Userkbajarskaite
Vieša
Pranešti

Senų ir pagyvenusių žmonių užimtumas senelių globos namuose

Studijuoju Šiaulių Valstybinėje kolegijoje socialinį darbą ir šiuo metu rašau baigiamajį darbą tema: "Senų ir pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimo problemos senelių globos namuose". Atlieku kokybinį tyrimą -  interviu. Prašau visus socialinius darbuotojus dirbančius senelių globos namuose pagalbos. Dėkoju visiems iš anksto :)

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Kiek laiko dirbate socialinį darbą su senais ir pagyvenusiais žmonėmis?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kokios užimtumo veiklos organizuojamos jūsų įstaigos gyventojams?
Kokios užimtumo veiklos turi dižiausią paklausą?
Su kokiais sunkumais susiduriate organizuojant renginius globos namuose?
Kaip sprenžiate iškilusius sunkumus?
Kokios problemos iškyla vedant sporto užsiėmimus?
Kokios terapijos vykdomos senelių globos namuose? Su kokiais sunkumais susiduriate juos vesdami?
Kokios užimtumo veiklos labiausiai ugdo savarankiškumą?
Kokios užimtumo veiklos turi gydomąjį poveikį?
Su kokiomis problemomis susiduriate organizuojant užimtumo veiklas, turinčiomis gydomąjį poveikį ir ugdančiomis savarankiškumą?
Jūsų nuomone, kodėl užimtumo veiklos įstaigoje gyvenantiems žmonėms yra svarbios?
Jūsų nuomone, kodėl užimtumo veiklos įstaigoje gyvenantiems žmonėms yra svarbios? Gal klientai mano kitaip, papasakokite, kodėl?
Kokius gebėjimus ar asmenines savybes pasitelkiate organizuojant užimtumo veiklas globos įstaigoje gyvenantiems žmonėms?
Kokių reikia turėti specialių gebėjimų ar asmeninių savybių organzuojant užimtumo veiklas?
Jūsų nuomone, ar valstybės lygiu pakankamai skiriama dėmesio bei finansavimo užimtumo veikloms vykdyti?