Pilnas anketų sąrašas

Laikinojo įvežimo ir išvežimo muitinės procedūras bei šių procedūrų ypatumus tarptautinės prekybos versle

Gerb. Respondentai ,esu Socialinių moklsų kolegijos Tarptautines prekybos ir muitines logistikos studentas.Atlieku tyrima ,klausimai yra apie laikinojo įvežimo ir išvežimo muitinės procedūras bei šių procedūrų ypatumus tarptautinės prekybos versle. Galite pasirinkti vieną/ar kelis atsakymų variantus.Surinkti duomenys bus panauduoti baigiamajame darbe ir nebus naudojami viešai .Anketa yra anonimiška.

Gifty programėlės naudojimas

Kreipiamės į jus, prašydami skirti kelias minutes, užpildant klausimyną apie programėlės "Gifty" naudojimąsį. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes:- Norime ištobulinti programėlę, kad ja naudotis būtų malonu ir lengva;- Svajojame, kad Gifty taptų jums patrauklia vizualiai;- Siekiame, kad Gifty pasiūlytų jums patraukliausias dovanas, kurias norėtumėte siųsti savo šeimos nariams, draugams ar kolegoms;- 

Informacinių ir komunikacinių technologijų keliamų reikalavimų darbe ir darbuotojo gebėjimo suderinti darbo ir šeimos pareigas sąsajos

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),Esu Vilniaus Universiteto žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą, kurio tikslas išsiaiškinti kaip informacinės ir komunikacinės technologijos darbe (išmanusis telefonas, kompiuteris, el. paštas ir kitos technologijos) ir šių technologijų reikalavimai (nuolatinis pasiekiamumas, informacijos krūvis, techniniai trukdžiai ir kt.) veikia darbuotojo gebėjimus suderinti darbo ir šeimos pareigas, nustatyti kaip šį ryšį veikia su darbu susijusi psichologinė įtampa, ir darbuotojo gebėjimas įveikti profesinius sunkumus.Tyrimo klausimyną užpildyti užtruksite iki 10 minučių. Anketoje nėra teisingų atsakymų, todėl vertindami pateiktus teiginius remkitės savo darbinėmis situacijomis.Užtikrinu, kad visiems respondentams garantuotas anonimiškumas ir konfidencialumas. Visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkretaus tyrime dalyvavusio asmens. Anketą vienas respondentas gali pildyti tik vieną kartą.Dėkoju už Jūsų įsitraukimą, aktyvumą ir skirtą laiką.Jeigu turite klausimų susijusių su tyrimu, kviečiu kreiptis el. paštu: [email protected].

Prevencinių tyrimų atlikimo apimtis šeimos gydytojo praktikoje

158
Gerb. Respondente, Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto 5 kurso studentė Urtė Rimšaitė. Vykdau baigiamojo magistro darbo tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti pacientų žinias apie pirminėje sveikatos priežiūroje atliekamus prevencinius tyrimus bei jų skyrimo priežastis. Dalyvavimas tyrime savanoriškas, tad neprivalote atsakintėti į pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė, o visi tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Ačiū, kad sutikote dalyvauti apklausoje. Dėl vykdomos apklausos ar jos metu iškilusių klausimų galite kreipti el. paštu: [email protected] anketą atsakymus į klausimus įrašykite arba pažymėkite x tam skirtuose langeliuose. Į klausimus atsakykite pasirinkdami vieną ar kelis Jums tinkančius variantus.

Finansinio raštingumo apklausa

Gerb. Respondente, šios anoniminės apklausos tikslas yra rinkti statistinius duomenis susijusius su Lietuvos gynetojų finansiniu raštingumu.

Pedagogų autonomijos darbe ir sociodemografinių veiksnių reikšmė profesiniam perdegimui

239
         Sveiki, esu Donata Butkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Profesijos edukologijos magistro studijų programos studentė. Kviečiu Jus prisidėti prie tyrimo, kuriuo siekiama atskleisti pedagogų autonomijos darbe ir sociodemografinių veiksnių reikšmę profesiniam perdegimui. Anketa yra anoniminė.Tyrime kviečiami dalyvauti mokytojai šiuo metu dirbantys pedagoginį darbą. Anketos pildymas užtruks apie 10 minučių.     Jeigu turite su tyrimu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu donata.butke[email protected] .Ačiū už skirtą laiką ir dalyvavimą šiame tyrime!

Lietuvos Nacionalinio Operos ir Baleto Teatro lankytojų interesų tyrimas

Esame ISM universiteto EMBA studijų programos studentų grupė ir atliekame Lietuvos Nacionalinio Operos ir Baleto Teatro (toliau – LNOBT, arba Teatras) Strateginę analizę. Vienas iš mūsų tikslų – išsiaiškinti priežastis, dėl ko žmonės lankosi (arba nesilanko) Teatre.Prašome jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistiškai apibendrinus su kitų respondentų atsakymais. Konfidencialumas užtikrinamas.Nuoširdžiai dėkojam!

Ekskursijų ir pramogų poreikis Lietuvoje

Sveiki,esu Vilniaus Kolegijos Turizmo Vadybos II kurso studentė.  Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti pramogų ir ekskursijų poreikį Lietuvoje. Maloniai prašau įdėmiai perskaityti ir atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas yra garantuojamas. Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai ir naudojami tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkoju už skirtą laiką!

Teatro komunikacija pandemijos metu

115
Aš Guostė Tuskenytė, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto, Kūrybos ir komunikacijos katedros studentė, rašau bakalauro darbą “COVID-19 pandemijos poveikis teatro komunikacijai”  ir atlieku  tyrimą siekdama išsiaiškinti kaip visuomenė vertina teatrų komunikaciją COVID – 19 pandemijos metu. Jūsų nuomonė ir vertinimai yra itin svarbūs, siekiant įvertinti teatrų komunikaciją su visuomene COVID – 19 pandemijos metu. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai nebus viešai publikuojami. Ačiū už skirtą laiką!

Pardavimų skatinimui virtualioje erdvėje įtaką darantys veiksniai

Gerb. Respondente,Esu Vytauto Didžiojo universiteto, ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto, logistikos ir prekybos bakalauro studijų programos studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti vartotojų elgsenos principus elektroninėje parduotuvėje ir identifikuoti veiksnius, skatinančius apsipirkti virtualioje erdvėje .Visi šios anketos pagalba gauti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais, bakalauro baigiamajam darbui parengti.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir atsakymus!