Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo

Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui, kurio tikslas – nustatyti streso darbe, įsitraukimo į darbą ir individualaus darbo atlikimo sąsajas bei jas išnagrinėti. Darbo tema - "Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo".

Anketa yra anoniminė.

Anketos pildymo trukmė – iki 10 min.

Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Ar šiuo metu dirbate? ✪

Jei į šį klausymą atsakėte ne, dėkoju už Jūsų laiką, tačiau tam, kad tyrimo rezultatai būtų tikslesni, šią apklausą tęsti paprašysiu šiuo metu dirbančius asmenis.

Jūsų darbe patiriamo streso klausimynas ✪

Toliau esantys teiginiai atspindi Jūsų darbe patiriamą stresą. Klausimyno teiginiams įvertinti bus taikoma penkiabalė skalė – aukštesnis balas reikš palankesnį teiginio vertinimą. Kur 1 - „Niekada“ iki 5 - „Visada“.
Niekada
Beveik niekada
Kartais
Beveik visada
Visada
Man aišku, ko iš manęs tikimasi darbe
Galiu nuspręsti, kada daryti pertrauką
Skirtingos žmonių grupės darbe iš manęs reikalauja nesuderinamų dalykų
Žinau, kaip atlikti savo darbą
Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu
Mano darbo terminai yra neįvykdomi
Jei darbas taps sunkus, kolegos man padės
Gaunu palaikantį grįžtamąjį ryšį dėl atliekamo darbo
Turiu dirbti labai intensyviai
Galiu pareikšti nuomonę dėl savo darbo tempo
Man aiškios mano pareigos ir atsakomybė
Man tenka nevykdyti kai kurių užduočių, nes turiu per daug darbo
Man yra aiškūs mano padaliniui keliami tikslai ir uždaviniai
Tarp kolegų esama pykčio ar trinties
Galiu pasirinkti, kaip atlikti savo darbą
Neturiu pakankamai pertraukų
Aš suprantu, kaip mano darbas atitinka bendrą organizacijos tikslą
Patiriu spaudimą dirbti viršvalandžius
Galiu pasirinkti, ką veikti savo darbe
Turiu dirbti labai greitai
Darbe esu ujamas
Darbe patiriu neįveikiamą laiko trūkumą
Galiu tikėtis tiesioginio vadovo pagalbos iškilus darbo problemai
Kolegos suteikia man reikiamą paramą ir pagalbą
Galiu spręsti, kaip atlikti savo darbą
Aš turiu pakankamai galimybių teirautis vadovų dėl darbo pokyčių
Patiriu pelnytą kolegų pagarbą darbe
Su darbuotojais tariamasi dėl darbo pokyčių
Galiu pasikalbėti su tiesioginiu vadovu apie tai, kas mane darbe nuliūdino arba suerzino
Mano darbo laikas gali būti lankstus
Kolegos noriai išklauso mano su darbu susijusias problemas
Įvykus pokyčiams darbe žinau, kaip jie veiks iš tikrųjų
Esu palaikomas, kai darbas yra emociškai įtemptas
Santykiai darbe yra įtempti
Tiesioginis vadovas mane darbe skatina

Jūsų įsitraukimo į darbą klausimynas ✪

Toliau esantys teiginiai atspindi Jūsų įsitraukimą į darbą organizacijoje. Prašome pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą. Jei niekada taip nesijautėte, pažymėkite "0". Jeigu esate patyręs šį jausmą, nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „6“.
Niekada
Beveik niekada
Retai
Kartais
Dažnai
Labai dažnai
Visada
Savo darbe aš jaučiuosi kupinas /-a energijos
Savo darbe jaučiuosi stiprus /-i ir aktyvus /-i
Aš esu kupinas /-a entuziazmo
Mano darbas mane įkvepia
Atsikėlęs /-usi ryte noriu eiti į darbą
Jaučiuosi laimingas /-a, kai dirbu intensyviai
Didžiuojuosi darbu, kurį dirbu
Aš esu visiškai pasinėręs /-usi į savo darbą
Dirbdamas /-a aš atitrūkstu nuo kitų minčių

Jūsų individualaus darbo atlikimo klausimynas ✪

Šie teiginiai yra apie Jūsų individualaus darbo atlikimą. Prašome pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą apie save dabartinėje organizacijoje per paskutinius 3 mėnesius. Jei niekada taip nesijautėte, pažymėkite "0". Jeigu teiginys apibūdina Jūsų situaciją, nurodykite, kaip dažnai taip jaučiatės pažymėdami atsakymą nuo „1“ iki „4“.
Niekada
Beveik niekada
Retai
Dažnai
Visada
Pavyko susiplanuoti savo darbus taip, kad jie būtų atlikti laiku
Dirbdamas/-a turėjau omenyje rezultatus, kuriuos turėjau pasiekti
Galėjau susidėlioti prioritetus
Galėjau efektyviai atlikti savo darbą
Mano laiko planavimas buvo optimalus
Savo iniciatyva pradėjau naują užduotį, kai atlikau senas užduotis
Esant galimybei, imdavausi sudėtingų darbo užduočių
Stengiausi atnaujinti su darbu susijusias žinias
Dirbau tam, kad atnaujinčiau savo darbo įgūdžius
Sugalvojau kūrybiškus naujų problemų sprendimus
Darbe prisiėmiau papildomų pareigų
Darbe nuolat ieškojau naujų iššūkių
Aktyviai dalyvavau darbiniuose susitikimuose
Aš skundžiausi dėl nesvarbių dalykų darbe
Darbe iškylančias problemas per daug sureikšminau
Aš sutelkiau dėmesį į neigiamus darbinės situacijos aspektus, o ne į teigiamus aspektus
Kalbėjausi su kolegomis apie neigiamus savo darbo aspektus
Kalbėjausi su žmonėmis ne iš organizacijos apie neigiamus savo darbo aspektus

Jūsų lytis: ✪

Jūsų amžius (įrašyti amžių metais): ✪

Jūsų išsilavinimas: ✪

Jūsų pareigos (ar turite pavaldinių)? ✪

Darbo stažas: ✪

Įmonės, kurioje šiuo metu dirbate, dydis: ✪