Žymė: Stresas

Darbe patiriamo streso ir darbuotojo įsipareigojimo organicijai įtaka individualiai darbo atlikčiai

Laba diena,prašau Jūsų sudalyvauti anoniminėje apklausoje ir padėti ištirti streso ir įsipareigojimo įtaką individualiai darbo atlikčiai.Esu Gražvilė Rapolavičienė, Vilniaus universiteto Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro programos studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti, kokią įtaką individualiam darbo atlikimui turi darbe patiriamas stresas ir darbuotojo įsipareigojimas įmonei.Jūsų atsakymai yra anonimiški ir bus naudojami tik moksliniais tikslais. Labai ačiū už Jūsų atsakymus!

Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo

267
Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui, kurio tikslas – nustatyti streso darbe, įsitraukimo į darbą ir individualaus darbo atlikimo sąsajas bei jas išnagrinėti. Darbo tema - "Įsitraukimo į darbą kaip mediatoriaus poveikis ryšiui tarp patiriamo streso darbe ir individualaus darbo atlikimo".Anketa yra anoniminė.Anketos pildymo trukmė – iki 10 min.Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu

Gerbiamas vadove,Bendradarbiaudami su Klaipėdos įmonių vadovų atstovais galime nustatyti, su kokia streso rizika susiduriama darbe. Pripažįstame, kad su darbu susijęs stresas gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai ir saugumui bei suprantame, kaip svarbu spręsti šią problemą.Klausimynas sudarytas iš 43 su Jūsų darbo aplinka ir keleto su Jūsų darbo specifika susijusių klausimų. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, ką Jūs manote apie darbo sąlygas. Siekiame išsiaiškinti, ar viskas padaryta, kad darbo sąlygos būtų geresnės. Garantuojame tyrime dalyvaujančių asmenų anonimiškumą.Prašome atidžiai perskaityti klausimus ir į juos atsakyti Jums patogiu metu. Apie rezultatus pranešime, kai juos išanalizuosime ir apibendrinsime, pateiksime galimus sprendimų būdus.Apibendrinti atsakymai į klausimyno klausimus suteiks informacijos tiek apie organizacijose tinkamai vykdomus veiksmus, tiek apie galimai kylančias problemas. Į klausimus prašome atsakyti taip, kaip galvojate. Stresas patiriamas skirtingai ir žmones gali paveikti nevienodai, todėl būtent Jūsų požiūris į darbo aplinką yra svarbus: gali būti, kad kiti vadovai nenurodys problemų, su kuriomis susiduriate Jūs.Klausimyno užpildymas trunka apie 5 minutes. Kiekvienam klausimui pažymėkite langelį.Jūsų atsakymai į klausimyno klausimus yra anonimiški, viešai bus pateikti tik apibendrinti rezultatai. Apklausa nesiekiama vertinti jūsų asmeninių gebėjimų ar darbo.Atsakydami į kiekvieną klausimą, pasirinkite vieną atsakymą, kuris geriausiai atspindi pastarojo meto situaciją darbe.Streso darbe vertinimo klausimynas modeliuotas remiantis HSE (angl. Health and safety executive of Great Britain) (liet. SDV – streso darbe vertinimo) Didžiosios Britanijos klausimynu, kurio validumas buvo patikrintas Lietuvos Higienos instituto darbuotojų Vilijos Kuodytės bei Birutės Pajarskienės 2017 metais ir yra rekomenduojamas kaip tinkamas naudoti Lietuvos organizacijose patiriamam stresui nustatyti ir analizuoti. Klausimynas papildytas autorės klausimais siekiant išaiškinti streso valdymo priemones.Įrodyta, kad darbo sąlygos veikia darbuotojo gerovę. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite mums įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir suteiksite galimybę stebėti pokyčius ateityje. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje pastarųjų 6 mėn. darbo laikotarpį – taip dabartinę padėtį galėsime palyginti su buvusia arba būsima.Apklausą atlieka Klaipėdos Universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros magistrantė Lalita Atienė. Anketos duomenys bus panaudoti magistro baigiamojo darbo „Klaipėdos įmonių vadovų patiriamo streso veiksnių vertinimas COVID-19 metu” temos atskleidimui. Jei Jums kilo kokių nors klausimų, maloniai prašome susisiekti, Lalita Atienė, Mob. Tel. +370 652 71828. Dėkojame už dalyvavimą. Pagarbiai,Lalita Atienė  

