Pilnas anketų sąrašas

Lauko reklama

Esu Rūta Užandytė, III kurso Reklamos studijų programos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentė. Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti viešosiose miesto erdvėse eksponuojamos išorinės reklamos poveikį vartotojų apsisprendimui pirkti. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamojo darbo tyrimui. Tyrimas yra atliekamas laikantis griežtų etikos taisyklių, todėl Jūsų konfidencialumas yra užtikrinamas. Jūsų dalyvavimas interviu yra labai svarbus tyrimo rezultatams. Iš anksto ačiū už Jūsų brangų laiką!

Vidinės ir išorinės motyvacijos poveikis Lietuvos draudimo įmonių darbuotojų įsipareigojimui

Results110
Gerb. respondente,Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir vadybos administravimo fakulteto, žmogiškųjų išteklių valdymo magistrantūros studentė. Šiuo metu rašau magistrinį darbą ir atlieku baigiamojo darbo tyrimą tema: ,,Vidinės ir išorinės motyvacijos poveikis Lietuvos draudimo įmonių darbuotojų įsipareigojimui‘‘. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl būčiau dėkinga, jei nuoširdžiai atsakytumėte į pateiktus anketos klausimus. Anketa anoniminė. Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslams.  Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus! :) Anketoje naudojamų sąvokų paaiškinimai:Motyvacija – tai polinkis tikslingai elgtis, siekiant tam tikrų tikslų.Įsipareigojimas - tai darbuotojų atsidavimas įmonei ir tikėjimas, kad pasirinkta organizacija, kurioje yra dirbama yra geriausias pasirinkimas.Emocinis įsipareigojimas – tai asmens prisirišimas prie organizacijos, jos tikslų priėmimas kaip savo, nuoširdus įsitraukimas į atliekamas užduotis.Tęstinis įsipareigojimas – tai įsipareigojimo forma, kuri siejama su išėjimo iš organizacijos kaina, darbuotojas lieka organizacijoje, nes jam tai finansiškai naudinga.Normatyvinis įsipareigojimas – tai įsipareigojimo forma, kuri nusako asmens pareigą likti organizacijoje.

Kūrinių vertinimas

Results61
Sveiki,esu Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Kūrybos komunikacijos antro kurso studentė. Atlieku apklausą apie kūrinius. Apklausos metu prašau Jūsų įvertinti Jums gerai žinomą kūrinį iš bet kokios literatūros, meno, mokslo ar kitos srities (tai gali būti romanas, apsakymas, filmas, spektaklis, simfonija, daina, mokslinė teorija, straipsnis, išradimas ar kitoks kūrinys). Kūrinį pasirinkite savo nuožiūra. Kūriniai gali būti ir tie, kuriuos galima būtų įvertinti ir labai blogai. Lentelėje pateikiama keletas kriterijų, pagal kuriuos reikėtų tą kūrinį įvertinti balais. Jei pagal vieną ar kitą kriterijų pasirinkto kūrinio įvertinti negalite, pažymėkite "negaliu įvertinti“. Kaip nors komentuoti ar argumentuoti savo vertinimo nereikia. Vertinant prašau vadovautis savo subjektyvia nuomone, o ne perteikti kitų vertinimus. Jūsų asmeninė nuomonė mums yra labai svarbi. Jūsų vertinimai bus naudojami moksliniame tyrime. Jūsų tapatybė niekam nebus atskleista.P.S. Vienas respondentas gali įvertinti ne vieną, o daugiau kūrinių (kuo daugiau – tuo geriau).

Vyrų auditorijos pritraukimas į renginį „Kino pavasaris“ pasitelkiant įvairias komunikacijos priemones

Gerbiamas respondente, Esu trečio kurso reklamos vadybos studentė, šiuo metu rašau baigiamajį darbą, todėl prašau skirti kelias minutes ir atsakyti šią apklausą. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti kokiomis komunikacijos priemonėmis būtų galima pritraukti vyrų auditoriją į renginį „Kino pavasaris“.  Apklausos rezultatais bus remiamasi rašant baigiamajį darbą. Ši anketa yra anoniminė. Dėkoju už atsakymus! 

