Žymė: personalas

Darbuotojų pasitenkinimas darbu

Results75
Gerb. respondente,maloniai prašome Jūsų sudalyvauti apklausoje, kurią vykdo Vilniaus universiteto, Apskaitos ir finansų valdymo, II studijų  pakopos studentai – Tautvydas Dragūnas ir Ieva Čėsnaitė.  Jūsų asmeninė nuomonė yra labai svarbi siekiant nustatyti, kokie veiksniai siejasi su darbuotojų pasitenkinimu darbu.  Ši anketa – anoniminė. Gauti rezultatai bus naudojami darbo tyrimo tikslais. Anketos pildymas gali užtrukti 7 -10 minučių.Iš anksto dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus ir skirtą laiką. 

Organizacijos klimato ir ketinimo išeiti iš darbo sąsajos: psichologinis kapitalas kaip moderuojantis veiksnys

Results355
Gerb. Respondente,Esu Mykolo Romerio universiteto Verslo psichologijos programos studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą magistro baigiamajam darbui apie tai, kaip organizacijose jaučiasi jų darbuotojai.Labai svarbu, kad Jūs užpildytumėte visą anketą, nepraleisdami nė vieno klausimo, kadangi tik visiškai užpildytos anketos yra vertingos ir leidžia daryti pagrįstas išvadas. Svarbūs kiekvieno dirbančiojo atsakymai, kadangi jie padeda tiksliau ir išsamiau įvertinti dabartinę padėtį darbo rinkoje.Savo vardo ir pavardės rašyti nereikia. Svarbi bendra dirbančiųjų nuomonė apie organizacijų veiklą, todėl analizuojant anketos rezultatus, kiekvieno tyrime dalyvavusio žmogaus atsakymai į klausimus atskirai nebus nagrinėjami.Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus.

CV portalų vertinimas ir naujos perspektyvos

Laba diena,Kuriant naują paslaugą Lietuvos rinkai, susijusią su inovatyviu ir kitokiu požiūriu į įmonių darbutojų paiešką ir atranką bei darbuotojų savęs pateikimą darbdaviams, norima išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie esamus cv portalus bei kaip būtų galima pagerinti įdarbinimo klausimus.  Viskas daroma tam, kad būtų galima palengvinti įdarbinimo ir atrankos procesus, sumažinti procesų bei laiko kaštus. Skirti klausimai vadovams:1 - 8, 14; klausimai samdomiems darbuotojams: 1, 9 - 14. Anketa yra anoniminė ir konfidenciali.Dėkoju už skirtą laiką ir bendradarbiavimą.

Personalo valdymo metodų taikymas įmonėse

Ši anketa skirta sužinoti personalo valdymo metodų taikymą įmonėse. Duomenys bus analizuojami ir naudojami pranešime tema : "Personalo valdymo metodai ir jų esmė". Į klausimus prašau atsakyti sąžiningai.

Personalo valdymo ypatumai krizės metu

Užpildyti šią anketą bus ne tik įdomu, bet ir neužims daug laiko! Klausimai susiję su personalo valdymu viešajame sektoriuje, bus atkreipiamas dėmėsys į veiksnius, kurie lemia pozityvų ar negatyvų valdymą krizės metu, klausiama nuomonės kaip padidinti darbo našumą ir kokie veiksniai jį mažina, kokios priemonės paskatintų darbo našumą.

Pasipriešinimas organizaciniams pokyčiams

Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Verslo Vadybos programos studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti kokios yra žmonių pasipriešinimo organizaciniams pokyčiams priežastys ir kaip organizacijos turėtų elgtis, norėdamos sušvelninti pasipriešinimą. Būsiu dėkinga, jeigu dėmesingai atsakysite šį klausimyną. Jis – anoniminis, pasirašyti nereikia.