18- 64 m. Suaugusiųjų psichologinė gerovė

Gerbiama(s) respondente, esu Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Konsultavimo psichologijos studijų II kurso studentė. Rašau magistrinį darbą ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti psichologinio lankstumo ir atjautos sau sąsajas su asmens psichologine gerove. Prašau Jūsų įvertinti, kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais. Apklausa yra anoniminė ir konfidenciali. Jūsų atsakymai bus naudojami tik moksliniais tikslais ir tik apibendrinti su kitų respondentų atsakymais.


Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Žemiau pateiktuose teiginiuose pažymėkite, kaip Jūs, elgiatės su savimi sudėtingose situacijose. Prašome atidžiai perskaityti teiginius ir įvertinti nuo 1 iki 5, kaip dažnai elgėtės įvardintu būdu, kur: 1 – beveik niekada, 5- beveik visada ✪

1
2
3
4
5
1. Aš kaltinu ir teisiu save už savo klaidas ir trūkumus.
2. Kai jaučiuosi prislėgtas (-a), galvoju tik apie tai, kas nutiko blogo.
3. Kai man nesiseka, suprantu, kad sunkumai yra kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis.
4. Kai galvoju apie savo trūkumus, pradedu jaustis labiau atsiskyręs (-usi) ir atitolęs (-usi) nuo kitų žmonių.
5. Aš stengiuosi mylėti save, kai jaučiu emocinį skausmą.
6. Kai man nepasiseka kažkas svarbaus, jaučiuosi nevisavertis (-ė).
7. Kai esu prislėgtas, primenu sau, kad pasaulyje yra daug žmonių, kurie išgyvena tą patį.
8. Kai susiduriu su sunkumais, būnu sau griežtas (-a) ir reiklus (-i).
9. Kai kas nors mane nuliūdina, aš stengiuosi išlaikyti emocinę pusiausvyrą.
10. Kai kažkur jaučiuosi nepilnavertis (-ė), stengiuosi prisiminti, kad daugelis žmonių kartais patiria nepilnavertiškumo jausmą.
11. Aš esu netolerantiškas (-a) ir nekantrus (-i) savo asmenybės aspektams, kurie man nepatinka.
12. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, aš būnu sau rūpestingas (-a) ir švelnus (-i).
13. Kai esu prislėgtas (-a), aš linkęs (-usi) jausti, kad dauguma žmonių yra laimingesni už mane.
14. Kai nutinka kas nors skausmingo, aš stengiuosi išlikti objektyvus (-i).
15. Į savo nesėkmes stengiuosi žiūrėti kaip į normalią žmogaus gyvenimo dalį.
16. Kai savyje pastebiu nepatinkančius dalykus, pradedu save smerkti.
17. Kai man nepavyksta kažko svarbaus įgyvendinti, stengiuosi žvelgti į situaciją iš platesnės perspektyvos.
18. Kai dėl ko nors labai stengiuosi, pradedu jausti, kad kitiems žmonėms tai pavyksta lengviau.
19. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, aš esu sau švelnus (-i).
20. Kai kas nors nuliūdina, mane užvaldo emocijos.
21. Kai išgyvenu sunkų laikotarpį, galiu būti abejingas (-a) ir nejautrus (-i) sau.
22. Kai esu prislėgtas (-a), stengiuosi atvirai ir jautriai gilintis į savo jausmus.
23. Aš esu tolerantiškas (-a) savo klaidoms ir trūkumams.
24. Kai nutinka kas nors skausmingo, aš linkęs (-usi) per stipriai reaguoti.
25. Kai man kas nors svarbaus nepasiseka, jaučiuosi vienišas (-a).
26. Aš stengiuosi būti supratingas (-a) ir kantrus (-i) savo asmenybės aspektams, kurių nemėgstu.

2. Žemiau pateiktuose teiginiuose pažymėkite: kaip Jūs, per paskutines dvi savaites elgėtės įvardintu būdu, kur: 1 – niekada, 2 – retai, 3 – retkarčiais, 4- dažnai, 5- labai dažnai, 6 – visada. ✪

1
2
3
4
5
6
1. Imliai stebėjau nemalonias mintis ir jausmus, nesikišant į juos.
2. Stengiausi susitaikyti su savo neigiamomis mintimis ir jausmais, o ne jiems priešintis.
3. Leidau sau visiškai išgyventi neigiamas mintis ir emocijas, priimant jas, o ne atstumiant.
4. Kai mane apimdavo nerami mintis ar emocija, stengiausi suteikti joms erdvės, o ne jas ignoruoti.
5. Buvau atviras visiems savo jausmams, geriems ir blogiems.
6. Buvau dėmesingas (-a) ir suvokiau savo emocijas.
7. Kiekvieną akimirką buvau su savo mintimis ir jausmais.
8. Atkreipiau dėmesį į tai, ką galvoju ir jaučiu.
9. Susiliejau su savo minčių ir jausmų permainomis ir tėkme.
10. Stengiausi išlaikyti dėmesį ir suvokti savo mintis bei emocijas.
11. Net ir tada, kai jaučiausi įskaudintas(-a) ar nusiminęs(-usi), stengiausi išlaikyti platesnę perspektyvą.
12. Sunkias akimirkas išgyvenau žvelgiant į savo gyvenimą iš platesnės perspektyvos.
13. Stengiausi išlaikyti perspektyvų požiūrį net tada, kai man labai nesisekė
14. Kai buvau išsigandęs (-usi) ar bijojau, vis tiek stengiausi matyti platesnį vaizdą.
15. Kai nutikdavo kas nors skausmingo, stengiausi į situaciją žvelgti subalansuotai.
16. Sugebėjau leisti neigiamiems jausmams ateiti ir išeiti, jų nesureikšminant.
17. Kai buvau nusiminęs/-usi, leidau sau patirti neigiamus jausmus, tačiau prie jų neprisirišau
18. Kai buvau išsigandęs (-usi) ar bijojau, gebėjau švelniai išgyventi šiuos jausmus, taip leidžiant jiems praeiti.
19. Gebėjau pastebėti neigiamas mintis bei jausmus ir atsitraukti nuo jų į juos nereaguojant.
20. Sunkiose situacijose sugebėjau pastebėti savo mintis ir jausmus, bet neleidau jiems užgožti manęs.
21. Aš labai susisiejęs su tuo, kas man ir mano gyvenimui svarbu.
22. Laikiausi savo giluminių gyvenimo prioritetų.
23. Stengiausi kasdien pajausti ryšį su tuo, kas man iš tiesų svarbu.
24. Net kai reikėjo priimti sunkius sprendimus, vis tiek stengiausi teikti pirmenybę man svarbiems dalykams.
25. Mano giluminės vertybės nuosekliai nurodė mano gyvenimo kryptį.
26. Net ir tada, kai suklupdavau, nenustojau siekti to, kas svarbu.
27. Net kai buvo sunku, aš vis tiek galėjau žengti žingsnius link to, ką gyvenime vertinu.
28. Net ir tada, kai gyvenimas buvo įtemptas ir neramus, vis tiek siekiau man svarbių dalykų.
29. Neleidau, kad nesėkmės mane pristabdytų imtis veiksmų siekiant to, ko iš tikrųjų noriu gyvenime.
30. Neleidau savo baimėms ir abejonėms trukdyti imtis veiksmų siekiant savo tikslų.

