Apie gyventojų aptarnavimo kokybę Akmenės rajono savivaldybėje

Siekdami išsiaiškinti gyventojų poreikius ir užtikrinti kuo aukštesnę aptarnavimo kokybę, maloniai prašome pareikšti savo nuomonę mums rūpimais klausimais. Dalyvaudami apklausoje užtruksite tik kelias minutes, Jūs padėsite mums tobulėti, gerinti gyventojų aptarnavimą greičiau ir efektyviau teikiant paslaugas. Apklausos rezultatai bus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Facebook.

Apklausa vykdoma 2022 m. kovo 16  – kovo 31 d.

Anketa neaktyvi

1. Kokia Jūsų nuomonė apie suteiktas paslaugas Akmenės rajono savivaldybėje atvykus tiesiogiai, telefonu ar elektroniniu paštu? Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią variantą:

2. Kokios Jus aptarnaujančio darbuotojo savybės, Jūsų nuomone, yra svarbiausios? Kiekvienam teiginiui pasirinkite Jums tinkamiausią variantą:

3. Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo kokybę Akmenės rajono savivaldybėje?

4. Prašytume nurodyti Jūsų vertinimo priežastis:

  …Daugiau…

  5. Jūsų pastebėjimai, pasiūlymai apie galimybes tobulinti Savivaldybės darbuotojų bendravimą su interesantais (įrašykite):

   …Daugiau…

   6. Su kokiais sunkumais susiduriate kreipdamiesi paslaugų ar bendraudami su Savivaldybės darbuotojais? Jūsų pasiūlymai:

    …Daugiau…
    Susikurti savo anketą