ES standartų taikymas Lietuvoje

Išsiaiškinti Europos Sąjungos standartų paplitimą ir diegimą Lietuvoje.

1.. Ar jūsų klientų aptarnavimo vietoje paslaugų teikėjai taiko Europos standartus?

2. Kas yra paslaugų standartizacija?

3. Kokie yra Europos standartai?

4. Jūsų manymu, ar būtina paslaugų standartizacija?

  …Daugiau…

  5. Jūsų manymu, kokia paslaugų standartų reikšmė Jūsų įmonei?

  6.Ar siekiate, kad Jūsų klientų aptarnavimo vietoje būtų taikoma tokia sistema kaip paslaugų standar

  7. Kas yra daroma?

  8. Ar siekiate nacionalinio kokybės pripažinimo?

   …Daugiau…

   9. Ar siekiate tarptautinio kokybės pripažinimo?

    …Daugiau…

    10.Jūsų manymu, koks ryšys/sąsaja tarp standartų ir kokybės?

    11.. Kas yra ISO (International Organization for Standartization - www.iso.org) ?

    12.Kuo naudinga ISO?

    13. . Jūsų manymu, ar būtinas paslaugų standartų sertifikavimas pagal klasifikaciją, kokybės kategor

    14.Ar paslaugų standartai jungiami su kokybės valdymo sistema jūsų įmonėje?

    15. Ar numatyti pasiekimai kokybės gerinimo uždaviniai ir ar jie suvokiami kaip pasiekimai?

    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą