Žymė: Viešasis

RU/LT | Automobilizacija ir visuomeninis saugumas (skirta visiems)

Results120
Gerbiamas respondente, Šioje anketoje norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę ir patirtį automobilių parkavimo ir viešojo transporto temomis. Aš esu VGTU magistrantūros studentas, tyrinėjantis automobilizacijos įtaką visuomenės saugumui. Automobilizacija – tai automobilių kiekis valstybėje tūkstančiui gyventojų. Lietuvoje automobilizacijos lygis yra gana aukštas ir pastoviai augantis, o tai turi ir neigiamų pasekmių. Jų tarpe – neteisingo parkavimo sukeliamos problemos. Šio tyrimo rezultatai bus pristatyti atsakingoms instancijoms, tad užpildęs anketą Jus padėsite paveikti situaciją. Anketa yra anoniminė. Ačiū už Jūsų skirtą laiką.-----------Уважаемый респондент, цель данной анкеты — узнать Ваше мнение по поводу общественного транспорта и неправильной парковки. Я являюсь студентом магистратуры в Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas. Опрос общественности — третья часть масштабного исследования, результаты которого будут предоставлены соответствующим инстанциям, так что заполнив анкету, Вы можете повлиять на ситуацию.Автомобилизация - это количество автомобилей на 1000 населения в стране. В Литве уровень автомобилизации довольно высок и постоянно увеличивается, что несёт за собой и отрицательные последствия. Среди них — проблемы, связанные с неправильной парковкой.Анкета является анонимной. Благодарю за уделенное время.

Vilniaus viešasis transportas (VVT)

Results107
Sveiki, mes esame pirmo kurso Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentai studijuojantys įstaigų administravimą ir atliekame apklausą apie Vilniaus viešąjį transportą (VVT). Šios apklausos duomenys bus skirti išanalizuoti žmonių nuomonę apie VVT? Anketa yra anoniminė. Ačiū už sugaištą laiką :)

Viešojo transporto kokybės ir laiko sąnaudų vertinimas

Sveiki mes esame III kurso Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, transporto logistikos studentės. Atliekame tyrimą apie  Vilniaus viešojo transporto kokybę, laiko sąnaudas ir aptarnavimą. Šiuo tyrimu norime sužinoti apie transporto kokybę ir išnaudojamo laiko sąnaudas keleivių atžvilgiu. Anketa anoniminė. Pažymėkite tinkamą variantą.

JAUNIMO NEDARBAS

Results18
Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto, bakalauro nuolatinių studijų, ketvirto kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kuriam reikalinga tiriamoji darbo dalis apie jaunimo nedarbą bei jų požiūrį į įsidarbinimo į viešajį sektorių galimybes. Visų Jūsų labai prašau užpildyti šią trumpą anketą, kurios rezultatai padės tikslingai įvertinti ir sužinoti Jūsų, jaunų žmonių, nuomonę. Vadovaudamasi Darbo rinkos politikos požiūriu, jaunimu laikau asmenis nuo 16 iki 24 metų, todėl apklausoje kviečiu dalyvauti šio amžiaus respondentus. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik moksliniams tikslams. Visų anketų atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti bakalauro baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje. Ačiū už Jūsų laiką!

Erdvėlaivis žemė

Renku informaciją Lietuvių kalbos viešajam kalbėjimui, todėl labai prašyčiau atsakyti į šiuos kelis klausimus, Jūs galite labai padėti. Labai dėkoju.

Kaišiadorių miesto ir rajono viešojo VŠĮ "Kaišiadorių paslaugos" transporto paslaugų vertinimas

Results25
Tyrimą atlieką Vilniaus technologjų ir dizaino Pero Vileišio fakulteto III kurso Transporto Logistikos studentai. Šios apklausos tikslas išsiaiškinti Kaišiadorių miesto ir rajono viešojo transporto VŠĮ"Kaišiadorių paslaugos" paslaugas, bei jos veiklą. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė.        Prašau skirkite savo laiko užpildydami šią anketą.  

Klaipėdos miesto savivaldybės teikiamų e. paslaugų tobulinimo galimybės Europos sąjungos e. valdžios diegimo perspektyvoje.

Prašome Jūsų atsakyti į anketos, kurios tikslas yra ištirti vartotojų nuomonę apie Klaipėdos miesto savivaldybės ir institucijų teikiamas elektronines paslaugas bei nustatyti jų tobulinimo kryptis, klausimus.    Anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo analizavimui, skirtam parengti baigiamąjį magistro darbą Mykolo Romerio Universitete.

Viešojo transporto paslaugų efektyvaus valdymo prielaidos

Esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Logistikos ir ekspedijavimo II kurso studentė ir atlieku tyrima apie Viešojo transporto paslaugų efektyvaus valdymo prielaidos. Anketa yra anoniminė, surinkti rezultatai bus panaudoti atliekant tyrimo analizę. Ačiū.