Pilnas anketų sąrašas

Imigrantų adaptacijos Lietuvoje tyrimas Изучение процесса адаптации иммигрантов в Литве

Results104
Уважаемый респондент! Я студент факультета гуманитарных и социальных исследований Университета Миколаса Ромериса, провожу исследование в рамках магистерской диссертации, с целью изучить влияние волонтерства в процессе интеграции иммигрантов в литовское общество. К участию в опросе приглашаются иммигранты, проживающие в Литве (не граждане ЕС). Прошу отвечать искренне и работать самостоятельно. Ваши ответы помогут внести значительный вклад в развитие социальной работы с мигрантами. Опрос является анонимным, собранные данные будут обработаны и представлены в обобщенном виде.

Kaimiškų vietovių pedagogų inovatyvus elgesys: pasidalytosios lyderystės aspektas

Laba diena, Esu Daiva Juodelienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos ir lyderystės programos studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą tema ,,Kaimiškų vietovių pedagogų inovatyvus elgesys: pasidalytosios lyderystės aspektas“ ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išanalizuoti pasidalytosios lyderystės sąsajas su inovatyviu pedagogų elgesiu kaimiškose vietovėse. Būsiu dėkinga, jeigu sutiksite sudalyvauti šiame tyrime. Ši anketa yra anoniminė. Tyrimo dalyvių konfidencialumas yra garantuojamas. Šiuo tyrimu surinkti duomenys bus naudojami tik mano baigiamajame darbe. Pasirinkite vieną jūsų nuomonę labiausiai atspindintį atsakymą ir jį pažymėkite X.

COVID-19 pandemijos įtaka turistų elgsenai

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų „Marketingas ir pardavimai“ programos studentė Martyna Sakalauskaitė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriame siekiama įvertinti- COVID-19 pandemijos įtaką turistų elgsenai. Tyrimo rezultatai yra labai svarbūs norint atlikti kokybišką analizę. Visi duomenys bus apibendrinti ir naudojami rengiant kursinį darbą. Anketa yra anoniminė, tad prašau atsakinėti savo nuomonę jums labiausiai tinkančius atsakymus.

Lietuvos gyventojų žinios apie mišką ir miškų sektorių

Results94
Sveiki respondentai,esu VDU II kurso miškininkystės magistro studijų studentė. Šiuo metu ruošiu baigiamąjį darbą tema : "Lietuvos gyventojų žinios apie mišką ir miškų sektorių".Tyrimo rezultatai bus išanalizuoti ir pateikti magistro baigiamajame darbe. Labai prašau, skirkite ~20 min ir atsakykite į pateiktus klausimus nuoširdžiai, iš savo turimų žinių. Palikus el.paštą langelyje po apklausos apačioje, atlikus tyrimą rezultatus atsiųsiu nurodytu paštu.Anketa yra anoniminė.Jūsų atsakymai yra man labai svarbūs.Ačiū už Jūsų skirtą laiką.

Covid-19 poveikis Lietuvos darbo rinkai

Results33
Gerbiamas respondente, esu KTU universiteto Valstybės gerovės ir politikos magistro studijų I kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti, kaip Covid-19 pandemija paveikė Lietuvos darbo rinką.2020 metų pavasarį įvestas karantinas sukėlė sumaištį paslaugų ir verslo sektoriuje: įmonės paskelbė prastovas, o dalis jų, negalinčių vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, apskritai sustabdė savo veiklą. Taip išaugo šalies nedarbo lygis, o Vyriausybė turėjo greitai priimti sprendimą, siekiant suvaldyti augantį skurdo lygį, nes darbo jėgos poreikis karantino metu sumažėjo.Ši anketa anoniminė, visi jūsų atsakymai bus naudojami tik studijų tikslais. Dalyvavimas apklausoje turėtų užtrukti iki kelių minučių. Perskaitę klausimą, pažymėkite sau tinkantį/tinkamus atsakymo variantus, kur reikia – įrašykite.

Finansinio raštingumo poveikio jaunų asmenų finansinei elgsenai Lietuvoje vertinimas

Norėdami įvertinti Lietuvos jaunų žmonių finansinius įpročius, požiūrį į finansų valdymą ir taikomas priemones, atliekame anketinę apklausą. Maloniai prašome pažymėti atsakymus į pateiktus klausimus. Užpildyti klausimyną neužtruks ilgiau nei 20 min. Visi gauti atsakymai yra anonimiški. Jums pageidavus supažindinsime su tyrimo rezultatais.Ačiū už Jūsų atsakymus!

Internetinės reklamos veiksmingumas

Prašome užpildyti labai greitą klausimyną. Norime sužinoti kokia internetinė reklama jums yra naudinga. Taip pat, koks reklamos formatas yra veiksmingiausias ir jums atneša daugiausiai naudos. Anketa anonimiška ir labai pagelbės rašant darbą.  Ačiū

Emocinė parama vyrams

**Anketa SKIRTA VYRAMS**   Sveiki, atstovauju Pagalbos vyrams linijai "Nelik vienas", kuri teikia emocinę paramą vyrams.Atliekamas trumpas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti emocinės paramos poreikį bei labiausiai tinkamą emocinės paramos per nuotolį metodą. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti vystant emocinės paramos linijos veiklą. Atliekamas tyrimas anonimiškas, anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Anketoje nėra „teisingų“ ar „neteisingų“ atsakymų, tyrėjui svarbi Jūsų nuomonė, kuriai sugaišite tik 3-5 minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir anketai pildyti skirtą laiką!

"Forum Cinemas" klientų įpročių įtaka įmonės apyvartai

Gerb. Respondente,      Esame Vilniaus kolegijos Organizacijų vadybos antrojo kurso studentės Gabrielė Marčiukaitytė ir Aurelija Lapkauskaitė. Atliekame apklausą apie kino teatrą "Forum Cinemas". Mūsų tikslas - atlikti statistinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti klientų įpročius, galinčius įtakoti įmonės apyvartą.       Apklausos metu gauti duomenys bus išanalizuoti ir panaudoti Ekonominės statistikos savarankiškajame darbe. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami, atliekama apklausa yra anoniminė. Anketą užpildyti užtruks Jums vos keletas minučių.      Iš anksto dėkojame už jūsų dalyvavimą apklausoje.

Lipnių plėvelių poreikio ir panaudojimo galimybių tyrimas gyventojų tarpe

Results109
Gerb. Respondente,Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos studijų krypties V kurso studentė Viktorija Genevičiūtė, rašau magistro baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio tikslas -  išsiaiškinti lipnių plėvelių poreikį ir panaudojimo galimybes gyventojų tarpe.Anketa yra anoniminė, tyrimui bus naudojami tik susisteminti duomenys.Dėkoju už Jūsų atsakymus!