UserEnergetika
Vieša
Pranešti

Apklausa dėl viešų paskaitų – diskusijų energetikos politikos ir vadybos srityje

Prašytume pasidalinti savo mintimis apie Jums aktualias temas energetikos politikos ir vadybos srityje ir ataskyti į 4 anketos klausimus.

Jūsų nuomonė labai svarbi, nes padės (i) sudaryti viešųjų renginių susijusių su minėta tema planus; (ii) patikslinti tinklapyje http://energetika.mruni.eu/ pateikiamų straipsnių turinį bei (iii) tobulinti „Energetikos politikos ir vadybos“ magistrantūros studijų programą, kurios įgyvendinimo metu skaitomos viešos paskaitos.

 

Dėkojame už Jūsų mintis ir laiką!

 

Pagarbiai

Magistrantūros studijų programos „Energetikos politika ir vadyba” vadovas

doc. dr. Andrius Stasiukynas

1. Jus dominančios energetikos sektoriaus sritys (5 - labai aktualu, 4 - aktualu, 3 - neturiu nuomonės, 2 - neaktualu, 1 - visiškai neaktualu)Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
54321
Elektros energetika
Dujų sektorius
Šilumos ūkis
Vandens sektorius
2. Jus dominančios temos (5 - labai aktualu, 4 - aktualu, 3 - neturiu nuomonės, 2 - neaktualu, 1 - visiškai neaktualu)Privalomas
54321
Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra
AEI skatinimo mechanizmai
Saulės ir vėjo jėgainės
Biokuras
Poveikio aplinkai vertinimas
Pasaulio energetikos raida ir Lietuvos energetikos istorija
Viešojo valdymo institucijų administravimas
Viešoji ir privačioji partnerystė energetikoje
Verslo projektų kūrimas ir įgyvendinimas energetikoje
Energetikos įmonių vadyba
Energetikos ekonomika
Energijos išteklių rinkos
Energetikos teisės aktų kūrimas ir analizė
Energetikos politikos formulavimas ir įgyvendinimas
Lobistų įtaka priimamiems sprendimams energetikos srityje
ES energetikos politika
ES institucijos ir jų valdymas
ES paramos administravimas
Interesų grupės ir jų veikla energetikos politikoje
Užsienio valstybių patirtys reformuojant energetikos sektorių
3. Kokios temos Jums yra aktualios, bet nebuvo paminėtos 2 klausime?
4. Įvertinkite, kurios viešos paskaitos (skaitytos įgyvendinant "Energetikos politikos ir vadybos" studijų programą) Jums atrodo aktualios ir norėtumėte apie jas gauti daugiau žinių (5 - labai aktualu, 4 - aktualu, 3 - neturiu nuomonės, 2 - neaktualu, 1 - visiškai neaktualu)Privalomas
54321
"Europos Sąjungos finansinė parama Lietuvos energetikos sektoriui" Pranešėja: LR Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja Milda Urbonaitė
"Elektros energetikos sektoriaus veiklos reguliavimas" Pranešėja: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė
"Naujausios tendencijos pasaulio energetikoje ir jų įtaka Lietuvos energetikos ateičiai" Pranešėjas: akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas
“Lietuvos energetikos politikos strateginės kryptys” Pranešėjas: LR Energetikos ministro patarėjas Žygimantas Vaičiūnas
“Branduolinė energetika 21-ame amžiuje: problemos ir perspektyvos” Pranešėjas: akademikas prof. habil. dr. Jurgis Vilemas
“Techninio reguliavimo ypatumai energetikos sektoriuje” Pranešėjas: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas Rimgaudas Špokas
“Šilumos ūkio plėtros kryptys ir reguliavimas” Pranešėja: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė
“ES trečiasis energetikos paketas ir jo įgyvendinimas Lietuvoje. ES ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimas energetikoje” Pranešėjas: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys Vygantas Vaitkus
“AEI panaudojimo skatinimas Lietuvoje: pagrindinės aktualijos ir perspektyvos” Pranešėja: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narė (pranešimo metu – LR Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo sk
“Energetinės nepriklausomybės siekis: nuo Lietuvos iki JAV” Pranešėjai: LR Energetikos ministerijos kanclerė Inga Černiuk ir ministro patarėjas Kęstutis Jauniškis
5. Jeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos apie magistrantūros studijų programą "Energetikos politika ir vadyba" ar apie viešuosius renginius, susijusius su minėtomis temomis, apsilankylite http://energetika.mruni.eu/ arba palikite savo kontaktus, kuriais būtų galima su Jumis susisiekti (pvz.: el. paštas, skype, tel. nr.)