Žymė: socialinis

Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais. Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę. Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Socialinio darbuotojo vaidmuo ugdant vaikų dienos centro lankytojų socialinius įgūdžius

Results5
Socialinės politikos fakulteto socialinio darbo magistro studijų studentė atlieka tyrimą, kuriuo ketinama atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį ugdant vaikų dienos centro lankytojų socialinius įgūdžius. Tyrimo pagrindu bus rengiamos praktinės rekomendacijos. Todėl mums JŪSŲ, praktikų, nuomonė labai svarbi. Anketa yra ANONIMINĖ, tyrimo rezultatai bus naudojami griežtai tyrimo tikslais. Nuoširdžiai dėkoju už tai, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.

Socialinio darbuotojo darbo ypatumai

Results50
  Gerbiamieji,šiuo tyrimu norime išsiaiškinti Jūsų darbo ypatumus bei su kokiomis problemomis Jus susiduriate savo veikloje dirbdami su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais. Jūsų atsakymai bus nagrinėjami konfidencialiai. Prašome atsakyti į klausimus, pažymint labiausiai Jums tinkantį atsakymą.Jūsų nuomonė labai svarbi. Gauti tyrimo rezultatai bus panaudoti moksliniams tikslams. iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus.   parašyti autoriui    

Apklausa: Darbo komandoje galimybės socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis.

Results36
  Gerb. Respondente, esu Irena Laugalienė, Kauno Kolegijos socialinio darbo IV kurso studentė. Šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti komandinio darbo galimybes socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Jūsų nuomonė man labai svarbi. Prašau Jūsų atsakyti į klausimus anketoje, pažymint Jums tinkamą variantą. Ši anketa konfidenciali (anoniminė). Gauti duomenys bus panaudoti statistikai ir baigiamojo darbo analizei apibendrinti. Iš anksto esu dėkinga Jums už sugaištą laiką.  

Socialinis būstas

Apklausos tikslas išsiaiškinti, kokia visuomenės nuomonė apie socialinį būstą.

NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS

Results103
Esu Mykolo Romerio magistratūros antro kurso studentė ir vykdau apklausą, Jūsų atsakymai labai padės man rašant mano magistrinį darbą – NUSIKALTIMŲ AUKŲ TEISINĖS GINTIES SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS. Šio tyrimo kurios tikslai – išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie situaciją Lietuvos teisinėje sistemoje, piliečių pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema ir jos socialiniu veiksmingumu bei nusikaltimų aukų teisinės ginties socialinio veiksmingumo problemas Lietuvoje. Jūsų atsakymai ir anketoje pareikšta Jūsų nuomonė nebus viešai skelbiama. Prieš atsakydami į klausimus atidžiai perskaitykite visus atsakymo variantus ir pažymėkite tą atsakymą, kuris atitinka Jūsų nuomonę. Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Jums tiesiog reikėtų pažymėti atsakymą, tiksliausiai atspindintį jūsų nuomonę. Norėdami pažymėti atsakymą tiesiog pažymėkite langelius. Anonimiškumas garantuojamas.

Socialinių darbuotojų kompetencijos stiprinimo kryptys

Results33
Tikslas - nustatyti Kauno miesto seniūnijų socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų būklę, trūkumo sritis bei kompetencijų stiprinimo sąlygas. Maloniai prašau Jūsų atsakyti į tyrimo anketą, Jūsų nuoširdūs atsakymai labai pagelbės tyrimui. Tyrimo anketa yra anonimiška, tyrimo rezultatai naudojami tik moksliniais tikslais.