Pilnas anketų sąrašas

Lazdijų rajono savivaldybės kultūros paveldas ir jo pritaikymas turizmui

Results300
Gerb. respondente, Esu Vytauto Didžiojo universiteto, „Kūrybinių industrijų" IV kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą tema „Lazdijų rajono savivaldybės kultūros paveldas ir jo pritaikymas turizmui", kuris skirtas baigiamajam bakalauriniam darbui.Tyrimo tikslas - išsiaiškinti Lazdijų rajono kultūros paveldo išteklių žinomumą ir turizmo vystymo galimybes. Anketa yra anoniminė.Prašau anketą užpildyti, tik jei esate NE iš Lazdijų rajono savivaldybės.Ačiū už pagalbą!

Neregys visuomenės akimis

Tokia pati apklausa buvo vykdoma 1990 metais. Šios apklausos tikslas - palyginti, kokiais aspektais ir kaip pasikeitė visuomenės požiūris į neįgaliuosius ir jų galimybes bei galias.Lyginamąją analizę atlieka Šiaulių universiteto tiflopedagogikos studentė

Socialinių iniciatyvų įtaka įmonės įvaizdžiui Lietuvoje

Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, Verslo vystymo studijų programos magistrantė Vita Kavolynaitė. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą tema „Socialinių iniciatyvų įtaka įmonės įvaizdžiui Lietuvoje“. Ši anketa yra anonimiška, o surinkti duomenys bus naudojami tik mokslinio tyrimo tikslais.

Sporto įvykių lažybos

Atliekamas sporto lažybų populiarumo tyrimas. Prašome skirti kelias minutes ir užpildyti šią anketą.  Jūsų nuomonė - labai svarbi.

Kultūrinių renginių suvokimas ir jų svarba šiomis dienomis

Results57
Esu Vilniaus verslo kolegijos svetingumo ir renginių industrijos studijų programos 3 kurso studentė ir šiuo metu rašau bakalaurinį darbą. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti kultūrinio renginio suvokimą bei jo svarbą. Gauti rezultatai bus naudojami tyrimo analizės tikslams.Ačiū už Jūsų pagalbą!

Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje

Results3
Laba diena, esu Vilniaus kolegijos III kurso studentas Donatas Markevičius. Rengiu bakalauro darbą tema "Dvarų plėtros galimybės Lietuvoje". Šia anketa siekiu sužinoti kas paskatintų žmones dažniau lankytis dvaruose ir kokios informacijos sklaidos priemonės padėtų pritraukti lankytojus. Ši anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslais.

Atsakingų institucijų, žiniasklaidos ir komunikacijos verslo viešojo diskurso formavimo įtaka emigracijai

Results67
Emigracija dar vadinama šių laikų Lietuvos valstybės rykšte. Lietuvos nacionalinio saugumo įstatymo preambulėje teigiama: „Lietuvių tauta siekė ir tebesiekia išsaugoti savo laisvę, garantuoti saugią ir laisvą raidą savo etninėje žemėje, puoselėti tautinę tapatybę, ugdyti prigimtines kūrybos galias ir prisidėti prie pasaulio pažangos; nepriklausoma demokratinė Lietuvos valstybė privalo užtikrinti saugų Tautos gyvavimą, jos savitą ir laisvą raidą, o valstybės saugumas yra būtina demokratinės raidos sąlyga.“ Todėl visuomenė turi ne tik suvokti, išmanyti galimų grėsmių riziką, bet ir turėti kritišką jų vertinimą. Emigracijos mąstai kas met auga - 2017-aisiais metais iš Lietuvos emigravo 57,2 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų. Lyginant su 2016-aisiais tai 6,9 tūkst. daugiau. Nacionalinio saugumo strategijoje rašoma: „mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius dėl mažo gimstamumo, visuomenės senėjimo ir vis dar didelio emigracijos masto kelia grėsmę ilgalaikiam Lietuvos socialiniam, ekonominiam ir politiniam stabilumui bei ūkio plėtrai. Užsitęsusios neigiamos demografinės tendencijos mažina Lietuvos ekonominį potencialą, stabdo valstybės ūkio plėtrą ir trukdo siekti tvaraus ekonominio augimo ir gerovės“. Demografinės krizės padariniai atliepia ir ekonominėms bei politinėms valstybės gyvenimo aplinkybėms. Šia apklausa siekiama nustatyti atsakingų institucijų, žiniasklaidos ir komunikacijos verslo viešojo diskurso formavimo įtaką emigracijai.

Tėvų požiūris į dantų silantavimą

Šią apklausą atlieka Klaipėdos valstybinės kolegijos, Sveikatos mokslų fakulteto, burnos priežiūros ir mitybos katedros, odontologinės priežiūros III kurso studentė Goda Kadytė. Klausimynas yra sudarytas atlikti tyrimui, kurio tema – tėvų požiūris į silantavimą.                      Klausimynas yra anoniminis, tad vardo ar pavardės rašyti nereikia. Surinkti klausimyno duomenys bus sisteminami ir naudojami tik baigiamąjame darbe, nebus naudojami ir skelbiami pašalinėje veikloje ar nedoriems tikslams. Atsakydami pasirinkite vieną ar kelis Jums tinkamiausius atsakymus. Kur nurodyta “Kita” ar palikta vietos įrašyti, parašykite savo atsakymo variantą.