Žymė: darbe

Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo

267
Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui, kurio tikslas – nustatyti streso darbe, įsitraukimo į darbą ir individualaus darbo atlikimo sąsajas bei jas išnagrinėti. Darbo tema - "Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo".Anketa yra anoniminė.Anketos pildymo trukmė – iki 10 min.Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Seksualinis priekabiavimas darbo teisiniuose santykiuose

Gerbiamas (-a) Respondente,esu Lietuvos verslo kolegijos III kurso studentė, kviečiu atlikti apklausą, bei sudalyvauti tyrime visuomenei svarbia tema. Ši apklausa skirta ištirti valstybės tarnautojų požiūrį į seksualinį priekabiavimą darbo santykiuose, bei veiksmus susidurūs su priekabiavimu darbe. Šia apklausa siekiama analizuoti visuomenės požiūrį į seksualinį priekabiavimą darbo vietoje, tai nereiškia, kad dalyvauti apklausoje gali tik tie asmenys, kurie yra patyrę priekabiavimą. Ši apklausa yra anonimiška, tai reiškia, kad jums nereikės nurodyti savo duomenų (vardo, pavardės, ar kitų identifikacinių požymių) ir jie nebus naudojami. Apklausa yra konfidenciali, jūsų pateikti atsakymai bus statistiškai apdorojami kartu su kitų apklaustųjų atsakymais, o ne atskirai identifikuojami. Šios anketos rezultatai nebus viešai publikuojami. Anketos užpildymas netruks ilgiau nei 5 minutes.Ačiū už jūsų laiką ir iš anksto dėkoju už jūsų atsakymus.PagarbiaiArūnė Pundytė

Elektroninių sistemų taikymas

Apklausa skirta verslo organizacijų darbuotojams, kurie yra susidūrę su elektroninėmis sistemomis skirtomis darbo nasumui didinti, kvalifikacijai kelti ar profesiniam tobulėjimui