Pilnas anketų sąrašas

Ar darbe esame inovatyvūs ir nuo ko tai priklauso?

Results142
Mielas dalyvi,Inovatyvus elgesys darbe (naujų idėjų kūrimas ir įgyvendinimas) svarbus ne tik organizacijoms, bet ir kiekvienam darbuotojui, jo veiklos rezultatams, profesinei karjerai. Atsakydami į šios anketos klausimus Jūs dalyvaujate inovatyvaus elgesio darbe ir jo prielaidų tyrime, kurio pagrindu rengiamas rašto darbas psichologijos studijų programoje.Anketos pildymo laikas – apie 15 min. Atidžiai perskaitykite pateiktus klausimus ir pasirinkite Jums tinkamiausius atsakymus. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų – teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Kai kurie teiginiai yra panašūs, tačiau prašome atsakyti į kiekvieną, t. y. nepraleisti nė vieno teiginio.Šiam tyrimui labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų anonimiškumą ir konfidencialumą.Jei dirbate keletą darbų / turite keletą darbo sutarčių, atsakydamas (-a) į klausimus, galvokite apie savo pagrindinę darbovietę.Iš anksto dėkojame už atsakymus ir jiems skirtą laiką!

Paramos šeimai, auginančiai nepilnamečius vaikus efektyvumo vertinimas

Results84
Sveiki,   Esu Samanta Marcinkevičiūtė, Vytauto Didžiojo universito socialinės politikos bakalauro studijų IV kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą bakalauro studijų baigiamajam darbui, kurio tikslas yra išsiaiškinti kaip šeimos auginančios nepilnamečius vaikus vertina valstybės teikiamą piniginę parama. Jei auginate nepilnametį vaiką, kviečiu užpildyti šią anketą. Šis klausimynas yra anonimiškas, jame nereikia atskleisti Jūsų asmeninės informacijos, todėl konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti tik studijų tikslams. Tikiuosi Jūsų nuoširdumo ir atvirumo, nes nuo to priklausys tyrimo duomenų vertė.Svarbu, kad atsakytumėte į visus pateiktus klausimus.

Perdegimo sindromas: socialinių darbuotojų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais, atvejis.

Results42
Gerbiamas Respondente, Esu Marijampolės Kolegijos Edukologijos ir Socialinio darbo studijų IV kurso studentė Inga Gečionytė, atlieku tyrimą, kurio tikslas ištirti Profesinio perdegimo sindromo raišką socialinių darbuotojų, dirbančių su tėvų globos netekusiais vaikais, darbe.Anketa yra anoniminė. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamąjam darbui rengti. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus. 

Vyrų auditorijos pritraukimas į renginį „Kino pavasaris“ pasitelkiant įvairias komunikacijos priemones

Gerbiamas respondente, Esu trečio kurso reklamos vadybos studentė, šiuo metu rašau baigiamajį darbą, todėl prašau skirti kelias minutes ir atsakyti šią apklausą. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti kokiomis komunikacijos priemonėmis būtų galima pritraukti vyrų auditoriją į renginį „Kino pavasaris“.  Apklausos rezultatais bus remiamasi rašant baigiamajį darbą. Ši anketa yra anoniminė. Dėkoju už atsakymus! 

PEDAGOGŲ APKLAUSA

Gerb. apklausos dalyvi/e,Klaipėdos Valstybinės kolegijos Verslo fakulteto, Pedagogikos katedros, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, trečiojo kurso studentė Iveta Starikovienė atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti pedagogų nuomonę apie vaikų savikontrolės įgūdžių ugdymą žaidžiant žaidimus su taisyklėmis.Man labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa anoniminė, todėl užtikrinu, jog duomenys bus panaudoti tik statistiškai apibendrinti, todėl garantuojamas visiškas konfidencialumas. Dėkoju už sutikimą dalyvauti tyrime ir tikiuosi Jūsų nuoširdumo bei atvirumo atsakant į žemiau pateiktus klausimus, nes  Jūsų dalyvavimas suteiks daug reikšmingos informacijos. Jūs užtruksite tik apie 5 minutes.Instrukcija. Prašau atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti labiausiai Jums tinkantį atsakymo variantą (jį pažymėkite varnele (v) ar kryžiuku (x)) arba įrašyti savąjį atsakymą. Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

P-Gum Startuolio Apklausa

Sveiki Visi!Mūsų komanda būtų be galo dėkinga, jeigu skirtumėte keletą minučių užpildyti šią apklausą, kuri padės išsiaiškinti mūsų visuomenės kasdienius poreikius bei pagerinti kasdienį gyvenimą.P-Gum - startuolis įkurtas Vilniuje įmonės UAB HNM, kuris skatins žmonių aktyvumą.

Projektinė veikla vaiko pažinimo kompetencijos plėtotei 3 – 5 metų amžiuje

Mieli Pedagogai,  Esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentė  Edita Daškevič.  Atlieku tyrimą baigiamajam darbui tema „Projektinė veikla vaiko pažinimo kompetencijos plėtotei 3 – 5 metų amžiuje“  Prašau Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami  statistiškai apdoroti. Konfidencialumas garantuojamas.  Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pagalbą. Pažymėkite Jums tinkamus teiginius.

Vartotojo įsitraukimas į produkto inovaciją (produkto kūrimą, tobulinimą)

Results174
Gerb. Respondente,Maloniai kviečiu sudalyvauti magistro atliekamame tyrime, kurio metu siekiama išsiaiškinti, kokių motyvų skatinami vartotojai įsitraukia į produktų inovacijas (esamų produktų tobulinimą, naujų produktų kūrimą).Prašau skirti 5-15 minučių ir pasidalinti savo lūkesčiais ir patirtimi.Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų asmeniniai duomenys niekur nebus viešinami. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik mokslinio tyrimo tikslams.Dėkoju už supratingumą, bendradarbiavimą ir nuoširdžius Jūsų atsakymus.

Mokytojų pagalba mokiniams turintiems rašymo sunkumų

Sveiki, esu Evelina Zakarevičiūtė, Vilniaus kolegijos, Pedagogikos fakulteto III kurso studentė.Rašau baigiamajį darbą tema "Mokytojų pagalba mokiniams turintiems rašymo sunkumų", kurio tikslas yra atskleisti kaip mokytojai pritaiko ugdymo programas mokiniams turintiems rašymo sunkumų.Prašau Jūsų pagalbos atliekant baigiamojo darbo tyrimą, atsakyti į anketinės apklausos klausimus.Anonimiškumas garantuojamas, laikomasi tyrimo etikos. Dėkoju.