsias gyvenimo dienas/savaites/mėnesius, nukreipiant į konkrečias to veikėjo veiklą žyminčias vietas. Pasiekus tašką B pateikiama daugiau žodinės/vaizdinės informacijos (kiekviename taške rodomas filmas), leidžiama susipažinti su pastatu ir vartotojas kreipiamas į tašką C, kur tęsiasi interaktyvus žaidimas. Projekto tikslas - skleisti edukaciją ir formuoti teigiamą požiūrį į Lietuvai svarbius asmenis, pateikti alternatyvą mokytis mūsų šalies istoriją, savižudybių prevencijai, šokiruoti vartotoją faktais ir vaizdais siekiant kuo didesnio susitapatinimo.

"Sparnai"

Nedidelė apklausa norint sužinoti ką manote apie šią istoriją (:

Sovietmetis

Sveiki.;) Apklausa yra sukurta mokykliniam darbui, tačiau ji taip pat skirta ir pažiūrėti, ar žmonės dar ką nors pamena ar bent žino apie ne taip jau seniai praėjusius  sovietmečio laikus.  

Islandija ir Norvegija

Sveiki mums labai reikalinga Jūsų visų pagalba, nes mes darome metinį projektą apie Islandiją ir Norvegiją! Labai prašytume ją užpildyti. Dėkui.