Pilnas anketų sąrašas

Ketinimas keliauti į KIJEVĄ

Results80
Sveiki. Esu ketvirto kurso studentė, studijuojanti Vilniaus Universitete. Atlieku tyrimą, kad išsiaiškinčiau, kaip pasirinkti faktoriai veikia ketinimą keliauti į Kijevą. Gauti rezultatai bus išanalizuoti, palyginti ir pateikti mano baigiamajame darbe. Būčiau dėkinga, jeigu skirtumėte laiko šiai apklausai ir atsakytumėte į pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, todėl pažadu Jums konfidencialumą. Ačiū.

Studentų laisvalaikio leidimo įpročių tyrimas

Results85
Sveiki, esu   Socialinių mokslo kolegijos pirmo kurso studentas .Atlieku tyrimą, apie studentų laisvalaikio leidimo įpročių tyrimą .Jūsų atsakymų konfidencialumas užtikrintas. Gauti duomenys bus naudojami mokslo tikslams, analizuojami ir apdorojami. Ačiū.

Erdvės raiškos priemonių tyrimas

Renkama medžiaga moksliniam tyrimui, analizuosiančiam erdvės raiškos priemonių pasirinkimą, verčiant sakinius iš vokiečių kalbos. Ši apklausa yra anoniminė, surinkti duomenys bus naudojami tik moksliniam tyrimui. Ačiū!

Sidabrinė ekonomika: problema ar galimybė?

Gerbiami Respondentai,Esu Vilniaus kolegijos studentas. Kviečiu Jus užpildyti trumpą anoniminę anketą. Tikslas - išanalizuoti žmonių požiurius į sidabrinė ekonomiką Lietuvoje.Kiekviena nuomonė yra labai svarbi, tad kviečiu skirti pora minučiu atsakyti į šią anketą. Iš anksto dėkoju visiems atsakusiems.

Įmonės motyvavimo sistemos analizė

Results35
Gerb. Respondente,            Esu Klaipėdos valstybinės kolegijos, verslo vadybos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti įmonės darbuotojus motyvuojančius veiksnius ir nustatyti įmonės motyvavimo sistemos veiksmingumą.            Tyrimo metu gauti rezultatai bus apibendrinti ir pateikti profesinio bakalauro baigiamajame darbe. Anketoje nurodyti vardo ir pavardės nereikia (tai užtikrins Jūsų anonimiškumą). Jūsų atsakymai nebus viešinami – tai konfidencialu. Apklausa yra vienkartinė.           Dėkoju už sugaištą laiką ir bendradarbiavimą.

,,Šiaulių bankas"

Gerbiamas respondente,Esame pirmo kurso Šiaulių valstybinės kolegijos buhalterinės apskaitos studentės ir atliekame tyrima apie AB ,,Šiaulių bankas" rinkodaros situaciją siekiant ją pagerinti. Anketa yra anoniminė, anketos rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams. Maloniai prašome pažymėti x jums tinkamiausia atsakymo variantą.

UAB ,,Joniškio baldai“ konkurencinių pozicijų rinkoje nustatymas

Gerb. Respondente,Atliekamas UAB ,,Joniškio baldai“ parduotuvės Joniškio mieste tyrimas. Tyrimo tikslas – konkurencinių pozicijų rinkoje nustatymas. Jūsų atsakymai padės išsiaiškinti UAB ,,Joniškio baldai“ parduotuvės pranašumus ir trūkumus Joniškio mieste. Anketa anoniminė, o rezultatai bus panaudoti rašant baigiamąjį darbą. Jums tinkantį atsakymo variantą pažymėkite X. Ačiū už Jūsų atsakymus.