Ką žinote apie nevyriausybines organizacijas?

Sveiki! Bakalauro darbui yra atliekamas sociologinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti visuomenės nuomonę apie NVO (nevyriausybines organizacijas) didesnį dėmesį skiriant viešąjai įstaigai, kuri yra viena iš pagrindinių nevyriausybinių organizacijų teisinių formų Lietuvoje

1.Jūsų amžiaus grupė:

2. Kas Jūsų manymu yra NVO (nevyriausybinės organizacijos)?

  …Daugiau…

  3. Kokias žinote nevyriausybines organizacijas?

   …Daugiau…

   4. Kokioms iš išvardintų veiklų užsiima NVO:

   5. Kokią žinote viešają įstaigą?

    …Daugiau…

    6. Kaip manote su kokia didžiausia problema susiduria viešosios įstaigos:

    7. Ar pervestumėte 2 %savo pajamų mokesčio viešosioms įstaigoms?

    8. Dėl kokių priežasčių nepervestumėte pajamų mokesčio viešosioms įstaigoms?

     …Daugiau…

     9. Ar sutinkate su šiais teiginiais ?

     10. Ar sutinkate, kad valstybė (arba kartu su savivaldybe) būtų steigiamos viešosios įstaigos vienintelis dalininkas

     11. Ar tikslinga valstybei likti viešosos įstaigos dalininku

     12. Ar Lietuvoje yra sudarytos pakankamos prielaidos viešajam sektoriui bendradarbiauti su privačiu (VPSP), o viešojo sektoriaus išteklius naudoti efektyviai, ekonomiškai bei rezultatyviai ?

     13. Ar tikslinga, kad teisės aktuose būtų apibrėžta VPSP samprata, nustatytos VPSP formos (rūšys) ir kiekvienos jų sudarymas bei vykdymas būtų teisiškai reglamentuotas?

     14. Ar tikslinga Lietuvoje paskirti centrinės vykdomosios valdžios instituciją, kuri teiktų pagalbą rengiant ir įgyvendinant koncesijų sutartis?

     15. Kokios dalyvavimo visuomenėje veikloje formos jums yra priimtiniausios:

     16. Viešosios įstaigos yra nesvarbios, nes visuomenines paslaugas turi teikti tik valstybe:

     17. Viešoji įstaiga gali būti patraukli tik dėl to, jog ji apskritai veikia ir viešai skelbia savo veiklos pasiekimus

     Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą