Tyrinėjimais grįstas ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is)

Gerb. Mokytojau,

 

Esu VU Šiaulių akademijos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos IV kurso studentė Greta Prialgauskė. Rašau bakalauro baigiamąjį darbą tema: „Tyrinėjimais grįstas ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is)“. Šis tyrimas prisidės prie negausaus empirinių tyrimų skaičiaus, nagrinėjančių ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymą(si), kuris grįstas tyrinėjimais, padės išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir iššūkiais susiduria ikimokyklinio ugdymo pedagogai, ugdydami vaikų pažinimo kompetenciją.

Prašau Jūsų atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pateikti savo nuomonę. Jums labiausiai tinkantį ar kelis tinkančius atsakymų variantus pažymėkite arba įrašykite savo atsakymą (kaip nurodyta prie klausimo). Anketa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais.

Ačiū už Jūsų skirtą laiką!
Tyrinėjimais grįstas ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas(is)
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Sutikimas dalyvauti tyrime: ✪

2. Jūsų lytis: ✪

3. Jūsų pedagoginio darbo stažas: ✪

4. Jūsų turima kvalifikacija: ✪

5. Jūsų nuomone, ar tyrinėjimais grįstas ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimas yra reikšmingas ikimokyklinio ugdymo įstaigose? ✪

6. Įvertinkite pateiktus teiginius: dėl kokių priežasčių pažinimo procesui, grįstam tyrinėjimais, turėtų būti skiriamas didelis dėmesys ikimokykliniame amžiuje? ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Skatinamas domėjimasis daiktais ir įvykiais
Skatinamas ankstyvas problemų sprendimas
Skatinamas vaikų kūrybiškumas
Skatinamas atkaklumas atliekant užduotis
Skatinamas priežasties ir pasekmės santykių tyrinėjimas
Skatinamas žinių ar patirčių pritaikymas naujame kontekste
Skatinamas objektų klasifikavimas
Skatinamas lyginimas ir matavimas
Skatinamas daiktų dėliojimas tam tikra tvarka
Skatinamas sekos atpažinimas ir gebėjimas jas atkartoti
Skatinamas laiko sąvokų ir sekos suvokimas
Skatinamas atpažinimas pagal pavyzdį
Skatinamas skaičių atpažinimas ir bandymas skaičiuoti
Skatinamas sukurtų vaidmenų ir situacijų vaidinimas
Skatinamas žaidimas su objektais įsivaizduojant save pačius esant kuo nors kitu
Skatinamas veiklos kūrimas, interpretavimas ir rezultatų komentavimas

7. Įvertinkite: kokie pojūčiai padeda vystytis pažinimui, kuris grįstas tyrinėjimais, ikimokykliniame amžiuje? ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Rega
Lytėjimas
Uoslė
Skonis
Judėjimas
Pusiausvyra

8. Įvertinkite: kokia vaiko tiriamoji veikla yra svarbiausia pažinimui? ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Tyrinėjimai
Stebėjimai
Eksperimentai
Bandymai

10. Kokius būdus dažniausiai naudojate, skatindami vaikų pažinimą, kuris grįstas tyrinėjimais? Galimi keli atsakymo variantai. ✪

9. Jūsų nuomone, kuri iš pateiktų su pažinimu susijusių veiklų yra mėgstamiausia tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų? Galimi keli atsakymo variantai.

11. Kaip dažnai naudojate pateiktas ikimokyklinio amžiaus vaikų tyrinėjimui skirtas ugdymo formas? ✪

Labai dažnai
Dažnai
Kartais
Retai
Niekada
Tyrinėjimų laboratoriją (Įvairios vaikų tyrinėjimams skirtos aplinkos, kuriose priemonės, įranga, įrankiai, pritaikyti tyrinėjimams)
Tyrinėjimų stotelę ar stoteles (Vaikų tyrinėjimams pritaikyta tiek vidaus, tiek ir lauko erdvė, pvz., tik muzikos tyrinėjimui skirta aplinka ir pan.)
Atradimų stotelę ar stoteles (Sukurta inovatyvi vaikų tyrinėjimams skirta aplinka pasitelkiant technologijas. Tyrinėti tai, kas niekada nematyta, nepatirta ir pan.)
Spontaniškus tyrinėjimus (Parenkami žaislai, daiktai, priemonės, su kuriomis vaikai atlieka įprastus veiksmus, bet rezultatas jiems būna netikėtas, nustebina juos ir pradžiugina)
Pažinimo salą ar salas (Specialiai vaikų tyrinėjimams sukurta aplinka, kur vaikai kiekviename žingsnyje skatinami tyrinėti: kurti ir t.t.).
Vaikų projektą (Sukurta tokia vaikų tyrinėjimams skirta aplinka, kur vaikai patys savarankiškai turi rinkti informaciją, surasti idėjų, niekas nebūna primesta iš šalies)
Virtualią pažinimo kelionę (Sukurta tokia interaktyvi vaikų tyrinėjimams aplinka, kuri pritaikyta įtraukti į tyrinėjimus ir kitus vaikus iš skirtingų Lietuvos regionų, įstaigų)
Žaidimą (Žaidimai, kurių metu skatinama vaikų vaizduotė, kalba, mąstymas)

12. Kurias pateiktas priemones dažniausiai naudojate vaikų tyrinėjimo veiklose, skatindami jų pažinimą? Galimi keli atsakymo variantai. ✪

13. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduriate, organizuodami tiriamąsias veiklas, kurios skatina pažinimą? Galimi keli atsakymo variantai. ✪

14. Kokie vaikų poreikiai tenkinami pažinimo procese, kai jie tyrinėja ir atranda? Galimi keli atsakymo variantai. ✪

15. Kaip manote, ar ikimokyklinės ugdymo įstaigos, kurioje dirbate, lauko aplinka yra pritaikyta vaikų tyrinėjimams? ✪

16. Kaip manote, ar ikimokyklinės ugdymo įstaigos, kurioje dirbate, vidaus erdvės yra pritaikytos vaikų tyrinėjimams? ✪

17. Jūsų nuomone, kas ikimokyklinio ugdymo pedagogui yra svarbiausia planuojant tyrinėjimo veiklas, kurios skatina pažinimą? Galimi keli atsakymo variantai. ✪