Klaipėdos SVV įmonių vadovų patiriamų streso veiksnių vertinimas COVID - 19 metu

Įrodyta, kad darbo sąlygos veikia darbuotojo gerovę, emocinę būseną. Atsakydami į toliau pateiktus klausimus, padėsite įvertinti Jūsų darbo sąlygas ir suteiksite galimybę stebėti pokyčius. Pildydami klausimyną, turėkite mintyje COVID - 19 laikotarpį – taip dabartinę padėtį galėsime palyginti su buvusia arba būsima. Jūsų atsakymai bus naudojami Magistro baigiamojo darbo temos „Klaipėdos SVV įmonių vadovų patiriamų streso veiksnių vertinimas COVID - 19 metu” atskleidimui.

STUDENTŲ PATIRIAMO STRESO IR MIEGO KOKYBĖS SĄSAJA “COVID-19” PANDEMIJOS METU

232
Gerb. Respondente,Esu Mykolas Lukoševičius, Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso psichologijos bakalauro studijų programos studentas. Šiuo metu atlieku bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti studentų patiriamo streso ir miego kokybės sąsajas Covid-19 pandemijos metu. Tyrimui vadovauja dr. G. Jarašiūnaitė-Fedosejeva.Tyrime kviečiami dalyvauti studentai. Renkami duomenys yra anonimiški, o darbe bus naudojami tik apibendrinti duomenys. Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, tai reiškia, kad bet kada galite nutraukti klausimyno pildymą ir pasitraukti iš tyrimo. Šiame tyrime nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Pildant klausimyną, svarbu vadovautis savo patirtimi bei pažymėti Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus.Kilus papildomiems klausimams, susijusiems su tyrimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais duomenimis:Tyrimo vykdytojas – Mykolas Lukoševičius, el. paštas: [email protected] vadovė – Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva, el paštas: gabija.jarasiunait[email protected]Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Stresas ir jo valdymas

Esame Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto Finansų studijų programos 1 kurso studentai. Šiuo metu rengiame apklausą "Stresas ir jo valdymas". Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti kaip dažnai žmonės susiduria su stresu, jo priežastis ir valdymo būdus. Jūsų nuomonė labai svarbi, tam tikslui prašau atsakyti į žemiau pateiktus anketos klausimus.Anketa yra anoniminė, surinkti duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslams.Ačiū už bendradarbiavimą.

Stresas ir jo valdymas

26
Sveiki, esu Karolina Levickytė, Vilniaus kolegijos, Ekonomikos fakulteto studentė. Šiuo metu rengiu projektą ir kviečiu sudalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti kaip dažnai žmonės susiduria su sresu, jo priežastis bei valdymo būdus.Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais.

Stresas darbe ir darbuotojų motyvacija

Sveiki!Esame Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studentės. Šiuo metu atliekame tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti, ar stresas darbe veikia darbuotojų motyvaciją. Anketa yra anoniminė, tad tikimės nuoširdžių Jūsų atsakymų. Iš anksto dėkojame! :)

Streso analizavimas

48
Sveiki,Ruošiu baigiamajį darbą apie stresą, o būtent siekių pakeisti nusistovėjusia neigiama nuomone apie stresą. Todėl būčiau labai dėkinga jeigu užpildysite anketą. Iš anksto dėkojų. 

Bendra sveikata ir meditacija

Sveiki, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos studentė, ruošiu pristatymą apie meditaciją ir jos poveikį imuninei sistemai. Apklausa yra anonimiška ir jos duomenys bus naudojami tik ruošiant pristatimą norint sužinoti ar žmonėms meditacija padeda sumažinti stresą, taip pagerinant imuninę sistemą.Ačiū už atsakymus!