Žymė: kultūra

VARTOTOJ_ ELGSENOS POVEIKIS REKLAMAI SKIRTINGUOSE KULT_ROS KONTEKSTUOSE

Šis tyrimas yra atliekamas kaip kursinio darbo Kauno Technologijos Universitete dalis. Darbe yra tiriama vartotojų elgsena ir tarpkultūrinė reklama bei jų tarpusavio ryšiai. Tyrimo metu gauti rezultatai bus naudojami tik akademiniams tikslams ir Jūsų pateikta informacija nebus viešinama.

Lietuvos Kultūros valdymo sistema

Atliekame apklausą apie Kultūros valdymo sistemos efektyvumą Lietuvoje, jos funkcionavimą, veiklą ir siekiame išnagrinėti kultūros valdymo sistemos problemas.

Hackerspace

Šiuo metu pasaulyje stipriai populiarėja nepriklausomi inovacijų centrai. Viena iš jų formų - fizinėje erdvėje įsikūrusi bendruomenė „Hackerspace“. “Hackerspace“ yra nepriklausomas „techninės kūrybos“ ir „socialinės inžinerijos“ klasteris, kuris išlaikomas ir valdomas jo bendruomenės narių. Pastarųjų gretoms gali priklausyti tiek profesionalai, tiek entuziastai. „Hackerspace“ savo nariams suteikia nevaržomą priėjimą prie visų organizacijos turimų techninių ir informacinių išteklių: tai gali būti specialūs kompiuteriai, įvairūs elektroniniai prietaisai, praktinė literatūra arba asmeninės konsultacijos. „Hackerspace“ erdvėse jos bendruomenė renkasi įgyvendinti projektus, siekti naujų žinių ir realizuoti idėjas, kurios tradicinėse organizacijose nebūtų pripažįstamos. Šios apklausos tikslas – nustatyti, koks yra poreikis Vilniuje įsikurti tokio tipo organizacijai.

Teatro reklamos organizavimo skirtumai valstybiniuose ir privačiuose Lietuvos teatruose

Results41
Sveiki, mano vardas Laura. Aš esu Vilniaus Kolegijos Menų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos trečiakursė ir atlieku baigiamojo darbo tyrimą apie Lietuvos Valstybinių ir privačių teatrų organizuojamą reklamą. Parašau Jūsų nepagailėti kelių minučių ir užpildyti šią anketą, taip man suteikiant naudingos informacijos šiam tyrimui atlikti.

KLAIPĖDOS PILIES DŽIAZO FESTIVALIO ĮTAKA MIESTO ĮVAIZDŽIO FORMAVIMUI

Results118
Sveiki. Esu Vilniaus Kolegijos, Menų fakulteto, Kultūrinės veiklos vadybos dieninių bakalauro studijų paskutinio kurso studentė. Užpildyti anketą užtruksite tik 5 minutes. Ši anketa yra mano diplominio darbo tyrimo dalis, kurios tikslas - diagnozuoti kokią įtaką Klaipėdos pilies džiazo festivalis daro miesto įvaizdžio formavimui vietos ir kitų miestų gyventojų akimis. Dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką!

Baltiškos kultūros plėtros perspektyvos Lietuvos turizmo rinkoje

Senovės baltų kultūra yra mūsų šaknys, kurių kėrojimąsi ilgus amžius stabdo įvairaus plauko jėgos, pradedant religija, karais, baigiant tautos priespaudomis ir priklausomybe SSRS. Tačiau šiais laikais gyvename laisvoje šalyje, kur kiekvienas turime teisę turėti savo nuomonę, ją viešai reikši, skleisti ir ja tikėti. Remdamiesi archiologų tyrinėjimais, išlikusiomis istorinėmis žiniomis, iš kartos į kartą perduodamais papročiais, bei senolių pasakojimais, Lietuva turi galimybę iš naujo atgaivinti ir kurti unikalią kūltūrą, kurios pagalba galime parodyti pasauliui bei priminti patys sau kokį įdomų, autentišką ir unikalų paveldą turime.

Lithuanian Students in Great Britain

Mieli Studentai ir visi, kurie mokėtės Didžiosios Britanijos universitetuose! Jūsų sprendimas mokytis Didžiosios Britanijos universitetuose atvėrė Jums galimybes ne tik studijuoti, dalyvauti akademinėje veikloje, bet ir įsilieti į mažai pažįstamos visuomenės socialinio ir kultūrinio gyvenimo sritis, susidurti su "kitoniškumo" fenomenu. Šiuo metu vykdome tyrimą apie moksleivių tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos ugdymą Lietuvos vidurinėse. Mums, pedagogams, buvusiems Jūsų anglų kalbos mokytojams, smalsu, kaip Jums sekasi: ar suteiktos anglų kalbos žinios buvo pakankamos ir leidžia Jums aktyviai dalyvauti akademinėje veikloje, ar Jūsų kalbiniai komunikacijos gebėjimai buvo pakankamai išugdyti, kad galėtumete įsilieti į visuomeninį gyvenimą svečioje šalyje, ar Jums suteikėme pakankamai informacijos, kad pritaptumėte svetimos visuomenės terpėje. Pasidalinkite su mumis savo mintimis atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėdami atsakymą atitinkantį langelį. Visų Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs. Tikimės, kad jie padės ruošiant Lietuvos jaunąją kartą integracijai tarptautinėje erdvėje. Anketa anoniminė. Jūs užtruksite 30 minučių užpildydami šią anketą. Ačiū už bendradarbiavimą! Pagarbiai, Tyrėjų grupė

Ar pritariate Kauno pilies rekonstrukcijos projektui?

Kauno savivaldybė ruošiasi Kauno pilį rekonstruoti pagal architekto Kęstučio Mikšio projektą. Numatoma bokšto viršuje pastatyti ažūrines sienas, kur metalo konstrukcijos laikytų plytų juostas, tarp jų būtų oro tapai, stiklas.