"IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui"

Gerbiami mokytojai, VšĮ Kauno "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos metodinė taryba inicijavo tyrimą "IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui". Jo tikslas - išsiaiškinti, kaip kompiuteriai panaudojami pamokose ir kaip kompiuterinė vizualizacija įtakoja ugdymo efektyvumą. (Kompiuterinė vizualizacija - mokomosios kompiuterinės programos, modeliavimo programos, kompiuterinės laboratorijos, testai, interaktyvi lenta, pateiktys ir kitos kompiuterinės priemonės, taikomos ugdyme.) Prašome Jūsų užpildyti klausimyną, kuriame nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Atsakymams jūs sugaišite ne daugiau 15 min. Užtikriname, kad tyrimas yra KONFIDENCIALUS ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo tikslais bei nebus perduoti tretiesiems asmenims.

"IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui"

Kokio dalyko mokytojas(a) esate?

Koks jūsų pedagoginis stažas?

  …Daugiau…

  Kiek kompiuterių yra klasėje, kurioje vedate pamokas?

   …Daugiau…

   Kokia jūsų pedagoginė kvalifikacija?

   Koks dabartinis vizualizacijos taikymo lygis jūsų disciplinoje?

   Kokias informacines technologijas dažniausiai naudojate pamokose?

   Kodėl mokytojai naudoja kompiuterines mokymo priemones?

   Kokia jūsų nuomonė apie kompiuterines vizualizacijos programas?

   Derinant kompiuterinį mokymą su kitais informacijos perteikimo būdais, ar matote šiuos ugdymo pokyčius?

   Jeigu kompiuterines mokymo priemones dažniau taikytumėte savo pamokose, kas pasikeistų?

   Kokios priežastys trukdo naudoti kompiuterinės vizualizacijos priemones?

   Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą