Žymė: turizmas

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Turistų pritraukimo į Pakruojo miestą galimybės

Gerbiamas Respondente,Vykdomas tyrimas, kurį atlieka Panevėžio kolegijos trečio kurso studentas. Tyrimo tikslas – ištirti Pakruojo miesto turistų traukos objektų galimybes. Klausimyno tikslas – sužinoti kiek turistų apsilanko Pakruojo krašte ir ko reikia norint pritraukti didesnį žmonių srautą į šį miestą. Maloniai prašome atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus. Gauti rezultatai bus panaudoti kursiniame darbe rašant išvadas ir siūlymus, kaip pritraukti turistus į Pakruojo miestą. Apklausa yra anoniminė, todėl garantuojamas pateiktos informacijos konfidencialumas.

Ekologinis turizmas Lietuvoje

Gerbiamieji respondentai, Atlieku bakalauro darbo tyrimą, kurio tikslas sužinoti ekologinio turizmo plėtros galimybes Lietuvoje. Šiame darbe svarbi Jūsų nuomonė apie ekoturizmo paslaugą. Apklausos metu gauti rezultatai  bus naudojami baigiamajame darbe. Anketos atsakymai neviešinami, visi anketos duomenys anonimiški. Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą!Vytauto Didžiojo universiteto, aplinkotyros ir ekologijos IV kurso studentė Ineta Vyšniauskaitė.

Viešbučių ir turizmo paslaugų aplinkosauginis sertifikavimas ir ženklinimas

Results59
Gerbiamas respondente,Apklausą vykdo Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, Vadybos katedros, Vadybos ir verslo administravimo (pokoleginių studijų) bakalauro studijų studentė. Tyrimas atliekamas, rengiant bakalaurinį baigiamąjį darbą tema Viešbučių ir turizmo paslaugų aplinkosauginis sertifikavimas ir ženklinimas. Šios apklausos tikslas – atskleisti, viešbučių bei visų kitų turizmo įmonių patrauklumą renkantis - tarp sertifikuotų aplinkosaugai apgyvendinimo įmonių bei kitų turizmo paslaugų – ir viešbučių nepriklausančių jokiai aplinkosaugos sertifikavimo programai.            Apklausoje gali dalyvauti, tik tie, kurie nors kartą ar daugiau kartų apsigyveno viešbutyje, naudojosi viešbučio paslaugomis. Anketos atsakymai yra anonimiški. Tyrimui yra svarbūs tik apibendrinti atsakymai, respondentų tapatybė nebus atskleista jokiems tretiesiems asmenims.            Kiekvieno atsakymai yra labai svarbūs. Dėkoju už pagalbą bei bendradarbiavimą, atliekant tyrimą.

Anketa apie Kauno kaip išmaniojo miesto patrauklumo elementus turistams

Gerb. respondente,Ši anketa yra skirta dažnai keliaujantiems ir išmaniosiomis technologijomis besidomintiems asmenims. Aš, absolventė Gabrielė Skiecevičiūtė, atlieku tyrimą šia tema, kurio tikslas išsiaiškinti išmaniojo miesto patraukliausius elementus turistams Kauno mieste. Išmanusis miestas gali palengvinti ir pagerinti piliečių, įmonių ir organizacijų poreikius, integruoti informacijos ir ryšių technologijas, ypač mobilumo, aplinkos ir energijos vartojimo srityse.  Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į klausimus nuoširdžiai ir atidžiai. Apklausa yra anoniminė ir visi gauti atsakymai bus naudojami tik bakalauriniam darbui, todėl duomenų konfidencialumas garantuojamas. Žemiau yra pateikiami tiek atviri, tiek uždari klausimai. Prašau pasirinkti/įrašyti jums tinkamiausią atsakymą. Ačiū už jūsų dalyvavimą.

Atvykstamasis turizmas Panevėžyje

Results161
                                                    Gerbiamas Respondente,           Esu Panevėžio kolegijos turizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programos studentė Roberta Kirklytė.           Atlieku kursinio darbo tyrimą, kurio tikslas — ištirti Panevėžio atvykstamojo turizmo slopinančius veiksnius. Taip pat sužinoti, kas lemia vietinių ir kitų miestų/šalių turistus apsilankyti Panevėžyje, ką vertėtų pakeisti ir modernizuoti.           Tyrimo duomenys bus naudojami kursiniame darbe, todėl maloniai kviečiu Jus dalyvauti šioje apklausoje. Jūsų nuomonė mums labai svarbi, nagrinėjant atvykstamojo turizmo temą.           Ši anketa yra anoniminė.           Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!           Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami 

Karjeros galimybės turizmo sektoriuje

Esame Vilniaus Kolegijos Verslo vadybos fakulteto pirmakursės, mokomės Turizmo vadybą. Šiuo metu turime Turizmo vadybos paskaitas, per kurias gavome užduotį: atlikti kiekybinį tyrimą, kuris  padėtų išsiaiškinti respondentų nuomones apie karjeros galimybes turizmo sektoriuje. Tad prašome jūsų pasidalinti savo nuomonėmis kokios yra karjeros galimybės turizmo sektoriuje. Perspėjame, kad šie atsakymai ir jūsų nuomonės bus anonimiški ir neviešinami, o susisteminti į statistinę lyginamąją analizę.

Mobiliųjų aplikacijų daroma įtaka ekoturizmo skatinimui Lietuvoje

Results47
Sveiki! Esu Kolpingo kolegijos, ekoturizmo studijų programos, III kurso studentė.  Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema „Mobiliųjų aplikacijų daroma įtaka ekoturizmo skatinimui Lietuvoje“ ir atlieku kiekybinį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip mobiliosios aplikacijos daro įtaką ekoturizmo skatinimui Lietuvoje. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs ir naudingi, todėl prašau Jūsų užpildyti šią anketą. Visa gauta informacija yra anoniminė.Anketa skirta tik „PokemonGO“ žaidėjams.

Kultūrinio tūrizmo plėtra Pakruojo dvare

Results243
Sveiki! Jūs dalyvaujate tyrime “Kultūrinio turizmo plėtra Pakruojo dvare”. Apklausos duomenys padės įvertinti Pakruojo dvaro  kultūrinius interesus. Tyrimą atlieka Vilniaus Kolegijos IV kurso studentas. Pažymėkite tinkamą atsakymo variantą . Jei nėra Jums tinkamo atsakymo varianto, pažymėtoje vietoje įrašykite savo atsakymą. Prašome atsakyti į klausimus sąžiningai. Jūsų atsakymai yra labai reikalingi atliekamam darbui.Anketa yra anoniminė.Kultūrinis turizmas - turizmas, kai keliaujama pasisemti kultūrinės patirties, pažinti kitas kultūras, meno objektus, renginius ir pan.

Edukacinio turizmo Dzūkijoje paklausa

Results333
Sveiki, esu trečio kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie edukacinio turizmo didinimą Dzūkijos regione. Tikslinė grupė yra mokyklinio amžiaus vaikai (visų klasių). Apklausos rezultatai bus panaudoti baigiamajo darbo tyrimo aprašymui, todėl reikalingi nuoširdūs atsakymai. Nei vienas atsakymas nebus viešai publikuojamas ir anketa yra anonimė. Ačiū, kad prisidedate prie mano baigiamajo darbo