3. Įvertinkite teiginius, susijusius su jūsų psichologine gerove, kur 1 - tikrai taip, 5 - tikrai ne. ✪

1
2
3
4
5
1. Mano fizinė sveikata puiki.
2. Jaučiuosi užtikrintas (-a) dėl savo ateities.
3. Dažnai jaučiu energijos stoką.
4. Esu patenkintas (-a) savo pajamomis.
5. Man dažnai ką nors skauda.
6. Abejoju, ar galiu pasitikėti savo šeima.
7. Dažnai būnu nervingas (-a).
8. Mano pajamos garantuoja man saugumą.
9. Esu patenkintas (-a) santykiais šeimoje (jei neturite šeimos – šeima, kurioje augote).
10. Palyginęs (-usi) savo gaunamą atlygį su kitų, jaučiuosi nevykėlis (-ė).
11. Esu pakankamai darbingas (-a).
12. Mano nuotaikos dažnai kinta.
13. Kartais jaučiuosi toks (-ia) išsekęs (-usi), kad dingsta noras gyventi.
14. Manau esu sveikesnis (-ė) nei dauguma žmonių.
15. Dažnai būnu prislėgtas (-a).
16. Pagal pragyvenimo lygį priskiriu save neturtingiesiems.
17. Apskritai jaučiuosi puikiai.
18. Dažnai jaučiuosi pavargęs (-usi).
19. Esu patenkintas (-a) darbo sąlygomis.
20. Esu nepriklausomas (-a) nuo kitų.
21. Gerai susidoroju su savo kasdienėmis pareigomis.
22. Bendravimas su artimaisiais man kelia įtampą.
23. Galiu kontroliuoti savo gyvenimą.
24. Yra daug žmonių, su kuriais bet kada galiu atvirai pasikalbėti.
25. Mano šeima yra mano ramstis.
26. Dažnai jaučiuosi nedarbingas (-a).
27. Esu organizuotas žmogus.
28. Darbe jaučiu didelę įtampą.
29. Mane tenkina mano pasirinkta (jau turima) profesija / specialybė.
30. Gyvenime nuolat kuo nors nusiviliu.
31. Nuolat jaučiu įtampą.
32. Yra žmonių, kuriems aš tikrai rūpiu.
33. Gerai jaučiuosi gyvendamas (-a) Lietuvoje.
34. Giminystės ryšiai man labai svarbūs.
35. Mažai su kuo galiu pasidalyti savo rūpesčiais.
36. Turiu per mažai artimų draugų.
37. Man malonu leisti laiką su artimaisiais.
38. Palyginti su kitais, lengvai įveikiu stresą.
39. Dažnai sergu.
40. Esu patenkintas (-a) savo darbo turiniu.
41. Galiu pasitikėti draugais.
42. Manau esąs (-anti) stiprus žmogus.
43. Esu optimistas (-ė).
44. Manau, kad sugebu kontroliuoti savo jausmus ir elgesį.
45. Dažnai jaučiuosi neturintis (-i) jėgų atlikti kasdienius darbus.
46. Esu patenkintas (-a) santykiais su savo vaikais.
47. Jaučiuosi gerai būdamas (-a) Lietuvos piliečiu (-e).
48. Mane tenkina mano atlyginimas.
49. Optimistiškai žiūriu į savo ateitį.
50. Jaučiu pasitenkinimą savo atliekama veikla.
51. Man sunku užmegzti artimus santykius.
52. Nuolat turiu vartoti vaistus.
53. Mano finansinė padėtis gera.
54. Esu patenkintas (-a) santykiais su draugais.
55. Nuolat patenku į tokias situacijas, kuriose pasijuntu nieko negalįs (-inti) pakeisti.
56. Esu patenkintas (-a) santykiais su sutuoktiniu (-e) / partneriu (-e).
57. Apie save esu geros nuomonės.
58. Mano gyvenimo tikslai aiškūs.
59. Jaučiuosi dvasiškai stiprus (-i).

4. Jūsų lytis: ✪

5. Jūsų išsilavinimas: ✪

6. Jūsų amžius: ✪

7. Jūsų užimtumas: ✪