Pacientu antikorupcinis ugdymas

Results63
Gerb. Respondente,Aš esu Klaipėdos Universiteto Visuomenės sveikatos ugdymo programos II kurso Magistro studijų studentė. Maloniai kviečiu Jus dalyvauti anketinėje apklausoje. Jūsų išsakytos nuomonės padės išanalizuoti taikomą paciento antikorupcinį ugdymą sveikatos priežiūros įstaigose. Prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, o atsakymai bus nagrinėjami tik tyrimo analizei atlikti. Anketą užpildyti truksite 10 – 15 min.Ačiū už Jūsų atsakymus!

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) IŠTEKLIŲ TAIKYMO GALIMYBĖS PRADINIO UGDYMO(SI) PROCESE

Sveiki, esu Gerda Karosaitė, Šiaulių Universiteto Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo II kurso studentė. Noriu Jus pakviesti sudalyvauti tyrime, kurio tikslas -nustatyti kokius išteklius pradinio ugdymo(si) procese naudoja mokytojai nuotoliniam mokymui(si). Siekiant gauti patikimus duomenis yra labai svarbus Jūsų dalyvavimas tyrime. Jūsų nuomonė man labai svarbi. Dėkoju už atsakymus.Anketa anoniminė – vardo ir pavardės nurodyti nereikia, o atsakymai bus suvesti į kompiuterį ir analizuojami, kaip bendras duomenų masyvas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iškilus klausimams galite kreiptis elektroniniu paštu: [email protected]

PEDAGOGŲ APKLAUSA

Gerb. apklausos dalyvi/e,Klaipėdos Valstybinės kolegijos Verslo fakulteto, Pedagogikos katedros, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, trečiojo kurso studentė Iveta Starikovienė atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti pedagogų nuomonę apie vaikų savikontrolės įgūdžių ugdymą žaidžiant žaidimus su taisyklėmis.Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa anoniminė, todėl užtikrinu, jog duomenys bus panaudoti tik statistiškai apibendrinti, todėl garantuojamas visiškas konfidencialumas. Dėkoju už sutikimą dalyvauti tyrime ir tikiuosi Jūsų nuoširdumo bei atvirumo atsakant į žemiau pateiktus klausimus, nes  Jūsų dalyvavimas suteiks daug reikšmingos informacijos. Jūs užtruksite tik apie 5 minutes.Instrukcija. Prašau atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą (jį pažymėkite varnele (v) ar kryžiuku (x)) arba įrašyti savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

UAB ,,Leroy“ įmonės reklamos priemonių tyrimas

Sveiki, gerb. respondente. Esu Judita Paalksnytė, Lietuvos verslo kolegijos paskutinio kurso studentė ir rašau baigiamąjį darbą tema – UAB ,,Leroy“ reklamos priemonių analizė. Šiuo metu atlieku UAB ,,Leroy“ įmonės reklamos priemonių tyrimą, siekiant nustatyti bei išanalizuoti UAB ,,Leroy“ reklamos priemones bei jų veiksmingumą. Šiam tyrimui yra iškelta hipotezė, jog UAB ,,Leroy“ naudoja pakankamas bei tinkamas reklamos priemones išsikeltiems tikslams pasiekti, todėl, mielas respondente, esi man reikalingas, siekiant šią hipotezę patvirtinti arba paneigti. Apklausa yra pilnai anoniminė, todėl Jūsų pateikti duomenys bus naudojami apibendrintai baigiamajame darbe. Ačiū už Jūsų brangų laiką!

P-Gum Startuolio Apklausa

Sveiki Visi!Mūsų komanda būtų be galo dėkinga, jeigu skirtumėte keletą minučių užpildyti šią apklausą, kuri padės išsiaiškinti mūsų visuomenės kasdienius poreikius bei pagerinti kasdienį gyvenimą.P-Gum - startuolis įkurtas Vilniuje įmonės UAB HNM, kuris skatins žmonių aktyvumą.