Socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajos medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui

Esu Jolita Bogovičiūtė, Vilniaus universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo II kurso magistrantūros studentė. Šiuo sudėtingu laikotarpiu dėl Covid-19 plitimo, vaidmenų derinimas tarp darbo ir šeimos bei šeimos ir darbo tampa kasdieniu iššūkiu mums visiems, o suvokimas apie jaučiamą organizacinę paramą neretai lemia mūsų įsitraukimą į darbą. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą VU magistrantūros studijose ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti socialinių paslaugų srities darbuotojų suvokiamos organizacinės paramos ir įsitraukimo į darbą sąsajas medijuojant darbo – šeimos – darbo konfliktui. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Jei nedirbate socialinių paslaugų srityje, prašau klausimyno toliau nepildyti. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Įvertinkite paramą, kurią Jūs gaunate iš savo organizacijos (skalėje nuo 1 – visiškai nesutinku, iki 7 – visiškai sutinku).

1 Visiškai nesutinku
2 Nesutinku
3 Šiek tiek nesutinku
4 Nei sutinku, nei nesutinku
5 Šiek tiek sutinku
6 Sutinku
7 Visiškai sutinku
1.1. Organizacija, kurioje dirbu stipriai atsižvelgia į mano tikslus ir vertybes
1.2. Susidurdamas (-a) su sunkumais darbe, galiu tikėtis gauti pagalbą iš organizacijos
1.3. Organizacija tikrai rūpinasi mano gerove
1.4. Organizacija atleistų mano klaidas
1.5. Organizacija pasiruošusi man padėti, kai man to ypač reikia
1.6. Jei galėtų, organizacija mane išnaudotų
1.7. Organizacija manimi labai mažai rūpinasi
1.8. Organizacijai rūpi mano nuomonė

2. Įvertinkite, kiek dažnai Jūs jaučiatės įsitraukę į savo darbą. Jeigu Jūs niekada taip nesijautėte – žymėkite 1 (niekada). Jeigu Jūs patyrėte panašių jausmų – žymėkite tą skaičių, kuris geriausiai apibūdina Jūsų patirto jausmo dažnumą.

1 Niekada
2 Beveik niekada (vieną kartą per metus ar rečiau)
3 Retai (vieną kartą per mėnesį ar rečiau)
4 Kartais (keletą kartų per mėnesį)
5 Dažnai (vieną kartą per savaitę)
6 Labai dažnai (keletą kartų per savaitę)
7 Visada (kiekvieną dieną)
2.1. Savo darbe jaučiuosi kupinas (- a) energijos
2.2 Darbe jaučiuosi tvirtas (- a) ir energingas (- a)
2.3. Pabudęs (-usi) ryte jaučiu norą eiti į darbą
2.4. Aš esu kupinas (- a) entuziazmo savo darbe
2.5. Mano darbas mane įkvepia
2.6. Didžiuojuosi savo atliekamu darbu
2.7. Jaučiuosi laimingas (- a) dirbdamas (- a) intensyviai
2.8. Esu pasinėręs (-usi) į savo darbą
2.9. Dirbdamas (- a) aš pamirštu viską, kas dedasi aplinkui mane

3. Įvertinkite, kiek Jūsų darbas veikia Jūsų šeimos gyvenimą ir atvirkščiai pažymėdami atsakymų lape tą skaičių, kuris geriausiai apibūdina Jūsų asmeninę patirtį (skalėje nuo 1 – visiškai nesutinku, iki 5 – visiškai sutinku).

1 Visiškai nesutinku
2 Nesutinku
3 Nei sutinku, nei nesutinku
4 Sutinku
5 Visiškai sutinku
3.1. Mano darbas atitraukia mane nuo šeimyninės veiklos labiau, nei aš to norėčiau
3.2. Laikas, kurį turiu skirti savo darbui, trukdo vykdyti šeimyninius įsipareigojimus ir namų ruošos darbus
3.3. Turiu praleisti šeimos veiklas dėl laiko, kurį turiu skirti darbinėms pareigoms atlikti
3.4. Laikas, kurį skiriu šeimos pareigoms, dažnai trukdo atlikti pareigas darbinėje veikloje
3.5. Laikas, kurį praleidžiu su šeima daro įtaką mano darbiniam aktyvumui, kuris gali būti naudingas karjerai
3.6. Turiu praleisti darbines veiklas dėl laiko, kurį turiu skirti šeimos pareigoms atlikti
3.7. Grįžęs (-usi) iš darbo namo dažnai būnu per daug pavargęs (-usi) dalyvauti šeimos veikloje, imtis šeimyninių pareigų
3.8. Grįžęs (-usi) iš darbo namo dažnai esu emociškai išsekęs (-usi), todėl negaliu padėti šeimai
3.9. Dėl įtampos darbe kartais grįžęs (-usi) namo esu per daug pavargęs (-usi), kad užsiimčiau mėgiama veikla
3.10. Dėl patiriamo streso namuose dažnai esu užsiėmęs (-usi) šeimos reikalais darbinėje veikloje
3.11. Pareigos šeimoje dažnai kelia man stresą, todėl sunku susikoncentruoti darbinėje veikloje
3.12. Įtampa ir nerimas patiriamas šeimyniniame gyvenime dažnai silpnina mano gebėjimą dirbti
3.13. Problemų sprendimo būdai, kuriuos naudoju savo darbe, nėra efektyvūs sprendžiant problemas namuose
3.14. Elgesys, kuris yra efektyvus ir būtinas man darbe, duotų priešingus rezultatus namuose
3.15. Mano elgesys, skatinantis būti efektyviu (-ia) darbuotoju (-a), neskatina būti geresniu tėvu/motina ir sutuoktiniu (-e)
3.16. Veiksmingas elgesys namuose, atrodo, nėra tinkamas darbinėje veikloje
3.17. Elgesys, kuris yra efektyvus ir būtinas man namuose, duotų priešingus rezultatus darbinėje veikloje
3.18. Problemų sprendimo būdai taikomi namuose, neatrodo tokie naudingi darbinėje veikloje

4. Jūsų lytis:

5. Jūsų amžius:

6. Jūsų išsilavinimas:

7. Jūsų šeimyninė padėtis:

8. Ar yra Jūsų šeimoje išlaikytinių (nepilnamečiai vaikai, neįgalūs šeimos nariai ir pan.)?

9. Išlaikytinių (nepilnamečiai vaikai, neįgalūs šeimos nariai ir pan.) skaičius Jūsų šeimoje:

10. Organizacijos, kurioje šiuo metu dirbate, dydis:

11. Organizacijos, kurioje dirbate, veiklos tipas:

12. Kiek laiko dirbate dabartiniame darbe?

13. Kiek vidutiniškai valandų dirbate dabartiniame savo darbe per savaitę? (įrašykite)

14. Jūsų pareigos dabartiniame darbe?